KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR BÜYÜK BİR ŞEYTAN! ŞİRK/İSYAN GÜNAHINIZ VE MUSALLATINIZ VAR MI NASIL ANLAŞILIR?

BÜYÜK BİR ŞEYTAN! ŞİRK/İSYAN GÜNAHINIZ VE MUSALLATINIZ VAR MI NASIL ANLAŞILIR?

BÜYÜK BİR ŞEYTAN! ŞİRK/İSYAN GÜNAHINIZ VE MUSALLATINIZ VAR MI NASIL ANLAŞILIR?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
27-09-2020:00:14
#1
[Resim: 119043901_327720201895527_68364085646709...e=5F971267]
GÜNAHLARIN ANASI ŞİRK GÜNAHI VE MUSALLATI TESPİT DUASI:
Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim...
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah..

Allah’ım!... Tüm şirk, isyan ve küfür günahlarımdan pişmanlıkla, kalben tevbe istiğfar ediyorum Estağfurullah Ya "Et-Tevvâb" Hem kendim hem ailem, soyum ve zürriyetim hemde tüm ademoğullari adına pişmanlıkla tüm şirk, isyan ve küfür sözlerimden ve davranışlarımdan pişmanlıkla kalben ikrar ve tevbe istiğfar ediyorum…
Allah’ım! Yarattığın şeylerin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, ve her türlü hasedçinin şerrinden, kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, musibet, tuzak, tertip, menfi söz, amel, etki ve müdahalelerden sadece Sana sığınırım…
Allah’ım! Bilinen yahut bilemediğimiz tüm Esmaül Hüsnalarına, şirk, isyan ve küfüre düşmekten Sana sığınıyor af ve mağfiretini diliyorum… Tüm Esmaül Hüsnalarına karşı bilerek yada bilmeden işlediğim şirk, isyan ve küfür günahlarımın cümlesinden çok pişmanım. Beni, soyumu ve zürriyetimi bağışla, bizleri affeyle!...
Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurları, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim şirk günahlarımı affeyle! Benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla! Şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonrada yapma ihtimalim olan, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin tüm günahlarımdan pismanlikla tevbe istiğfar ediyorum… Beni, soyumu ve zürriyetimi bağışla, bizlere aff ve mağfiret eyle!...
Ya Rabbi, bütün esmalarının manaları, gücü, kudreti, hikmeti ve hürmetine tüm şirk, isyan ve diğer tüm günahlarımdan pişmanlıkla kalben Tevbe ediyorum Estağfurullah… Tevbe ediyorum Estağfurullah… Tevbe ediyorum Estağfurullah…

Tevbe Estağfurullah Ya "Er-Rahman" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Er-Rahim" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Afüvv" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Gaffâr" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Settar" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Basîr" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Vedûd" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Es-Semî" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Adl" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hakem" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Er-Rezzak" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Fettah" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Kâbıd" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Bâsıt" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Mukîd" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Kuddûs" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Eş-Şafî" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hayy" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Kayyûm " (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Muheymin" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hafiz", (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Mü'min" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Es-Selam" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Veliyy" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Ed-Dârr" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "En-Nâfi" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hâlik" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Musavvir" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Cemîl" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Barî" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Halîm" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Mucîb" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Et-Tevvâb" (7 x tekrar)

Tevbe Estafurullah Ya Rabbi, Ya Kerim, Estağfurullah El Azim... Birahmetike yâ erhamerrâhimîn… Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah...x...x…x…

(En az 7 tekrar yaparak hangi esma veya esmalarda takılıyor ve söylemekte zorlanıyorsanız işte o zorlandığınız söyleyemediğiniz esmalara karşı işlenen günahlar nedeniyle ruhsat alan ve bedenimize yerleşen şirk isyan ve küfür musallatlarının olduğuna işaret eder. Takıldığınız söylemekte zorlandığınız veya söyleyemediğiniz esmalar, musallata ruhsat vermemize sebep olan günahlarımızdır. Şirk musallatına hangi esmalara karşı günahlar işleyerek ruhsat verdiğimiz açığa çıkar).

DELİLLER:
Şirk, Allah’a atılmış bir iftiradır (Nisa, 48).
Şirk, Allah’ın asla affetmeyeceği bir suçtur (Nisa, 48; Maide, 72).
Şirk, yapılabilecek en büyük zulümdür (Lokman, 13).
Şirk, imanı kirleten bir vebaldir (En’am, 82).
Şirk, imanı ve salih amelleri geçersiz kılar (Tevbe, 17-18).
Şirk suçunu işleyen cehennem azabına uğrayacaktır (İsra, 39).
Şirk, Allah’a karşı cehalettir (Zümer, 64).
Şirk, Allah’a karşı nankörlüktür (Ankebut, 65-66).
Şirk, ahirette hüsrana sürükleyecektir (Zümer, 65).
Şirk, delilsiz bir inanıştır (Lokman, 30).
Şirk, tüm evrenin düzeninin bozulmasına bile neden olabilir (Meryem, 88-91).
Şirk koşmak, Allah’ı yarattıkları ile denk tutmaktır (En’am,1).
Şirk koşmak, insanı Allah hakkında yalanlar söylemeye iter (En’am, 22-24).
Şirk koşan, Allah’ın elçisi bile olsa azap görecektir (Şuara, 213).
Şirk koşanların mazeretlerini Allah kabul etmeyecektir (Rum, 57).
Şirk öylesine kötü bir suçtur ki, şeytan bile şirki reddeder. (İbrahim, 22).
Şirk koşan kimse, Allah’a akıl vermeye bile çalışır (Yunus, 18).
Şirk koşanlar Allah’ın öfkesine uğrayacaklardır (A’raf, 152).
Şirk kişiyi bunalımlara sürükler (Hac, 31
Şirk koşmak sapıklıktır (Nisa, 116).

“En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır, O'na o isimlerle dua edin, O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.” (A’râf-180. Ayet)
De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut”. (İsrâ Suresi 110. Ayet)

[Resim: 119092618_327720628562151_64168587596496...e=5F93E2EB]

Es Selam ve Dua ile.
METAFİZİK YAŞAMKOÇU
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:00:14 #1

[Resim: 119043901_327720201895527_68364085646709...e=5F971267]
GÜNAHLARIN ANASI ŞİRK GÜNAHI VE MUSALLATI TESPİT DUASI:
Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim...
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah..

Allah’ım!... Tüm şirk, isyan ve küfür günahlarımdan pişmanlıkla, kalben tevbe istiğfar ediyorum Estağfurullah Ya "Et-Tevvâb" Hem kendim hem ailem, soyum ve zürriyetim hemde tüm ademoğullari adına pişmanlıkla tüm şirk, isyan ve küfür sözlerimden ve davranışlarımdan pişmanlıkla kalben ikrar ve tevbe istiğfar ediyorum…
Allah’ım! Yarattığın şeylerin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, ve her türlü hasedçinin şerrinden, kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, musibet, tuzak, tertip, menfi söz, amel, etki ve müdahalelerden sadece Sana sığınırım…
Allah’ım! Bilinen yahut bilemediğimiz tüm Esmaül Hüsnalarına, şirk, isyan ve küfüre düşmekten Sana sığınıyor af ve mağfiretini diliyorum… Tüm Esmaül Hüsnalarına karşı bilerek yada bilmeden işlediğim şirk, isyan ve küfür günahlarımın cümlesinden çok pişmanım. Beni, soyumu ve zürriyetimi bağışla, bizleri affeyle!...
Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurları, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim şirk günahlarımı affeyle! Benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla! Şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonrada yapma ihtimalim olan, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin tüm günahlarımdan pismanlikla tevbe istiğfar ediyorum… Beni, soyumu ve zürriyetimi bağışla, bizlere aff ve mağfiret eyle!...
Ya Rabbi, bütün esmalarının manaları, gücü, kudreti, hikmeti ve hürmetine tüm şirk, isyan ve diğer tüm günahlarımdan pişmanlıkla kalben Tevbe ediyorum Estağfurullah… Tevbe ediyorum Estağfurullah… Tevbe ediyorum Estağfurullah…

Tevbe Estağfurullah Ya "Er-Rahman" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Er-Rahim" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Afüvv" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Gaffâr" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Settar" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Basîr" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Vedûd" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Es-Semî" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Adl" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hakem" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Er-Rezzak" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Fettah" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Kâbıd" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Bâsıt" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Mukîd" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Kuddûs" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Eş-Şafî" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hayy" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Kayyûm " (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Muheymin" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hafiz", (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Mü'min" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Es-Selam" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Veliyy" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Ed-Dârr" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "En-Nâfi" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Hâlik" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Musavvir" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Cemîl" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Barî" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Halîm" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "El-Mucîb" (7 x tekrar)
Tevbe Estağfurullah Ya "Et-Tevvâb" (7 x tekrar)

Tevbe Estafurullah Ya Rabbi, Ya Kerim, Estağfurullah El Azim... Birahmetike yâ erhamerrâhimîn… Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah...x...x…x…

(En az 7 tekrar yaparak hangi esma veya esmalarda takılıyor ve söylemekte zorlanıyorsanız işte o zorlandığınız söyleyemediğiniz esmalara karşı işlenen günahlar nedeniyle ruhsat alan ve bedenimize yerleşen şirk isyan ve küfür musallatlarının olduğuna işaret eder. Takıldığınız söylemekte zorlandığınız veya söyleyemediğiniz esmalar, musallata ruhsat vermemize sebep olan günahlarımızdır. Şirk musallatına hangi esmalara karşı günahlar işleyerek ruhsat verdiğimiz açığa çıkar).

DELİLLER:
Şirk, Allah’a atılmış bir iftiradır (Nisa, 48).
Şirk, Allah’ın asla affetmeyeceği bir suçtur (Nisa, 48; Maide, 72).
Şirk, yapılabilecek en büyük zulümdür (Lokman, 13).
Şirk, imanı kirleten bir vebaldir (En’am, 82).
Şirk, imanı ve salih amelleri geçersiz kılar (Tevbe, 17-18).
Şirk suçunu işleyen cehennem azabına uğrayacaktır (İsra, 39).
Şirk, Allah’a karşı cehalettir (Zümer, 64).
Şirk, Allah’a karşı nankörlüktür (Ankebut, 65-66).
Şirk, ahirette hüsrana sürükleyecektir (Zümer, 65).
Şirk, delilsiz bir inanıştır (Lokman, 30).
Şirk, tüm evrenin düzeninin bozulmasına bile neden olabilir (Meryem, 88-91).
Şirk koşmak, Allah’ı yarattıkları ile denk tutmaktır (En’am,1).
Şirk koşmak, insanı Allah hakkında yalanlar söylemeye iter (En’am, 22-24).
Şirk koşan, Allah’ın elçisi bile olsa azap görecektir (Şuara, 213).
Şirk koşanların mazeretlerini Allah kabul etmeyecektir (Rum, 57).
Şirk öylesine kötü bir suçtur ki, şeytan bile şirki reddeder. (İbrahim, 22).
Şirk koşan kimse, Allah’a akıl vermeye bile çalışır (Yunus, 18).
Şirk koşanlar Allah’ın öfkesine uğrayacaklardır (A’raf, 152).
Şirk kişiyi bunalımlara sürükler (Hac, 31
Şirk koşmak sapıklıktır (Nisa, 116).

“En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır, O'na o isimlerle dua edin, O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.” (A’râf-180. Ayet)
De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut”. (İsrâ Suresi 110. Ayet)

[Resim: 119092618_327720628562151_64168587596496...e=5F93E2EB]

Es Selam ve Dua ile.
METAFİZİK YAŞAMKOÇU

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi