BELÇİKA « GURBETÇİLER BE « HUKUK KANUNLAR Belçika’da Vergilendirme

Belçika’da Vergilendirme

Belçika’da Vergilendirme

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
01-07-2014:21:50
#1
Belçika’da Vergilendirme

5.1. Kişisel Gelir Vergisi

Vergilendirilecek meblağ üzerinden gelir vergisi oranı, % 25 ila % 50 arasında değişmektedir. Belçika’da ikamet eden kişiler, dünya üzerindeki tüm gelirlerinden vergiye tabidirler. Burada ikamet eden kişi, Belçika’da yaşamını sürdüren ya da ekonomik kazanç merkezi olan kişi demektir. Yerleşik olmayanlar, Belçika’daki faaliyetleri sonucu kazandıkları gelir üzerinden yerleşik olmayan gelir vergisi ödemek durumundadırlar. Burada vergiye tabi meblağ, vergi mükellefinin her türlü gelirinin toplamı ile hesaplanır. Ancak, net vergilendirilecek tutar, elde edilen gelirin cinsine bağlıdır. Her türlü indirimden sonra, yerleşik vergi mükellefi, 4 çeşit gelirden dolayı vergilendirmeye tabidir. Bunlar;
Taşınmaz maldan gelir,
Şahsına ait taşınabilir maldan gelir,
Herhangi bir işten ya da meslekten elde edilen gelir
Diğer gelirler.
Belçika’da yerleşik olmayan vergi mükellefleri için de özel uygulamalar mevcuttur. Belçika’da gelir vergisi hesaplamalarında, vergi mükellefi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının toplam gelirleri esas alınır.


5.2. Kurumlar Gelir Vergisi

Belçika’da uygulanan kurumlar vergisi oranı genel olarak % 33,99’dur. Ancak, bazı durumlarda daha düşük bir oran olan % 24,98 uygulanmaktadır. Tüzel kişiliğe sahip şirketler ve kar amacı güden, Belçika’da ana merkezleri, yönetim birimi veya kayıtlı ofisi olan kuruluşlar, Belçika kurumlar vergisi hükümlerine tabidirler. Belçikalı olmayan firmaların Belçika’da kayıtlı şubeleri de, yerleşik olmayan kurumlar gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

5.3. Katma Değer Vergisi

Mal ya da hizmet alım satımı ile uğraşan her türlü tüzel veya gerçek kişi, katma değer vergisine tabidir. Belçika içinde mal ve hizmet satışı, Avrupa Birliği dışından Belçika’ya mal ithalatı ve Birlik içindeki malların Belçika’da satın alımı, katma değer vergisine tabidir.
KDV oranları, % 0, % 6, % 12 ve % 21 olmak üzere 4 farklı orandadır. En sık kullanılan oran ise % 21’dir.


6. Belçika’da Verilen Teşvikler

Belçika’da farklı mali, yarı mali ve finansal teşvikler bulunmaktadır. Bun teşvikler bölgesel yönetimler ya da federal yönetimler tarafınca kontrol edilmektedir. Bu teşviklerden bazıları şu şekildedir;

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
01-07-2014:21:50 #1

Belçika’da Vergilendirme

5.1. Kişisel Gelir Vergisi

Vergilendirilecek meblağ üzerinden gelir vergisi oranı, % 25 ila % 50 arasında değişmektedir. Belçika’da ikamet eden kişiler, dünya üzerindeki tüm gelirlerinden vergiye tabidirler. Burada ikamet eden kişi, Belçika’da yaşamını sürdüren ya da ekonomik kazanç merkezi olan kişi demektir. Yerleşik olmayanlar, Belçika’daki faaliyetleri sonucu kazandıkları gelir üzerinden yerleşik olmayan gelir vergisi ödemek durumundadırlar. Burada vergiye tabi meblağ, vergi mükellefinin her türlü gelirinin toplamı ile hesaplanır. Ancak, net vergilendirilecek tutar, elde edilen gelirin cinsine bağlıdır. Her türlü indirimden sonra, yerleşik vergi mükellefi, 4 çeşit gelirden dolayı vergilendirmeye tabidir. Bunlar;
Taşınmaz maldan gelir,
Şahsına ait taşınabilir maldan gelir,
Herhangi bir işten ya da meslekten elde edilen gelir
Diğer gelirler.
Belçika’da yerleşik olmayan vergi mükellefleri için de özel uygulamalar mevcuttur. Belçika’da gelir vergisi hesaplamalarında, vergi mükellefi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının toplam gelirleri esas alınır.


5.2. Kurumlar Gelir Vergisi

Belçika’da uygulanan kurumlar vergisi oranı genel olarak % 33,99’dur. Ancak, bazı durumlarda daha düşük bir oran olan % 24,98 uygulanmaktadır. Tüzel kişiliğe sahip şirketler ve kar amacı güden, Belçika’da ana merkezleri, yönetim birimi veya kayıtlı ofisi olan kuruluşlar, Belçika kurumlar vergisi hükümlerine tabidirler. Belçikalı olmayan firmaların Belçika’da kayıtlı şubeleri de, yerleşik olmayan kurumlar gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

5.3. Katma Değer Vergisi

Mal ya da hizmet alım satımı ile uğraşan her türlü tüzel veya gerçek kişi, katma değer vergisine tabidir. Belçika içinde mal ve hizmet satışı, Avrupa Birliği dışından Belçika’ya mal ithalatı ve Birlik içindeki malların Belçika’da satın alımı, katma değer vergisine tabidir.
KDV oranları, % 0, % 6, % 12 ve % 21 olmak üzere 4 farklı orandadır. En sık kullanılan oran ise % 21’dir.


6. Belçika’da Verilen Teşvikler

Belçika’da farklı mali, yarı mali ve finansal teşvikler bulunmaktadır. Bun teşvikler bölgesel yönetimler ya da federal yönetimler tarafınca kontrol edilmektedir. Bu teşviklerden bazıları şu şekildedir;


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi