HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili Hollanda Konsolosluk

Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili Hollanda Konsolosluk

Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili Hollanda Konsolosluk

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
xturk
Aktif Üye
38
28-08-2013:22:50
#1
[Resim: evlilik-disi-dogan-cocuklar-icin-yeni-du...8b02df.jpg]

Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili


Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.

Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

Bekar anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar baba çocuğu tanımamış ise annenin aile kütüğüne, annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir.

Evlilik dışında doğan çocuğun babasının, nüfus müdürlüğü, mahkeme, noter veya Temsilciliklerimize başvurarak, babalık tanıma senedi veya vasiyetnameyle çocuğun babalığını tanıması mümkündür.

Baba tanımadan bekar annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydı yapılan çocuk daha sonra resmi bir belgeyle baba tarafından tanınması halinde, baba soyadı ile babanın nüfus kütüğüne kaydedilir. .Evliliğin sona ermesinden başlayarak, yani boşanma kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır. Başka bir deyişle, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası, annenin boşandığı koca olarak kabul edilmektedir.

Annenin boşandığı koca soy bağının reddi davası açarak babalığı reddedebilir ve babalık karinesini çürütebilir.

Çocuk, anne ve baba evli değilse annenin soyadını taşır. Ancak, anne önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk annenin bekârlık soyadını alır.

Evlilik dışı çocukların doğum tescil işlemleri için annenin şahsi başvurusu yeterlidir.

Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. 60 günlük yasal süre içinde doğumun bildirilmesi halinde, çocuk için düzenlenecek nüfus cüzdanından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde düzenlenecek nüfus cüzdanı için değerli kâğıt bedeli ile birlikte Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi uyarınca idari para cezası alınır. Sözkonusu idari para cezasının miktarı her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. TL cinsinden belirlenen bu miktar yerel para biriminin günlük kuru üzerinden hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ve doğum bildiriminde bulunulan ülkelerin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir. Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne de bildirim yapılabilir.
Formlar
Bu işlem için aşağıdaki formları doldurmalısınız.Doğum tescili için dilekçe (Evlilik dışı

Gerekli Belgeler

- Annenin T.C. Nüfus Cüzdanı ve varsa yabancı kimliğinin fotokopisi, (Baba çocuğu tanımadığı için babanın nüfus cüzdanına ihtiyaç duyulmamaktadır. Çocuğun baba ismi, doğum belgesinin ilgili hanesinde yazdığı şekilde; doğum belgesinin olmaması durumunda ise annenin sözlü beyanı esas alınarak kayıtlara geçilir).
- Anne yabancı uyruklu ise yetkili yabancı makamdan alınmış medeni halini gösteren belgenin ve doğum kayıt belgesinin aslı. (Yabancı anne, çocuğu henüz tanımamış veya tanımak istemeyen bir Türk babadan olma çocuğun doğum bildirimi için babanın Türk olduğunu mahkeme kararı (DNA testi) ile ispat etme yoluna başvurabilir.
- Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış Uluslararası doğum belgesinin aslı veya yerel dildeki orijinal belge ve yeminli tercümandan alınan tercümesi,

İşlem Masrafı

İşlemlerinizle ilgili masrafların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Eğer işleminizi postayla yapacaksanız, işlem sonucunuzu size geri postalamak için posta ücreti alınacaktır. Harç Bedeli :15.00 € Babalık Tanıma Senedi varsa bunun tercümesinin onay harcı Değerli Kağıt Bedeli : Bu işlem için masraf bulunmamaktadır. Belgelerin Geri Postalama Bedeli :8.00 € Posta Bedeli - Normal Posta

İnteraktif İşlem Yapılması

Bu işlemi interaktif yapabilirsiniz. İnteraktif işlem yapmak için www.turkiye.gov.tr kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
xturk
28-08-2013:22:50 #1

[Resim: evlilik-disi-dogan-cocuklar-icin-yeni-du...8b02df.jpg]

Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili


Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.

Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

Bekar anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar baba çocuğu tanımamış ise annenin aile kütüğüne, annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir.

Evlilik dışında doğan çocuğun babasının, nüfus müdürlüğü, mahkeme, noter veya Temsilciliklerimize başvurarak, babalık tanıma senedi veya vasiyetnameyle çocuğun babalığını tanıması mümkündür.

Baba tanımadan bekar annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydı yapılan çocuk daha sonra resmi bir belgeyle baba tarafından tanınması halinde, baba soyadı ile babanın nüfus kütüğüne kaydedilir. .Evliliğin sona ermesinden başlayarak, yani boşanma kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır. Başka bir deyişle, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası, annenin boşandığı koca olarak kabul edilmektedir.

Annenin boşandığı koca soy bağının reddi davası açarak babalığı reddedebilir ve babalık karinesini çürütebilir.

Çocuk, anne ve baba evli değilse annenin soyadını taşır. Ancak, anne önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk annenin bekârlık soyadını alır.

Evlilik dışı çocukların doğum tescil işlemleri için annenin şahsi başvurusu yeterlidir.

Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. 60 günlük yasal süre içinde doğumun bildirilmesi halinde, çocuk için düzenlenecek nüfus cüzdanından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde düzenlenecek nüfus cüzdanı için değerli kâğıt bedeli ile birlikte Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi uyarınca idari para cezası alınır. Sözkonusu idari para cezasının miktarı her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. TL cinsinden belirlenen bu miktar yerel para biriminin günlük kuru üzerinden hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ve doğum bildiriminde bulunulan ülkelerin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir. Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne de bildirim yapılabilir.
Formlar
Bu işlem için aşağıdaki formları doldurmalısınız.Doğum tescili için dilekçe (Evlilik dışı

Gerekli Belgeler

- Annenin T.C. Nüfus Cüzdanı ve varsa yabancı kimliğinin fotokopisi, (Baba çocuğu tanımadığı için babanın nüfus cüzdanına ihtiyaç duyulmamaktadır. Çocuğun baba ismi, doğum belgesinin ilgili hanesinde yazdığı şekilde; doğum belgesinin olmaması durumunda ise annenin sözlü beyanı esas alınarak kayıtlara geçilir).
- Anne yabancı uyruklu ise yetkili yabancı makamdan alınmış medeni halini gösteren belgenin ve doğum kayıt belgesinin aslı. (Yabancı anne, çocuğu henüz tanımamış veya tanımak istemeyen bir Türk babadan olma çocuğun doğum bildirimi için babanın Türk olduğunu mahkeme kararı (DNA testi) ile ispat etme yoluna başvurabilir.
- Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış Uluslararası doğum belgesinin aslı veya yerel dildeki orijinal belge ve yeminli tercümandan alınan tercümesi,

İşlem Masrafı

İşlemlerinizle ilgili masrafların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Eğer işleminizi postayla yapacaksanız, işlem sonucunuzu size geri postalamak için posta ücreti alınacaktır. Harç Bedeli :15.00 € Babalık Tanıma Senedi varsa bunun tercümesinin onay harcı Değerli Kağıt Bedeli : Bu işlem için masraf bulunmamaktadır. Belgelerin Geri Postalama Bedeli :8.00 € Posta Bedeli - Normal Posta

İnteraktif İşlem Yapılması

Bu işlemi interaktif yapabilirsiniz. İnteraktif işlem yapmak için www.turkiye.gov.tr kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,288
28-08-2013:22:37
Son Mesaj tarafından xturk
Cevaplar: 0
Gösterim: 6,002
21-02-2013:17:05
Son Mesaj tarafından Sahin