HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « DİĞER İŞLEMLER HOLLANDA’DA ADLİ YARADIM YASASI - ANA HATLARI (ARASTIRMA)

HOLLANDA’DA ADLİ YARADIM YASASI - ANA HATLARI (ARASTIRMA)

HOLLANDA’DA ADLİ YARADIM YASASI - ANA HATLARI (ARASTIRMA)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-03-2015:12:34
#1
Ana hatlarıyla Hollanda Adli Yardım Kurulu Nedir?

Hollanda Adli Yardım sistemi, imkanları sınırlı olan insanlara adli yardım sağlar. Profesyonel adli yardıma ihtiyacı olan ancak masrafları (tamamen) karşılayamayan herkes Adli Yardım Yasası’nda belirtilen hükümleri talep etme hakkına sahiptir (Bu yasadaki en son değişiklik 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir). En son tahminlere göre, mali imkanları dikkate alındığında Hollanda nüfusunun yaklaşık % 40’ı (toplam 16.5 milyon kişi) koşullar gerektirdiği takdirde adli yardım almak için uygundur. Adli yardım esas olarak devlet tarafından finanse edilmektedir (Adli Yardım Fonu) ve sadece küçük bir kısmı münferit müvekkillerin gelirlerine bağlı olarak ödeyecekleri ücretlerle finanse edilir.  


Adli Yardım Kurulu (“Raad voor Rechtsbijstand”) adı verilen kurum Adli Yardım Sistemi’nin fiilen uygulanmasının yanı sıra yönetim, denetim ve harcamalarla ilgili tüm konulardan sorumludur. Adli Yardım Kurulu beş bölge ofisinden ve bir merkez ofisten  oluşmaktadır. Baroya kayıtlı profesyonel bir avukat tarafından verilen hukuki danışmanlık ve gerektiği takdirde, yardım iki tarafça sağlanır: Adli Hizmet Masaları genelde “ön büro” (birincil yardım) olarak bilinen görevi yerine getirir, öte yandan özel avukatlar ve arabulucular daha karmaşık ve zaman alan konularda adli yardım sağlamaktadır (ikincil yardım). Bu sebeple adli yardım sistemi birinci basamağı kamu ve ikinci basamağı özel yardımdan oluşan birleşik bir modeldir. Şu anda, Adli Yardım Masaları her yıl yarım milyondan fazla müvekkile kolaylıkla erişilebilir ücretsiz adli hizmet sağlamaktadır. Masalar adli yardım almanın ilk basamağı anlamına gelir ve gerektiği takdirde bir avukata ya da arabulucuya yönlendirebilir. 

Adli yardım sistemi çerçevesinde çalışan özel avukatlar ve arabulucuların Adli Yardım Kurulu’na kayıt olması ve Kurul, Hollanda Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı  tarafından müşterek olarak belirlenen kalite standartlarına uyum sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı avukat, belirli bir davada bir müvekkile yardımcı olma iznini alabilmek için müvekkili adına Adli Yardım Kuruluna başvuruda bulunur. Bu başvuru sertifika içindir, diğer bir deyişle Kurul tarafından verilen ve söz konusu müvekkilin adli yardım alma hakkına sahip olduğunu ifade eden bir beyandır. 2008 yılında Adli Yardım Kaydı toplam 420,000’in üzerinde davayla ilgilenen yaklaşık 7,100 avukatın ismini içermektedir.

1 - Adli Yardım Yasası ve Hollanda adli yardım sisteminin yapısı nasildir?


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hollanda Anayasası çerçevesinde, her Hollanda vatandaşının mahkemelere erişim, adli yardım ve temsil için başvurma ve imkanlar yeterli değilse devlet tarafından finanse edilen yasal yardımı alma hakkı vardır . 1994 yılından beri adli yardım, Adli Yardım Yasası çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu yasa adli yardım sağlamakla ilgilenen ve 1956 yılına dayanan önceki hukuki sistemin yerini almıştır. Adalet Bakanlığı’nın yetki alanında bulunan Adli Yardım Kurulu adli yardımın düzenlenmesi ve yönetilmesi ile görevlidir. Bu görev sağlanan fiili hizmetlerin denetlenmesinin ve kalite kontrolünün yanı sıra müsait olan adli uzmanların adli yardım talepleriyle eşleştirilmesini içerir. Her yıl bir önceki yılın durumunu rapor eden bir İzleme Raporu yayınlanır. 

Adli Yardım Kurulu, adli yardımın sağlanmasına ve adli yardım talebine ilişkin konularda Adalet Bakanlığına da tavsiyelerde bulunur. Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen Adli Yardım Kurulu bütçe tahsisleri için bu bakanlığa karşı sorumludur. Adli yardım için yapılan kamu harcamaları her yıl artmaktadır.

Hollanda Adli Yardım Yasası ve adli yardım sisteminin yapısı nedir?


Hollanda İki Katlı Modeli ;Hollanda adli yardım sistemi temel olarak, adli yardım sağlayan iki “basamağı” kapsayan iki katlı bir modeldir. İlk basamak olan Adli Yardım Masaları ön hizmet, diğer bir deyişle birincil hukuki danışmanlık sağlar. Hukuki konular müvekkillere açıklanır ve bilgi ve tavsiye verilir. Gerekli olduğu takdirde müvekkiller adli yardımın ikinci basamağı olarak görev yapan özel bir avukata ya da arabulucuya yönlendirilecektir. Müvekkiller finanse edilen bir avukata da doğrudan yardım almak için başvurabilir. Adli Yardım Kurulu, özel avukatlara ve arabuluculara imkanları sınırlı olan müvekkillere hizmet sağlamaları için ödeme yapmaktadır. Genel olarak avukatlara ve arabuluculara sabit bir ücret ödense de daha kapsamlı davalar için istisnalar yapılabilir. Bir ölçüde sendikalar ve tüketici kuruluşları da adli yardım sağlar. Adli yardım sigortalarının sayısı da artmaktadır. 2000 yılında hanelerin % 14’ü adli yardım sigorta poliçesi yaptırmıştır. 2006 yılında bu oran ikiye katlanmış ve % 28’e ulaşmıştır. Hollanda Müvekkil Ücretlerini kim öder?Adli yardım masrafları kısmen müvekkilden alınan ücretle karşılanır. Genelde fiili giderlerin sadece çok küçük bir kısmını karşılamasına rağmen, bu bireysel ücret müvekkilleri bir konuyu mahkemeye taşırken avantaj ve dezavantajları dikkatle tartması için teşvik etmesi ve böylelikle genel anlamda adli yardım sisteminin masraflarının daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi amacıyla önemsiz davalardan vazgeçirmek anlamına gelmektedir. 


Hukuki sorunların nispeten basit olması durumunda özel avukatların, müvekkilin gelirine bağlı olarak 39 Avro ya da 72 Avro katkıda bulunduğu üç saatlik hukuki danışmanlık ücreti almasına izin verilir (Tablo 2). Şu anda avukatın bir dava için harcaması muhtemel saatlerin sayısı konusunda sadece kabataslak bir değerlendirme yapılabilmektedir. Müvekkilin üç saatlik hukuki danışmanlık alma hakkı olup olmaması başvuru tarihinden iki yıl önceki vergiye tabi yıllık gelirine bağlıdır (t-2). Vergi yetkililerinin erişebildiği en son güvenilir gelir bilgisi budur. Kurula kayıtlı bir avukat müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuruda bulunur.


Bir sorununun üç saatten fazla süreceği tahmin ediliyorsa müvekkiller sadece kendilerine adli yardım sertifikası verilmişse adli yardım hakkına sahiptir. Bu sertifikayı almak için (Kurul’a kayıtlı) bir avukatın müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuru yapması gerekmektedir. Kurul, müvekkillin imkanları (t – 2), söz konusu hukuki sorunun esasları ve önemi açısından her bir başvuruyu değerlendirir. 


2005 yılı Nisan ayından beri arabuluculuk sertifikası için başvuru yapmak da mümkündür. Bu durum müvekkilin, kendisi ve diğer taraf arasındaki meseleyi halletmek amacıyla bağımsız bir arabulucudan yardım istemesine olanak sağlamaktadır. Arabuluculuk masrafları için müvekkilin ödeyeceği ücret genellikle normal adli yardımdan daha düşüktür. 2009 yılında arabuluculuk ücreti azami 98 Avro olarak belirlenmiştir. 

2006 yılındaki sistem reformu: gelir ve varlıklara ilişkin verilere daha kolay erişim

 2006 yılı Nisan ayında adli yardım sistemi yeniden düzenlendi. O zamandan itibaren adli yardım için seçilme yeterliliği hem müvekkilin yıllık gelirine hem de varlıklarına dayanıyordu. Adli Yardım Kurulu müvekkilin kişisel verilerini, belediye nüfus kayıtlarında yazanlarla teyit etmekte ve başvuru sahibinin gelirini vergi yetkilileri ile kontrol etmektedir. Vergi daireleriyle olan çevrimiçi bağlantılar sayesinde Adli Yardım Kurulu başvuru sahibinin geliri ve mevcut diğer mali imkanlarına ilişkin bilgileri hızlı bir şekilde elde edebilmektedir.

Bu vergi bilgisine ve avukat tarafından ana hatlarıyla belirtilen hukuki sorunun yapısına bağlı olarak Kurul, adli yardımın verilip verilmeyeceğine karar verir. Adli yardım verilirse söz konusu avukatın davayla ilgilenmesine olanak sağlayacak bir sertifika da çıkarılır. Sertifika gelirine ve diğer maddi imkanlarına ilişkin bilgilere dayanan müvekkil ücretini de belirler. 2009 yılında müvekkiller tarafından ödenecek ücretler dava başına 98 ile 732 Avro arasında değişiklik göstermiştir (bakınız Tablo 3). Geliri 33,600 Avro’yu (ortak geliri dahil) ya da 23,800 Avro’yu (bekar) aşan bireylerin adli yardım alma hakkı yoktur.

Müvekkiller bazen bireysel ödedikleri ücretlerden muaf tutulur. Bu durum kişilerin özgürlüklerinden yoksun olduğu tüm davalarda geçerlidir. 

Başvuru sahibinin gelir düzeyinin (ve böylelikle adli yardım için potansiyel seçilebilirlik yeterliliğinin) değerlendirilmesi başvuru tarihinden iki yıl önceki gelirine bağlıdır. Bu tarihe referans yılı adı verilir (t-2). O yıla ait gelir verilerini kullanma sebebi bu verilerin vergi yetkililerinde mevcut bulunan en son veriler olmasıdır. Dahası, bu veriler genellikle doğrudur ve bu sebeple de nihaidir. Bu nedenle 2009 yılında verilecek bir sertifika için başvuru sahibini 2007 yılındaki geliri belirleyicidir.  

Başvuru sahibinin başvuru yılındaki geliri referans yılıyla karşılaştırıldığında ciddi oranda düşüş göstermişse referans yılının düzenlenmesi talep edilebilir. Başvuru sahibinin referans yılı geliri onu adli yardım için uygun hale getirmiyor ancak şimdiki geliri bunu gerçekleştiriyorsa, söz konusu bu durum geçerli olabilir. Başvuru sahibi daha düşük bir ücret karşılığında seçilebilir olmak isterse gelirinin referans yılı itibariyle en azından % 15 düşürülmesi gerekmektedir . 

Bununla birlikte adli yardım için seçilebilirlik sadece gelir düzeyine değil diğer maddi imkanların mevcut olup olamamasına da bağlıdır (örneğin, tasarruflar). Başvuru sahibinin sermayesi 20,014 Avro’yu (18 yaşın altında bakıma muhtaç her bir çocuk için verilen 2.674 Avroluk ek ödenek ile birlikte) aşmamalıdır. 

Bir müvekkil altı ay içerisinde ikinci bir sertifikaya ihtiyaç duyarsa ödeyeceği ücret % 50 düşürülür; bu düşüş altı ay içinde en fazla üç sertifika için geçerlidir. 

2 - Hollanda Adli Hizmet Masaları ;

Yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği üzere, Adli Hizmet Masaları birincil adli yardım sağlayan ön bürolar olarak görev yapar. Hukuki prosedürlerin yanı sıra kurallar ve düzenlemelere ilişkin genel bilgiler verirler. Basit hukuki sorunlarda tavsiye verir ve sorunlar daha karmaşık ya da zaman alıcı hale gelirse müvekkilleri özel avukatlara ya da arabuluculara yönlendirirler. Tüm hizmetler ücretsizdir ve derhal sağlanır ya da danışma saatinin bir bölümü olarak verilir (azami 60 dakika). Müvekkiller göçmen kanununun yanı sıra medeni hukuk, idari hukuk ve ceza hukuku ile ilgili sorunlarında Masalar’a danışabilirler. 

Masalar’daki ilk iletişim sorunların niteliğini netleştirmek anlamına gelir ve personelin:
• Sorunun gerçekten hukuki bir sorun olup olmadığını ve eğer öyle ise,
• Sorunun Masalar tarafından sağlanan adli hizmetler kapsamında olup olmadığını (tüm hukuki- örneğin, şirketler arasında olanlar- Masalar tarafından ele alınmaz);
• Müvekkil için en uygun yardımın ne olacağını tespit etmesine yardımcı olur. 

Bu aşamada müvekkiller başarı şansı, gerekli zaman ve müteakip prosedürlerin masraflarına ilişkin bilgilendirir. Bu bilgilere dayanarak müvekkiller davayı tartabilir ve ilerleyip ilerlememeye karar verir. Davanın bir profesyonel tarafından sağlanacak geniş kapsamlı bir yardım gerektirmesi durumunda ve müvekkil devam etmeye karar verirse, kendisine yönlendirilmeleri durumunda hazır bulunmayı kabul eden özel bir avukata ya da arabulucuya yönlendirilebilir. Belirli bir profesyonelin seçilmesi onun müsait olup olmamasına, uzmanlık alanına, ofisi ve müvekkilin evi arasındaki seyahat mesafesine ve son zamanlarda kendisine yönlendirilenlerin sayısına bağlıdır. Yönlendirme yapılır yapılmaz müvekkil, masraflar için ücret ödemekten sorumludur (gelire bağlı). 

Masaların birincil adli yardıma odaklanması iki temel amaca hizmet etmektir. Birincisi, sağlanan yardım hali hazırda mevcuttur ve ücretsizdir. Bu sebeple Hizmet Masaları genellikle kolay erişilebilir ve oldukça gayri resmi kabul edilir. İkincisi, anlaşmazlıkları ve hukuki sorunları ilk aşamadan çözdükleri ve böylelikle masrafları asgari düzeye indirmenin yanı sıra hem söz konusu birey için hem de genel anlamda toplum için gerginliğin artmasını engelledikleri önemli bir tarama işlevleri vardır.  

Hollanda 2003 yılındaki sistem reformu: Adli Hizmet Masaları’nın kurulması meselesi;

2003 ve 2006 yılları arasında Hollanda adli yardım sisteminde büyük bir reform gerçekleşti. Önceki Adli Yardım ve Danışma Merkezlerinin  birincil (bilgilendirici) işlevini üstlenmek için Adli Hizmet Masaları kuruldu; ikincil işlev (daha detaylı danışma ve fiili adli yardım) sadece özel avukatlarca ele alınacaktı. Bu işlem birincil adli yardıma odaklanmayı sürdürmek ve bir bütün olarak adli yardım sisteminin daha şeffaf olmasını sağlamak için gerekliydi. 

Bir internet sitesi ve bir çağrı merkezini paylaşan toplam 30 Adli Hizmet Masası kurulmuştur. Bu Masalar coğrafi olarak dengeli şekilde kurulmuştur, böylelikle her Hollanda vatandaşı toplu ulaşımla yaklaşık bir saat içinde bir Adli Hizmet Masası’na kolaylıkla ulaşabilir durumdadır. Genel olarak, her Adli Hizmet Masası’nda en az altı hukuk danışmanı çalışmaktadır. Bazı Masalar, özellikle büyük şehirlerde olanlar daha fazla personel istihdam eder. Mevcut Masalar’ın hizmetleri geniş adli yardım ve mahkemede temsili kapsamadığı için hukuk destek elemanları da istihdam edilebilir. Kısa bir süre önce Hollanda lisans eğitimi sistemi bu amaçla öğrencileri eğitecek hukuk kursları başlatmıştır. 

Adli Hizmet Masaları’nın binaları mümkün olduğunca ziyaretçilere çekici görünecek şekilde tasarlanmıştır. Aslında bürodan çok bir mağazaya benzemektedir. İç kısmında bekleme salonu ile üç bankonun bulunduğu açık bir alan mevcuttur. Çağrı merkezi ve özel danışmanlık için odalar mağazanın arkasında yer almaktadır. Ayrıca hukuki konulara ilişkin bilgi broşürlerinin olduğu raflar da bulunmaktadır. 

Bekleme salonunda çeşitli hukuki konular üzerindeki belgelere referans veren bilgisayar bölümleri mevcuttur. Masalardaki hukuki danışmanlar hem Adli Hizmet Masası’ndaki çağrı merkezinde (hem telefon hem de e-posta yoluyla sorulan sorular) hem de danışma odalarında sırayla çalışmaktadır. Tüm Masalar’ın çağrı merkezleri iş yükünü eşit şekilde ve tüm ülkeye yaymak amacıyla birbiri ile bağlantılıdır. Özellikle Adli Yardım Masaları için tasarlanmış gelişmiş bilgisayar yazılımı personel tarafından kullanılmaktadır ve müvekkillerin sorularını doğru ve çabuk şekilde yanıtlamaları için yardımcı olur. Zamanı geldiğinde yazılımın diğer birkaç özelliği de bekleme salonlarındaki bilgisayar bölümlerinde müvekkillerin danışmaları için mevcut bulundurulacaktır. Müşteri anketleri müvekkillerin genel olarak Masalar’daki hizmetleri “iyi” ve hatta “çok iyi” olarak değerlendirdiklerini göstermiştir (ortalama 8.1 puan ile). Adli yardım avukatlarının hizmetleri de “iyi” olarak değerlendirilmiştir (tüm puanlar 7,3 ve 7,7 arasındadır). 

Şekil 1 Müvekkil memnuniyeti 

Bekleme süresi Masa hizmetleri  / Yardımseverlik Adli yardım avukatları 
Uzmanlık    /Tavsiye
Seyahat Mesafesi   / Sorunun değerlendirilmesi 

Sonuç 

Adli  Hizmet Masaları: kesin veriler ve rakamlar 

Aşağıda Adli  Hizmet Masaları’ndaki müvekkil bağlantılarının yapısına ilişkin rakamlar verilmiştir. 2008 yılında Masalar 644,653 kişi ile ilgilenmiştir. Hizmetlerin çoğu telefonla verilmiştir (bakınız tablo 5). Çünkü Adli  Hizmet Masaları oldukça yeni bir hizmettir ve rakamlarını önceki yıllarla karşılaştırmak kolay değildir. 
Adli Hizmet Masaları birçok hizmet sağlar. Çoğu bilgi verme ve soruları yanıtlamakla ilgilenmektedir (%82). Masalar, bankodaki ya da telefondaki müvekkilleri danışma saatlerine ya da avukatlara ya da arabuluculara da yönlendirebilir.

 
Avukatlara yapılan yönlendirmeler özellikle bu amaçla tasarlanan yazılım sayesinde elektronik olarak gerçekleştirilir. Yazılım, Masalar’da çalışan personele yönlendirme için kayıtlı bulunan avukatlar arasında yönlendirmelerin eşit şekilde dağıtılması konusunda yardımcı olur. Daha önce de belirtildiği üzere avukatın seçimi (1) avukatın belirli tarihlerde ve zamanlarda müsait olma durumuna, (2) mevcut davaya ilişkin hukuki alanda uzmanlık,  (3) seyahat mesafesi açısından müvekkil için erişilebilirlik ve (4) belirli bir süre içinde kendisine yapılan yönlendirmelerin sayısı ile ilgili kriterlere dayanmaktadır.
 
Yönlendirme yapılır yapılmaz avukat müvekkil ve sorunu ile ilgili bilginin ve müvekkilin Adli Hizmet Masası’ndan aldığı (eğer almışsa) birincil tavsiyenin yer aldığı bir elektronik mesaj alır. Öte yandan müvekkil adli yardım sisteminin şartları ve prosedürleri ile ilgili Masa tarafından bilgilendirilir.


3 -   Hollanda Fiili ihtilafları çözmek için çevrimiçi destek verilmektedir ;

 

Adli Hizmet Masaları’na ek olarak Rechtwijzer adlı interaktif bir çevrimiçi uygulama da mevcuttur ( “Adaletin Yol Haritası”, bakınız www.rechtwijzer.nl). Bu uygulama da hukuki bilgi almak için kolay bir yoldur. Kullanıcılarına bir ihtilafı çözme yolunu bulmada yardımcı olur. Tilburg Üniversitesi ile yakın işbirliği içerisinde Adli Yardım Kurulu tarafından geliştirilen bu uygulama, bir dizi seçeneğe dayanarak, “ihtilafın halline yönelik yol haritasından” oluşur ve kullanıcılarına mevcut ihtilafın tüm hukuki yönlerinde adım adım rehberlik eder. Yazılım konut, iş, aile, tüketici ve idari hukuku alanlarını kapsar.

 

İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritasının daha fazla geliştirilmesinin yanı sıra yeni uygulamalar da internet sitesine eklenmiştir: Boşanma ve Ebeveynlik Planlaması ve Arabuluculuk Online. Bu uygulamalar kısa bir süre içinde kullanıma açılacaktır ve kullanıcıları, hukuki ihtilafları kendi başlarına çözmeleri için teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası fiili ihtilafları çözmeye yönelik ilk yardım olarak görülebilir. Öte yandan, Adli Hizmet Masaları’nın internet sitesi birçok belge içermektedir ve her şeyden önce ziyaretçilerini her türlü hukuki konu üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu internet sitesi net bir şekilde tanımlanmış ihtilaflara odaklanan İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası’ndan daha kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu sebeple İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası yazılımı bazen ziyaretçilerini Masalar’dan birine yönlendirir.

 

4 - Hollanda Sertifikalar ;

 

2008 yılında 422,530 kadar adli yardım sertifikası çıkarılmıştır. 2000 yılından beri sertifika sayısı %44 artmıştır[1]. Bu her zamanki adli yardım sertifikalarına ek olarak- 2008 yılında 401,712 adet- 15,294 adet “küçük yardım” sertifikası (diğer bir deyişle azami üç saatlik adli yardım) ve 5,524 arabuluculuk sertifikası çıkarılmıştır. Arabuluculuk sertifikalarının sayısı halen düşük olmasına karşın giderek artmaktadır. Şekil 2, 2000 yılından beri yaşanan gelişmeyi göstermektedir.

Adli Yardım Kurulu çıkarılan her sertifika için sertifikanın ilgili olduğu (temel) hukuki alanın kaydını tutar. Aşağıda adli yardım sertifikalarının ilgili olduğu hukuki alanlara ilişkin rakamlar verilmiştir. Tablo 9 sığınma dışındaki tüm hukuki alanlarda çıkarılan sertifika artışını göstermektedir.
[1] 2006 yılında sertifika sayısı ortalamanın üzerinde bir yükseliş trendi göstermektedir. Bunun sebebi muhtemelen sertifikaların basılmasına ilişkin yeni prosedürlerin uygulanmasıdır. Sertifika alma prosedürleri sadeleştirilmiş ve koşullar kısmen uyumlaştırılmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında basılan sertifika sayısı 2000 yılından beri yaşanan yükseliş trendine uymaktadır. Hollanda nüfusu içerisinde Adli Yardım Sistemi’nin kapsamı ve müvekkil profili

 

Vergi yetkilileriyle yapılan çevrimiçi irtibatlar sayesinde –geçmişe göre daha doğru bir şekilde- Adli Yardım Sistemi’nin değerlendirilmesi ve adli yardım için başvuru yapanların sosyo-ekonomik özelliklerinin daha iyi kavranması olanaklı hale gelmiştir. Tahminlere göre, mali imkanları çerçevesinde Hollanda nüfusunun yaklaşık % 40’ı adli yardım için uygundur.

 

Adli yardım sertifikası sahipleri çoğunlukla erkek ve 20 ila 45 yaşları arasındadır; 15 yaşın altındaki ve 60 yaşın üzerindeki sertifika sahipleri oldukça azdır. Gençler/ öğrenciler, çalışanlar ve emekli işçiler yeterli şekilde temsil edilmemekte, buna karşın sosyal yardım alanlar ve diğer çalışmayan kişiler fazlasıyla temsil edilmektedir. Toplamda tüm sertifika sahiplerinin % 66’sı işsizdir. Sertifika sahiplerinin daha çok boşanmış kişiler olduğu, evli olanların az olduğu (özellikle çocuğu olmayan evliler yeterince temsil edilmemektedir), buna karşın tek ebeveyn olarak yaşayan sertifika sahiplerinin fazlasıyla temsil edildiği ortaya çıkmıştır. Dahası, sertifika sahipleri çoğunlukla Batılı olmayan göçmenlerdir ve genellikle 50,000’in üzerinde nüfusu olan şehirlerde yaşamaktadır ve 50,000’in altında nüfusu olan şehirlerde yaşama oranları daha düşüktür.

 

5  - Hollandada Özel Avukatlar ve Arabulucular ;

 

Hollanda’da adli yardım genellikle, hukuki danışmanlık veren ve ana hukuk alanlarıyla ilgi davalarda (ceza, aile, iş/ istihdam, konut, sosyal güvenlik, tüketici, idari, sığınma ve göç) müvekkillerini temsil eden özel avukatlar/ hukuk büroları tarafından verilir. Özel avukatlar iki şekilde adli yardım davalarını alırlar: Adli Hizmet Masaları’ndan biri müvekkili avukata yönlendirir ya da müvekkil kendi isteğiyle kayıtlı bir avukatla irtibata geçer.

 

Adli yardım davalarını kabul etme yetkisine sahip olmak için özel avukatların Adli Yardım Kurulu’na kayıtlı olması ve bir dizi kalite standartlarına uyması gerekmektedir. Kurulun temel şartı, hukuk bürosunun, Baro’nun uygun büro uygulamaları standartlarına uyup uymadığını kontrol eden Hollanda Barolar Birliği tarafından üç yıllık bir denetime tabi olmasıdır. Denetimler özel denetim eğitimi almış deneyimli avukatlar tarafından gerçekleştirilir. Denetçi olumsuz bir yargıda bulunursa birkaç ay sonra yeniden denetim gerçekleştirilir. Yeniden denetim hala ciddi eksikliklere işaret ediyorsa söz konusu hukuk bürosunun bundan böyle adli yardım sağlamasına izin verilmez. Hollanda Viadicte Vakfı’nın kalite işaretine sahip olan avukatlar da adli yardım davalarını kabul etmeye yetkilidir. Onlar da Viadicte’nin emsal tarama sistemine katılma yükümlülüğü altındadır.

 

Bazı hukuk alanları için- ceza, akıl sağlığı, sığınma ve göç hukuku- ek şartlar uygulanır. Bunlar çoğunlukla özel eğitim ile ilgilidir: avukatın söz konusu belirli alanda hem yeterli uzmanlığı hem de yeterli düzeyde deneyimi olmalıdır.

 

Hollandada Avukatların ve arabulucuların ödemeleri ;

 
Dava kapanır kapanmaz avukat verilen hizmet için Adli Yardım Kurulu’na fatura keser. Ancak Kurul farklı hizmet türleri için saatlik değil, sabit bir ücret öder. Bu ücretler geçmişten bu yana adli yardım davalarına ilişkin detaylı analizlere dayanır ve avukatın belirli türde bir dava üzerinde harcadığı ortalama zamana tekabül etmesi gerekir.Genel olarak, 2008 yılı ücretleri yaklaşık 100 Avro tutarında saatlik ücrete tekabül etmektedir (2000 yılından beri ödenen ücretler için Tablo 12’ye bakınız). Bu durum, boşanma davalarında adli yardım için avukata 10 kez 110 Avro ödenmesi anlamına gelmektedir. 1994 yılında saatlik ücret 26 Avro idi. Son on yıldır ücretler ciddi ölçüde artmıştır, çünkü adli yardım sistemi altında çalışan avukatlara oldukça düşük ücret ödenmekteydi. Son birkaç yıldır ücretler aşağıda verilen fiyat endeksine uygun şekilde arttırıldı.2008 yılında Baroda kaydı olan avukatların % 44’ü adli yardım sistemi içerisinde çalışmıştır. Adli yardım avukatlarının sayısı gibi arabulucuların sayısı da 2007 yılı ile karşılaştırıldığında %5 artış göstermiştir. 2008 yılında 455 arabulucu, arabuluculuk sertifikası için başvuru yapmıştır. Bu arabulucuların  % 51’i aynı zamanda kayıtlı adli yardım avukatıdır.

 

2002 yılından beri kadın adli yardım avukatlarının sayısı mutlak surette ve orantılı şekilde ve aynı zamanda sürekli olarak artış göstermektedir. 2008 yılında sayıları tüm adli yardım avukatlarının %45’ine tekabül etmiştir. Baronun kadın üyelerinin oranları ile karşılaştırıldığında (%41), kadın avukatlar adli yardım sistemi içerisinde az bir farkla daha fazla temsil edilmektedir.

 

2008 yılına kadar çıkarılan sertifikaların sayısı ile birlikte adli yardım sistemi içerisindeki avukatların sayısı da artmıştır. Bununla birlikte adli yardım sistemi içerisindeki avukat sayısının artış hızı daha azdır. Sonuç olarak 2000’den 2008 yılına kadar avukat başına ortalama sertifika sayısı %34 artmış ve yılda 44’ten 59 sertifikaya çıkmıştır.

 

Rakamlar adli yardım avukatlarının büyük çoğunluğunun (neredeyse %90) sistem içerisinde yıllarca etkin olduğunu göstermektedir.

 

6  - Hollanda Adli yardım masraflarının düşürülmesine yönelik en son öneriler ;

 

Adli yardım için yapılan kamu harcamaları her yıl artmaktadır. Bu eğilimi durdurmak için hükümet yıllık olarak maliyetin 50 milyon Avro azaltılmasını istemiştir.

 

2008 yılında Adalet Bakanlığı, şu veya bu şekilde adli yardım ile ilgili olan çok sayıda tarafı bir araya getirerek “interaktif bir proje” başlatmıştır. Adli Yardım Kurulu, Adli Hizmet Masaları ve Adalet Konseyi’nin yanı sıra, özel avukatlar, arabulucular ve bilim adamları ile birlikte sigorta şirketleri ve tüketici kuruluşlar da bu projede yer almaları için davet edilmiştir. Proje tarafları amacı Adli Yardım Sistemi’ni geliştirmek ve aynı zamanda maliyetleri azaltmak olan birçok seçenek sunmuştur.

 

Örneğin, sisteme çok katı olmayan zorunlu bir sigortanın dahil edilmesi önerilmiştir. Ancak Parlamento orantısızlık sebebiyle bu öneriyi reddetmiştir: vergi mükellefleri için ek giderler maliyette beklenen düşüşü aşmayacaktır.

 

Maliyetleri ciddi oranda azaltacak daha iyi bir öneri ise, basit sorunların daha kötü hale gelmesini ve muhtemelen adli yardım gerektirecek davalara dönüşmesini engellemek amacıyla kamu kuruluşlarının müvekkillerle daha iyi iletişim kurmasını sağlamaktır. Ancak bu öneri daha proaktif ve empatik bir yaklaşıma doğru kültür değişikliğini gerektirmektedir, ancak bu öneri ilgili tüm taraflar için (müvekkiller, kamu kuruluşlarının kendisi ve genel anlamda adli sistem) hem harcamalar hem de gösterilen çaba açısından maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Müvekkil memnuniyeti ve buna bağlı olarak ilgili tüm profesyonellerin iş memnuniyeti, kalite, kararların ve prosedürlerin etkinliği de artar. Bir diğer ana maliyet düşürücü önlem ise anlaşmazlıkları çözmek için alternatif yolları teşvik etmektir; arabuluculuk ve “İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası” bu yöndeki ilk adımlardır.

 
Kuralların ve yönetmeliklerin sadeleştirilmesi de mahkeme prosedürlerini ve yasal işlemleri engellemek için gerekli olacaktır. Kriterler (nafaka ve işten çıkarma tazminatları gibi) iyi bir şekilde tanımlanırsa müvekkiller kendi haklarını tanımlamak için hukuki profesyonellere ihtiyaç duymazlar. Tüm bunlar kalitesinden ödün vermeksizin adli yardım sisteminin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır. 


Daha fazla bilgi için Adli Yardım Kurulu’nun internet sitesini ziyaret ediniz: [url=http://www.rvr.org/][/url]www.rvr.org

 

Hollanda adli yardım sistemi ile ilgili sorularınız için irtibat:

Peter van den Biggelaar (Adli Yardım Kurulu Müdürü)


 

Herman Schilperoort (personel müdürü): h.schilperoot@rvr.org

 

Camiel Munier (personel görevlisi): c.munie@rvr.org

 

Kesin veriler ve rakamlara ilişkin sorularınız için irtibat:

Lia Combrink (araştırmacı): l.combrink@rvr.org
Susanne Peters (araştırmacı): s.peters@rvr.org

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-03-2015:12:34 #1

Ana hatlarıyla Hollanda Adli Yardım Kurulu Nedir?

Hollanda Adli Yardım sistemi, imkanları sınırlı olan insanlara adli yardım sağlar. Profesyonel adli yardıma ihtiyacı olan ancak masrafları (tamamen) karşılayamayan herkes Adli Yardım Yasası’nda belirtilen hükümleri talep etme hakkına sahiptir (Bu yasadaki en son değişiklik 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir). En son tahminlere göre, mali imkanları dikkate alındığında Hollanda nüfusunun yaklaşık % 40’ı (toplam 16.5 milyon kişi) koşullar gerektirdiği takdirde adli yardım almak için uygundur. Adli yardım esas olarak devlet tarafından finanse edilmektedir (Adli Yardım Fonu) ve sadece küçük bir kısmı münferit müvekkillerin gelirlerine bağlı olarak ödeyecekleri ücretlerle finanse edilir.  


Adli Yardım Kurulu (“Raad voor Rechtsbijstand”) adı verilen kurum Adli Yardım Sistemi’nin fiilen uygulanmasının yanı sıra yönetim, denetim ve harcamalarla ilgili tüm konulardan sorumludur. Adli Yardım Kurulu beş bölge ofisinden ve bir merkez ofisten  oluşmaktadır. Baroya kayıtlı profesyonel bir avukat tarafından verilen hukuki danışmanlık ve gerektiği takdirde, yardım iki tarafça sağlanır: Adli Hizmet Masaları genelde “ön büro” (birincil yardım) olarak bilinen görevi yerine getirir, öte yandan özel avukatlar ve arabulucular daha karmaşık ve zaman alan konularda adli yardım sağlamaktadır (ikincil yardım). Bu sebeple adli yardım sistemi birinci basamağı kamu ve ikinci basamağı özel yardımdan oluşan birleşik bir modeldir. Şu anda, Adli Yardım Masaları her yıl yarım milyondan fazla müvekkile kolaylıkla erişilebilir ücretsiz adli hizmet sağlamaktadır. Masalar adli yardım almanın ilk basamağı anlamına gelir ve gerektiği takdirde bir avukata ya da arabulucuya yönlendirebilir. 

Adli yardım sistemi çerçevesinde çalışan özel avukatlar ve arabulucuların Adli Yardım Kurulu’na kayıt olması ve Kurul, Hollanda Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı  tarafından müşterek olarak belirlenen kalite standartlarına uyum sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı avukat, belirli bir davada bir müvekkile yardımcı olma iznini alabilmek için müvekkili adına Adli Yardım Kuruluna başvuruda bulunur. Bu başvuru sertifika içindir, diğer bir deyişle Kurul tarafından verilen ve söz konusu müvekkilin adli yardım alma hakkına sahip olduğunu ifade eden bir beyandır. 2008 yılında Adli Yardım Kaydı toplam 420,000’in üzerinde davayla ilgilenen yaklaşık 7,100 avukatın ismini içermektedir.

1 - Adli Yardım Yasası ve Hollanda adli yardım sisteminin yapısı nasildir?


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hollanda Anayasası çerçevesinde, her Hollanda vatandaşının mahkemelere erişim, adli yardım ve temsil için başvurma ve imkanlar yeterli değilse devlet tarafından finanse edilen yasal yardımı alma hakkı vardır . 1994 yılından beri adli yardım, Adli Yardım Yasası çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu yasa adli yardım sağlamakla ilgilenen ve 1956 yılına dayanan önceki hukuki sistemin yerini almıştır. Adalet Bakanlığı’nın yetki alanında bulunan Adli Yardım Kurulu adli yardımın düzenlenmesi ve yönetilmesi ile görevlidir. Bu görev sağlanan fiili hizmetlerin denetlenmesinin ve kalite kontrolünün yanı sıra müsait olan adli uzmanların adli yardım talepleriyle eşleştirilmesini içerir. Her yıl bir önceki yılın durumunu rapor eden bir İzleme Raporu yayınlanır. 

Adli Yardım Kurulu, adli yardımın sağlanmasına ve adli yardım talebine ilişkin konularda Adalet Bakanlığına da tavsiyelerde bulunur. Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen Adli Yardım Kurulu bütçe tahsisleri için bu bakanlığa karşı sorumludur. Adli yardım için yapılan kamu harcamaları her yıl artmaktadır.

Hollanda Adli Yardım Yasası ve adli yardım sisteminin yapısı nedir?


Hollanda İki Katlı Modeli ;Hollanda adli yardım sistemi temel olarak, adli yardım sağlayan iki “basamağı” kapsayan iki katlı bir modeldir. İlk basamak olan Adli Yardım Masaları ön hizmet, diğer bir deyişle birincil hukuki danışmanlık sağlar. Hukuki konular müvekkillere açıklanır ve bilgi ve tavsiye verilir. Gerekli olduğu takdirde müvekkiller adli yardımın ikinci basamağı olarak görev yapan özel bir avukata ya da arabulucuya yönlendirilecektir. Müvekkiller finanse edilen bir avukata da doğrudan yardım almak için başvurabilir. Adli Yardım Kurulu, özel avukatlara ve arabuluculara imkanları sınırlı olan müvekkillere hizmet sağlamaları için ödeme yapmaktadır. Genel olarak avukatlara ve arabuluculara sabit bir ücret ödense de daha kapsamlı davalar için istisnalar yapılabilir. Bir ölçüde sendikalar ve tüketici kuruluşları da adli yardım sağlar. Adli yardım sigortalarının sayısı da artmaktadır. 2000 yılında hanelerin % 14’ü adli yardım sigorta poliçesi yaptırmıştır. 2006 yılında bu oran ikiye katlanmış ve % 28’e ulaşmıştır. Hollanda Müvekkil Ücretlerini kim öder?Adli yardım masrafları kısmen müvekkilden alınan ücretle karşılanır. Genelde fiili giderlerin sadece çok küçük bir kısmını karşılamasına rağmen, bu bireysel ücret müvekkilleri bir konuyu mahkemeye taşırken avantaj ve dezavantajları dikkatle tartması için teşvik etmesi ve böylelikle genel anlamda adli yardım sisteminin masraflarının daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi amacıyla önemsiz davalardan vazgeçirmek anlamına gelmektedir. 


Hukuki sorunların nispeten basit olması durumunda özel avukatların, müvekkilin gelirine bağlı olarak 39 Avro ya da 72 Avro katkıda bulunduğu üç saatlik hukuki danışmanlık ücreti almasına izin verilir (Tablo 2). Şu anda avukatın bir dava için harcaması muhtemel saatlerin sayısı konusunda sadece kabataslak bir değerlendirme yapılabilmektedir. Müvekkilin üç saatlik hukuki danışmanlık alma hakkı olup olmaması başvuru tarihinden iki yıl önceki vergiye tabi yıllık gelirine bağlıdır (t-2). Vergi yetkililerinin erişebildiği en son güvenilir gelir bilgisi budur. Kurula kayıtlı bir avukat müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuruda bulunur.


Bir sorununun üç saatten fazla süreceği tahmin ediliyorsa müvekkiller sadece kendilerine adli yardım sertifikası verilmişse adli yardım hakkına sahiptir. Bu sertifikayı almak için (Kurul’a kayıtlı) bir avukatın müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuru yapması gerekmektedir. Kurul, müvekkillin imkanları (t – 2), söz konusu hukuki sorunun esasları ve önemi açısından her bir başvuruyu değerlendirir. 


2005 yılı Nisan ayından beri arabuluculuk sertifikası için başvuru yapmak da mümkündür. Bu durum müvekkilin, kendisi ve diğer taraf arasındaki meseleyi halletmek amacıyla bağımsız bir arabulucudan yardım istemesine olanak sağlamaktadır. Arabuluculuk masrafları için müvekkilin ödeyeceği ücret genellikle normal adli yardımdan daha düşüktür. 2009 yılında arabuluculuk ücreti azami 98 Avro olarak belirlenmiştir. 

2006 yılındaki sistem reformu: gelir ve varlıklara ilişkin verilere daha kolay erişim

 2006 yılı Nisan ayında adli yardım sistemi yeniden düzenlendi. O zamandan itibaren adli yardım için seçilme yeterliliği hem müvekkilin yıllık gelirine hem de varlıklarına dayanıyordu. Adli Yardım Kurulu müvekkilin kişisel verilerini, belediye nüfus kayıtlarında yazanlarla teyit etmekte ve başvuru sahibinin gelirini vergi yetkilileri ile kontrol etmektedir. Vergi daireleriyle olan çevrimiçi bağlantılar sayesinde Adli Yardım Kurulu başvuru sahibinin geliri ve mevcut diğer mali imkanlarına ilişkin bilgileri hızlı bir şekilde elde edebilmektedir.

Bu vergi bilgisine ve avukat tarafından ana hatlarıyla belirtilen hukuki sorunun yapısına bağlı olarak Kurul, adli yardımın verilip verilmeyeceğine karar verir. Adli yardım verilirse söz konusu avukatın davayla ilgilenmesine olanak sağlayacak bir sertifika da çıkarılır. Sertifika gelirine ve diğer maddi imkanlarına ilişkin bilgilere dayanan müvekkil ücretini de belirler. 2009 yılında müvekkiller tarafından ödenecek ücretler dava başına 98 ile 732 Avro arasında değişiklik göstermiştir (bakınız Tablo 3). Geliri 33,600 Avro’yu (ortak geliri dahil) ya da 23,800 Avro’yu (bekar) aşan bireylerin adli yardım alma hakkı yoktur.

Müvekkiller bazen bireysel ödedikleri ücretlerden muaf tutulur. Bu durum kişilerin özgürlüklerinden yoksun olduğu tüm davalarda geçerlidir. 

Başvuru sahibinin gelir düzeyinin (ve böylelikle adli yardım için potansiyel seçilebilirlik yeterliliğinin) değerlendirilmesi başvuru tarihinden iki yıl önceki gelirine bağlıdır. Bu tarihe referans yılı adı verilir (t-2). O yıla ait gelir verilerini kullanma sebebi bu verilerin vergi yetkililerinde mevcut bulunan en son veriler olmasıdır. Dahası, bu veriler genellikle doğrudur ve bu sebeple de nihaidir. Bu nedenle 2009 yılında verilecek bir sertifika için başvuru sahibini 2007 yılındaki geliri belirleyicidir.  

Başvuru sahibinin başvuru yılındaki geliri referans yılıyla karşılaştırıldığında ciddi oranda düşüş göstermişse referans yılının düzenlenmesi talep edilebilir. Başvuru sahibinin referans yılı geliri onu adli yardım için uygun hale getirmiyor ancak şimdiki geliri bunu gerçekleştiriyorsa, söz konusu bu durum geçerli olabilir. Başvuru sahibi daha düşük bir ücret karşılığında seçilebilir olmak isterse gelirinin referans yılı itibariyle en azından % 15 düşürülmesi gerekmektedir . 

Bununla birlikte adli yardım için seçilebilirlik sadece gelir düzeyine değil diğer maddi imkanların mevcut olup olamamasına da bağlıdır (örneğin, tasarruflar). Başvuru sahibinin sermayesi 20,014 Avro’yu (18 yaşın altında bakıma muhtaç her bir çocuk için verilen 2.674 Avroluk ek ödenek ile birlikte) aşmamalıdır. 

Bir müvekkil altı ay içerisinde ikinci bir sertifikaya ihtiyaç duyarsa ödeyeceği ücret % 50 düşürülür; bu düşüş altı ay içinde en fazla üç sertifika için geçerlidir. 

2 - Hollanda Adli Hizmet Masaları ;

Yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği üzere, Adli Hizmet Masaları birincil adli yardım sağlayan ön bürolar olarak görev yapar. Hukuki prosedürlerin yanı sıra kurallar ve düzenlemelere ilişkin genel bilgiler verirler. Basit hukuki sorunlarda tavsiye verir ve sorunlar daha karmaşık ya da zaman alıcı hale gelirse müvekkilleri özel avukatlara ya da arabuluculara yönlendirirler. Tüm hizmetler ücretsizdir ve derhal sağlanır ya da danışma saatinin bir bölümü olarak verilir (azami 60 dakika). Müvekkiller göçmen kanununun yanı sıra medeni hukuk, idari hukuk ve ceza hukuku ile ilgili sorunlarında Masalar’a danışabilirler. 

Masalar’daki ilk iletişim sorunların niteliğini netleştirmek anlamına gelir ve personelin:
• Sorunun gerçekten hukuki bir sorun olup olmadığını ve eğer öyle ise,
• Sorunun Masalar tarafından sağlanan adli hizmetler kapsamında olup olmadığını (tüm hukuki- örneğin, şirketler arasında olanlar- Masalar tarafından ele alınmaz);
• Müvekkil için en uygun yardımın ne olacağını tespit etmesine yardımcı olur. 

Bu aşamada müvekkiller başarı şansı, gerekli zaman ve müteakip prosedürlerin masraflarına ilişkin bilgilendirir. Bu bilgilere dayanarak müvekkiller davayı tartabilir ve ilerleyip ilerlememeye karar verir. Davanın bir profesyonel tarafından sağlanacak geniş kapsamlı bir yardım gerektirmesi durumunda ve müvekkil devam etmeye karar verirse, kendisine yönlendirilmeleri durumunda hazır bulunmayı kabul eden özel bir avukata ya da arabulucuya yönlendirilebilir. Belirli bir profesyonelin seçilmesi onun müsait olup olmamasına, uzmanlık alanına, ofisi ve müvekkilin evi arasındaki seyahat mesafesine ve son zamanlarda kendisine yönlendirilenlerin sayısına bağlıdır. Yönlendirme yapılır yapılmaz müvekkil, masraflar için ücret ödemekten sorumludur (gelire bağlı). 

Masaların birincil adli yardıma odaklanması iki temel amaca hizmet etmektir. Birincisi, sağlanan yardım hali hazırda mevcuttur ve ücretsizdir. Bu sebeple Hizmet Masaları genellikle kolay erişilebilir ve oldukça gayri resmi kabul edilir. İkincisi, anlaşmazlıkları ve hukuki sorunları ilk aşamadan çözdükleri ve böylelikle masrafları asgari düzeye indirmenin yanı sıra hem söz konusu birey için hem de genel anlamda toplum için gerginliğin artmasını engelledikleri önemli bir tarama işlevleri vardır.  

Hollanda 2003 yılındaki sistem reformu: Adli Hizmet Masaları’nın kurulması meselesi;

2003 ve 2006 yılları arasında Hollanda adli yardım sisteminde büyük bir reform gerçekleşti. Önceki Adli Yardım ve Danışma Merkezlerinin  birincil (bilgilendirici) işlevini üstlenmek için Adli Hizmet Masaları kuruldu; ikincil işlev (daha detaylı danışma ve fiili adli yardım) sadece özel avukatlarca ele alınacaktı. Bu işlem birincil adli yardıma odaklanmayı sürdürmek ve bir bütün olarak adli yardım sisteminin daha şeffaf olmasını sağlamak için gerekliydi. 

Bir internet sitesi ve bir çağrı merkezini paylaşan toplam 30 Adli Hizmet Masası kurulmuştur. Bu Masalar coğrafi olarak dengeli şekilde kurulmuştur, böylelikle her Hollanda vatandaşı toplu ulaşımla yaklaşık bir saat içinde bir Adli Hizmet Masası’na kolaylıkla ulaşabilir durumdadır. Genel olarak, her Adli Hizmet Masası’nda en az altı hukuk danışmanı çalışmaktadır. Bazı Masalar, özellikle büyük şehirlerde olanlar daha fazla personel istihdam eder. Mevcut Masalar’ın hizmetleri geniş adli yardım ve mahkemede temsili kapsamadığı için hukuk destek elemanları da istihdam edilebilir. Kısa bir süre önce Hollanda lisans eğitimi sistemi bu amaçla öğrencileri eğitecek hukuk kursları başlatmıştır. 

Adli Hizmet Masaları’nın binaları mümkün olduğunca ziyaretçilere çekici görünecek şekilde tasarlanmıştır. Aslında bürodan çok bir mağazaya benzemektedir. İç kısmında bekleme salonu ile üç bankonun bulunduğu açık bir alan mevcuttur. Çağrı merkezi ve özel danışmanlık için odalar mağazanın arkasında yer almaktadır. Ayrıca hukuki konulara ilişkin bilgi broşürlerinin olduğu raflar da bulunmaktadır. 

Bekleme salonunda çeşitli hukuki konular üzerindeki belgelere referans veren bilgisayar bölümleri mevcuttur. Masalardaki hukuki danışmanlar hem Adli Hizmet Masası’ndaki çağrı merkezinde (hem telefon hem de e-posta yoluyla sorulan sorular) hem de danışma odalarında sırayla çalışmaktadır. Tüm Masalar’ın çağrı merkezleri iş yükünü eşit şekilde ve tüm ülkeye yaymak amacıyla birbiri ile bağlantılıdır. Özellikle Adli Yardım Masaları için tasarlanmış gelişmiş bilgisayar yazılımı personel tarafından kullanılmaktadır ve müvekkillerin sorularını doğru ve çabuk şekilde yanıtlamaları için yardımcı olur. Zamanı geldiğinde yazılımın diğer birkaç özelliği de bekleme salonlarındaki bilgisayar bölümlerinde müvekkillerin danışmaları için mevcut bulundurulacaktır. Müşteri anketleri müvekkillerin genel olarak Masalar’daki hizmetleri “iyi” ve hatta “çok iyi” olarak değerlendirdiklerini göstermiştir (ortalama 8.1 puan ile). Adli yardım avukatlarının hizmetleri de “iyi” olarak değerlendirilmiştir (tüm puanlar 7,3 ve 7,7 arasındadır). 

Şekil 1 Müvekkil memnuniyeti 

Bekleme süresi Masa hizmetleri  / Yardımseverlik Adli yardım avukatları 
Uzmanlık    /Tavsiye
Seyahat Mesafesi   / Sorunun değerlendirilmesi 

Sonuç 

Adli  Hizmet Masaları: kesin veriler ve rakamlar 

Aşağıda Adli  Hizmet Masaları’ndaki müvekkil bağlantılarının yapısına ilişkin rakamlar verilmiştir. 2008 yılında Masalar 644,653 kişi ile ilgilenmiştir. Hizmetlerin çoğu telefonla verilmiştir (bakınız tablo 5). Çünkü Adli  Hizmet Masaları oldukça yeni bir hizmettir ve rakamlarını önceki yıllarla karşılaştırmak kolay değildir. 
Adli Hizmet Masaları birçok hizmet sağlar. Çoğu bilgi verme ve soruları yanıtlamakla ilgilenmektedir (%82). Masalar, bankodaki ya da telefondaki müvekkilleri danışma saatlerine ya da avukatlara ya da arabuluculara da yönlendirebilir.

 
Avukatlara yapılan yönlendirmeler özellikle bu amaçla tasarlanan yazılım sayesinde elektronik olarak gerçekleştirilir. Yazılım, Masalar’da çalışan personele yönlendirme için kayıtlı bulunan avukatlar arasında yönlendirmelerin eşit şekilde dağıtılması konusunda yardımcı olur. Daha önce de belirtildiği üzere avukatın seçimi (1) avukatın belirli tarihlerde ve zamanlarda müsait olma durumuna, (2) mevcut davaya ilişkin hukuki alanda uzmanlık,  (3) seyahat mesafesi açısından müvekkil için erişilebilirlik ve (4) belirli bir süre içinde kendisine yapılan yönlendirmelerin sayısı ile ilgili kriterlere dayanmaktadır.
 
Yönlendirme yapılır yapılmaz avukat müvekkil ve sorunu ile ilgili bilginin ve müvekkilin Adli Hizmet Masası’ndan aldığı (eğer almışsa) birincil tavsiyenin yer aldığı bir elektronik mesaj alır. Öte yandan müvekkil adli yardım sisteminin şartları ve prosedürleri ile ilgili Masa tarafından bilgilendirilir.


3 -   Hollanda Fiili ihtilafları çözmek için çevrimiçi destek verilmektedir ;

 

Adli Hizmet Masaları’na ek olarak Rechtwijzer adlı interaktif bir çevrimiçi uygulama da mevcuttur ( “Adaletin Yol Haritası”, bakınız www.rechtwijzer.nl). Bu uygulama da hukuki bilgi almak için kolay bir yoldur. Kullanıcılarına bir ihtilafı çözme yolunu bulmada yardımcı olur. Tilburg Üniversitesi ile yakın işbirliği içerisinde Adli Yardım Kurulu tarafından geliştirilen bu uygulama, bir dizi seçeneğe dayanarak, “ihtilafın halline yönelik yol haritasından” oluşur ve kullanıcılarına mevcut ihtilafın tüm hukuki yönlerinde adım adım rehberlik eder. Yazılım konut, iş, aile, tüketici ve idari hukuku alanlarını kapsar.

 

İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritasının daha fazla geliştirilmesinin yanı sıra yeni uygulamalar da internet sitesine eklenmiştir: Boşanma ve Ebeveynlik Planlaması ve Arabuluculuk Online. Bu uygulamalar kısa bir süre içinde kullanıma açılacaktır ve kullanıcıları, hukuki ihtilafları kendi başlarına çözmeleri için teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası fiili ihtilafları çözmeye yönelik ilk yardım olarak görülebilir. Öte yandan, Adli Hizmet Masaları’nın internet sitesi birçok belge içermektedir ve her şeyden önce ziyaretçilerini her türlü hukuki konu üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu internet sitesi net bir şekilde tanımlanmış ihtilaflara odaklanan İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası’ndan daha kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu sebeple İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası yazılımı bazen ziyaretçilerini Masalar’dan birine yönlendirir.

 

4 - Hollanda Sertifikalar ;

 

2008 yılında 422,530 kadar adli yardım sertifikası çıkarılmıştır. 2000 yılından beri sertifika sayısı %44 artmıştır[1]. Bu her zamanki adli yardım sertifikalarına ek olarak- 2008 yılında 401,712 adet- 15,294 adet “küçük yardım” sertifikası (diğer bir deyişle azami üç saatlik adli yardım) ve 5,524 arabuluculuk sertifikası çıkarılmıştır. Arabuluculuk sertifikalarının sayısı halen düşük olmasına karşın giderek artmaktadır. Şekil 2, 2000 yılından beri yaşanan gelişmeyi göstermektedir.

Adli Yardım Kurulu çıkarılan her sertifika için sertifikanın ilgili olduğu (temel) hukuki alanın kaydını tutar. Aşağıda adli yardım sertifikalarının ilgili olduğu hukuki alanlara ilişkin rakamlar verilmiştir. Tablo 9 sığınma dışındaki tüm hukuki alanlarda çıkarılan sertifika artışını göstermektedir.
[1] 2006 yılında sertifika sayısı ortalamanın üzerinde bir yükseliş trendi göstermektedir. Bunun sebebi muhtemelen sertifikaların basılmasına ilişkin yeni prosedürlerin uygulanmasıdır. Sertifika alma prosedürleri sadeleştirilmiş ve koşullar kısmen uyumlaştırılmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında basılan sertifika sayısı 2000 yılından beri yaşanan yükseliş trendine uymaktadır. Hollanda nüfusu içerisinde Adli Yardım Sistemi’nin kapsamı ve müvekkil profili

 

Vergi yetkilileriyle yapılan çevrimiçi irtibatlar sayesinde –geçmişe göre daha doğru bir şekilde- Adli Yardım Sistemi’nin değerlendirilmesi ve adli yardım için başvuru yapanların sosyo-ekonomik özelliklerinin daha iyi kavranması olanaklı hale gelmiştir. Tahminlere göre, mali imkanları çerçevesinde Hollanda nüfusunun yaklaşık % 40’ı adli yardım için uygundur.

 

Adli yardım sertifikası sahipleri çoğunlukla erkek ve 20 ila 45 yaşları arasındadır; 15 yaşın altındaki ve 60 yaşın üzerindeki sertifika sahipleri oldukça azdır. Gençler/ öğrenciler, çalışanlar ve emekli işçiler yeterli şekilde temsil edilmemekte, buna karşın sosyal yardım alanlar ve diğer çalışmayan kişiler fazlasıyla temsil edilmektedir. Toplamda tüm sertifika sahiplerinin % 66’sı işsizdir. Sertifika sahiplerinin daha çok boşanmış kişiler olduğu, evli olanların az olduğu (özellikle çocuğu olmayan evliler yeterince temsil edilmemektedir), buna karşın tek ebeveyn olarak yaşayan sertifika sahiplerinin fazlasıyla temsil edildiği ortaya çıkmıştır. Dahası, sertifika sahipleri çoğunlukla Batılı olmayan göçmenlerdir ve genellikle 50,000’in üzerinde nüfusu olan şehirlerde yaşamaktadır ve 50,000’in altında nüfusu olan şehirlerde yaşama oranları daha düşüktür.

 

5  - Hollandada Özel Avukatlar ve Arabulucular ;

 

Hollanda’da adli yardım genellikle, hukuki danışmanlık veren ve ana hukuk alanlarıyla ilgi davalarda (ceza, aile, iş/ istihdam, konut, sosyal güvenlik, tüketici, idari, sığınma ve göç) müvekkillerini temsil eden özel avukatlar/ hukuk büroları tarafından verilir. Özel avukatlar iki şekilde adli yardım davalarını alırlar: Adli Hizmet Masaları’ndan biri müvekkili avukata yönlendirir ya da müvekkil kendi isteğiyle kayıtlı bir avukatla irtibata geçer.

 

Adli yardım davalarını kabul etme yetkisine sahip olmak için özel avukatların Adli Yardım Kurulu’na kayıtlı olması ve bir dizi kalite standartlarına uyması gerekmektedir. Kurulun temel şartı, hukuk bürosunun, Baro’nun uygun büro uygulamaları standartlarına uyup uymadığını kontrol eden Hollanda Barolar Birliği tarafından üç yıllık bir denetime tabi olmasıdır. Denetimler özel denetim eğitimi almış deneyimli avukatlar tarafından gerçekleştirilir. Denetçi olumsuz bir yargıda bulunursa birkaç ay sonra yeniden denetim gerçekleştirilir. Yeniden denetim hala ciddi eksikliklere işaret ediyorsa söz konusu hukuk bürosunun bundan böyle adli yardım sağlamasına izin verilmez. Hollanda Viadicte Vakfı’nın kalite işaretine sahip olan avukatlar da adli yardım davalarını kabul etmeye yetkilidir. Onlar da Viadicte’nin emsal tarama sistemine katılma yükümlülüğü altındadır.

 

Bazı hukuk alanları için- ceza, akıl sağlığı, sığınma ve göç hukuku- ek şartlar uygulanır. Bunlar çoğunlukla özel eğitim ile ilgilidir: avukatın söz konusu belirli alanda hem yeterli uzmanlığı hem de yeterli düzeyde deneyimi olmalıdır.

 

Hollandada Avukatların ve arabulucuların ödemeleri ;

 
Dava kapanır kapanmaz avukat verilen hizmet için Adli Yardım Kurulu’na fatura keser. Ancak Kurul farklı hizmet türleri için saatlik değil, sabit bir ücret öder. Bu ücretler geçmişten bu yana adli yardım davalarına ilişkin detaylı analizlere dayanır ve avukatın belirli türde bir dava üzerinde harcadığı ortalama zamana tekabül etmesi gerekir.Genel olarak, 2008 yılı ücretleri yaklaşık 100 Avro tutarında saatlik ücrete tekabül etmektedir (2000 yılından beri ödenen ücretler için Tablo 12’ye bakınız). Bu durum, boşanma davalarında adli yardım için avukata 10 kez 110 Avro ödenmesi anlamına gelmektedir. 1994 yılında saatlik ücret 26 Avro idi. Son on yıldır ücretler ciddi ölçüde artmıştır, çünkü adli yardım sistemi altında çalışan avukatlara oldukça düşük ücret ödenmekteydi. Son birkaç yıldır ücretler aşağıda verilen fiyat endeksine uygun şekilde arttırıldı.2008 yılında Baroda kaydı olan avukatların % 44’ü adli yardım sistemi içerisinde çalışmıştır. Adli yardım avukatlarının sayısı gibi arabulucuların sayısı da 2007 yılı ile karşılaştırıldığında %5 artış göstermiştir. 2008 yılında 455 arabulucu, arabuluculuk sertifikası için başvuru yapmıştır. Bu arabulucuların  % 51’i aynı zamanda kayıtlı adli yardım avukatıdır.

 

2002 yılından beri kadın adli yardım avukatlarının sayısı mutlak surette ve orantılı şekilde ve aynı zamanda sürekli olarak artış göstermektedir. 2008 yılında sayıları tüm adli yardım avukatlarının %45’ine tekabül etmiştir. Baronun kadın üyelerinin oranları ile karşılaştırıldığında (%41), kadın avukatlar adli yardım sistemi içerisinde az bir farkla daha fazla temsil edilmektedir.

 

2008 yılına kadar çıkarılan sertifikaların sayısı ile birlikte adli yardım sistemi içerisindeki avukatların sayısı da artmıştır. Bununla birlikte adli yardım sistemi içerisindeki avukat sayısının artış hızı daha azdır. Sonuç olarak 2000’den 2008 yılına kadar avukat başına ortalama sertifika sayısı %34 artmış ve yılda 44’ten 59 sertifikaya çıkmıştır.

 

Rakamlar adli yardım avukatlarının büyük çoğunluğunun (neredeyse %90) sistem içerisinde yıllarca etkin olduğunu göstermektedir.

 

6  - Hollanda Adli yardım masraflarının düşürülmesine yönelik en son öneriler ;

 

Adli yardım için yapılan kamu harcamaları her yıl artmaktadır. Bu eğilimi durdurmak için hükümet yıllık olarak maliyetin 50 milyon Avro azaltılmasını istemiştir.

 

2008 yılında Adalet Bakanlığı, şu veya bu şekilde adli yardım ile ilgili olan çok sayıda tarafı bir araya getirerek “interaktif bir proje” başlatmıştır. Adli Yardım Kurulu, Adli Hizmet Masaları ve Adalet Konseyi’nin yanı sıra, özel avukatlar, arabulucular ve bilim adamları ile birlikte sigorta şirketleri ve tüketici kuruluşlar da bu projede yer almaları için davet edilmiştir. Proje tarafları amacı Adli Yardım Sistemi’ni geliştirmek ve aynı zamanda maliyetleri azaltmak olan birçok seçenek sunmuştur.

 

Örneğin, sisteme çok katı olmayan zorunlu bir sigortanın dahil edilmesi önerilmiştir. Ancak Parlamento orantısızlık sebebiyle bu öneriyi reddetmiştir: vergi mükellefleri için ek giderler maliyette beklenen düşüşü aşmayacaktır.

 

Maliyetleri ciddi oranda azaltacak daha iyi bir öneri ise, basit sorunların daha kötü hale gelmesini ve muhtemelen adli yardım gerektirecek davalara dönüşmesini engellemek amacıyla kamu kuruluşlarının müvekkillerle daha iyi iletişim kurmasını sağlamaktır. Ancak bu öneri daha proaktif ve empatik bir yaklaşıma doğru kültür değişikliğini gerektirmektedir, ancak bu öneri ilgili tüm taraflar için (müvekkiller, kamu kuruluşlarının kendisi ve genel anlamda adli sistem) hem harcamalar hem de gösterilen çaba açısından maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Müvekkil memnuniyeti ve buna bağlı olarak ilgili tüm profesyonellerin iş memnuniyeti, kalite, kararların ve prosedürlerin etkinliği de artar. Bir diğer ana maliyet düşürücü önlem ise anlaşmazlıkları çözmek için alternatif yolları teşvik etmektir; arabuluculuk ve “İhtilafın Halline Yönelik Yol Haritası” bu yöndeki ilk adımlardır.

 
Kuralların ve yönetmeliklerin sadeleştirilmesi de mahkeme prosedürlerini ve yasal işlemleri engellemek için gerekli olacaktır. Kriterler (nafaka ve işten çıkarma tazminatları gibi) iyi bir şekilde tanımlanırsa müvekkiller kendi haklarını tanımlamak için hukuki profesyonellere ihtiyaç duymazlar. Tüm bunlar kalitesinden ödün vermeksizin adli yardım sisteminin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır. 


Daha fazla bilgi için Adli Yardım Kurulu’nun internet sitesini ziyaret ediniz: [url=http://www.rvr.org/][/url]www.rvr.org

 

Hollanda adli yardım sistemi ile ilgili sorularınız için irtibat:

Peter van den Biggelaar (Adli Yardım Kurulu Müdürü)


 

Herman Schilperoort (personel müdürü): h.schilperoot@rvr.org

 

Camiel Munier (personel görevlisi): c.munie@rvr.org

 

Kesin veriler ve rakamlara ilişkin sorularınız için irtibat:

Lia Combrink (araştırmacı): l.combrink@rvr.org
Susanne Peters (araştırmacı): s.peters@rvr.org


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi