HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « ÇALIŞMA « TİCARET « EMEKLİLİK 2020 Yurtdışından Emeklilikle İlgili Değişiklikler Hakkında Duyuru - LAHEY BÜYÜKELÇİL

2020 Yurtdışından Emeklilikle İlgili Değişiklikler Hakkında Duyuru - LAHEY BÜYÜKELÇİL

2020 Yurtdışından Emeklilikle İlgili Değişiklikler Hakkında Duyuru - LAHEY BÜYÜKELÇİL

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
22-04-2020:22:55
#1
2020 Yurtdışından Emeklilikle İlgili Değişiklikler Hakkında Duyuru - LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ:


T.C.
LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER
Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’den emeklilik hakkı kazanmalarına imkân veren 3201 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – No: 7186) 19.07.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup [b]01.08.2019[/b]tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Yapılan yasal değişikliklerle birlikte, bir gün için ödenmesi gereken asgari prim ücreti artırılmış (prim oranı %32’den %45’e çıkarılmış) ve borçlandırılan yurt dışı hizmet süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamına alınmıştır. Ayrıca borçlanılan süreler, Türkiye’de sigortalılığı olanlar bakımından sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de herhangi bir sigorta girişi olmayanlar bakımından ise ödemeyi yaptıkları tarihten itibaren geriye götürülerek hesaplanacaktır. Yukarıda da değinildiği üzere söz konusu değişiklikler, 01.08.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu tarihten önce yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar, kendileri için tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödemeleri halinde önceki hükümlere işlem görecektir.1 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞVURU YOLLARI
Yasanın önceki hükümleri çerçevesinde yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımızın 01.08.2019 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular bizzat yapılabileceği gibi iadeli ve taahhütlü posta yoluyla da yapılabilir. Başka bir deyişle, 01.08.2019 tarihinden önce iadeli ve taahhütlü posta yoluyla gönderilen başvurular da (SGK’ya teslim tarihine bakılmaksızın) önceki hükümlere göre değerlendirilecektir.

İadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın, gönderdikleri postaya ilişkin (gönderim ve teslim tarihleriyle ilgili) belgeleri saklamaları, ileride yaşanabilecek aksaklıkların engellenmesi bakımından yararlı olacaktır. Şahsen ya da posta yolu ile yapılan başvurularda “YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ”nin başvuru sahibi vatandaşlarımızca eksiksiz doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, söz konusu talep dilekçesine aşağıdaki linki kullanarak erişim sağlayabilir, çıktısını alıp gerekli bölümleri doldurarak başvuru dosyalarına ekleyebilirler.


YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ:
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/cc6a1b26-37d4-48d0-836f-45215cb0c63c/Ek-32_Yurt_Disi_Sureleri_Borclanma_Talep_Dilekcesi.doc?MOD=AJPERES
Diğer taraftan, yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında, Müşavirliğimiz ve Ataşeliklerimiz tarafından başvuru sahipleri için düzenlenen Hizmet/İkamet Belgelerinin de teslim edilmesi esastır. Müşavirliğimiz ve Ataşeliklerimiz, başvuru sahibi vatandaşlarımız için gerekli belgelerin düzenlenebilmesi amacıyla yoğun bir mesai vermektedir. Ancak, anılan yasal değişiklikleri takiben olağanüstü bir şekilde artan başvuru sayısına bağlı olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın en azından bir bölümü için anılan belgelerin düzenlenebilmesi mümkün olamamaktadır. Bu durumda olan vatandaşlarımız, başka bir deyişle ellerinde Müşavirliklerimiz veya Ataşeliklerimiz tarafından kendileri için düzenlenmiş “hizmet/ikamet belgeleri” olmayan vatandaşlarımız da yukarıdaki linkten erişim sağlanan başvuru dilekçelerini kullanarak şahsen ya da posta yoluyla SGK İl Müdürlükleri nezdinde başvurularını yapabilirler.

Sonrasında SGK tarafından verilen süre zarfında Müşavirliğimiz ya da Ataşeliklerimiz ile temasa geçerek eksik olan belgeleri düzenlettirip ilgili SGK İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri ve sonrasında çıkarılan borcu ödemeleri halinde başvuruları, önceki hükümlere göre değerlendirilecektir.


Öte yandan Türkiye’de 4/1-a bendi kapsamında (eski adıyla SSK’lı) hizmeti olmayan vatandaşlarımızın başvuruları, 01.08.2019 tarihinden önce yapılmış olsa dahi 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilmektedir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Alıntı: LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
22-04-2020:22:55 #1

2020 Yurtdışından Emeklilikle İlgili Değişiklikler Hakkında Duyuru - LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ:


T.C.
LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER
Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’den emeklilik hakkı kazanmalarına imkân veren 3201 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – No: 7186) 19.07.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup [b]01.08.2019[/b]tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Yapılan yasal değişikliklerle birlikte, bir gün için ödenmesi gereken asgari prim ücreti artırılmış (prim oranı %32’den %45’e çıkarılmış) ve borçlandırılan yurt dışı hizmet süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamına alınmıştır. Ayrıca borçlanılan süreler, Türkiye’de sigortalılığı olanlar bakımından sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de herhangi bir sigorta girişi olmayanlar bakımından ise ödemeyi yaptıkları tarihten itibaren geriye götürülerek hesaplanacaktır. Yukarıda da değinildiği üzere söz konusu değişiklikler, 01.08.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu tarihten önce yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar, kendileri için tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödemeleri halinde önceki hükümlere işlem görecektir.1 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞVURU YOLLARI
Yasanın önceki hükümleri çerçevesinde yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımızın 01.08.2019 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular bizzat yapılabileceği gibi iadeli ve taahhütlü posta yoluyla da yapılabilir. Başka bir deyişle, 01.08.2019 tarihinden önce iadeli ve taahhütlü posta yoluyla gönderilen başvurular da (SGK’ya teslim tarihine bakılmaksızın) önceki hükümlere göre değerlendirilecektir.

İadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın, gönderdikleri postaya ilişkin (gönderim ve teslim tarihleriyle ilgili) belgeleri saklamaları, ileride yaşanabilecek aksaklıkların engellenmesi bakımından yararlı olacaktır. Şahsen ya da posta yolu ile yapılan başvurularda “YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ”nin başvuru sahibi vatandaşlarımızca eksiksiz doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, söz konusu talep dilekçesine aşağıdaki linki kullanarak erişim sağlayabilir, çıktısını alıp gerekli bölümleri doldurarak başvuru dosyalarına ekleyebilirler.


YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ:
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/cc6a1b26-37d4-48d0-836f-45215cb0c63c/Ek-32_Yurt_Disi_Sureleri_Borclanma_Talep_Dilekcesi.doc?MOD=AJPERES
Diğer taraftan, yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında, Müşavirliğimiz ve Ataşeliklerimiz tarafından başvuru sahipleri için düzenlenen Hizmet/İkamet Belgelerinin de teslim edilmesi esastır. Müşavirliğimiz ve Ataşeliklerimiz, başvuru sahibi vatandaşlarımız için gerekli belgelerin düzenlenebilmesi amacıyla yoğun bir mesai vermektedir. Ancak, anılan yasal değişiklikleri takiben olağanüstü bir şekilde artan başvuru sayısına bağlı olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın en azından bir bölümü için anılan belgelerin düzenlenebilmesi mümkün olamamaktadır. Bu durumda olan vatandaşlarımız, başka bir deyişle ellerinde Müşavirliklerimiz veya Ataşeliklerimiz tarafından kendileri için düzenlenmiş “hizmet/ikamet belgeleri” olmayan vatandaşlarımız da yukarıdaki linkten erişim sağlanan başvuru dilekçelerini kullanarak şahsen ya da posta yoluyla SGK İl Müdürlükleri nezdinde başvurularını yapabilirler.

Sonrasında SGK tarafından verilen süre zarfında Müşavirliğimiz ya da Ataşeliklerimiz ile temasa geçerek eksik olan belgeleri düzenlettirip ilgili SGK İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri ve sonrasında çıkarılan borcu ödemeleri halinde başvuruları, önceki hükümlere göre değerlendirilecektir.


Öte yandan Türkiye’de 4/1-a bendi kapsamında (eski adıyla SSK’lı) hizmeti olmayan vatandaşlarımızın başvuruları, 01.08.2019 tarihinden önce yapılmış olsa dahi 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilmektedir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Alıntı: LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 2 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 2 Ziyaretçi