HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « SOSYAL YARDIMLAR Hollanda’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanabilir?

Hollanda’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanabilir?

Hollanda’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanabilir?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
27-02-2015:19:25
#1
Hollanda’dan Türkiye’ye gelenlerin Sağlık yardımları.

Hollanda sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı hakkı bulunan;
1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,
2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,
3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar
4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarve aile bireyleri,

Türkiye’ye
a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,
b) Tatil amacıyla geldiklerinde,
c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,
d) Tedavisini yaptırmak üzere geldiklerinde,
Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;
1. Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,
2. Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,
3. Hollanda’dan herhangi bir aylık alanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,
Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.


Hollanda’dan gelenler sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,
Hollanda’da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;
1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 106 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 106 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni alacaktır.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.
Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da N/TUR 106 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.
Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,
Hollanda’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 111 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ni alacaktır.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.
Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da N/TUR 111 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.
Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,
Hollanda’da sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 111 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.
Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


4- Tedavisini yaptırmak üzere gelenler
Hollanda’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, Hollanda’da başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek veya Hollanda’da yapılmayan tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 112 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 112 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.
Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.
Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için Hollanda’dan N/TUR 111 belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü N/TUR 112 belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler N/TUR 111 belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.
Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


5- N/TUR 111 [b]belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?[/b]
Hollanda’dan gelirken N/TUR 111 belgesini almadan gelenler;
1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Hollanda’dan istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Hollanda’da hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.
2. Hollanda’daki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.
3. Hollanda hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Hollanda kasasına bildirmesi gerekir.


6- [b]Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?[/b]

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.
· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.
· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Hollanda kasalarınca ödenecektir.
· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.
· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.
· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.
· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

8- N/TUR 111 belgesini almadan geldiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Hollanda’yadöndüklerinde bağlı bulundukları hastalık kasasına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.
· Masraf iadesi talebini alan Hollanda hastalık kasası, ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri N/TUR 126 formüleri ekinde SGK birimlerine gönderir. Talebi alan birim SUT’da belirtilen ücretler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu bulunan tutarı ilgili Hollanda hastalık kasasına bildirir.
· Hollanda hastalık kasası SGK biriminin bildirdiği kadar ödeme yapar.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
27-02-2015:19:25 #1

Hollanda’dan Türkiye’ye gelenlerin Sağlık yardımları.

Hollanda sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı hakkı bulunan;
1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,
2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,
3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar
4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarve aile bireyleri,

Türkiye’ye
a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,
b) Tatil amacıyla geldiklerinde,
c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,
d) Tedavisini yaptırmak üzere geldiklerinde,
Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;
1. Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,
2. Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,
3. Hollanda’dan herhangi bir aylık alanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,
Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.


Hollanda’dan gelenler sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,
Hollanda’da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;
1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 106 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 106 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni alacaktır.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.
Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da N/TUR 106 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.
Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,
Hollanda’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 111 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ni alacaktır.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.
Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da N/TUR 111 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.
Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,
Hollanda’da sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 111 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.
Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


4- Tedavisini yaptırmak üzere gelenler
Hollanda’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, Hollanda’da başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek veya Hollanda’da yapılmayan tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 112 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. N/TUR 112 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.
3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.
Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.
Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için Hollanda’dan N/TUR 111 belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü N/TUR 112 belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler N/TUR 111 belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.
Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


5- N/TUR 111 [b]belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?[/b]
Hollanda’dan gelirken N/TUR 111 belgesini almadan gelenler;
1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Hollanda’dan istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Hollanda’da hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.
2. Hollanda’daki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.
3. Hollanda hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Hollanda kasasına bildirmesi gerekir.


6- [b]Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?[/b]

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.
· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.
· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Hollanda kasalarınca ödenecektir.
· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.
· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.
· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.
· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

8- N/TUR 111 belgesini almadan geldiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Hollanda’yadöndüklerinde bağlı bulundukları hastalık kasasına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.
· Masraf iadesi talebini alan Hollanda hastalık kasası, ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri N/TUR 126 formüleri ekinde SGK birimlerine gönderir. Talebi alan birim SUT’da belirtilen ücretler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu bulunan tutarı ilgili Hollanda hastalık kasasına bildirir.
· Hollanda hastalık kasası SGK biriminin bildirdiği kadar ödeme yapar.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi