FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER Felemenkçe (Hollandaca) Sıfatlar:

Felemenkçe (Hollandaca) Sıfatlar:

Felemenkçe (Hollandaca) Sıfatlar:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
16-02-2016:19:18
#1
Felemenkçe Sıfatlar:

Felemenkçe Sifat iki şekilde kullanılır: 

(1) kendi başına ve 
(2) isimden önce.

• Felemenkçe Sifat, Kendi başına kullanımı:
Eğer sıfat kendi başına kullanılıyor ise, şekil değişikliğine uğramaz:
De school is groot. Okul büyük.
Die scholen zijn groot. Şu okullar çok büyük.
Ik vind die school groot. Şu okulu çok büyük buluyorum.
Het huis is mooi. Ev güzel.
Die huizen zijn mooi. Evler güzel.
Ik vind dat huis mooi. Şu evi güzel buluyorum.

• İsimden önce kullanım
Eğer sıfat ismin önünde yer alıyor ise, değişime uğrar: genellikle -e eklenir. Gerektiğinde yazılışı düzeltmeyi unutmayınız.

        de-kelimesi               /                 het-kelimesi

    tekil          -        çoğul         /            tekil       -      çoğul

de grote school       de grote scholen                 het mooie huis      de mooie huizen
een grote school      grote scholen                    een mooi huis       mooie huizen

Felemenkçe İsmin önüne gelen sıfatlar hakkındaki bu genel açıklamadan da görebileceğiniz gibi, aşağıdaki üç koşulun hepsinin birden sağlanması durumu haricinde, bir -e eki alırlar:

1. isim bir het-kelimesi ise
2. isim tekil ise
3. een26 belirsiz tanımlığı kullanılmış ise.

27 Sifatların belli bir kısmı hiçbir zaman -e sonlanmaz:

- malzeme belirten sıfatlarin çoğu halihazırda -en ile sonlanmaktadır gouden (altın/altından), katoenen (pamuk/pamuktan), plastic (plastik), alüminium (aluminyum)

- -en ile biten geçmiş zaman kipleri
gebakken (pişmiş), gesloten (kapalı)

- -en ile biten bazı sıfatlar
eigen (öz/kendisinin), open (açık), tevreden (memnun), verleden (geçmiş).
26 Veya olumsuzluk hali geen. Karşılaştırma: een grote stad - geen grote stad / een groot huis - geen groot huis.
27 Buna rağmen, bu üçüncü şart, sayılamayan het-sözcükleri için geçerli değildir: Mmmm, lekker bier!
(Mmmm, leziz bira!).

Örnekler:
de gouden ring altın yüzük
het aluminium frame aluminium çerçeve
de gesloten deur kapalı kapı
het gebakken brood pişmiş ekmek
mijn eigen huis kendi evim
de tevreden klant memnun müşteri
Üstünluk (komparatif) ve en üstünlük (süperlatif) dereceleri

• Üstünlük (komparatif) ve en üstünlük (süperlatif) derecelerinin oluşturulması
Komparatif (üstunlük derecesi), sıfata –er eklenmesi ile oluşturulur; -r ile biten sıfatlar
–der ekini alırlar. Süperlatif (en üstünlük) oluşturmak için ise -st(e) eki kullanılır.
sıfat komparatif süperlatif
mooi güzel mooier dan het mooist(e)
groot büyük groter dan het grootst(e)
klein küçük kleiner dan het kleinst(e)
duur pahalı duurder dan het duurst(e)

• Kendi başına kullanım
Sifatların aksine, kendi başına kullanılan üstünlük veya en üstünlük dereceleri ekstradan
bir –e almazlar:
De school is groot. Okul büyük.
Deze school is groter. Bu okul daha büyük.
Deze school is het grootst.
28 Bu okul en büyük.
Het huis is mooi. Bu ev güzel.
Dit huis is mooier. Bu ev daha güzel.
Dit huis is het mooist. Bu ev en güzel.
28 Konuşma dilinde genellikle -e eklenir.

• İsimden önce kullanım
Eğer bir üstünlük derecesi bir isimden önce kullanılmış ise, sıfatlar için geçerli olan kural
(+/- -e) uygulanmalıdır:

                de-kelimesi              /               het-kelimesi
    tekil         -         çoğul                tekil           -       çoğul 
de grotere school       de grotere scholen      het mooiere huis         de mooiere huizen
een grotere school      grotere scholen         een mooier huis          mooiere huizen

Eğer bir en üstünlük derecesi bir isimden önce kullanılmış ise, her zaman bir -e eklenir:
                   

de grootste school      de grootste scholen     het mooiste huis         de mooiste huizen

• Felemenkçe Kıyaslama yapıları
Kıyaslama yapımı için dan (-den/-dan, -den/-dan daha) bağlacı kullanılır:


Deze school is groter dan die school. Bu okul şu okuldan daha büyük.
Dit huis is mooier dan dat huis. Bu ev şu evden daha güzel.

Aşağıdaki cümle yapısı da kıyaslama yapmak için kullanılabilir:
Deze school is tweemaal zo groot als Bu okul şu okulun iki katı büyük.
die school.
Dit huis is tien keer zo mooi als dat huis. Bu ev şu evden on kez daha güzel.

Eğer fark olmayan bir durum var ise, even ... als (…kadar...) veya even ... (aynı) kullanılır:
Deze school is even groot als die school. Bu okul şu okul kadar büyük.
Deze scholen zijn even groot. Bu okullar aynı büyüklükte.
Dit huis is even mooi als dat huis. Bu ev şu ev kadar güzel.
Deze huizen zijn even mooi. Bu evler aynı güzellikte.

• Felemenkçe Kuralsız (düzensiz) durumlar
sıfat komparatif süperlatif fark olmayan durum
goed iyi beter dan het best(e) even goed als
veel çok meer dan het meest(e) even veel als
weinig az minder dan het minst(e) even weinig als graag

Dipnot;

29 memnuniyetle liever dan het liefst(e) even graag als.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
16-02-2016:19:18 #1

Felemenkçe Sıfatlar:

Felemenkçe Sifat iki şekilde kullanılır: 

(1) kendi başına ve 
(2) isimden önce.

• Felemenkçe Sifat, Kendi başına kullanımı:
Eğer sıfat kendi başına kullanılıyor ise, şekil değişikliğine uğramaz:
De school is groot. Okul büyük.
Die scholen zijn groot. Şu okullar çok büyük.
Ik vind die school groot. Şu okulu çok büyük buluyorum.
Het huis is mooi. Ev güzel.
Die huizen zijn mooi. Evler güzel.
Ik vind dat huis mooi. Şu evi güzel buluyorum.

• İsimden önce kullanım
Eğer sıfat ismin önünde yer alıyor ise, değişime uğrar: genellikle -e eklenir. Gerektiğinde yazılışı düzeltmeyi unutmayınız.

        de-kelimesi               /                 het-kelimesi

    tekil          -        çoğul         /            tekil       -      çoğul

de grote school       de grote scholen                 het mooie huis      de mooie huizen
een grote school      grote scholen                    een mooi huis       mooie huizen

Felemenkçe İsmin önüne gelen sıfatlar hakkındaki bu genel açıklamadan da görebileceğiniz gibi, aşağıdaki üç koşulun hepsinin birden sağlanması durumu haricinde, bir -e eki alırlar:

1. isim bir het-kelimesi ise
2. isim tekil ise
3. een26 belirsiz tanımlığı kullanılmış ise.

27 Sifatların belli bir kısmı hiçbir zaman -e sonlanmaz:

- malzeme belirten sıfatlarin çoğu halihazırda -en ile sonlanmaktadır gouden (altın/altından), katoenen (pamuk/pamuktan), plastic (plastik), alüminium (aluminyum)

- -en ile biten geçmiş zaman kipleri
gebakken (pişmiş), gesloten (kapalı)

- -en ile biten bazı sıfatlar
eigen (öz/kendisinin), open (açık), tevreden (memnun), verleden (geçmiş).
26 Veya olumsuzluk hali geen. Karşılaştırma: een grote stad - geen grote stad / een groot huis - geen groot huis.
27 Buna rağmen, bu üçüncü şart, sayılamayan het-sözcükleri için geçerli değildir: Mmmm, lekker bier!
(Mmmm, leziz bira!).

Örnekler:
de gouden ring altın yüzük
het aluminium frame aluminium çerçeve
de gesloten deur kapalı kapı
het gebakken brood pişmiş ekmek
mijn eigen huis kendi evim
de tevreden klant memnun müşteri
Üstünluk (komparatif) ve en üstünlük (süperlatif) dereceleri

• Üstünlük (komparatif) ve en üstünlük (süperlatif) derecelerinin oluşturulması
Komparatif (üstunlük derecesi), sıfata –er eklenmesi ile oluşturulur; -r ile biten sıfatlar
–der ekini alırlar. Süperlatif (en üstünlük) oluşturmak için ise -st(e) eki kullanılır.
sıfat komparatif süperlatif
mooi güzel mooier dan het mooist(e)
groot büyük groter dan het grootst(e)
klein küçük kleiner dan het kleinst(e)
duur pahalı duurder dan het duurst(e)

• Kendi başına kullanım
Sifatların aksine, kendi başına kullanılan üstünlük veya en üstünlük dereceleri ekstradan
bir –e almazlar:
De school is groot. Okul büyük.
Deze school is groter. Bu okul daha büyük.
Deze school is het grootst.
28 Bu okul en büyük.
Het huis is mooi. Bu ev güzel.
Dit huis is mooier. Bu ev daha güzel.
Dit huis is het mooist. Bu ev en güzel.
28 Konuşma dilinde genellikle -e eklenir.

• İsimden önce kullanım
Eğer bir üstünlük derecesi bir isimden önce kullanılmış ise, sıfatlar için geçerli olan kural
(+/- -e) uygulanmalıdır:

                de-kelimesi              /               het-kelimesi
    tekil         -         çoğul                tekil           -       çoğul 
de grotere school       de grotere scholen      het mooiere huis         de mooiere huizen
een grotere school      grotere scholen         een mooier huis          mooiere huizen

Eğer bir en üstünlük derecesi bir isimden önce kullanılmış ise, her zaman bir -e eklenir:
                   

de grootste school      de grootste scholen     het mooiste huis         de mooiste huizen

• Felemenkçe Kıyaslama yapıları
Kıyaslama yapımı için dan (-den/-dan, -den/-dan daha) bağlacı kullanılır:


Deze school is groter dan die school. Bu okul şu okuldan daha büyük.
Dit huis is mooier dan dat huis. Bu ev şu evden daha güzel.

Aşağıdaki cümle yapısı da kıyaslama yapmak için kullanılabilir:
Deze school is tweemaal zo groot als Bu okul şu okulun iki katı büyük.
die school.
Dit huis is tien keer zo mooi als dat huis. Bu ev şu evden on kez daha güzel.

Eğer fark olmayan bir durum var ise, even ... als (…kadar...) veya even ... (aynı) kullanılır:
Deze school is even groot als die school. Bu okul şu okul kadar büyük.
Deze scholen zijn even groot. Bu okullar aynı büyüklükte.
Dit huis is even mooi als dat huis. Bu ev şu ev kadar güzel.
Deze huizen zijn even mooi. Bu evler aynı güzellikte.

• Felemenkçe Kuralsız (düzensiz) durumlar
sıfat komparatif süperlatif fark olmayan durum
goed iyi beter dan het best(e) even goed als
veel çok meer dan het meest(e) even veel als
weinig az minder dan het minst(e) even weinig als graag

Dipnot;

29 memnuniyetle liever dan het liefst(e) even graag als.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 5,745
10-01-2016:14:08
Son Mesaj tarafından yade