KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR HUZURSUZLUK, UĞURSUZLUK, TERTİP VE TUZAKLARIN BOZULMASI İÇİN TEVBE İSTİĞFAR:

HUZURSUZLUK, UĞURSUZLUK, TERTİP VE TUZAKLARIN BOZULMASI İÇİN TEVBE İSTİĞFAR:

HUZURSUZLUK, UĞURSUZLUK, TERTİP VE TUZAKLARIN BOZULMASI İÇİN TEVBE İSTİĞFAR:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
27-09-2020:00:04
#1
Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim...
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah..

Allâh’ı hamd ile tüm eksiklikten tenzih ederek seni tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim” Azim Allah’tan af ve mağfiret diliyor, tüm hata, kusur ve günahlarımın cümlesinden tevbe ediyorum… Tevbe estafurllah, Tevbe estafurllah, Tevbe estafurllah El Azim …
Allah, O'ndan başka ilah yoktur O Hayydir Kayyûmdur Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez O Yücedir Büyüktür. Allah’ım! Şikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım…
“Allah’ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü Sen veriyorsun, Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen, eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.”
“Allah’ım! Sürçmelerimi hatalarımı azalt, ayıplarımı kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster.”
“Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.” Bana soyum ve zürriyetime bol huzur ve aile saadetini bağışla .
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”
"Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet istiyorum. Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah’ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım.”
Allahım! Seni zikretmek nimetlerine şükretmek ve Sana layıkı ile ibâdet etmek için beni ve ailemi, soyumu ve zurriyetimi bağışla ve bizlere yardım et… Bana ve aileme kurulan tuzak ve tertipleri, tertiplerinle boz. Bana ve aileme zulmeden kimseye karşı bizlere yardım et.
Ben Allah’ı gökyüzünde yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı yer ile gök arasında yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı bundan sonra yaratacakları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… «Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh»… «AllahuEkber»i , «el-Hamdulillâh», «Lâ ilâhe illallâh»…
Allahım! Tüm hata kusur ve günahlarımin cümlesinden çok pişmanım... Ya Rabbi, bütün esmalarinin manaları, gücü, hikmeti ve hürmetine Tevbe ediyorum estafurllah Ya Et-Tevvab ... Tevbe Estafurullah Ya Rabbi, Ya Kerim, Tevbe Estağfurullah El Azim... Birahmetike yâ erhamerrâhimîn… Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah...x...x…x…
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:00:04 #1

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim...
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah..

Allâh’ı hamd ile tüm eksiklikten tenzih ederek seni tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim” Azim Allah’tan af ve mağfiret diliyor, tüm hata, kusur ve günahlarımın cümlesinden tevbe ediyorum… Tevbe estafurllah, Tevbe estafurllah, Tevbe estafurllah El Azim …
Allah, O'ndan başka ilah yoktur O Hayydir Kayyûmdur Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez O Yücedir Büyüktür. Allah’ım! Şikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım…
“Allah’ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü Sen veriyorsun, Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen, eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.”
“Allah’ım! Sürçmelerimi hatalarımı azalt, ayıplarımı kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster.”
“Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.” Bana soyum ve zürriyetime bol huzur ve aile saadetini bağışla .
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”
"Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet istiyorum. Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah’ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım.”
Allahım! Seni zikretmek nimetlerine şükretmek ve Sana layıkı ile ibâdet etmek için beni ve ailemi, soyumu ve zurriyetimi bağışla ve bizlere yardım et… Bana ve aileme kurulan tuzak ve tertipleri, tertiplerinle boz. Bana ve aileme zulmeden kimseye karşı bizlere yardım et.
Ben Allah’ı gökyüzünde yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı yer ile gök arasında yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı bundan sonra yaratacakları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… «Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh»… «AllahuEkber»i , «el-Hamdulillâh», «Lâ ilâhe illallâh»…
Allahım! Tüm hata kusur ve günahlarımin cümlesinden çok pişmanım... Ya Rabbi, bütün esmalarinin manaları, gücü, hikmeti ve hürmetine Tevbe ediyorum estafurllah Ya Et-Tevvab ... Tevbe Estafurullah Ya Rabbi, Ya Kerim, Tevbe Estağfurullah El Azim... Birahmetike yâ erhamerrâhimîn… Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah...x...x…x…

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi