BELÇİKA « GURBETÇİLER BE « HUKUK KANUNLAR BELÇİKA CEZA HUKUKUNDA ÇALIŞMA CEZASI

BELÇİKA CEZA HUKUKUNDA ÇALIŞMA CEZASI

BELÇİKA CEZA HUKUKUNDA ÇALIŞMA CEZASI

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-06-2014:15:56
#1
ÖZET
Ülkelerin ceza politikaları, insan haklarına verilen önem ve kıymete göre yıllar
içerisinde farklı aşamalardan geçmiştir. Özellikle toplum içerisinde infazı yapılan
yaptırımlar, çeşit ve içerik olarak bu gelişimden en çok etkilenmiş olan alandır.
Çalışma cezası son yıllarda en çok rağbet gören yaptırım türlerinden biridir. Herkese
hitap edebilmesi ve her ceza siyasetine uygun olabilmesi (bukalemun yapısı) bunda
en önemli nedendir. Bu çalışmamızda toplum içerisinde infaz edilen yaptırımlardan
biri olan çalışma cezasını Belçika ceza hukuku çerçevesinde incelemeye çalışacağız.
Belçika, sekiz yıllık “kamu yararına çalışma ” uygulamasının ardından, çalışma
cezası ile ilgili düzenlemeleri ceza kanununa ayrı bir bölüm olarak eklemiştir.
Tarihsel gelişim, ilk uygulama şekli, yasal düzenlemeler, çalışma cezası kapsamında
tekerrür ve teşebbüs ile uygulamanın istatistiklere yansıması da değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Çalışma cezası, kamu yararına çalışma, toplumsal
yatırımlar, Belçika ceza hukuku, ceza politikaları.
WORK PENALTY IN THE BELGIAN CRIMINAL LAW
ABSTRACT
Penal policies of countries, have gone through different stages in proportion
to the importance and value that is given to human rights in years. Especially,
sanctions which are implemented in the community had been affected mostly from
this development by variety and content. Work penalty is one of the most- preferred
sanction types in recent years. The compatibility to everyone and suitability to each
penal policy (chameleon structure) is the most important reason. In our study,we
will try to examine work penalty which is one of the sanction implemented within
the community in accordance with the Belgian criminal law. Belgium has added
work penalty as a separate chapter in the penal code after an eight year practice
of “community service”’. Also, historical improvement,type of fi rst practice,legal
arrangements, reoffending and attempt in the scope of work penalty and the refl exion
of parctice to statistics will be evaluated
Key Words: Work penalty, community service,community sanctions, Belgian
criminal law, penal policies.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:15:56 #1

ÖZET
Ülkelerin ceza politikaları, insan haklarına verilen önem ve kıymete göre yıllar
içerisinde farklı aşamalardan geçmiştir. Özellikle toplum içerisinde infazı yapılan
yaptırımlar, çeşit ve içerik olarak bu gelişimden en çok etkilenmiş olan alandır.
Çalışma cezası son yıllarda en çok rağbet gören yaptırım türlerinden biridir. Herkese
hitap edebilmesi ve her ceza siyasetine uygun olabilmesi (bukalemun yapısı) bunda
en önemli nedendir. Bu çalışmamızda toplum içerisinde infaz edilen yaptırımlardan
biri olan çalışma cezasını Belçika ceza hukuku çerçevesinde incelemeye çalışacağız.
Belçika, sekiz yıllık “kamu yararına çalışma ” uygulamasının ardından, çalışma
cezası ile ilgili düzenlemeleri ceza kanununa ayrı bir bölüm olarak eklemiştir.
Tarihsel gelişim, ilk uygulama şekli, yasal düzenlemeler, çalışma cezası kapsamında
tekerrür ve teşebbüs ile uygulamanın istatistiklere yansıması da değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Çalışma cezası, kamu yararına çalışma, toplumsal
yatırımlar, Belçika ceza hukuku, ceza politikaları.
WORK PENALTY IN THE BELGIAN CRIMINAL LAW
ABSTRACT
Penal policies of countries, have gone through different stages in proportion
to the importance and value that is given to human rights in years. Especially,
sanctions which are implemented in the community had been affected mostly from
this development by variety and content. Work penalty is one of the most- preferred
sanction types in recent years. The compatibility to everyone and suitability to each
penal policy (chameleon structure) is the most important reason. In our study,we
will try to examine work penalty which is one of the sanction implemented within
the community in accordance with the Belgian criminal law. Belgium has added
work penalty as a separate chapter in the penal code after an eight year practice
of “community service”’. Also, historical improvement,type of fi rst practice,legal
arrangements, reoffending and attempt in the scope of work penalty and the refl exion
of parctice to statistics will be evaluated
Key Words: Work penalty, community service,community sanctions, Belgian
criminal law, penal policies.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi