KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR CİNLERDE ADEMOĞULLARI GİBİ CENNETE VEYA CEHENNEME GİRECEKLER Mİ?

CİNLERDE ADEMOĞULLARI GİBİ CENNETE VEYA CEHENNEME GİRECEKLER Mİ?

CİNLERDE ADEMOĞULLARI GİBİ CENNETE VEYA CEHENNEME GİRECEKLER Mİ?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
06-10-2020:03:50
#1
[Resim: mNGaBycpvyd1VW3p8_yK_Yuxab_TX6qPeiF1RXhg...A=s1100-nd]


CİNLER ve CENNET CEHENNEM:
Mümin cinlerin cennete giremeyeceği gibi, istisnada olsa farklı görüşlerde olmakla birlikte, cinlerden kâfir olanları, istisnasız bütün âlimlere göre, Cehenneme gidecektir. Çoğu islam alimine’e göre ilâhî buyruklara itaat eden mümin cinlerde cennete girecektir. Ekseriyetle âlimler, Rahman Suresi’nin 56. Ayet-i Kerimesi ile delil getirerek, cinlerin de cennete gireceklerini ifade etmektedir:
 
Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.  (Rahmân Suresi 56. Ayet)
 
"Bize gelince, bizden iyiler de var, böyle olmayan (kötüler de) var. Biz çeşitli yollara ayrıldık." (Cin/11)
 
Kur’an’da kelime anlamıyla ise cin; duyu organlarıyla algılanamayan, insandan önce, dumansız ateşten yaratılan, irade ve akıl sahibi olan, cins ve cinsiyetleri bulunan, Allah’a kulluk için yaratılan yükümlü, sorumlu, mükellef ve ahirette tercihlerine göre cennet veya cehenneme girecek varlık anlamında kullanılmaktadır.
 
Cinler defalarca Peygamber efendimizin huzuruna gelip kendisini ve Kur’anı dinlemişlerdir. Resulullah onlara, Rahman suresini tebliğ niyetiyle okumuştur.
 
“Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkâr edebilirsiniz” ifadesi bulunan âyet-i kerimeden sonra, “Rabbimizin hiçbir nimetini inkâr etmeyiz, ey Rabbimiz sana hamd olsun” demişlerdir. Bu ayetlerde, onların da dini emir ve yasaklarla mükellef olduğuna delalet eder. Çünkü bu sure, “Sekaleyn”e (insan ve cinlere) hitap etmektedir.
 
Kur'an-ı Kerim de, cinlerden kâfir olanların cehennemde zemherîr (şiddetli soğuk) türünden veya daha başka azap çeşitleriyle cezalandırılacağını belirtilmektedir.
 
Kur'an-ı kerim âyetleri; cinlerin de, mükafat ve ceza sorumlulukları olduğu için haşr edileceklerine delalet etmekte, müminlerinin Cennete, kâfirlerinin de Cehenneme gidecekleri anlaşılmaktadır.
 
(O gün Allah, şöyle diyecektir : ) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler”. (En'âm Suresi 130.)
 
“Hani, cinnilerden bir grubu, Kur'an-ı kerimi dinlemek üzere sana sevk etmiştik”. (Ahkaf 29.)
 
“(Cinler) 'Ey kavmimiz! Allah'a çağıran davetçiye uyun ve ona iman edin ki, Allah da günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın.” (Ahkaf, 31.)
 
«Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım». (Hûd Suresi 119.)
 
“Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.
(Secde Suresi 13. Ayet)
 
“Cinlerde insanlar gibi kulluk için yaratılmış mükellef varlıklardır”. (51/56)
 
“Cinler de insanlar gibi akıl ve irade sahibidirler”.(7/179)
 
“Cinler de insanlar gibi cinsiyet sahibidirler”. (55/56,74)
 
“Cinlerde insanlar gibi dünyada bir kısmı kâfir ve bir kısmı mümindirler”.(72/11)
 
“Cinlere de insanlara gönderildiği gibi, peygamberler gönderilmiştir”.(6/130)
 
Cinler de insanlar gibi yükümlü ve mükellef olduklarından, tercih ve amellerinin doğal bir sonucu olarak ceza aldıklarına göre, mükâfatı olarakta cennete ya da cehenneme girecektir, Allahualem.
 
Allah buyuracak ki: "Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!" Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncekiler için, "Ey rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver!" diyecekler. Allah da, "Zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır, fakat siz bilmezsiniz" diyecektir. (7/38)
 
Es Selam ve Dua ile,
METAFİZİK YAŞAMKOÇU.
DoğaötesiAraştırman
06-10-2020:03:50 #1

[Resim: mNGaBycpvyd1VW3p8_yK_Yuxab_TX6qPeiF1RXhg...A=s1100-nd]


CİNLER ve CENNET CEHENNEM:
Mümin cinlerin cennete giremeyeceği gibi, istisnada olsa farklı görüşlerde olmakla birlikte, cinlerden kâfir olanları, istisnasız bütün âlimlere göre, Cehenneme gidecektir. Çoğu islam alimine’e göre ilâhî buyruklara itaat eden mümin cinlerde cennete girecektir. Ekseriyetle âlimler, Rahman Suresi’nin 56. Ayet-i Kerimesi ile delil getirerek, cinlerin de cennete gireceklerini ifade etmektedir:
 
Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.  (Rahmân Suresi 56. Ayet)
 
"Bize gelince, bizden iyiler de var, böyle olmayan (kötüler de) var. Biz çeşitli yollara ayrıldık." (Cin/11)
 
Kur’an’da kelime anlamıyla ise cin; duyu organlarıyla algılanamayan, insandan önce, dumansız ateşten yaratılan, irade ve akıl sahibi olan, cins ve cinsiyetleri bulunan, Allah’a kulluk için yaratılan yükümlü, sorumlu, mükellef ve ahirette tercihlerine göre cennet veya cehenneme girecek varlık anlamında kullanılmaktadır.
 
Cinler defalarca Peygamber efendimizin huzuruna gelip kendisini ve Kur’anı dinlemişlerdir. Resulullah onlara, Rahman suresini tebliğ niyetiyle okumuştur.
 
“Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkâr edebilirsiniz” ifadesi bulunan âyet-i kerimeden sonra, “Rabbimizin hiçbir nimetini inkâr etmeyiz, ey Rabbimiz sana hamd olsun” demişlerdir. Bu ayetlerde, onların da dini emir ve yasaklarla mükellef olduğuna delalet eder. Çünkü bu sure, “Sekaleyn”e (insan ve cinlere) hitap etmektedir.
 
Kur'an-ı Kerim de, cinlerden kâfir olanların cehennemde zemherîr (şiddetli soğuk) türünden veya daha başka azap çeşitleriyle cezalandırılacağını belirtilmektedir.
 
Kur'an-ı kerim âyetleri; cinlerin de, mükafat ve ceza sorumlulukları olduğu için haşr edileceklerine delalet etmekte, müminlerinin Cennete, kâfirlerinin de Cehenneme gidecekleri anlaşılmaktadır.
 
(O gün Allah, şöyle diyecektir : ) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler”. (En'âm Suresi 130.)
 
“Hani, cinnilerden bir grubu, Kur'an-ı kerimi dinlemek üzere sana sevk etmiştik”. (Ahkaf 29.)
 
“(Cinler) 'Ey kavmimiz! Allah'a çağıran davetçiye uyun ve ona iman edin ki, Allah da günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın.” (Ahkaf, 31.)
 
«Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım». (Hûd Suresi 119.)
 
“Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.
(Secde Suresi 13. Ayet)
 
“Cinlerde insanlar gibi kulluk için yaratılmış mükellef varlıklardır”. (51/56)
 
“Cinler de insanlar gibi akıl ve irade sahibidirler”.(7/179)
 
“Cinler de insanlar gibi cinsiyet sahibidirler”. (55/56,74)
 
“Cinlerde insanlar gibi dünyada bir kısmı kâfir ve bir kısmı mümindirler”.(72/11)
 
“Cinlere de insanlara gönderildiği gibi, peygamberler gönderilmiştir”.(6/130)
 
Cinler de insanlar gibi yükümlü ve mükellef olduklarından, tercih ve amellerinin doğal bir sonucu olarak ceza aldıklarına göre, mükâfatı olarakta cennete ya da cehenneme girecektir, Allahualem.
 
Allah buyuracak ki: "Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!" Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncekiler için, "Ey rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver!" diyecekler. Allah da, "Zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır, fakat siz bilmezsiniz" diyecektir. (7/38)
 
Es Selam ve Dua ile,
METAFİZİK YAŞAMKOÇU.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi