BELÇİKA « GURBETÇİLER BE « HUKUK KANUNLAR Belçika’dan Türkiye’ye gelenlerin Sağlık yardımları Belçika sigorta mevzuatına göre

Belçika’dan Türkiye’ye gelenlerin Sağlık yardımları Belçika sigorta mevzuatına göre

Belçika’dan Türkiye’ye gelenlerin Sağlık yardımları Belçika sigorta mevzuatına göre

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
01-07-2014:22:26
#1
Belçika’dan Türkiye’ye gelenlerin Belçika sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı


1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,

3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar

4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarve aile bireyleri,

Türkiye’ye

a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,

b) Tatil amacıyla geldiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,

d) Tedavisini yaptırmak üzere geldiklerinde,

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Belçika’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,

2. Belçika’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. Belçika’dan herhangi bir aylık alanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Belçika’dan gelenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,

Belçika’da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 8 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Belçika’da B.T. 8 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,

Belçika’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 8 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Belçika’da B.T. 8 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,

Belçika’da sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 8 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

4- Tedavisini yaptırmak üzere gelenler

Belçika’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, Belçika’da başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek veya Belçika’da yapılmayan tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 10 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 10 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için Belçika’dan B.T. 8 belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü B.T. 10 belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler B.T. 8 belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

5- B.T. 8 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Belçika’dan gelirken B.T. 8 belgesini almadan gelenler;

1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Belçika’dan istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Belçika’da hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.

2. Belçika’daki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.

3. Belçika hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Belçika kasasına bildirmesi gerekir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Belçika kasalarınca ödenecektir.

· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.

· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

8- B.T. 8 belgesini almadan geldiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Belçika’ya döndüklerinde bağlı bulundukları hastalık kasasına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· Masraf iadesi talebini alan Belçika hastalık kasası, ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri B.T. 30 formüleri ekinde SGK birimlerine gönderir. Talebi alan birim SUT’da belirtilen ücretler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu bulunan tutarı ilgili Belçika hastalık kasasına bildirir.

· Belçika hastalık kasası SGK biriminin bildirdiği kadar ödeme yapar.

Belçika sigortalısı olup

Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Belçika’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler

2. Belçika’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Belçika’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Belçika’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- Belçika’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş B.T. 16 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· B.T. 16 belgesi Belçika’dan düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek Belçika’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· B.T. 16 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini B.T. 16 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Belçika’ya iade eder.

· Bu arada SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Belçika’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş B.T. 6 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· B.T. 6 belgesi Belçika’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Belçika’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Belçika’daki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· B.T. 6 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Belçika’da çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini B.T. 6 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Belçika’ya iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Belçika’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Belçika’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireylerisağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş B.T. 6 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· B.T. 6 belgesi Belçika’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Belçika’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Belçika’daki emekli kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· B.T. 6 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Belçika’da ikamet eden aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini B.T. 6 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Belçika’ya iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

II

Türkiye’den

Belçika’ya

Gidenlerin

Sağlık yardımları

Belçika’da kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri Belçika’ya

a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,

b) Tatil amacıyla gittiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,

d) Türkiye’de yapılamayan tedavisini yaptırmak üzere gittiklerinde,

Belçika’da bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp Belçika’da sürekli olarak ikamet edenler

2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık alanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Belçika’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Belçika’ya gidenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Belçika’ya geçici görevli olarak gidenler,

Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Belçika’da bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek T.B. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 8 belgesini Belçika’daki işverenin bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de T.B. 8 belgesine kaydettirmelidir.

2- Belçika’ya tatil amacıyla gidenler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)

· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,

tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Belçika’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.B. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 8 belgesini Belçika’da bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Belçika’da T.B. 8 belgesine kaydettirmelidir.

3- Belçika’ya eğitim veya okul amacıyla gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Belçika’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.B. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 8 belgesini Belçika’da bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- Belçika’ya tedavisini yaptırmak üzere gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

Türkiye’de yapılamayan tedavilerini yaptırmak üzere (bu alanda 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ile SUT’da belirlenmiş rapor ve sevk onay işlemleri tamamlandıktan sonra ) Belçika’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.B. 10 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 10 belgesini Belçika’da bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5- T.B. 8 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Belçika’ya gitmeden önce T.B. 8 belgesini almamış olanlar;

- Bulundukları yerdeki Belçika hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Belçika’da sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.

· Sağlık yardımları Belçika tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Belçika hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Belçika hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

8- T.B. 8 belgesini almadan gittiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Türkiye’ye döndüklerinde bağlı bulundukları SGK birimlerine ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· Masraf iadesi talebini alan SGK birimleri ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri T.B. 30 formüleri ekinde Belçika hastalık kasasına gönderir. Talebi alan Belçika hastalık kasası ücret tarifelerinde belirtilen tutarı SGK birimine bildirir.

· SGK birimi Belçika hastalık kasasının bildirdiği kadar ödeme yapar.

Türk sigortalısı olup

Sürekli olarak Belçika’da ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Belçika’da sürekli olarak ikamet edenler,

2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. Türkiye’den 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Belçika’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Belçika’da sürekli olarak ikamet edenlersağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.B. 16 belgesini Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

· T.B. 16 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.B. 6 belgesini Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasınateslim etmelidir.

· T.B. 6 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

3- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.B. 6 belgesini Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

T.B. 6 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
01-07-2014:22:26 #1

Belçika’dan Türkiye’ye gelenlerin Belçika sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı


1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,

3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar

4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarve aile bireyleri,

Türkiye’ye

a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,

b) Tatil amacıyla geldiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,

d) Tedavisini yaptırmak üzere geldiklerinde,

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Belçika’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,

2. Belçika’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. Belçika’dan herhangi bir aylık alanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Belçika’dan gelenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,

Belçika’da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 8 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Belçika’da B.T. 8 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,

Belçika’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 8 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Belçika’da B.T. 8 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,

Belçika’da sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 8 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

4- Tedavisini yaptırmak üzere gelenler

Belçika’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, Belçika’da başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek veya Belçika’da yapılmayan tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından B.T. 10 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. B.T. 10 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için Belçika’dan B.T. 8 belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü B.T. 10 belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler B.T. 8 belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

5- B.T. 8 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Belçika’dan gelirken B.T. 8 belgesini almadan gelenler;

1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Belçika’dan istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Belçika’da hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.

2. Belçika’daki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.

3. Belçika hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Belçika kasasına bildirmesi gerekir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Belçika kasalarınca ödenecektir.

· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.

· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

8- B.T. 8 belgesini almadan geldiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Belçika’ya döndüklerinde bağlı bulundukları hastalık kasasına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· Masraf iadesi talebini alan Belçika hastalık kasası, ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri B.T. 30 formüleri ekinde SGK birimlerine gönderir. Talebi alan birim SUT’da belirtilen ücretler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu bulunan tutarı ilgili Belçika hastalık kasasına bildirir.

· Belçika hastalık kasası SGK biriminin bildirdiği kadar ödeme yapar.

Belçika sigortalısı olup

Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Belçika’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler

2. Belçika’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Belçika’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Belçika’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- Belçika’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş B.T. 16 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· B.T. 16 belgesi Belçika’dan düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek Belçika’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· B.T. 16 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini B.T. 16 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Belçika’ya iade eder.

· Bu arada SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Belçika’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş B.T. 6 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· B.T. 6 belgesi Belçika’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Belçika’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Belçika’daki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· B.T. 6 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Belçika’da çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini B.T. 6 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Belçika’ya iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Belçika’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Belçika’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireylerisağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Belçika’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş B.T. 6 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· B.T. 6 belgesi Belçika’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Belçika’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Belçika’daki emekli kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· B.T. 6 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Belçika’da ikamet eden aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini B.T. 6 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Belçika’ya iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

II

Türkiye’den

Belçika’ya

Gidenlerin

Sağlık yardımları

Belçika’da kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri Belçika’ya

a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,

b) Tatil amacıyla gittiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,

d) Türkiye’de yapılamayan tedavisini yaptırmak üzere gittiklerinde,

Belçika’da bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp Belçika’da sürekli olarak ikamet edenler

2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık alanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Belçika’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Belçika’ya gidenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Belçika’ya geçici görevli olarak gidenler,

Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Belçika’da bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek T.B. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 8 belgesini Belçika’daki işverenin bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de T.B. 8 belgesine kaydettirmelidir.

2- Belçika’ya tatil amacıyla gidenler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)

· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,

tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Belçika’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.B. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 8 belgesini Belçika’da bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Belçika’da T.B. 8 belgesine kaydettirmelidir.

3- Belçika’ya eğitim veya okul amacıyla gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Belçika’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.B. 8 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 8 belgesini Belçika’da bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- Belçika’ya tedavisini yaptırmak üzere gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

Türkiye’de yapılamayan tedavilerini yaptırmak üzere (bu alanda 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ile SUT’da belirlenmiş rapor ve sevk onay işlemleri tamamlandıktan sonra ) Belçika’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.B. 10 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.B. 10 belgesini Belçika’da bulunduğu yerdeki, Belçika hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5- T.B. 8 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Belçika’ya gitmeden önce T.B. 8 belgesini almamış olanlar;

- Bulundukları yerdeki Belçika hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Belçika’da sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.

· Sağlık yardımları Belçika tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Belçika hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Belçika hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

8- T.B. 8 belgesini almadan gittiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Türkiye’ye döndüklerinde bağlı bulundukları SGK birimlerine ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· Masraf iadesi talebini alan SGK birimleri ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri T.B. 30 formüleri ekinde Belçika hastalık kasasına gönderir. Talebi alan Belçika hastalık kasası ücret tarifelerinde belirtilen tutarı SGK birimine bildirir.

· SGK birimi Belçika hastalık kasasının bildirdiği kadar ödeme yapar.

Türk sigortalısı olup

Sürekli olarak Belçika’da ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Belçika’da sürekli olarak ikamet edenler,

2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. Türkiye’den 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Belçika’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Belçika’da sürekli olarak ikamet edenlersağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.B. 16 belgesini Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

· T.B. 16 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.B. 6 belgesini Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasınateslim etmelidir.

· T.B. 6 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

3- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Belçika’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.B. 6 belgesini Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

T.B. 6 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Belçika’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

Belçika hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi