EURO GURBET EU « GURBETÇİLER Avusturya Konsolosluk İşlemleri - Sorular ve Cevaplari

Avusturya Konsolosluk İşlemleri - Sorular ve Cevaplari

Avusturya Konsolosluk İşlemleri - Sorular ve Cevaplari

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
15-02-2015:12:54
#1
Sorularla Avusturya'da Konsolosluk İşlemleri;


AVUSTURYA KONSOLOSLUKLARIMIZDA PASAPORT VE SEYAHAT BELGESİ :


Soru -1: Müstakil pasaport sahibi çocuklar yalnız yolculuk edebilir mi?  

Cevap: Müstakil pasaport hamili çocuklar, ebeveynlerden birinin itiraz dilekçesi olmadığı takdirde,  yalnız seyahat edebilirler.   

Soru -2: Pasaport yenileme işi için kişinin bizzat Başkonsolosluğa müracaatı gerekli mi? 

Cevap: Pasaport yenilemek için ilgili şahsın bizzat müracaatı zorunludur. Engelli olan veya sağlık nedeniyle bizzat başvurması imkanı bulunmayan vatandaşlarımızın pasaport işlemini yargı kararı ile vasi tayin edilen kişi, gerekli belgeyi ibraz etmek suretiyle yapabilir. Reşit olmayan çocukların pasaport veya seyahat belgesi işlemleri için anne, baba ve çocuğun birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Çocukların velayeti anneye, babaya veya üçüncü bir şahsa verilmiş ise, yetkili Türk Mahkemesinden verilme velayet  kararı, eğer velayetle ilgili karar yabancı bir mahkemece verilmişse bu kararın Türkiye’de tanıtılmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. 

Soru -3: Pasaportun kaybı halinde hangi belgeler gerekmekte ve ne işlem yapılmaktadır? 

Cevap: Kayıp nedeniyle pasaport yenileme müracaatında Belediye’den (Magistrat) kayıp belgesi, nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotoğraf gerekmekte, ayrıca, pasaportun nasıl kaybolduğunu ifade eden ve kayıp pasaporta ilişkin bilgileri içeren bir dilekçe talep edilmektedir. Kaybından dolayı yeni pasaport verilmesine ilişkin olarak ülkemiz makamlarıyla yapılan yazışmalar takriben dört hafta sürmektedir.              

Soru -4: Seyahat belgesi düzenlenmesi için talep edilen belgeler nelerdir? 

Seyahat belgesi alabilmek için pasaport (kayıp ise kayıp belgesi), nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Belgelerin yeterli olması halinde seyahat belgesi aynı gün içerisinde düzenlenmektedir.  Ancak, seyahat belgesi yalnızca Türkiye’ye dönüş imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle, sözkonusu belge ile Türkiye’ye gidildiğinde Avusturya’ya geri dönüş için ülkemizden yeni pasaport çıkartmak gerekmektedir. 

Soru -5: Yeni doğmuş ve henüz nüfus kaydı yapılmamış bebeklerin ebeveynle birlikte acilen seyahati gerektiği takdirde ne işlem yapılmaktadır?  

Cevap: Pasaport alınabilmesi için nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur. Nüfus cüzdanı bulunmayan ve acilen ülkemize dönmeleri gereken vatandaşlarımıza, kimliklerini ispat etmeleri kaydıyla, seyahat belgesi düzenlenebilmektedir. Bu itibarla, henüz nüfusa kaydedilmemiş bebeklerin ebeveynleri ile birlikte acil olarak Türkiye’ye gitmeleri gerektiği takdirde, seyahat belgesi düzenlenebilmektedir. Bu iş için anne, baba ve çocuğun “Doğum Belgesi” (Geburtsurkunde) ve bir adet fotoğrafla birlikte Başkonsolosluğa müracaat etmeleri gerekmektedir. Seyahat belgesi vatandaşlarımızın yalnızca ülkemize intikalini sağlamakta, ilgili ülkeye geri dönüşleri için geçerli olamamaktadır. Bu itibarla, seyahat belgesi ile Türkiye’ye giden vatandaşlarımızın dönüş yapabilmeleri için ivedilikle önce nüfus cüzdanlarını temin etmeleri, daha sonra da pasaport almak amacıyla ilgili ilin emniyet makamlarına başvurmaları gerekmektedir.   

Soru -6: Yeni pasaportun teslim alınması prosedürü nasıldır ve hangi belgeler gereklidir?  

Cevap: Yeni pasaportun teslim edilebilmesi için, kayıptan yeni pasaport alanlar hariç, eski pasaportun ibrazı zorunludur. Yeni pasaporta müracaat ettikten sonra pasaportunu kaybeden vatandaşlarımızın önce pasaport kayıp işlemleri sonuçlandırılır, daha sonra yeni pasaportları teslim edilir. Yeni pasaportun bizzat teslim alınılamaması halinde, müracaat sırasında doldurulacak bir muvafakatname ve eski pasaportun ibrazı koşuluyla başka bir şahıs tarafından teslim alınması da mümkündür. İstisnai haller saklı kalmak koşuluyla, pasaportların posta ile adrese gönderilmesi uygulaması bulunmamaktadır.   

Soru -7: Yeni pasaport aldığım takdirde, eski pasaportumun iptal edilmesiyle bu pasaportumdaki süresiz Avusturya vizem de iptal olur mu? 

Cevap: Yeni pasaport verilirken eski pasaportların yalnızca ülkemiz makamlarınca doldurulmuş sayfaları iptal edilmekte olup, vize sayfalarına dokunulmamaktadır. Dolayısıyla, eski pasaporttaki süresiz Avusturya vizesi iptal olmamaktadır. 

8-Soru: Üzerinde Avusturya vizesi olan eski pasaportumu uzatabilir miyim? 

Cevap: Eski pasaportların süresi hiçbir halde tekrar uzatılamamaktadır. Geçerlik süresi dolan pasaportların mutlak suretle yenilenmeleri gerekmektedir.  

AVUSTURYA VATANDAŞLIK

Soru-1: Değiştirme veya kayıp nedeniyle yeni mavi kart çıkartmak için hangi belgeler gerekir?

Cevap: Avusturya pasaportu veya kimlik kartı, 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ve 3 Euro kart ücreti bedeli yeterli olmaktadır.

Soru -2: Ben ve eşim mavi kart hamiliyiz. Yeni doğan çocuğumuza mavi kart alabilir miyiz?

Cevap: Öncelikle yeni doğan çocuğunuzun doğum kaydını yaptırmanıza ihtiyaç bulunmaktadır. Bu iş için çocuğun Avusturya vatandaşlık belgesi ve doğum belgesinin aslı ve ikişer fotokopisi ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız, ebeveynlerin kimlik kartlarını da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Bu iş için çocuğun Başkonsolosluğumuza gelmesi zorunlu olmayıp, ebeveynlerden birisi işlemi yaptırabilmektedir. Sözkonusu belgeler esas alınarak ülkemiz makamlarına Başkonsolosluğumuzca gönderilecek yazı uyarınca, çocuğa önce mavi kartlılar nüfus kütüğünden T.C. kimlik numarası verilmekte, daha sonra da mavi kart düzenlenebilmektedir.

Soru -3: Ben Avusturya vatandaşıyım, eşim ise Türk vatandaşı. Bu durumda çocuğuma mavi kart alabilir miyim?

Cevap: Eşlerden birinin Türk vatandaşı olması halinde çocuk da otomatik olarak Türk vatandaşlığı kazandığından ve nüfus cüzdanı aldığından, çocuğa ayrıca mavi kart almanız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumdaki çocuklar doğal yolla ve yasalara uygun şekilde çifte vatandaş olmaktadırlar.

Soru – 4: Avusturya makamlarından vatandaşlık belgesi aldım. Bunu Başkonsolosluğa ibraz etmeden önce tercüme bürosunda Türkçe’ye tercüme ettirmek zorunda mıyım?

Cevap: Hayır. Sözkonusu belgelerin çevirisi Başkonsolosluğumuzca yapılmakta olup, tercüme ücreti 12 Euro’dur.


Soru – 5: Yeni mavi kart ile Türkiye’de işlem yaptırırken yabancı ülke pasaportumu ya da kimlik kartımı da ibraz etmek zorunda mıyım?

Cevap: Hayır. Yeni mavi kart tek başına kimlik belgesi yerine geçmektedir. Ülkemiz kurumlarında yapılacak işlemlerde yeni mavi karta ilave olarak yabancı ülke pasaportu ve kimlik belgesi ibrazına ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşın, eski mavi kartlar yalnızca yabancı ülke kimlik belgesi ile birlikte geçerlilik taşımaktadır. 

AVUSTURYA VİZE

Soru-1: Avusturya vatandaşıyım. Türkiye’ye yapacağım turistik seyahatler için vizeye ihtiyacım var mı? Bu vizeyi Konsolosluktan mı almam gerekiyor?

Avusturya vatandaşları, 1 Nisan 2014 tarihine kadar turistik ve iş görüşmesi (toplantı, seminer v.s.) amaçlı seyahatleri için Türkiye’ye girişlerini vizelerini bandrol tatbiki suretiyle sınır kapılarından yapabilmektedir. 1 Nisan 2014 tarihinde ise bandrol uygulaması sona ermekte ve giriş vizeleri yalnızca www.evisa.gov.tr adresinden online olarak ya da Başkonsolosluğumuzdan alınabilecektir. Bandrol ya da online olarak  www.evisa.gov.tr adresinden alınan elektronik vize ücreti 15 Euro, Başkonsolosluğumuzdan alınan giriş vizesi ücreti ise 73 Euro’dur.

Soru-2: Türkiye’ye giriş vizesi alabilmem için pasaportumun geçerlik süresi en az ne kadar olmalı?

Cevap: Avusturya vatandaşlarının ülkemize giriş tarihi itibariyle pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir. 

Soru – 3: Avusturya seyahat belgesi (Notpass) hamiliyim. Online vize ya da bandrol vize alabilir miyim?

Cevap: Hayır. Avusturya seyahat belgesi (Notpass) hamili Avusturya vatandaşları giriş vizelerini mutlaka Başkonsolosluğumuzdan almak zorundadırlar.

Soru -4: Sınır kapısından ya da online olarak aldığım turistik vizeyle Türkiye’de ne kadar kalabilirim?

Cevap: Sınır kapılarımızda tatbik edilen bandroller ve elektronik vizeler 180 gün içerisinde 90 günlük kalış imkanı sağlar.

Soru – 5: Avusturya vatandaşıyım ve Türkiye’de 90 günden fazla ikamet etmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?


Cevap: Ülkemize turistik vizeyle giriş yaptıktan sonra, ülkeye giriş tarihinizi müteakip en geç 30 gün içerisinde bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurarak 6 aya kadar turistik amaçlı ikamet tezkeresi müracaatında bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için http://yabancilar.iem.gov.tr/ikamet.html adresine başvurabilirsiniz.

Soru -6: Vize süresini ihlal edersem ne olur?

Cevap: Vize kalış sürelerinin ihlali durumunda, ülkemizden çıkış sırasında idari bir para cezası kesilmekte ve ihlalin niteliğine de bağlı olarak ülkemize 5 yıla kadar yurda giriş yasağı konmaktadır. Sözkonusu para cezasının sınır kapısında ödenmesi, ileride ülkemize giriş yasağının kaldırılması imkanı doğurabildiğinden yararlı görülmektedir.

Soru -7: Erasmus öğrencisi olarak bir dönem Türkiye’de kalacağım. Vizeyi sınırdan alabilir miyim?

Cevap: Hayır, öğrenim, dil kursu, çalışma, staj, montaj gibi durumlarda ülkemizdeki kalış süreniz 90 günü geçmeyecekse dahi Konsolosluğumuza başvurarak özel meşruhatlı vize müracaatında bulunmanız zorunludur.

Soru -8: Avusturya vatandaşıyım. Ancak mavi kartım da var. Türkiye’de ne kadar kalabilirim?

Cevap: Mavi kart aynı zamanda ülkemizde süresiz oturma ve çalışma müsaadesi yerine geçmektedir. Bu nedenle, Mavi kart hamilleri ülkemizde istedikleri kadar kalabilirler.  

 AVUSTURYA EVLİLİK İŞLEMLERİ

Soru -1: Avusturya’da evlenmek istiyoruz. Evlenme ehliyet belgesi almak için gerekli evrak nedir?

Cevap: Evlenecek şahısların uyruklarına bakılmaksızın birlikte Başkonsolosluğa başvurmaları gerekmektedir. Önceden boşanma olayı var ise, boşanmaya ilişkin kesinleşmiş yargı kararının bir fotokopisi, birer adet fotoğraf, Türk vatandaşının pasaport, nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi (Meldezettel), yabancı tarafın ise pasaport,  doğum  (Geburtsurkunde) ve ikamet belgeleri (Meldezettel) gereklidir.

Soru -2: Başkonsolosluğumuzdan herhangi bir belge almadan Avusturya makamları nezdinde evlendik. Evlilik bildirimi için hangi belgeleri getirmemiz gerekir?

Cevap: Evlilik bildirimi için, evlenme belgesi (Heiratsurkunde) aslı ve ikişer adet fotokopisi, pasaport ve nüfus cüzdanınız, eğer Avusturya vatandaşlığınız var ise vatandaşlık belgeniz ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Kanuni bildirim süresi 30 gün olup, bu sürenin aşılması halinde 24 Euro gecikme harcı ödenmektedir.

Soru -3: Eşimin ve benim mavi kartımız var. Evliliğimizi Türk makamlarına bildirmemiz mümkün müdür?

Cevap : Evliliğinizi nüfusa tescil ettirmeniz mümkündür. Bu iş için mavi kartlarınız ve evlenme cüzdanınız ya da belgeniz (International Heiratsurkunde) ile  Başkonsolosluğumuza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru -4: Avusturya vatandaşıyım. Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile evlenmek istiyorum. Konsolosluktan  herhangi bir belge almam gerekir mi?

Cevap : Başkonsolosluğumuzdan herhangi bir belge almanız gerekmez. Avusturya Evlenme Dairesinden evlenme ehliyet belgesi (Ehefähigkeitszeugnis) almanız ve vatandaşlık belgenizi beraberinizde götürmeniz yeterlidir.

Soru -5: Avusturya’da boşandım. Avusturya mahkemesinin boşanmaya ilişkin kararını nüfusa tescil ettirmek istiyorum. Bu işlem için ne yapmam gerekir?

Cevap: Öncelikle Avusturya’da aldığınız kesinleşmiş boşanma kararını, Türkçe’ye tercüme ettirip, Başkonsolosluğumuza onaylatmanız gerekmektedir. Daha sonra Türkiye’de bir avukat tutmanız, Başkonsolosluğumuzdan ya da ülkemizde bir noterden bu avukata boşanmaya ilişkin işlemleri yürütmek amacıyla yetki vermeniz ve boşanma kararı ile Türkçe tercümesinin onaylı nüshalarının orijinallerini avukatınıza vermeniz gerekmektedir. Aynı işlemi ayrıldığınız eşinizin de yapması boşanma işleminin tanınması sürecini hızlandıracaktır. Boşanmanızın nüfusa tescili ancak boşanmanın tanınması davasının sonuçlanmasından ve kararın kesinleşmesinden sonra mümkün olabilmektedir.

AVUSTURYA NÜFUS VE DOĞUM İŞLEMLERİ

Soru -1: Eşim ve ben Türk vatandaşıyız. Yeni doğan çocuğumuzu nüfusa kayıt ettirmek için hangi belgeler  ve  ne kadar harç gereklidir?

Cevap: Yeni doğan çocuğun nüfusa kaydı için anne ve babanın nüfus cüzdanları, pasaportları, evlenme cüzdanı, doğum belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi gerekli olup, harç bedeli 8 Euro’dur. Ancak, doğumu yasal süre olan iki ay içerisinde Başkonsolosluğumuza bildirmemiş iseniz, ayrıca 24 Euro gecikme cezası alınmaktadır. Yasal süre içinde yapılan doğum kayıtlarında nüfus cüzdanı ücretsiz olarak adrese postalanmaktadır. Buna karşın, başvuru yasal süre içerisinde yapılmamışsa, nüfusa tescili müteakip tekrar Başkonsolosluğumuza müracaat etmeniz ve 3 Euro nüfus cüzdanı bedeli ödemeniz gerekmektedir. Bu durumda, doğum bildirimini yasal süre olan iki ay içerisinde yapmamanız halinde, ödenmesi gerekli toplam harç 35 Euro olmaktadır.

Soru -2: Eşim Türk, ben ise Avusturya vatandaşıyım. Yeni doğan çocuğumu kaydettirmek için hangi belgeler gereklidir ve ne kadar harç ödenmelidir?

Cevap: Anne ve babanın kimlikleri (nüfus cüzdanı, Avusturya pasaportu ve varsa mavi kartı), çocuğun doğum ve vatandaşlık belgelerinin asılları ve ikişer adet fotokopileri ile  evlenme cüzdanı gerekmekte olup, harç bedeli 20 Euro’dur.  Ancak, doğumu yasal süre olan iki ay içerisinde Başkonsolosluğumuza bildirmemiş iseniz, ayrıca 24 Euro gecikme cezası alınmaktadır. Yasal süre içinde yapılan doğum kayıtlarında nüfus cüzdanı ücretsiz olarak adrese postalanmaktadır. Buna karşın, başvuru yasal süre içerisinde yapılmamışsa, nüfusa tescili müteakip tekrar Başkonsolosluğumuza müracaat etmeniz ve 3 Euro nüfus cüzdanı bedeli ödemeniz gerekmektedir. Bu durumda, doğum bildirimini yasal süre olan iki ay içerisinde yapmamanız halinde, ödenmesi gerekli toplam harç 47 Euro olmaktadır.

Soru -3: Ben ve eşim Avusturya vatandaşı ve mavi kart hamiliyiz. Çocuğumuz için de mavi kart alabilir miyiz? Hangi belgeler gereklidir?

Cevap : Çocuğunuza mavi kart almanız mümkündür. Bunun için anne ve babanın mavi kartları, çocuğun uluslararası doğum belgesi ve vatandaşlık belgesinin asılları ve ikişer fotokopileri ile evlenme cüzdanınız gereklidir. Bu belgelerle çocuğunuzun önce nüfusa tescili gerçekleştirilmekte, bilahare de adına mavi kart düzenlenmektedir.

Soru -4: Mavi kart sahibi Avusturya vatandaşıyım. Türk vatandaşı eşimden boşandım. Bu boşanma kaydını nüfus kütüğüne kayıt ettirebilir miyim?

Cevap : Boşanmanızı nüfusa tescil ettirebilirsiniz. Bunun için Avusturya Mahkemesinden aldığınız boşanma kararını yeminli tercüman marifetiyle Türkçeye tercüme ettirdikten sonra Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir.

Soru -5: Evlilik dışı çocuğum oldu. Çocuğumun babasının nüfusuna kaydı mümkün mü?

Cevap : Evlilik dışı çocuğunuzun babanın nüfusuna kaydedilebilmesi için babanın çocuğun babalığını tanıması, ayrıca, çocuğun doğum belgesinde çocuğa baba soyadının verilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar mevcutsa  Başkonsolosluğumuza başvurabilirsiniz. Babalığı tanımak için  “Babalığı Tanıma Senedi “ düzenlenmesi gerekmekte olup, bu belgeyi Başkonsolosluğumuzda ya da Avusturya Nüfus Dairesinde yaptırmanız mümkündür.

Soru -6: Babam Türk, annem ise Avusturya vatandaşı. Ancak babam zamanında beni Türk nüfusuna kaydettirmemiş. Şu an 20 yaşındayım. Nüfus kaydımın yapılması mümkün müdür?

Cevap : Nüfus kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bu iş için Avusturya vatandaşlık belgeniz, doğum belgeniz, dört adet vesikalık fotoğrafınız ve anneniz ile babanızın dilekçeleri gereklidir.

Soru -7: Evlilik içinde doğan bir çocuğum var. Ancak, çocuğumun babası kocam değil. Çocuğumu gerçek babasının nüfusuna tescil ettirmem  mümkün müdür?


Cevap: Yasalarımıza göre evlilik içinde doğan çocuğun babası kocanız kabul edilir ve çocuk doğrudan kocanızın nüfusuna kayıt olur. Ancak, evli olduğunuz kişi mahkemede hakim huzurunda çocuğun babalığını reddeder ve buna ilişkin yargı kararı alınırsa, çocuğun biyolojik babasının nüfusuna kaydettirilmesi imkanı doğar. Dolayısıyla evlilik içinde doğan çocuğunuzun nesebinin düzeltilebilmesi için, öncelikle kocanızın çocuğun babalığını reddettiğinin yargı kararıyla tespiti, ikinci olarak da çocuğun biyolojik babasının babalığı tanıması ve babalığı tanıma senedi tanzim etmesi gerekmektedir. Bu iki belge sağlanabildiği takdirde, çocuk gerçek babasının soyadı ile baba kütüğüne tescil edilir.

Soru -8: Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hangi belgeler ile Başkonsolosluğa başvurmam gerekir?

Cevap: Belediyeden alacağınız kayıp ilanı (Verlustmeldung), resimli bir başka kimlik belgesi (Pasaport, ehliyet vs) ve iki fotoğraf ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekir. Nüfus cüzdanı bedeli 3 Euro’dur. Ayrıca, nüfus cüzdanını kaybedenlere 20 Euro tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle, kayıptan yeni nüfus cüzdanı alabilmek için 23 Euro harç ödenmesi gerekmektedir.

AVUSTURYADA NOTER İŞLERİ

Soru -1:  Türkiye’den gayrimenkul satın almak amacıyla vekaletname vermek istiyorum. Gerekli evrak hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Nüfus cüzdanınız, 2 adet vesikalık fotoğraf ve vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. kimlik numarası gerekmektedir.

Soru -2: Türkiye’deki arsamın üzerine inşaat yaptırmak amacıyla bir vekaletname vermek istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Nüfus cüzdanınız, 2 adet vesikalık fotoğraf, vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. kimlik numarası ve  sözkonusu arsa tapusunun bir fotokopisi ya da tapu kayıtları (İli, ilçesi, mevkii, köy ya da mahalle, ada no, pafta no ve parsel no) bilgisi gerekmektedir.

Soru -3:  Türkiye’deki bir gayrimenkulümün (dairemin, arsamın) satılması için vekaletname vermek istiyorum. Yapmam gereken işlemler  nelerdir?

Cevap :    Nüfus cüzdanınız, 2 adet vesikalık fotoğraf, vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. kimlik numarası ve  sözkonusu gayrimenkulün tapusunun fotokopisi veya tapu kayıtları  (İli, ilçesi, mevkii, köy ya da mahalle, ada no, pafta no ve parsel no) gerekmektedir.

Soru -4: Avusturya’da boşandım. Boşanma işleminin Türkiye’de tanıtılması için ne işlem yapmam gerekir ve hangi belgelere ihtiyaç vardır? 

Cevap: Öncelikle Avusturya’daki boşanma kararını yeminli tercüman aracılığıyla Türkçe’ye tercüme ettirmeniz ve bu tercümeyi Başkonsolosluğumuza tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Daha sonra da Türkiye’de bir avukat ile anlaşmanız, tercüme ve tasdik edilmiş boşanma kararını bir vekaletle birlikte avukatınıza göndermeniz gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzda boşanma amaçlı vekalet verebilmek için nüfus cüzdanı, 2 adet vesikalık fotoğraf ve avukatınızın bilgilerine (Adı, soyadı, hangi baroya kayıtlı olduğu, T.C. kimlik numarası ve varsa adresi) ihtiyaç duyulmaktadır.

AVUSTURYADA ASKERLİK İŞLEMLERİ

Soru -1: Askerlik ertelemesi için kaç yaşında Başkonsolosluğa başvurmalıyız ve hangi belgeler gereklidir?

20 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları askerlik yükümlüsü olmaktadır. Bu nedenle 19 yaşını doldurduğunuz ve 20. yaştan gün aldığınız yıl askerlik ertelemenizi yaptırmanız gerekmektedir. Örneğin 2014 yılında 1995 doğumluların askerlik ertelemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Askerliğini erteletecek vatandaşlarımızın 5 adet resim, Türk nüfus cüzdanı, vize kartı ve Türk pasaportu ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. İkinci ve müteakip ertelemelerde resim gerekmemektedir.

Soru – 2: Avusturya’da öğrenci vizesi ile ikamet ediyorum. Ancak, yarım gün çalışma iznim var. İşçi statüsünde askerliğimi tecil ettirebilmem ve dövizli askerlikten faydalanabilmem mümkün müdür?

Hayır. Askerlik tecili için işçi statüsünde ikamet izninizin ve tam gün çalışma izninizin olması ve fiilen çalışıyor ve sosyal sigorta primi ödüyor olmanız gerekmektedir.

Soru -3: Dövizle askerlikten faydalanabilmem için gerekli şartlar nelerdir ve ödenecek döviz miktarı ne kadardır?

İşçi ya da işveren statüsünde, Türkiye’de geçirilen süreler hariç Avusturya’da en az 1.095 gün oturuyor ve çalışıyor olmak ve sosyal sigorta priminin yattığına ya da işverenler için vergi ödemesinin yapıldığına ilişkin belge sunmak gerekmektedir. Başvuru için bunların haricinde, pasaport, dört adet resim, vize kartı ve nüfus cüzdanı gerekmektedir. Ödenmesi gerekli döviz miktarı 6.000 Euro olup, bu meblağ dört eşit taksitte ödenebilmektedir. Ancak, her hal ve karda bu  meblağın tamamının 38 yaşın tamamlandığı yılın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, 38 yaşındaki bir vatandaşımız için taksitlendirmeye imkan bulunmamaktadır.

Soru - 4: Çifte vatandaşım. Avusturya’da askerlik yaptım. Türkiye’de de askerlik yapmam zorunlu mu?

Hayır. Avusturya’da askerlik görevinizi tamamladığınıza ilişkin belgeler ve Türkçe çevirileri, beş adet resim, nüfus cüzdanı, Avusturya vatandaşlık belgesi (Stattbürgerschaftnachweis), Avusturya pasaportu, Avusturya’da doğanlar için doğum belgesi ve tercümesi, Türkiye’de doğanlar için ise Avusturya’ya 18 yaşından küçük geldiğini belgeleyen ikamet belgesi (Meldezettel) ve Türkçe tercümesi ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız halinde ülkemizde askerlikten muaf tutulmanız için gerekli işlemler yapılacaktır.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
15-02-2015:12:54 #1

Sorularla Avusturya'da Konsolosluk İşlemleri;


AVUSTURYA KONSOLOSLUKLARIMIZDA PASAPORT VE SEYAHAT BELGESİ :


Soru -1: Müstakil pasaport sahibi çocuklar yalnız yolculuk edebilir mi?  

Cevap: Müstakil pasaport hamili çocuklar, ebeveynlerden birinin itiraz dilekçesi olmadığı takdirde,  yalnız seyahat edebilirler.   

Soru -2: Pasaport yenileme işi için kişinin bizzat Başkonsolosluğa müracaatı gerekli mi? 

Cevap: Pasaport yenilemek için ilgili şahsın bizzat müracaatı zorunludur. Engelli olan veya sağlık nedeniyle bizzat başvurması imkanı bulunmayan vatandaşlarımızın pasaport işlemini yargı kararı ile vasi tayin edilen kişi, gerekli belgeyi ibraz etmek suretiyle yapabilir. Reşit olmayan çocukların pasaport veya seyahat belgesi işlemleri için anne, baba ve çocuğun birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Çocukların velayeti anneye, babaya veya üçüncü bir şahsa verilmiş ise, yetkili Türk Mahkemesinden verilme velayet  kararı, eğer velayetle ilgili karar yabancı bir mahkemece verilmişse bu kararın Türkiye’de tanıtılmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. 

Soru -3: Pasaportun kaybı halinde hangi belgeler gerekmekte ve ne işlem yapılmaktadır? 

Cevap: Kayıp nedeniyle pasaport yenileme müracaatında Belediye’den (Magistrat) kayıp belgesi, nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotoğraf gerekmekte, ayrıca, pasaportun nasıl kaybolduğunu ifade eden ve kayıp pasaporta ilişkin bilgileri içeren bir dilekçe talep edilmektedir. Kaybından dolayı yeni pasaport verilmesine ilişkin olarak ülkemiz makamlarıyla yapılan yazışmalar takriben dört hafta sürmektedir.              

Soru -4: Seyahat belgesi düzenlenmesi için talep edilen belgeler nelerdir? 

Seyahat belgesi alabilmek için pasaport (kayıp ise kayıp belgesi), nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Belgelerin yeterli olması halinde seyahat belgesi aynı gün içerisinde düzenlenmektedir.  Ancak, seyahat belgesi yalnızca Türkiye’ye dönüş imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle, sözkonusu belge ile Türkiye’ye gidildiğinde Avusturya’ya geri dönüş için ülkemizden yeni pasaport çıkartmak gerekmektedir. 

Soru -5: Yeni doğmuş ve henüz nüfus kaydı yapılmamış bebeklerin ebeveynle birlikte acilen seyahati gerektiği takdirde ne işlem yapılmaktadır?  

Cevap: Pasaport alınabilmesi için nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur. Nüfus cüzdanı bulunmayan ve acilen ülkemize dönmeleri gereken vatandaşlarımıza, kimliklerini ispat etmeleri kaydıyla, seyahat belgesi düzenlenebilmektedir. Bu itibarla, henüz nüfusa kaydedilmemiş bebeklerin ebeveynleri ile birlikte acil olarak Türkiye’ye gitmeleri gerektiği takdirde, seyahat belgesi düzenlenebilmektedir. Bu iş için anne, baba ve çocuğun “Doğum Belgesi” (Geburtsurkunde) ve bir adet fotoğrafla birlikte Başkonsolosluğa müracaat etmeleri gerekmektedir. Seyahat belgesi vatandaşlarımızın yalnızca ülkemize intikalini sağlamakta, ilgili ülkeye geri dönüşleri için geçerli olamamaktadır. Bu itibarla, seyahat belgesi ile Türkiye’ye giden vatandaşlarımızın dönüş yapabilmeleri için ivedilikle önce nüfus cüzdanlarını temin etmeleri, daha sonra da pasaport almak amacıyla ilgili ilin emniyet makamlarına başvurmaları gerekmektedir.   

Soru -6: Yeni pasaportun teslim alınması prosedürü nasıldır ve hangi belgeler gereklidir?  

Cevap: Yeni pasaportun teslim edilebilmesi için, kayıptan yeni pasaport alanlar hariç, eski pasaportun ibrazı zorunludur. Yeni pasaporta müracaat ettikten sonra pasaportunu kaybeden vatandaşlarımızın önce pasaport kayıp işlemleri sonuçlandırılır, daha sonra yeni pasaportları teslim edilir. Yeni pasaportun bizzat teslim alınılamaması halinde, müracaat sırasında doldurulacak bir muvafakatname ve eski pasaportun ibrazı koşuluyla başka bir şahıs tarafından teslim alınması da mümkündür. İstisnai haller saklı kalmak koşuluyla, pasaportların posta ile adrese gönderilmesi uygulaması bulunmamaktadır.   

Soru -7: Yeni pasaport aldığım takdirde, eski pasaportumun iptal edilmesiyle bu pasaportumdaki süresiz Avusturya vizem de iptal olur mu? 

Cevap: Yeni pasaport verilirken eski pasaportların yalnızca ülkemiz makamlarınca doldurulmuş sayfaları iptal edilmekte olup, vize sayfalarına dokunulmamaktadır. Dolayısıyla, eski pasaporttaki süresiz Avusturya vizesi iptal olmamaktadır. 

8-Soru: Üzerinde Avusturya vizesi olan eski pasaportumu uzatabilir miyim? 

Cevap: Eski pasaportların süresi hiçbir halde tekrar uzatılamamaktadır. Geçerlik süresi dolan pasaportların mutlak suretle yenilenmeleri gerekmektedir.  

AVUSTURYA VATANDAŞLIK

Soru-1: Değiştirme veya kayıp nedeniyle yeni mavi kart çıkartmak için hangi belgeler gerekir?

Cevap: Avusturya pasaportu veya kimlik kartı, 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ve 3 Euro kart ücreti bedeli yeterli olmaktadır.

Soru -2: Ben ve eşim mavi kart hamiliyiz. Yeni doğan çocuğumuza mavi kart alabilir miyiz?

Cevap: Öncelikle yeni doğan çocuğunuzun doğum kaydını yaptırmanıza ihtiyaç bulunmaktadır. Bu iş için çocuğun Avusturya vatandaşlık belgesi ve doğum belgesinin aslı ve ikişer fotokopisi ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız, ebeveynlerin kimlik kartlarını da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Bu iş için çocuğun Başkonsolosluğumuza gelmesi zorunlu olmayıp, ebeveynlerden birisi işlemi yaptırabilmektedir. Sözkonusu belgeler esas alınarak ülkemiz makamlarına Başkonsolosluğumuzca gönderilecek yazı uyarınca, çocuğa önce mavi kartlılar nüfus kütüğünden T.C. kimlik numarası verilmekte, daha sonra da mavi kart düzenlenebilmektedir.

Soru -3: Ben Avusturya vatandaşıyım, eşim ise Türk vatandaşı. Bu durumda çocuğuma mavi kart alabilir miyim?

Cevap: Eşlerden birinin Türk vatandaşı olması halinde çocuk da otomatik olarak Türk vatandaşlığı kazandığından ve nüfus cüzdanı aldığından, çocuğa ayrıca mavi kart almanız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumdaki çocuklar doğal yolla ve yasalara uygun şekilde çifte vatandaş olmaktadırlar.

Soru – 4: Avusturya makamlarından vatandaşlık belgesi aldım. Bunu Başkonsolosluğa ibraz etmeden önce tercüme bürosunda Türkçe’ye tercüme ettirmek zorunda mıyım?

Cevap: Hayır. Sözkonusu belgelerin çevirisi Başkonsolosluğumuzca yapılmakta olup, tercüme ücreti 12 Euro’dur.


Soru – 5: Yeni mavi kart ile Türkiye’de işlem yaptırırken yabancı ülke pasaportumu ya da kimlik kartımı da ibraz etmek zorunda mıyım?

Cevap: Hayır. Yeni mavi kart tek başına kimlik belgesi yerine geçmektedir. Ülkemiz kurumlarında yapılacak işlemlerde yeni mavi karta ilave olarak yabancı ülke pasaportu ve kimlik belgesi ibrazına ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşın, eski mavi kartlar yalnızca yabancı ülke kimlik belgesi ile birlikte geçerlilik taşımaktadır. 

AVUSTURYA VİZE

Soru-1: Avusturya vatandaşıyım. Türkiye’ye yapacağım turistik seyahatler için vizeye ihtiyacım var mı? Bu vizeyi Konsolosluktan mı almam gerekiyor?

Avusturya vatandaşları, 1 Nisan 2014 tarihine kadar turistik ve iş görüşmesi (toplantı, seminer v.s.) amaçlı seyahatleri için Türkiye’ye girişlerini vizelerini bandrol tatbiki suretiyle sınır kapılarından yapabilmektedir. 1 Nisan 2014 tarihinde ise bandrol uygulaması sona ermekte ve giriş vizeleri yalnızca www.evisa.gov.tr adresinden online olarak ya da Başkonsolosluğumuzdan alınabilecektir. Bandrol ya da online olarak  www.evisa.gov.tr adresinden alınan elektronik vize ücreti 15 Euro, Başkonsolosluğumuzdan alınan giriş vizesi ücreti ise 73 Euro’dur.

Soru-2: Türkiye’ye giriş vizesi alabilmem için pasaportumun geçerlik süresi en az ne kadar olmalı?

Cevap: Avusturya vatandaşlarının ülkemize giriş tarihi itibariyle pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir. 

Soru – 3: Avusturya seyahat belgesi (Notpass) hamiliyim. Online vize ya da bandrol vize alabilir miyim?

Cevap: Hayır. Avusturya seyahat belgesi (Notpass) hamili Avusturya vatandaşları giriş vizelerini mutlaka Başkonsolosluğumuzdan almak zorundadırlar.

Soru -4: Sınır kapısından ya da online olarak aldığım turistik vizeyle Türkiye’de ne kadar kalabilirim?

Cevap: Sınır kapılarımızda tatbik edilen bandroller ve elektronik vizeler 180 gün içerisinde 90 günlük kalış imkanı sağlar.

Soru – 5: Avusturya vatandaşıyım ve Türkiye’de 90 günden fazla ikamet etmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?


Cevap: Ülkemize turistik vizeyle giriş yaptıktan sonra, ülkeye giriş tarihinizi müteakip en geç 30 gün içerisinde bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurarak 6 aya kadar turistik amaçlı ikamet tezkeresi müracaatında bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için http://yabancilar.iem.gov.tr/ikamet.html adresine başvurabilirsiniz.

Soru -6: Vize süresini ihlal edersem ne olur?

Cevap: Vize kalış sürelerinin ihlali durumunda, ülkemizden çıkış sırasında idari bir para cezası kesilmekte ve ihlalin niteliğine de bağlı olarak ülkemize 5 yıla kadar yurda giriş yasağı konmaktadır. Sözkonusu para cezasının sınır kapısında ödenmesi, ileride ülkemize giriş yasağının kaldırılması imkanı doğurabildiğinden yararlı görülmektedir.

Soru -7: Erasmus öğrencisi olarak bir dönem Türkiye’de kalacağım. Vizeyi sınırdan alabilir miyim?

Cevap: Hayır, öğrenim, dil kursu, çalışma, staj, montaj gibi durumlarda ülkemizdeki kalış süreniz 90 günü geçmeyecekse dahi Konsolosluğumuza başvurarak özel meşruhatlı vize müracaatında bulunmanız zorunludur.

Soru -8: Avusturya vatandaşıyım. Ancak mavi kartım da var. Türkiye’de ne kadar kalabilirim?

Cevap: Mavi kart aynı zamanda ülkemizde süresiz oturma ve çalışma müsaadesi yerine geçmektedir. Bu nedenle, Mavi kart hamilleri ülkemizde istedikleri kadar kalabilirler.  

 AVUSTURYA EVLİLİK İŞLEMLERİ

Soru -1: Avusturya’da evlenmek istiyoruz. Evlenme ehliyet belgesi almak için gerekli evrak nedir?

Cevap: Evlenecek şahısların uyruklarına bakılmaksızın birlikte Başkonsolosluğa başvurmaları gerekmektedir. Önceden boşanma olayı var ise, boşanmaya ilişkin kesinleşmiş yargı kararının bir fotokopisi, birer adet fotoğraf, Türk vatandaşının pasaport, nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi (Meldezettel), yabancı tarafın ise pasaport,  doğum  (Geburtsurkunde) ve ikamet belgeleri (Meldezettel) gereklidir.

Soru -2: Başkonsolosluğumuzdan herhangi bir belge almadan Avusturya makamları nezdinde evlendik. Evlilik bildirimi için hangi belgeleri getirmemiz gerekir?

Cevap: Evlilik bildirimi için, evlenme belgesi (Heiratsurkunde) aslı ve ikişer adet fotokopisi, pasaport ve nüfus cüzdanınız, eğer Avusturya vatandaşlığınız var ise vatandaşlık belgeniz ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Kanuni bildirim süresi 30 gün olup, bu sürenin aşılması halinde 24 Euro gecikme harcı ödenmektedir.

Soru -3: Eşimin ve benim mavi kartımız var. Evliliğimizi Türk makamlarına bildirmemiz mümkün müdür?

Cevap : Evliliğinizi nüfusa tescil ettirmeniz mümkündür. Bu iş için mavi kartlarınız ve evlenme cüzdanınız ya da belgeniz (International Heiratsurkunde) ile  Başkonsolosluğumuza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru -4: Avusturya vatandaşıyım. Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile evlenmek istiyorum. Konsolosluktan  herhangi bir belge almam gerekir mi?

Cevap : Başkonsolosluğumuzdan herhangi bir belge almanız gerekmez. Avusturya Evlenme Dairesinden evlenme ehliyet belgesi (Ehefähigkeitszeugnis) almanız ve vatandaşlık belgenizi beraberinizde götürmeniz yeterlidir.

Soru -5: Avusturya’da boşandım. Avusturya mahkemesinin boşanmaya ilişkin kararını nüfusa tescil ettirmek istiyorum. Bu işlem için ne yapmam gerekir?

Cevap: Öncelikle Avusturya’da aldığınız kesinleşmiş boşanma kararını, Türkçe’ye tercüme ettirip, Başkonsolosluğumuza onaylatmanız gerekmektedir. Daha sonra Türkiye’de bir avukat tutmanız, Başkonsolosluğumuzdan ya da ülkemizde bir noterden bu avukata boşanmaya ilişkin işlemleri yürütmek amacıyla yetki vermeniz ve boşanma kararı ile Türkçe tercümesinin onaylı nüshalarının orijinallerini avukatınıza vermeniz gerekmektedir. Aynı işlemi ayrıldığınız eşinizin de yapması boşanma işleminin tanınması sürecini hızlandıracaktır. Boşanmanızın nüfusa tescili ancak boşanmanın tanınması davasının sonuçlanmasından ve kararın kesinleşmesinden sonra mümkün olabilmektedir.

AVUSTURYA NÜFUS VE DOĞUM İŞLEMLERİ

Soru -1: Eşim ve ben Türk vatandaşıyız. Yeni doğan çocuğumuzu nüfusa kayıt ettirmek için hangi belgeler  ve  ne kadar harç gereklidir?

Cevap: Yeni doğan çocuğun nüfusa kaydı için anne ve babanın nüfus cüzdanları, pasaportları, evlenme cüzdanı, doğum belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi gerekli olup, harç bedeli 8 Euro’dur. Ancak, doğumu yasal süre olan iki ay içerisinde Başkonsolosluğumuza bildirmemiş iseniz, ayrıca 24 Euro gecikme cezası alınmaktadır. Yasal süre içinde yapılan doğum kayıtlarında nüfus cüzdanı ücretsiz olarak adrese postalanmaktadır. Buna karşın, başvuru yasal süre içerisinde yapılmamışsa, nüfusa tescili müteakip tekrar Başkonsolosluğumuza müracaat etmeniz ve 3 Euro nüfus cüzdanı bedeli ödemeniz gerekmektedir. Bu durumda, doğum bildirimini yasal süre olan iki ay içerisinde yapmamanız halinde, ödenmesi gerekli toplam harç 35 Euro olmaktadır.

Soru -2: Eşim Türk, ben ise Avusturya vatandaşıyım. Yeni doğan çocuğumu kaydettirmek için hangi belgeler gereklidir ve ne kadar harç ödenmelidir?

Cevap: Anne ve babanın kimlikleri (nüfus cüzdanı, Avusturya pasaportu ve varsa mavi kartı), çocuğun doğum ve vatandaşlık belgelerinin asılları ve ikişer adet fotokopileri ile  evlenme cüzdanı gerekmekte olup, harç bedeli 20 Euro’dur.  Ancak, doğumu yasal süre olan iki ay içerisinde Başkonsolosluğumuza bildirmemiş iseniz, ayrıca 24 Euro gecikme cezası alınmaktadır. Yasal süre içinde yapılan doğum kayıtlarında nüfus cüzdanı ücretsiz olarak adrese postalanmaktadır. Buna karşın, başvuru yasal süre içerisinde yapılmamışsa, nüfusa tescili müteakip tekrar Başkonsolosluğumuza müracaat etmeniz ve 3 Euro nüfus cüzdanı bedeli ödemeniz gerekmektedir. Bu durumda, doğum bildirimini yasal süre olan iki ay içerisinde yapmamanız halinde, ödenmesi gerekli toplam harç 47 Euro olmaktadır.

Soru -3: Ben ve eşim Avusturya vatandaşı ve mavi kart hamiliyiz. Çocuğumuz için de mavi kart alabilir miyiz? Hangi belgeler gereklidir?

Cevap : Çocuğunuza mavi kart almanız mümkündür. Bunun için anne ve babanın mavi kartları, çocuğun uluslararası doğum belgesi ve vatandaşlık belgesinin asılları ve ikişer fotokopileri ile evlenme cüzdanınız gereklidir. Bu belgelerle çocuğunuzun önce nüfusa tescili gerçekleştirilmekte, bilahare de adına mavi kart düzenlenmektedir.

Soru -4: Mavi kart sahibi Avusturya vatandaşıyım. Türk vatandaşı eşimden boşandım. Bu boşanma kaydını nüfus kütüğüne kayıt ettirebilir miyim?

Cevap : Boşanmanızı nüfusa tescil ettirebilirsiniz. Bunun için Avusturya Mahkemesinden aldığınız boşanma kararını yeminli tercüman marifetiyle Türkçeye tercüme ettirdikten sonra Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir.

Soru -5: Evlilik dışı çocuğum oldu. Çocuğumun babasının nüfusuna kaydı mümkün mü?

Cevap : Evlilik dışı çocuğunuzun babanın nüfusuna kaydedilebilmesi için babanın çocuğun babalığını tanıması, ayrıca, çocuğun doğum belgesinde çocuğa baba soyadının verilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar mevcutsa  Başkonsolosluğumuza başvurabilirsiniz. Babalığı tanımak için  “Babalığı Tanıma Senedi “ düzenlenmesi gerekmekte olup, bu belgeyi Başkonsolosluğumuzda ya da Avusturya Nüfus Dairesinde yaptırmanız mümkündür.

Soru -6: Babam Türk, annem ise Avusturya vatandaşı. Ancak babam zamanında beni Türk nüfusuna kaydettirmemiş. Şu an 20 yaşındayım. Nüfus kaydımın yapılması mümkün müdür?

Cevap : Nüfus kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bu iş için Avusturya vatandaşlık belgeniz, doğum belgeniz, dört adet vesikalık fotoğrafınız ve anneniz ile babanızın dilekçeleri gereklidir.

Soru -7: Evlilik içinde doğan bir çocuğum var. Ancak, çocuğumun babası kocam değil. Çocuğumu gerçek babasının nüfusuna tescil ettirmem  mümkün müdür?


Cevap: Yasalarımıza göre evlilik içinde doğan çocuğun babası kocanız kabul edilir ve çocuk doğrudan kocanızın nüfusuna kayıt olur. Ancak, evli olduğunuz kişi mahkemede hakim huzurunda çocuğun babalığını reddeder ve buna ilişkin yargı kararı alınırsa, çocuğun biyolojik babasının nüfusuna kaydettirilmesi imkanı doğar. Dolayısıyla evlilik içinde doğan çocuğunuzun nesebinin düzeltilebilmesi için, öncelikle kocanızın çocuğun babalığını reddettiğinin yargı kararıyla tespiti, ikinci olarak da çocuğun biyolojik babasının babalığı tanıması ve babalığı tanıma senedi tanzim etmesi gerekmektedir. Bu iki belge sağlanabildiği takdirde, çocuk gerçek babasının soyadı ile baba kütüğüne tescil edilir.

Soru -8: Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hangi belgeler ile Başkonsolosluğa başvurmam gerekir?

Cevap: Belediyeden alacağınız kayıp ilanı (Verlustmeldung), resimli bir başka kimlik belgesi (Pasaport, ehliyet vs) ve iki fotoğraf ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekir. Nüfus cüzdanı bedeli 3 Euro’dur. Ayrıca, nüfus cüzdanını kaybedenlere 20 Euro tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle, kayıptan yeni nüfus cüzdanı alabilmek için 23 Euro harç ödenmesi gerekmektedir.

AVUSTURYADA NOTER İŞLERİ

Soru -1:  Türkiye’den gayrimenkul satın almak amacıyla vekaletname vermek istiyorum. Gerekli evrak hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Nüfus cüzdanınız, 2 adet vesikalık fotoğraf ve vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. kimlik numarası gerekmektedir.

Soru -2: Türkiye’deki arsamın üzerine inşaat yaptırmak amacıyla bir vekaletname vermek istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Nüfus cüzdanınız, 2 adet vesikalık fotoğraf, vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. kimlik numarası ve  sözkonusu arsa tapusunun bir fotokopisi ya da tapu kayıtları (İli, ilçesi, mevkii, köy ya da mahalle, ada no, pafta no ve parsel no) bilgisi gerekmektedir.

Soru -3:  Türkiye’deki bir gayrimenkulümün (dairemin, arsamın) satılması için vekaletname vermek istiyorum. Yapmam gereken işlemler  nelerdir?

Cevap :    Nüfus cüzdanınız, 2 adet vesikalık fotoğraf, vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. kimlik numarası ve  sözkonusu gayrimenkulün tapusunun fotokopisi veya tapu kayıtları  (İli, ilçesi, mevkii, köy ya da mahalle, ada no, pafta no ve parsel no) gerekmektedir.

Soru -4: Avusturya’da boşandım. Boşanma işleminin Türkiye’de tanıtılması için ne işlem yapmam gerekir ve hangi belgelere ihtiyaç vardır? 

Cevap: Öncelikle Avusturya’daki boşanma kararını yeminli tercüman aracılığıyla Türkçe’ye tercüme ettirmeniz ve bu tercümeyi Başkonsolosluğumuza tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Daha sonra da Türkiye’de bir avukat ile anlaşmanız, tercüme ve tasdik edilmiş boşanma kararını bir vekaletle birlikte avukatınıza göndermeniz gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzda boşanma amaçlı vekalet verebilmek için nüfus cüzdanı, 2 adet vesikalık fotoğraf ve avukatınızın bilgilerine (Adı, soyadı, hangi baroya kayıtlı olduğu, T.C. kimlik numarası ve varsa adresi) ihtiyaç duyulmaktadır.

AVUSTURYADA ASKERLİK İŞLEMLERİ

Soru -1: Askerlik ertelemesi için kaç yaşında Başkonsolosluğa başvurmalıyız ve hangi belgeler gereklidir?

20 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları askerlik yükümlüsü olmaktadır. Bu nedenle 19 yaşını doldurduğunuz ve 20. yaştan gün aldığınız yıl askerlik ertelemenizi yaptırmanız gerekmektedir. Örneğin 2014 yılında 1995 doğumluların askerlik ertelemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Askerliğini erteletecek vatandaşlarımızın 5 adet resim, Türk nüfus cüzdanı, vize kartı ve Türk pasaportu ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. İkinci ve müteakip ertelemelerde resim gerekmemektedir.

Soru – 2: Avusturya’da öğrenci vizesi ile ikamet ediyorum. Ancak, yarım gün çalışma iznim var. İşçi statüsünde askerliğimi tecil ettirebilmem ve dövizli askerlikten faydalanabilmem mümkün müdür?

Hayır. Askerlik tecili için işçi statüsünde ikamet izninizin ve tam gün çalışma izninizin olması ve fiilen çalışıyor ve sosyal sigorta primi ödüyor olmanız gerekmektedir.

Soru -3: Dövizle askerlikten faydalanabilmem için gerekli şartlar nelerdir ve ödenecek döviz miktarı ne kadardır?

İşçi ya da işveren statüsünde, Türkiye’de geçirilen süreler hariç Avusturya’da en az 1.095 gün oturuyor ve çalışıyor olmak ve sosyal sigorta priminin yattığına ya da işverenler için vergi ödemesinin yapıldığına ilişkin belge sunmak gerekmektedir. Başvuru için bunların haricinde, pasaport, dört adet resim, vize kartı ve nüfus cüzdanı gerekmektedir. Ödenmesi gerekli döviz miktarı 6.000 Euro olup, bu meblağ dört eşit taksitte ödenebilmektedir. Ancak, her hal ve karda bu  meblağın tamamının 38 yaşın tamamlandığı yılın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, 38 yaşındaki bir vatandaşımız için taksitlendirmeye imkan bulunmamaktadır.

Soru - 4: Çifte vatandaşım. Avusturya’da askerlik yaptım. Türkiye’de de askerlik yapmam zorunlu mu?

Hayır. Avusturya’da askerlik görevinizi tamamladığınıza ilişkin belgeler ve Türkçe çevirileri, beş adet resim, nüfus cüzdanı, Avusturya vatandaşlık belgesi (Stattbürgerschaftnachweis), Avusturya pasaportu, Avusturya’da doğanlar için doğum belgesi ve tercümesi, Türkiye’de doğanlar için ise Avusturya’ya 18 yaşından küçük geldiğini belgeleyen ikamet belgesi (Meldezettel) ve Türkçe tercümesi ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız halinde ülkemizde askerlikten muaf tutulmanız için gerekli işlemler yapılacaktır.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...