TÜRKİYE'DEKİ İŞLEMLER TC « GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ Gurbetçilerimizin Gayrimenkul Gelir Beyanı :

Gurbetçilerimizin Gayrimenkul Gelir Beyanı :

Gurbetçilerimizin Gayrimenkul Gelir Beyanı :

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
03-03-2015:14:15
#1
Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinden elde ettikleri kira gelirlerini beyan edip etmeyecekleri veya söz konusu geliri nasıl beyan etmeleri gerektiği, sahip olunan ve kira geliri elde edilen gayrimenkulün işyeri mi yoksa konut mu olduğuna göre farklılık arz eder.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6. maddesinde Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır. Yurt dışında yaşayan ve  6 aydan fazla bir süre çalışma veya oturma izni alarak yurt dışında ikamet eden bir Türk vatandaşı ya da Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan bir bireyseniz, Türkiye’de elde ettiğiniz kazançlar ve iratlar bakımından ‘’dar mükellefiyet’’ esasında vergilendirilmeniz gerekmektedir. Ancak söz konusu gelir beyanı, sahip olunan ve kira geliri elde edilen gayrimenkulün işyeri veya konut niteliğini taşımasına göre farklılık teşkil eder.

1.       İŞYERİ KİRA GELİRİ BAKIMINDAN

Dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilecek bireylerin Türkiye’de elde ettikleri gelirin sadece ve tamamı stopaja tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerinden ibaret ise; söz konusu kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir. Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye’de tahsil ettikleri ve vergi kesintisine tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini,  kira geliri tutarları ne olursa olsun (örneğin 2 milyon TL dahi olsa) Türkiye’de beyan etmelerine gerek yoktur.

Ancak, önemle belirtmek gerekir ki; işyerini yani dükkânını, mağazasını veya depo olarak kullandığı mekânını, oğluna kızına eşine veya bir başkasına kira almadan tahsis eden ve dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen kişilerin ‘’emsal kira bedeli’’ esasına göre kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir.

2.       KONUT KİRA GELİRİ BAKIMINDAN

Dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilecek yurt dışında çalışan veya oturan bireylerin ilgili yılda konut kira gelirlerinin belirli bir haddi aşan kısmı beyana tabidir.  Yani eğer bir takvim yılındaki konut kira gelirleri toplamı 3.200 TL istisna sınırını aşmayanlar bu geliri beyan etmeyeceklerdir.  Söz konusu durum kira gelirinde istisna durumunu oluşturmakta olup, uygulanan istisna 2012 yılı için 3.000 TL ve 2013 yılı için 3.200 TL olarak belirlenmiştir. Birden fazla konut sahibi olmanız halinde ise 3.200 TL ‘lik istisna kira gelirleri toplamında sadece bir defa uygulanacaktır. Kiralanan ev iki kişiye ait ise, söz konusu kişilerden her ikisi de 3.200 TL’lik istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.

Yurt dışında yaşayan çoğu vatandaş, Türkiye’de sahibi oldukları konutları kiraya verip, yurtdışında yaşadıkları konuta ödedikleri konut kirasını Türkiye’deki konut kira gelirlerinden indirimini Gelir İdaresinden talep edebiliyor. Fakat Gelir İdaresi kişilerin söz konusu konu ile ilgili taleplerini geri çeviriyor. Alınan ret cevabı üzerine yargıya intikal eden davalarda mahkemeler; “Konut olarak kiralanan gayrimenkulün mahallinin yurtiçinde veya dışında bulunmasının sonucu etkileyeceğine dair kanunda bir açıklık bulunmadığı gerekçesi ile yurtdışında işçi olarak çalışanların da bulundukları ülkelerdeki konutları için ödedikleri kira giderlerini, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirlerinden gider olarak indirebileceklerine” karar veriyor.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
03-03-2015:14:15 #1

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinden elde ettikleri kira gelirlerini beyan edip etmeyecekleri veya söz konusu geliri nasıl beyan etmeleri gerektiği, sahip olunan ve kira geliri elde edilen gayrimenkulün işyeri mi yoksa konut mu olduğuna göre farklılık arz eder.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6. maddesinde Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır. Yurt dışında yaşayan ve  6 aydan fazla bir süre çalışma veya oturma izni alarak yurt dışında ikamet eden bir Türk vatandaşı ya da Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan bir bireyseniz, Türkiye’de elde ettiğiniz kazançlar ve iratlar bakımından ‘’dar mükellefiyet’’ esasında vergilendirilmeniz gerekmektedir. Ancak söz konusu gelir beyanı, sahip olunan ve kira geliri elde edilen gayrimenkulün işyeri veya konut niteliğini taşımasına göre farklılık teşkil eder.

1.       İŞYERİ KİRA GELİRİ BAKIMINDAN

Dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilecek bireylerin Türkiye’de elde ettikleri gelirin sadece ve tamamı stopaja tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerinden ibaret ise; söz konusu kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir. Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye’de tahsil ettikleri ve vergi kesintisine tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini,  kira geliri tutarları ne olursa olsun (örneğin 2 milyon TL dahi olsa) Türkiye’de beyan etmelerine gerek yoktur.

Ancak, önemle belirtmek gerekir ki; işyerini yani dükkânını, mağazasını veya depo olarak kullandığı mekânını, oğluna kızına eşine veya bir başkasına kira almadan tahsis eden ve dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen kişilerin ‘’emsal kira bedeli’’ esasına göre kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir.

2.       KONUT KİRA GELİRİ BAKIMINDAN

Dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilecek yurt dışında çalışan veya oturan bireylerin ilgili yılda konut kira gelirlerinin belirli bir haddi aşan kısmı beyana tabidir.  Yani eğer bir takvim yılındaki konut kira gelirleri toplamı 3.200 TL istisna sınırını aşmayanlar bu geliri beyan etmeyeceklerdir.  Söz konusu durum kira gelirinde istisna durumunu oluşturmakta olup, uygulanan istisna 2012 yılı için 3.000 TL ve 2013 yılı için 3.200 TL olarak belirlenmiştir. Birden fazla konut sahibi olmanız halinde ise 3.200 TL ‘lik istisna kira gelirleri toplamında sadece bir defa uygulanacaktır. Kiralanan ev iki kişiye ait ise, söz konusu kişilerden her ikisi de 3.200 TL’lik istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.

Yurt dışında yaşayan çoğu vatandaş, Türkiye’de sahibi oldukları konutları kiraya verip, yurtdışında yaşadıkları konuta ödedikleri konut kirasını Türkiye’deki konut kira gelirlerinden indirimini Gelir İdaresinden talep edebiliyor. Fakat Gelir İdaresi kişilerin söz konusu konu ile ilgili taleplerini geri çeviriyor. Alınan ret cevabı üzerine yargıya intikal eden davalarda mahkemeler; “Konut olarak kiralanan gayrimenkulün mahallinin yurtiçinde veya dışında bulunmasının sonucu etkileyeceğine dair kanunda bir açıklık bulunmadığı gerekçesi ile yurtdışında işçi olarak çalışanların da bulundukları ülkelerdeki konutları için ödedikleri kira giderlerini, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirlerinden gider olarak indirebileceklerine” karar veriyor.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

ErimAnkara
Üye
2
06-04-2017:10:07
#2
Merhaba;
Bu bilgiler güncelmidir, yoksa değişen kanun varmıdır?
ErimAnkara
06-04-2017:10:07 #2

Merhaba;
Bu bilgiler güncelmidir, yoksa değişen kanun varmıdır?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi