KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR HER İNSANIN YANINDA BİR CİN BULUNUR MU?:

HER İNSANIN YANINDA BİR CİN BULUNUR MU?:

HER İNSANIN YANINDA BİR CİN BULUNUR MU?:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
11-10-2020:20:03
#1
[Resim: 1-c7p2WIr8tKFPIvzTHAuB7v4ytM5mm-yEVuT1Jw...Q=s1190-nd]
HER İNSANDA BİR CİN :
Her insanın ameline göre işlediği günahlarının cinsi, boyutu ve mahiyetine göre etrafında yahut bedeninde yanında bir cin şeytanı bulunmakta ve şeytan cinler müminlere kalpte bulunan “Lemme-i Şeytaniye” vasıtası ile vesveselerle büyük haram ve günahlara yönlendirmeye ve cehenneme sürüklemeye çalışmaktadır. Ancak Kur’ân-ı Kerîm okunan yerlerde etkilerini kaybettiklerini ifade eden ayetlerdeki cinler, Kur’ân-ı Kerîm’de “Cin Şeytanları” olarak kendilerinden söz edilen kötü cin şeytanlarıdır.

“Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve insan şeytanlarını her peygambere düşman yaptık. Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalblerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları işlemeleri için böyle yaparlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı, sen onları iftiraları ile başbaşa bırak”; (el-En‘âm -112-113)

HER insana beraberinde musallat kılınmış bir cin şeytanın bulunduğunu ve insanı süekli vesvese ve telkinlerle lemme vasıtasıyla dürtüklediğini ve kötülükleri cazip gösterip önerdiği, gör dediği, meleğin ise, bunların tam aksini iyilikler ve hayır telkin ettiği birçok hadislerde anlatıdığı gibi,  bir hadiste şöylece dile getirilmektedir:

"İnsana hem şeytanın vesvesesi hem de meleğin ilhamı vardır. Şeytanın  "LEMME-İ ŞEYTANÎ" yi dürtüklemesi, kötülükle (belaya uğramakla) korkutmak ve hakkı yalanlamaktır.

Meleğin ilhamı LEMME-İ MELEK (LEMME-İ RAHMANİ) ise, iyilik ve hayrı va'detmek hakkı tasdik etmektir. Bunu her kim içinde hissederse, Allah'dan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin. Öncekini içinde bulan da Şeytan'dan Allah'a sığınsın" Hz. Peygamber, sonra bu sözlerine delil olarak;

"Şeytan sizi yoksullukla korkutuyor ve size kötülüğü emrediyor. (el-Bakara 268) ayetini okudu (Tirmizi, Tefsiru sure(2), 35).

Hani bazen her insan, içinden geçen bazı düşüncelerin doğru olmadığını anladığı halde "şeytan diyor ki...." derler ya, işte bu ve benzeri durumlar, yukarıdaki hadiste de işaret edilen drum ve hallerdir. Tek aresi de kefaretler ve tevbe istiğfar Allah'a sığınarak, şeytanın dediklerini yapmamaktır.

İlhamını LEMME-İ ŞEYTANÎ den yani şeytandan alan ve şeytana arkadaş kılınanların kaçınılmaz acı akibetleri şu ayetler çok net açıklamaktadır:

“Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi”!
(Bakara Suresi - 102-103 .)

Peki her insanın bir cini var mıdır?: Evet Allahualem, her insanın bedeninde bir cin vardır.

Bir zülmanî LEMME-İ ŞEYTANÎ ve birde  Rahmâni olan LEMME-İ MELEK herkesde vardır. İnsanlar ne zaman Allah'ın hoşuna gidecek amel ve ibadetler hayır işler yaparlarsa, LEMME-İ ŞEYTANÎ hemen devreye girer, caydırmaya çalışır. Hem içeride kalp ve beyin, hem de dışarıda bedeni kuşatmaya çalışan cin zülmanîler vardır. Onlara karşı da görev yapan iyilik ve ibadet telkin eden LEMME-İ RAHMANİ yani Rahmâni melekler vardır. Bütün kâinat onlarla doludur, kainatta boş hiçbir zerre yer yoktur, özellikle güneş battıktan sonra şeytanlar, kâfir cinler sabah namazına kadar her yerde cirit atarlar.

Kâfir zülmani cinler kimlere yaklaşmaktadırlar?:
Rahman'ın zikrini  Kur’anı görmezden gelenler, İmanı ve ibadeti zayıf ve ihlâslı olmayanlara çok kolay musallat olurlar;

"Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelir (Kur'an ahkamına aldırış etmezse) ona bir şeytanı tebelleş ederiz (sardırırız); o artık onun (yanından ayrılmayan kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur. O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları halde, bunlar hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet o şeytan dostu kimse bize gelince arkadaşına der ki; "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar mesafe olsaydı (da seni hiç görmeseydim). Ne kötü arkadaşmışsınız!" (Nedamet) bugün size bir fayda sağlamaz; zira zulmettiniz. Siz (şimdi) azab (çekmek) de ortaksınız." (ez-Zuhruf, 36-39)

Doğrusunu ALLAH Daha iyi bilir”.
Es Selam ve Dua ile,
METAFİZİK YAŞAMKOÇU.
DoğaötesiAraştırman
11-10-2020:20:03 #1

[Resim: 1-c7p2WIr8tKFPIvzTHAuB7v4ytM5mm-yEVuT1Jw...Q=s1190-nd]
HER İNSANDA BİR CİN :
Her insanın ameline göre işlediği günahlarının cinsi, boyutu ve mahiyetine göre etrafında yahut bedeninde yanında bir cin şeytanı bulunmakta ve şeytan cinler müminlere kalpte bulunan “Lemme-i Şeytaniye” vasıtası ile vesveselerle büyük haram ve günahlara yönlendirmeye ve cehenneme sürüklemeye çalışmaktadır. Ancak Kur’ân-ı Kerîm okunan yerlerde etkilerini kaybettiklerini ifade eden ayetlerdeki cinler, Kur’ân-ı Kerîm’de “Cin Şeytanları” olarak kendilerinden söz edilen kötü cin şeytanlarıdır.

“Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve insan şeytanlarını her peygambere düşman yaptık. Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalblerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları işlemeleri için böyle yaparlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı, sen onları iftiraları ile başbaşa bırak”; (el-En‘âm -112-113)

HER insana beraberinde musallat kılınmış bir cin şeytanın bulunduğunu ve insanı süekli vesvese ve telkinlerle lemme vasıtasıyla dürtüklediğini ve kötülükleri cazip gösterip önerdiği, gör dediği, meleğin ise, bunların tam aksini iyilikler ve hayır telkin ettiği birçok hadislerde anlatıdığı gibi,  bir hadiste şöylece dile getirilmektedir:

"İnsana hem şeytanın vesvesesi hem de meleğin ilhamı vardır. Şeytanın  "LEMME-İ ŞEYTANÎ" yi dürtüklemesi, kötülükle (belaya uğramakla) korkutmak ve hakkı yalanlamaktır.

Meleğin ilhamı LEMME-İ MELEK (LEMME-İ RAHMANİ) ise, iyilik ve hayrı va'detmek hakkı tasdik etmektir. Bunu her kim içinde hissederse, Allah'dan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin. Öncekini içinde bulan da Şeytan'dan Allah'a sığınsın" Hz. Peygamber, sonra bu sözlerine delil olarak;

"Şeytan sizi yoksullukla korkutuyor ve size kötülüğü emrediyor. (el-Bakara 268) ayetini okudu (Tirmizi, Tefsiru sure(2), 35).

Hani bazen her insan, içinden geçen bazı düşüncelerin doğru olmadığını anladığı halde "şeytan diyor ki...." derler ya, işte bu ve benzeri durumlar, yukarıdaki hadiste de işaret edilen drum ve hallerdir. Tek aresi de kefaretler ve tevbe istiğfar Allah'a sığınarak, şeytanın dediklerini yapmamaktır.

İlhamını LEMME-İ ŞEYTANÎ den yani şeytandan alan ve şeytana arkadaş kılınanların kaçınılmaz acı akibetleri şu ayetler çok net açıklamaktadır:

“Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi”!
(Bakara Suresi - 102-103 .)

Peki her insanın bir cini var mıdır?: Evet Allahualem, her insanın bedeninde bir cin vardır.

Bir zülmanî LEMME-İ ŞEYTANÎ ve birde  Rahmâni olan LEMME-İ MELEK herkesde vardır. İnsanlar ne zaman Allah'ın hoşuna gidecek amel ve ibadetler hayır işler yaparlarsa, LEMME-İ ŞEYTANÎ hemen devreye girer, caydırmaya çalışır. Hem içeride kalp ve beyin, hem de dışarıda bedeni kuşatmaya çalışan cin zülmanîler vardır. Onlara karşı da görev yapan iyilik ve ibadet telkin eden LEMME-İ RAHMANİ yani Rahmâni melekler vardır. Bütün kâinat onlarla doludur, kainatta boş hiçbir zerre yer yoktur, özellikle güneş battıktan sonra şeytanlar, kâfir cinler sabah namazına kadar her yerde cirit atarlar.

Kâfir zülmani cinler kimlere yaklaşmaktadırlar?:
Rahman'ın zikrini  Kur’anı görmezden gelenler, İmanı ve ibadeti zayıf ve ihlâslı olmayanlara çok kolay musallat olurlar;

"Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelir (Kur'an ahkamına aldırış etmezse) ona bir şeytanı tebelleş ederiz (sardırırız); o artık onun (yanından ayrılmayan kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur. O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları halde, bunlar hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet o şeytan dostu kimse bize gelince arkadaşına der ki; "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar mesafe olsaydı (da seni hiç görmeseydim). Ne kötü arkadaşmışsınız!" (Nedamet) bugün size bir fayda sağlamaz; zira zulmettiniz. Siz (şimdi) azab (çekmek) de ortaksınız." (ez-Zuhruf, 36-39)

Doğrusunu ALLAH Daha iyi bilir”.
Es Selam ve Dua ile,
METAFİZİK YAŞAMKOÇU.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi