HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EVLENME & BOŞANMA HOLLANDA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI (Yurtdisi Bosanmasinin Turkiyede Tanitilmasi)

HOLLANDA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI (Yurtdisi Bosanmasinin Turkiyede Tanitilmasi)

HOLLANDA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI (Yurtdisi Bosanmasinin Turkiyede Tanitilmasi)

 
  • 1 Oy - 5 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
25-02-2013:12:59
#1
Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz
HOLLANDA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI
GENEL BİLGİLER

HOLLANDA MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

HOLLANDA Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur
. Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.
HOLLANDA  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.
Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.
HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.
HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir
HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.
HOLLANDA MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.
HOLLANDA MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
25-02-2013:12:59 #1

Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz
HOLLANDA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI
GENEL BİLGİLER

HOLLANDA MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

HOLLANDA Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur
. Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.
HOLLANDA  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.
Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.
HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.
HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir
HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.
HOLLANDA MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.
HOLLANDA MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

conslayer
Üye
3
20-01-2014:09:55
#2
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben boşanma sonrası Türkiye' den tanıma tenfiz davası açmam gerektiğini öğrendikten sonra araştırdım. Aşağıdaki yazıyı buldum. Sizin de işinize yarar umarım. Valla ben çok çektim. Bi de türkiye de bunlar çıktı. Allah'a çok şükür bu yazıyı yazan avukatı aradım da çözdü işimi Allah razı olsun.

YURTDIŞINDA (ALMANYA, ABD, AVUSTURYA, HOLLANDA VS.) BOŞANMAK
Haziran 04, 2012 / 0 Comments
Title: YURTDIŞINDA (ALMANYA, ABD, AVUSTURYA, HOLLANDA VS.) BOŞANMAK
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 4
Rating: 5.0
Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının evlilik birliğini sona erdirmesi için ikamet ettikleri ülkede boşanma istemi ile dava açmaları yeterli değildir. Tarafların nüfus kayıtlarında evli olarak görünmeleri ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükler Türk Hukuku bakımından devam etmektedir. Bu nedenle yurtdışındaki mahkemeler nezdinde verilmiş olan boşanma kararlarının tanınması-tenfizi davası açmak gerekmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ de dava açma zorunluluğundan haberdar olması genellikle yeni bir evlilik yapma isteği neticesinde mümkün olmaktadır. Şahıslar bu nedenle acele etmekte ve prosedüre tam anlamıyla hâkim olmaksızın dava açmaktadır. Açılan davaların büyük bir kısmı usule ilişkin noksanlıklar nedeniyle uzamakta yahut reddedilmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kulaktan dolma bilgiler neticesinde düştüğü en büyük yanılgılardan birisi de dava süreci ile ilgilidir. Tarafların yurtdışında ikamet ettiği varsayımında sadece taraflardan birinin istemi ile açılan davalarda dava süreci 1 yılı bulmakta hatta ikamet edilen ülkeye göre çoğu zaman 1 yılı geçmektedir. Bu sürelerin büyük bir kısmını ülkeler arası tebligat aşamaları almaktadır. Boşanma kararının tanınması-tenfizi davalarında karşı tarafa bildirim uygulamada 2 kere yapılmaktadır. Birincisi davalının davadan haberdar edilmesine ilişkin tebligat ve ekinde dava dilekçesi, ikincisi ise çıkacak olan kararın bildirimidir. Karşı tarafın ilgili adreste bulunamaması ise dava sürecini çoğu zaman sürüncemede bırakmaktadır.
Tarafların her ikisi de çoğu zaman yurtdışında ikamet ettiklerinden, dava sürecini hızlandırabilmek için Türkiye’ de mesleğini icra eden avukatlara karşılıklı olarak vekâlet vermeleri gerekmektedir. Avukata vekâlet vererek davanın neticelenmesini sağlamak zorunlu değildir. Taraflar dilediği takdirde davayı bizzat da açabilirler. Ancak yurtdışında ikamet eden şahıslar bakımından davanın açılması ve takibi çok zor olacaktır.
Yurtdışında boşanmış olan tarafların karşılıklı olarak iki ayrı avukata vekâlet vermesi tebligat sürecinin uzun olmasının önünü keseceğinden davanın tek celsede sona ermesi mümkündür. Şayet davada kullanılacak olan gerekli evraklarda herhangi bir eksiklik varsa dava süreci beklenenden uzun sürecektir.
Boşanma saiki nedeniyle hareket eden tarafların yurtdışında boşanma istemli dava açmak yerine Türkiye’ de dava açması da mümkündür. Türkiye’ de açılan boşanma davaları nedeniyle tanıma-tenfiz davasına gerek kalmayacaktır.
Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türk Mahkemeleri nezdinde tanınması-tenfizi davası için gereken evraklar ve dava süreci ile ilgili detaylı bilgi edinmek için ‘YURTDIŞINDA BOŞANDIM, TÜRKİYE’ DE BOŞANMIŞ SAYILMAZ MIYIM?’ başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.
Av. Tuğsan YILMAZ

kaynak: http://www.tugsanyilmaz.av.tr/aile-hukuk...s-bosanmak
conslayer
20-01-2014:09:55 #2

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben boşanma sonrası Türkiye' den tanıma tenfiz davası açmam gerektiğini öğrendikten sonra araştırdım. Aşağıdaki yazıyı buldum. Sizin de işinize yarar umarım. Valla ben çok çektim. Bi de türkiye de bunlar çıktı. Allah'a çok şükür bu yazıyı yazan avukatı aradım da çözdü işimi Allah razı olsun.

YURTDIŞINDA (ALMANYA, ABD, AVUSTURYA, HOLLANDA VS.) BOŞANMAK
Haziran 04, 2012 / 0 Comments
Title: YURTDIŞINDA (ALMANYA, ABD, AVUSTURYA, HOLLANDA VS.) BOŞANMAK
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 4
Rating: 5.0
Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının evlilik birliğini sona erdirmesi için ikamet ettikleri ülkede boşanma istemi ile dava açmaları yeterli değildir. Tarafların nüfus kayıtlarında evli olarak görünmeleri ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükler Türk Hukuku bakımından devam etmektedir. Bu nedenle yurtdışındaki mahkemeler nezdinde verilmiş olan boşanma kararlarının tanınması-tenfizi davası açmak gerekmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ de dava açma zorunluluğundan haberdar olması genellikle yeni bir evlilik yapma isteği neticesinde mümkün olmaktadır. Şahıslar bu nedenle acele etmekte ve prosedüre tam anlamıyla hâkim olmaksızın dava açmaktadır. Açılan davaların büyük bir kısmı usule ilişkin noksanlıklar nedeniyle uzamakta yahut reddedilmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kulaktan dolma bilgiler neticesinde düştüğü en büyük yanılgılardan birisi de dava süreci ile ilgilidir. Tarafların yurtdışında ikamet ettiği varsayımında sadece taraflardan birinin istemi ile açılan davalarda dava süreci 1 yılı bulmakta hatta ikamet edilen ülkeye göre çoğu zaman 1 yılı geçmektedir. Bu sürelerin büyük bir kısmını ülkeler arası tebligat aşamaları almaktadır. Boşanma kararının tanınması-tenfizi davalarında karşı tarafa bildirim uygulamada 2 kere yapılmaktadır. Birincisi davalının davadan haberdar edilmesine ilişkin tebligat ve ekinde dava dilekçesi, ikincisi ise çıkacak olan kararın bildirimidir. Karşı tarafın ilgili adreste bulunamaması ise dava sürecini çoğu zaman sürüncemede bırakmaktadır.
Tarafların her ikisi de çoğu zaman yurtdışında ikamet ettiklerinden, dava sürecini hızlandırabilmek için Türkiye’ de mesleğini icra eden avukatlara karşılıklı olarak vekâlet vermeleri gerekmektedir. Avukata vekâlet vererek davanın neticelenmesini sağlamak zorunlu değildir. Taraflar dilediği takdirde davayı bizzat da açabilirler. Ancak yurtdışında ikamet eden şahıslar bakımından davanın açılması ve takibi çok zor olacaktır.
Yurtdışında boşanmış olan tarafların karşılıklı olarak iki ayrı avukata vekâlet vermesi tebligat sürecinin uzun olmasının önünü keseceğinden davanın tek celsede sona ermesi mümkündür. Şayet davada kullanılacak olan gerekli evraklarda herhangi bir eksiklik varsa dava süreci beklenenden uzun sürecektir.
Boşanma saiki nedeniyle hareket eden tarafların yurtdışında boşanma istemli dava açmak yerine Türkiye’ de dava açması da mümkündür. Türkiye’ de açılan boşanma davaları nedeniyle tanıma-tenfiz davasına gerek kalmayacaktır.
Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türk Mahkemeleri nezdinde tanınması-tenfizi davası için gereken evraklar ve dava süreci ile ilgili detaylı bilgi edinmek için ‘YURTDIŞINDA BOŞANDIM, TÜRKİYE’ DE BOŞANMIŞ SAYILMAZ MIYIM?’ başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.
Av. Tuğsan YILMAZ

kaynak: http://www.tugsanyilmaz.av.tr/aile-hukuk...s-bosanmak

2
16-04-2014:15:30
#3
Türkiye'deki bosanma ve tenfiz davalariniz icin bize ulasabilirsiniz.
Tel:0644 929501
mail:h.bosanma@live.com
Avukat Erkan Korkmaz
avukatkorkmaz
16-04-2014:15:30 #3

Türkiye'deki bosanma ve tenfiz davalariniz icin bize ulasabilirsiniz.
Tel:0644 929501
mail:h.bosanma@live.com
Avukat Erkan Korkmaz

 
  • 1 Oy - 5 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 5,251
25-02-2013:12:54
Son Mesaj tarafından Sahin
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,270
25-02-2013:12:51
Son Mesaj tarafından Sahin