HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « OTURUM « VATANDAŞLIK « VİZE Hollanda Danıştay’ının Türkler için tarihi kararı: Türkler’e MVV şartı geçersizdir!

Hollanda Danıştay’ının Türkler için tarihi kararı: Türkler’e MVV şartı geçersizdir!

Hollanda Danıştay’ının Türkler için tarihi kararı: Türkler’e MVV şartı geçersizdir!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
asena19
Üye
2
29-10-2014:13:11
#1
Hollanda Danıştay’ının Türkler için tarihi kararı verdi.


Danıştay kararında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında var olan Ankara Antlaşması'nın (Katma Protokoller, ve Ortaklık Konsey Kararları dahil) Hollanda’da yaşayan, ama yasal statüsü olmayan Türk vatandaşlarından istenen, şart koşulan MVV vizesinin Ankara Antlaşması'na istinaden, 1 Aralık 1980 yılında yürürlüğe giren ‘Ortaklık Konsey Kararı 1/80’in 13’üncü maddesine aykırılığından dolayı, MVV şartının Türklere geçersizliğine karar verdi.

[Resim: timthumb.php?src=http%3A%2F%2Fwww.haber....w=795&zc=1]HOLLANDA DANIŞTAY’ININ TARİHİ KARARI: Türkler’e MVV şartı geçersizdir.

7 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı ‘Demir’ davasında kararını açıklamıştı ve Türklerin ‘eerste toelating’, yani ilk giriş ve oturum müracaatlarındaAnkara Antlaşması çerçevesinde, hak talebinde bulunabileceğini kararlaştırmıştı.
Hollanda Danıştay’ı (Afdeling Rechtspraak Raad van State) 4 şubat 2014 tarihinde Hollanda’da yürüyen davayla ilgili son duruşma yapıldı ve heyecanla Danıştay’ın Hollanda’daki Türklerin kaderini belirleyecek kararı beklemekteydik. Hollanda Danıştay’ı 30 nisan 2014 tarihinde tarihe geçecek kararını açıkladı ve Türkler bir kez daha Göçmen Bakanlığının (IND) tezlerini yok sayacak kararı aldırttı.
Danıştay kararında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında var olan Ankara Antlaşması’nın (Katma Protokoller, ve Ortaklık Konsey Kararları dahil) Hollanda’da yaşayan, ama yasal statüsü olmayan Türk vatandaşlarından istenen, şart koşulan MVV vizesinin Ankara Antlaşması’na istinaden, 1 Aralık 1980 yılında yürürlüğe giren ‘Ortaklık Konsey Kararı 1/80’in 13’üncü maddesine aykırılığından dolayı, MVV şartının Türklere geçersizliğine karar verdi.
Söz konusu davanın aile birleşimi üzerine yürütülmemesine rağmen, verilen kararın emsal teşkil ettiğini bunun diğer bir anlamının “her Türk vatandaşının alınan bu karara dayanarak, MVV şartından muaf tutulabileceği” olması genel kural olarak vermiştir.
Dava gerekçesi olarak 1963 Ankara Antlaşması’na dayanarak, 1980 Ortaklık Konsey Kararı 1/80 protokolünün 13’üncü maddesinin ‘haklarında kısıtlamalar yapılamaz’ (standstill-clausule) ilkesi çerçevesinde alınmış. Bu karar bir kere daha Ankara Antlaşması’nın Türk vatandaşlarına ne kadar ek haklar beraberinde getirdiği de bu sayede fark edilmiş oldu. Türklerin oturum ve çalışma haklarında yeni ve kısıtlayıcı nitelikte olan Hollanda mevzuatı da geçersiz hale geldi.

[b]Bu karar güncel hayata nasıl yansıyacak?
[/b]

Güncel hayatta ve pratikte bu karar şu kolaylıkları beraberinde getirecektir: Yasal olmayan veya seyahat vizesiyle Hollanda’da bulunan Türk vatandaşı, Hollanda’da (veya başka bir AB ülkesinde) 1 Aralık 1980 yılındaki o ülkedeki kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani 2014’teki yasalar değil, 1 Aralık 1980 yasaları geçerli olacak!
Aile birleşiminden faydalanmak isteyen ve yasal olmayan vatandaşlar, bu karara dayanarak, Türkiye’ye gitmeksizin direkt olarak oturum başvurusu yapma hakkı kazanmış olacak. Tabii ki aile birleşimi oturum müracaatlarında geçerli olan gelir kriterlerine uyum sağlayarak yapılması gerekmektedir. Böyle bir müracaat yapıldığın da, IND ilk önce şartlara uyup uymadığını kanaat getirmesi gerekmektedir. Bütün şartlar yerine getirildiğinde, artik MVV vizesinin olmadığından dolayı, reddedemeyecektir!

[b]MVV vizesi nedir?
[/b]

Herhangi bir yabancı (Türkler dahil) Hollanda’da ikamet/oturum hakkı elde edebilmesi için, ilk önce kendi ülkesindeki Hollanda Büyükelçiliği veya Hollanda Başkonsolosluğu aracılığıyla MVV (oturum vizesi) alma yükümlülüğü bulunuyor. MVV vizesi (oturum vizesi) olmaksızın oturum müracaatı yapıldığında bu müracaatlar her zaman redd cevabı alıyor.
Kısacası, Hollanda Devleti bir yabancının oturum alma hakkını önceden denetler, bütün kriterlere uyum sağlandığı tespit edildikten sonra ancak, o kişinin Hollanda’ya gelmesine izin verir ve söz konusu MVV vizesi yabancının pasaportuna ilave edilir. Bu vizeyle Hollanda’ya yasal giriş yapan bir kişi ancak bundan sonra oturum müracaatı yapabilir.
Uygulama
Hollanda’daki Türk toplumuna bu kararın hayırlı olmasını diliyorum ve meselenin takipçisi olduğumuzu ve uygulanmaya koyulana kadar takip edeceğimizi ve Uluslar arası Hukuktan doğan haklarımızın tamamını alana kadar, (hukuk) mücadelemize devam edeceğimizden hiçbir tereddütleri olmamaları gerektiğini bir kere daha tekrar etmek istiyorum.


Kaynak: Türk Hukukçular Birliği Başkanı, Av. Ejder Köse
asena19
29-10-2014:13:11 #1

Hollanda Danıştay’ının Türkler için tarihi kararı verdi.


Danıştay kararında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında var olan Ankara Antlaşması'nın (Katma Protokoller, ve Ortaklık Konsey Kararları dahil) Hollanda’da yaşayan, ama yasal statüsü olmayan Türk vatandaşlarından istenen, şart koşulan MVV vizesinin Ankara Antlaşması'na istinaden, 1 Aralık 1980 yılında yürürlüğe giren ‘Ortaklık Konsey Kararı 1/80’in 13’üncü maddesine aykırılığından dolayı, MVV şartının Türklere geçersizliğine karar verdi.

[Resim: timthumb.php?src=http%3A%2F%2Fwww.haber....w=795&zc=1]HOLLANDA DANIŞTAY’ININ TARİHİ KARARI: Türkler’e MVV şartı geçersizdir.

7 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı ‘Demir’ davasında kararını açıklamıştı ve Türklerin ‘eerste toelating’, yani ilk giriş ve oturum müracaatlarındaAnkara Antlaşması çerçevesinde, hak talebinde bulunabileceğini kararlaştırmıştı.
Hollanda Danıştay’ı (Afdeling Rechtspraak Raad van State) 4 şubat 2014 tarihinde Hollanda’da yürüyen davayla ilgili son duruşma yapıldı ve heyecanla Danıştay’ın Hollanda’daki Türklerin kaderini belirleyecek kararı beklemekteydik. Hollanda Danıştay’ı 30 nisan 2014 tarihinde tarihe geçecek kararını açıkladı ve Türkler bir kez daha Göçmen Bakanlığının (IND) tezlerini yok sayacak kararı aldırttı.
Danıştay kararında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında var olan Ankara Antlaşması’nın (Katma Protokoller, ve Ortaklık Konsey Kararları dahil) Hollanda’da yaşayan, ama yasal statüsü olmayan Türk vatandaşlarından istenen, şart koşulan MVV vizesinin Ankara Antlaşması’na istinaden, 1 Aralık 1980 yılında yürürlüğe giren ‘Ortaklık Konsey Kararı 1/80’in 13’üncü maddesine aykırılığından dolayı, MVV şartının Türklere geçersizliğine karar verdi.
Söz konusu davanın aile birleşimi üzerine yürütülmemesine rağmen, verilen kararın emsal teşkil ettiğini bunun diğer bir anlamının “her Türk vatandaşının alınan bu karara dayanarak, MVV şartından muaf tutulabileceği” olması genel kural olarak vermiştir.
Dava gerekçesi olarak 1963 Ankara Antlaşması’na dayanarak, 1980 Ortaklık Konsey Kararı 1/80 protokolünün 13’üncü maddesinin ‘haklarında kısıtlamalar yapılamaz’ (standstill-clausule) ilkesi çerçevesinde alınmış. Bu karar bir kere daha Ankara Antlaşması’nın Türk vatandaşlarına ne kadar ek haklar beraberinde getirdiği de bu sayede fark edilmiş oldu. Türklerin oturum ve çalışma haklarında yeni ve kısıtlayıcı nitelikte olan Hollanda mevzuatı da geçersiz hale geldi.

[b]Bu karar güncel hayata nasıl yansıyacak?
[/b]

Güncel hayatta ve pratikte bu karar şu kolaylıkları beraberinde getirecektir: Yasal olmayan veya seyahat vizesiyle Hollanda’da bulunan Türk vatandaşı, Hollanda’da (veya başka bir AB ülkesinde) 1 Aralık 1980 yılındaki o ülkedeki kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani 2014’teki yasalar değil, 1 Aralık 1980 yasaları geçerli olacak!
Aile birleşiminden faydalanmak isteyen ve yasal olmayan vatandaşlar, bu karara dayanarak, Türkiye’ye gitmeksizin direkt olarak oturum başvurusu yapma hakkı kazanmış olacak. Tabii ki aile birleşimi oturum müracaatlarında geçerli olan gelir kriterlerine uyum sağlayarak yapılması gerekmektedir. Böyle bir müracaat yapıldığın da, IND ilk önce şartlara uyup uymadığını kanaat getirmesi gerekmektedir. Bütün şartlar yerine getirildiğinde, artik MVV vizesinin olmadığından dolayı, reddedemeyecektir!

[b]MVV vizesi nedir?
[/b]

Herhangi bir yabancı (Türkler dahil) Hollanda’da ikamet/oturum hakkı elde edebilmesi için, ilk önce kendi ülkesindeki Hollanda Büyükelçiliği veya Hollanda Başkonsolosluğu aracılığıyla MVV (oturum vizesi) alma yükümlülüğü bulunuyor. MVV vizesi (oturum vizesi) olmaksızın oturum müracaatı yapıldığında bu müracaatlar her zaman redd cevabı alıyor.
Kısacası, Hollanda Devleti bir yabancının oturum alma hakkını önceden denetler, bütün kriterlere uyum sağlandığı tespit edildikten sonra ancak, o kişinin Hollanda’ya gelmesine izin verir ve söz konusu MVV vizesi yabancının pasaportuna ilave edilir. Bu vizeyle Hollanda’ya yasal giriş yapan bir kişi ancak bundan sonra oturum müracaatı yapabilir.
Uygulama
Hollanda’daki Türk toplumuna bu kararın hayırlı olmasını diliyorum ve meselenin takipçisi olduğumuzu ve uygulanmaya koyulana kadar takip edeceğimizi ve Uluslar arası Hukuktan doğan haklarımızın tamamını alana kadar, (hukuk) mücadelemize devam edeceğimizden hiçbir tereddütleri olmamaları gerektiğini bir kere daha tekrar etmek istiyorum.


Kaynak: Türk Hukukçular Birliği Başkanı, Av. Ejder Köse

Sahin
Forum Kurucusu
857
24-06-2015:11:24
#2
1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 13 numaralı maddesinden dolayı , 5 sene şartli  ve uyum sınavı Türkiye cumhuriyeti vatandaşları için geçerli değildir!

Türk vatandaşları için 5 sene sarti ve uyum sınavı kuralları yoktur!
Türk vatandaşları için 5 sene sarti geçerli değildir! 
Türk vatandaşları için 3 sene  Hollandada ikamet etmis olmalari yeterlidir!  
Türk vatandaşları için sarti yoktur, uyum sınavı kalkmistir

Daha genis bilgi icin Avukatiniz ile gorusun.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
24-06-2015:11:24 #2

1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 13 numaralı maddesinden dolayı , 5 sene şartli  ve uyum sınavı Türkiye cumhuriyeti vatandaşları için geçerli değildir!

Türk vatandaşları için 5 sene sarti ve uyum sınavı kuralları yoktur!
Türk vatandaşları için 5 sene sarti geçerli değildir! 
Türk vatandaşları için 3 sene  Hollandada ikamet etmis olmalari yeterlidir!  
Türk vatandaşları için sarti yoktur, uyum sınavı kalkmistir

Daha genis bilgi icin Avukatiniz ile gorusun.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi