KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR ADAK KURBAN ETİNDEN KİMLER YİYEMEZ?:

ADAK KURBAN ETİNDEN KİMLER YİYEMEZ?:

ADAK KURBAN ETİNDEN KİMLER YİYEMEZ?:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
27-09-2020:00:01
#1
ADAK KURBAN ETİNDEN YIYENLER TEKRAR ADAK KESMELiMi NE YAPMALI?
Adak kurbanı adayan kişinin adadığı kurbanı kesmek zorundadır cunkuçünkü vaciptir. Şayet adayan kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Kesilen adak kurbanının etinden adak adayanın kendisi, eşi, neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemezler.


Sadece daha önce kestiğiniz ama etinden yediğiniz için tekrar yeni bir adak kesmeniz gerekmez! Şayet onceki veya yeni adak etinden yiyenler; yedikleri kararının bedelini yoksullara vermeleri gerekir. Kendisi veya 1. derece yakınları bu sayılanlardan birisi kesilen adak kurbanindan yerse, yediği kadar eti parası ile satın alıp yoksula verilmeli veya yenilen etin parası bedelini yoksullara vermelidir.
ADAK KURBAN ETİNDEN KİMLER YİYEMEZ?
Adanan adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu adagin sahibinin eşi, usûl ve fürûu (yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları) ve dinen zengin sayılan kimseler de yiyemezler. (Zeylaî, Tebyîn, VI, 8).
Adanan ve kesilen bu adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler.Düğün vb. toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden, adak kurbanının bu gibi yerlerde ikram edilmesi caiz olmaz. Eğer böyle bir durumda, adakta bulunan kişinin kendisi, usûl veya fürûundan birisi ya da zengin biri yemiş bulunursa, yenilen miktarın bedeli fakirlere tasadduk edilmelidir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 199-203).
ALLAH'A VERİLEN SÖZLER YEMİNLERi YERİNE GETIREMEYENLER VE ADAKLAR İLE İLGİLİ 3 GÜN ORUÇ AYETİ ŞÖYLE:
"Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz". (Mâide Suresi 89. Ayet Meali Diyanet)
"Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah âyetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz". (Mâide Suresi - 89 . Ayet Tefsiri Diyanet)
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:00:01 #1

ADAK KURBAN ETİNDEN YIYENLER TEKRAR ADAK KESMELiMi NE YAPMALI?
Adak kurbanı adayan kişinin adadığı kurbanı kesmek zorundadır cunkuçünkü vaciptir. Şayet adayan kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Kesilen adak kurbanının etinden adak adayanın kendisi, eşi, neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemezler.


Sadece daha önce kestiğiniz ama etinden yediğiniz için tekrar yeni bir adak kesmeniz gerekmez! Şayet onceki veya yeni adak etinden yiyenler; yedikleri kararının bedelini yoksullara vermeleri gerekir. Kendisi veya 1. derece yakınları bu sayılanlardan birisi kesilen adak kurbanindan yerse, yediği kadar eti parası ile satın alıp yoksula verilmeli veya yenilen etin parası bedelini yoksullara vermelidir.
ADAK KURBAN ETİNDEN KİMLER YİYEMEZ?
Adanan adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu adagin sahibinin eşi, usûl ve fürûu (yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları) ve dinen zengin sayılan kimseler de yiyemezler. (Zeylaî, Tebyîn, VI, 8).
Adanan ve kesilen bu adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler.Düğün vb. toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden, adak kurbanının bu gibi yerlerde ikram edilmesi caiz olmaz. Eğer böyle bir durumda, adakta bulunan kişinin kendisi, usûl veya fürûundan birisi ya da zengin biri yemiş bulunursa, yenilen miktarın bedeli fakirlere tasadduk edilmelidir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 199-203).
ALLAH'A VERİLEN SÖZLER YEMİNLERi YERİNE GETIREMEYENLER VE ADAKLAR İLE İLGİLİ 3 GÜN ORUÇ AYETİ ŞÖYLE:
"Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz". (Mâide Suresi 89. Ayet Meali Diyanet)
"Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah âyetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz". (Mâide Suresi - 89 . Ayet Tefsiri Diyanet)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi