FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER HOLLANDACA | FELEMENKÇE EDİLGEN CÜMLENİN KULLANIŞI

HOLLANDACA | FELEMENKÇE EDİLGEN CÜMLENİN KULLANIŞI

HOLLANDACA | FELEMENKÇE EDİLGEN CÜMLENİN KULLANIŞI

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
16-02-2016:17:42
#1
FELEMENKÇE EDİLGEN CÜMLENİN KULLANIŞI

Bütün geçişli fiiller (yani nesne alan eylemler) edilgen yapılabilir. Hollandaca’da edilgen cümlelerde, zamana bağlı olarak, worden/ werden veya zijn/was yardımcı fiilleri çekime uğrar.

Tamamlanmamış zamanlarda (=onvoltooide tijd) worden yardımcı fiili, tamamlanmış zamanlarda (=voltooide tijd) zijn ile yapılır.

 tamamlanmamış şimdiki zaman : worden + ortaç
 “ geçmiş “ : werden + ortaç
 
 tamamlanmış şimdiki zaman : zijn + ortaç
 “ geçmiş “ : was + ortaç

Ortaç genelde cümlenin sonunda yer alır.
Ik werd geslagen. Dövülüyordum.
 Ik ben geslagen. Dövüldüm.
 Zou hij soms geslagen zijn? {belki} Dövülmüş olmasın?
Het model werd getekend. Model çizildi.
 Het boek is gelezen. Kitap okundu.
 Het pakje was geopend. Paket açılmıştı.
 slaan = döv- | soms = belki | het model = model | tekenen = çiz- |
 het boek = kitap | lezen = oku- | het pak = paket | openen = aç

 Tamamlanmış zamanda etken cümlelerde eylem özne tarafından yapılır (hebben + ortaç) edilgen cümlelerde eylem özne tarafından yapılmaz (zijn + ortaç).
 
 etken (actief) edilgen (passief)
Ik heb geslagen. Ik ben geslagen.
 Ik heb hem geopereerd. Hij is geopereerd.
 Ik heb een ei gebakken. Het ei is gebakken.
 Ik heb een brief geschreven. De brief is geschreven.
 Ik heb de deur gesloten. De deur is gesloten.

Eylem kim tarafından yapıldığı önemli değilse edilgen halini kullanırız!
Edilgen eylemin kimin tarafından yapıldığı belirtilmek istenirse, yapan veya neden olan kişi veya şey door ile verilir. 
 
 Ik ben door Hasan geslagen. Hasan tarafından dövüldüm.
 Het ei is door mij gebakken. Yumurta benim tarafımdan haşlandı.

 slaan = döv- | het ei = yumurta | bakken = haşlan Etken cümleler edilgen yapılırken, etken cümlenin nesnesi, özne durumuna geçer. Öznenin tekil veya çoğul olmasına göre yardımcı fiil de çekimine uğrar.
 
 Ik lees dit boek / Dit boek wordt door mij gelezen
 Ik lees deze boeken / Deze boeken worden door mij gelezen

 Edilgen cümlelerde başka yardımcı fiil daha kullanılırsa, bu yardımcı fiil çekime uğrar ve worden yardımcı fiili mastar olarak cümlenin arkasında yer alır.

 De koffie moet nog betaald worden. Kahve daha ödenmesi gerek.
 De medicijnen kunnen na worden afgehaald. 11 uur İlaçlar saat 11’den sonra gelip alınabilinir.

 de koffie = kahve | betalen = öde- | het medicijn = ilaç | afhalen = gelip al Dönüşlü eylemler (zich alan eylemler) edilgen yapılamazlar.
 
 Ik scheer me Tıraş oluyorum. (kendim yapıyorum)
 Ik word geschoren. Tıraş oluyorum. (başkası yapıyor)

HOLLANDACA EDİGEN CÜMLELERDE GEÇİCİ ÖZNE OLARAK ER ZARFI
 
 Edilgen cümlede özne belirtisiz ise er kullanılınır.
 Er wordt een vergadering georganiseerd. Bir toplantı organize ediliyor.
 
 Er moeten nieuwe maatregelen tegen vandalisme worden genomen. Vandalizme karşı yeni tedbirler alınmalıdır.
 
 de vergadering = toplantı | organiseren = organize et- | de maatregel = tedbir | het vandalisme = vandalizm | nemen = al

 Belirtili öznede er kullanılmaz.
 
De vergadering wordt volgende week  gehouden. Toplantı haftaya tutulacak.

 volgende week = haftaya | houden = tut

 Belirtili ve belirtisiz özneli cümlelerin farkına iyi dikkat ediniz. İlk cümlede hangi kitabın getirildiği bellidir. İkinci cümlede belli değildir.

 Het boek is voor je gebracht. Kitap senin için getirildi.
 Er is een boek voor je gebracht. Senin için bir kitap getirildi.
 het boek = kitap | brengen = getir

 Özne belli değilse edilgen cümlede er kullanılınır.
 Er werd gebeld. Telefon edildi.
 ’s Winters wordt er veel geschaatst. Kışları çok paten kayılır.
Er mag hier niet gerookt worden. Burada sigara içilemez.
 bellen = telefon et- | ’s winters = kışları | schaatsen = paten kay- | mogen = -(y)Ebil- | roken = sigara iç

 Tamamlanmış şimdiki zaman’da (=v.t.t.) belirtisiz özne (men, iemand, je, ze v.s.) yerine genelde edilgen cümle tercih edilir.

 Ze hebben daar dure flats gebouwd. Orada pahalı apartmanlar inşa ettiler.
 Er zijn daar dure flats gebouwd. Orada pahalı apartmanlar inşa edildi.
 We hebben over veel zaken gesproken. Çok konu {konular} hakkında konuştuk.
 Er is over veel zaken gesproken. Çok konu {konular} hakkında konuşuldu.
 
 de flat = apartman | bouwen = inşa et- | de zaak = konu | spreken = konuş-
Geçişsiz (nesne almayan) olsa da bazı fiiller edilgen yapılabilinir.
 Bu eylemlerle yapılan edilgen cümleler de özne olarak er alırlar.
 Ze hebben hier stevig gerookt. Burada bayağı {sıkı} sigara içmişler.
 Er is hier stevig gerookt. Burada bayağı {sıkı} sigara içilmiş.
 Er heeft iemand voor je gebeld. Seni birisi telefonda aradı.
 Er is voor je gebeld. Telefonda arandın.
 stevig = sıkı | roken = sigara iç- | bellen = telefonbda ara

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
16-02-2016:17:42 #1

FELEMENKÇE EDİLGEN CÜMLENİN KULLANIŞI

Bütün geçişli fiiller (yani nesne alan eylemler) edilgen yapılabilir. Hollandaca’da edilgen cümlelerde, zamana bağlı olarak, worden/ werden veya zijn/was yardımcı fiilleri çekime uğrar.

Tamamlanmamış zamanlarda (=onvoltooide tijd) worden yardımcı fiili, tamamlanmış zamanlarda (=voltooide tijd) zijn ile yapılır.

 tamamlanmamış şimdiki zaman : worden + ortaç
 “ geçmiş “ : werden + ortaç
 
 tamamlanmış şimdiki zaman : zijn + ortaç
 “ geçmiş “ : was + ortaç

Ortaç genelde cümlenin sonunda yer alır.
Ik werd geslagen. Dövülüyordum.
 Ik ben geslagen. Dövüldüm.
 Zou hij soms geslagen zijn? {belki} Dövülmüş olmasın?
Het model werd getekend. Model çizildi.
 Het boek is gelezen. Kitap okundu.
 Het pakje was geopend. Paket açılmıştı.
 slaan = döv- | soms = belki | het model = model | tekenen = çiz- |
 het boek = kitap | lezen = oku- | het pak = paket | openen = aç

 Tamamlanmış zamanda etken cümlelerde eylem özne tarafından yapılır (hebben + ortaç) edilgen cümlelerde eylem özne tarafından yapılmaz (zijn + ortaç).
 
 etken (actief) edilgen (passief)
Ik heb geslagen. Ik ben geslagen.
 Ik heb hem geopereerd. Hij is geopereerd.
 Ik heb een ei gebakken. Het ei is gebakken.
 Ik heb een brief geschreven. De brief is geschreven.
 Ik heb de deur gesloten. De deur is gesloten.

Eylem kim tarafından yapıldığı önemli değilse edilgen halini kullanırız!
Edilgen eylemin kimin tarafından yapıldığı belirtilmek istenirse, yapan veya neden olan kişi veya şey door ile verilir. 
 
 Ik ben door Hasan geslagen. Hasan tarafından dövüldüm.
 Het ei is door mij gebakken. Yumurta benim tarafımdan haşlandı.

 slaan = döv- | het ei = yumurta | bakken = haşlan Etken cümleler edilgen yapılırken, etken cümlenin nesnesi, özne durumuna geçer. Öznenin tekil veya çoğul olmasına göre yardımcı fiil de çekimine uğrar.
 
 Ik lees dit boek / Dit boek wordt door mij gelezen
 Ik lees deze boeken / Deze boeken worden door mij gelezen

 Edilgen cümlelerde başka yardımcı fiil daha kullanılırsa, bu yardımcı fiil çekime uğrar ve worden yardımcı fiili mastar olarak cümlenin arkasında yer alır.

 De koffie moet nog betaald worden. Kahve daha ödenmesi gerek.
 De medicijnen kunnen na worden afgehaald. 11 uur İlaçlar saat 11’den sonra gelip alınabilinir.

 de koffie = kahve | betalen = öde- | het medicijn = ilaç | afhalen = gelip al Dönüşlü eylemler (zich alan eylemler) edilgen yapılamazlar.
 
 Ik scheer me Tıraş oluyorum. (kendim yapıyorum)
 Ik word geschoren. Tıraş oluyorum. (başkası yapıyor)

HOLLANDACA EDİGEN CÜMLELERDE GEÇİCİ ÖZNE OLARAK ER ZARFI
 
 Edilgen cümlede özne belirtisiz ise er kullanılınır.
 Er wordt een vergadering georganiseerd. Bir toplantı organize ediliyor.
 
 Er moeten nieuwe maatregelen tegen vandalisme worden genomen. Vandalizme karşı yeni tedbirler alınmalıdır.
 
 de vergadering = toplantı | organiseren = organize et- | de maatregel = tedbir | het vandalisme = vandalizm | nemen = al

 Belirtili öznede er kullanılmaz.
 
De vergadering wordt volgende week  gehouden. Toplantı haftaya tutulacak.

 volgende week = haftaya | houden = tut

 Belirtili ve belirtisiz özneli cümlelerin farkına iyi dikkat ediniz. İlk cümlede hangi kitabın getirildiği bellidir. İkinci cümlede belli değildir.

 Het boek is voor je gebracht. Kitap senin için getirildi.
 Er is een boek voor je gebracht. Senin için bir kitap getirildi.
 het boek = kitap | brengen = getir

 Özne belli değilse edilgen cümlede er kullanılınır.
 Er werd gebeld. Telefon edildi.
 ’s Winters wordt er veel geschaatst. Kışları çok paten kayılır.
Er mag hier niet gerookt worden. Burada sigara içilemez.
 bellen = telefon et- | ’s winters = kışları | schaatsen = paten kay- | mogen = -(y)Ebil- | roken = sigara iç

 Tamamlanmış şimdiki zaman’da (=v.t.t.) belirtisiz özne (men, iemand, je, ze v.s.) yerine genelde edilgen cümle tercih edilir.

 Ze hebben daar dure flats gebouwd. Orada pahalı apartmanlar inşa ettiler.
 Er zijn daar dure flats gebouwd. Orada pahalı apartmanlar inşa edildi.
 We hebben over veel zaken gesproken. Çok konu {konular} hakkında konuştuk.
 Er is over veel zaken gesproken. Çok konu {konular} hakkında konuşuldu.
 
 de flat = apartman | bouwen = inşa et- | de zaak = konu | spreken = konuş-
Geçişsiz (nesne almayan) olsa da bazı fiiller edilgen yapılabilinir.
 Bu eylemlerle yapılan edilgen cümleler de özne olarak er alırlar.
 Ze hebben hier stevig gerookt. Burada bayağı {sıkı} sigara içmişler.
 Er is hier stevig gerookt. Burada bayağı {sıkı} sigara içilmiş.
 Er heeft iemand voor je gebeld. Seni birisi telefonda aradı.
 Er is voor je gebeld. Telefonda arandın.
 stevig = sıkı | roken = sigara iç- | bellen = telefonbda ara


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi