HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EVLENME & BOŞANMA Hollanda da Evlilik. Türk vatandaşları Türk Konsoloslukarında evlenebilirler.

Hollanda da Evlilik. Türk vatandaşları Türk Konsoloslukarında evlenebilirler.

Hollanda da Evlilik. Türk vatandaşları Türk Konsoloslukarında evlenebilirler.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
muptela
Çalışkan Üye
53
27-08-2013:12:12
#1

Hollanda da Yaşayan Türk vatandaşları ,Türk Konsoloslukarında evlenebilirler.

Aşağıdaki belgelerle konsolosluğa şahsen müracaat eden çiftler Evlenme Beyan Kağıdını imzalarlar. Bu beyan ilgililerin Türkiye’de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine gönderilerek, evlenmelerine mani bir durumun mevcut olup olmadığı sorulur. Nüfus Müdürlüklerinden yanıt alındığında çiftlere bildirilir.
Sadece her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı Başkonsolosluklarımızda kıyılabilir. İki Türk vatandaşı isterlerse yerel makamlar önünde de evlenebilirler.

Başkonsolosluklarda kıyılacak nikahta kadın ve erkek için birer nikah şahidi kimlikleriyle hazır bulunmalıdır. Uluslararası Aile Cüzdanı Başkonsolosluktaki nikah akdini müteakip çiftlere verilir.
Türk Medeni Kanununa göre erkek kadının soyadını alamaz. Türk vatandaşı kadın evlendiği eşinin soyadını almak zorundadır. Ancak, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da korumak istediği takdirde, Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını koruma talebini içeren ilişik form dilekçe’ yi nikahtan önce imzalamak zorundadır.

80 sayılı Kanunun 2 inci maddesi 1587 sayılı Nüfus Kanunun 15 inci maddesi 'evlendirme kararı ilan edilemez' denmek suretiyle değiştirmiş ve böylece ilan mecburiyeti kalkmıştır.
Başkonsoloslukların kanuni yetkileri içinde kıydıkları nikahlar ilgililerin aile kütüklerine islenmek üzere on gün içinde erkeğin kayıtlı olduğu 'Nüfus Müdürlüğüne" bildirilir.

Yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşları da en geç iki ay içinde evliliklerini Türkiye’deki Nüfus Müdürlüğüne tescil ettirmek için Başkonsolosluklara başvurmak zorundadırlar.
Bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğünden evliliğin tescil edildiğini gösterir nüfus kayıt örneği alındığında, ilgililer adına yeni nüfus cüzdanı düzenlenir. Nüfus cüzdanı elden alınabilir ya da adrese postayla gönderilebilir.
İşlemler yaklaşık üç ay sürmektedir

Gerekli Belgeler :
İlgililerin beraberce hangi tarihten beri nişanlı olup simdi evlenmek istediklerine dair imzalı dilekçeleri
Erkek ve Kadının Nüfus Cüzdanları ve pasaportları
6 şar adet fotoğrafları
Kadın önceki soyadını korumak istediği taktirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını korumak istediği içeren ilişik form dilekçe Tarafların daha önce boşanıp boşanmadıkları ve boşanılmış ise kesinlik kazanmış Türk mahkeme kararının aslı ve örneği. Türk mevzuatına göre kadınlar boşanmalarının üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler (iddet müddeti). Kadınların bu süre dolmadan evlenmek istemeleri halinde mahkemeye başvurarak “iddet müddeti “ kaldırma kararı aldırmaları gerekmektedir. 

İki şahidin adı ve soyadı, adresi ve Nüfus Cüzdani fotokopileri
Son üç ay içinde alınmış Nüfus Kayıt örnekleri
Önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı. Önceki eşi ölen varsa ölüm belgesi
Erkek ve kadının evlenmelerine tıbben bir mani olmadığını gösteren doktordan alınmış sağlık raporu

Çiftlerden birinin çifte uyruklu veya Hollanda vatandaşı olması halinde
Nikahın ilgili Hollanda makamı tarafından kıyılması gerekmektedir. Hollanda makamlarında evlenmek için Türkiye'den alınmış Uluslararası Doğum Belgesi A ve Evlenme Ehliyet Belgesi gerekmektedir.

Bu belgelerin temini için konsolosluklara ;
- Belediyeden alınan International Bevolking Register
- Yabancı uyruklular için International Geboorte Akte
- Nüfus cüzdanları
- Pasaportlar
- İkişer adet vesikalık fotoğraf ile başvurulması gerekmektedir.

Hollanda makamı tarafından yapılmış olan evlilik akitlerinin Türk nüfus kayıtlarına geçirilmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle, nikahın kıyılmasını izleyen bir ay içinde çiftin tescil işlemleri için başvurması gerekmektedir.--------------------------------------------------------------------------------

Evlilik Tescili

Evlilik tescili işlemi evliliğin yapıldığı eyaletin bağlı bulunduğu konsolosluk görev çevresine göre yapılmaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce evliliğin yapıldığı eyaletin hangi Başkonsolosluk görev çevresinde olduğunu kontrol ediniz.


Gerekli Belgeler :
Evliliğin tescilini isteyen ve eşlerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe,

Evlilik belgesinin asli (veya evlendirme müdürlüğünden onaylı örneği) ile fotokopisi.

Her iki eşin nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise doğum kağıdı (birth certificate) veya anne ve baba adını, doğum yeri ve tarihini gösterir bir kimlik belgesi.

Boşanmış olanların kazai evlenme yasağı olmadığını gösterir TC Mahkemelerince verilmiş karar metni ve yeni tarihli nüfus kayıt örneğinin aslı.

Türk kadın kesinlik kazanmış boşanma tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenmişse iddet müddeti kaldırma kararı Evliliğin kaydını isteyen ve her iki eşin de bilgilerini içeren form dilekçe 

Kadın önceki soyadını korumak istediği taktirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını korumak isteğini içeren form dilekçe

Yeni nüfus cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanında kullanılmak üzere, her iki eşin 6'sar adet renkli resmi. (Yabancı uyruklu eşin 4 adet renkli resmi yeterlidir.)

Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.
muptela
27-08-2013:12:12 #1


Hollanda da Yaşayan Türk vatandaşları ,Türk Konsoloslukarında evlenebilirler.

Aşağıdaki belgelerle konsolosluğa şahsen müracaat eden çiftler Evlenme Beyan Kağıdını imzalarlar. Bu beyan ilgililerin Türkiye’de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine gönderilerek, evlenmelerine mani bir durumun mevcut olup olmadığı sorulur. Nüfus Müdürlüklerinden yanıt alındığında çiftlere bildirilir.
Sadece her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı Başkonsolosluklarımızda kıyılabilir. İki Türk vatandaşı isterlerse yerel makamlar önünde de evlenebilirler.

Başkonsolosluklarda kıyılacak nikahta kadın ve erkek için birer nikah şahidi kimlikleriyle hazır bulunmalıdır. Uluslararası Aile Cüzdanı Başkonsolosluktaki nikah akdini müteakip çiftlere verilir.
Türk Medeni Kanununa göre erkek kadının soyadını alamaz. Türk vatandaşı kadın evlendiği eşinin soyadını almak zorundadır. Ancak, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da korumak istediği takdirde, Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını koruma talebini içeren ilişik form dilekçe’ yi nikahtan önce imzalamak zorundadır.

80 sayılı Kanunun 2 inci maddesi 1587 sayılı Nüfus Kanunun 15 inci maddesi 'evlendirme kararı ilan edilemez' denmek suretiyle değiştirmiş ve böylece ilan mecburiyeti kalkmıştır.
Başkonsoloslukların kanuni yetkileri içinde kıydıkları nikahlar ilgililerin aile kütüklerine islenmek üzere on gün içinde erkeğin kayıtlı olduğu 'Nüfus Müdürlüğüne" bildirilir.

Yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşları da en geç iki ay içinde evliliklerini Türkiye’deki Nüfus Müdürlüğüne tescil ettirmek için Başkonsolosluklara başvurmak zorundadırlar.
Bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğünden evliliğin tescil edildiğini gösterir nüfus kayıt örneği alındığında, ilgililer adına yeni nüfus cüzdanı düzenlenir. Nüfus cüzdanı elden alınabilir ya da adrese postayla gönderilebilir.
İşlemler yaklaşık üç ay sürmektedir

Gerekli Belgeler :
İlgililerin beraberce hangi tarihten beri nişanlı olup simdi evlenmek istediklerine dair imzalı dilekçeleri
Erkek ve Kadının Nüfus Cüzdanları ve pasaportları
6 şar adet fotoğrafları
Kadın önceki soyadını korumak istediği taktirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını korumak istediği içeren ilişik form dilekçe Tarafların daha önce boşanıp boşanmadıkları ve boşanılmış ise kesinlik kazanmış Türk mahkeme kararının aslı ve örneği. Türk mevzuatına göre kadınlar boşanmalarının üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler (iddet müddeti). Kadınların bu süre dolmadan evlenmek istemeleri halinde mahkemeye başvurarak “iddet müddeti “ kaldırma kararı aldırmaları gerekmektedir. 

İki şahidin adı ve soyadı, adresi ve Nüfus Cüzdani fotokopileri
Son üç ay içinde alınmış Nüfus Kayıt örnekleri
Önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı. Önceki eşi ölen varsa ölüm belgesi
Erkek ve kadının evlenmelerine tıbben bir mani olmadığını gösteren doktordan alınmış sağlık raporu

Çiftlerden birinin çifte uyruklu veya Hollanda vatandaşı olması halinde
Nikahın ilgili Hollanda makamı tarafından kıyılması gerekmektedir. Hollanda makamlarında evlenmek için Türkiye'den alınmış Uluslararası Doğum Belgesi A ve Evlenme Ehliyet Belgesi gerekmektedir.

Bu belgelerin temini için konsolosluklara ;
- Belediyeden alınan International Bevolking Register
- Yabancı uyruklular için International Geboorte Akte
- Nüfus cüzdanları
- Pasaportlar
- İkişer adet vesikalık fotoğraf ile başvurulması gerekmektedir.

Hollanda makamı tarafından yapılmış olan evlilik akitlerinin Türk nüfus kayıtlarına geçirilmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle, nikahın kıyılmasını izleyen bir ay içinde çiftin tescil işlemleri için başvurması gerekmektedir.--------------------------------------------------------------------------------

Evlilik Tescili

Evlilik tescili işlemi evliliğin yapıldığı eyaletin bağlı bulunduğu konsolosluk görev çevresine göre yapılmaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce evliliğin yapıldığı eyaletin hangi Başkonsolosluk görev çevresinde olduğunu kontrol ediniz.


Gerekli Belgeler :
Evliliğin tescilini isteyen ve eşlerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe,

Evlilik belgesinin asli (veya evlendirme müdürlüğünden onaylı örneği) ile fotokopisi.

Her iki eşin nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise doğum kağıdı (birth certificate) veya anne ve baba adını, doğum yeri ve tarihini gösterir bir kimlik belgesi.

Boşanmış olanların kazai evlenme yasağı olmadığını gösterir TC Mahkemelerince verilmiş karar metni ve yeni tarihli nüfus kayıt örneğinin aslı.

Türk kadın kesinlik kazanmış boşanma tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenmişse iddet müddeti kaldırma kararı Evliliğin kaydını isteyen ve her iki eşin de bilgilerini içeren form dilekçe 

Kadın önceki soyadını korumak istediği taktirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını korumak isteğini içeren form dilekçe

Yeni nüfus cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanında kullanılmak üzere, her iki eşin 6'sar adet renkli resmi. (Yabancı uyruklu eşin 4 adet renkli resmi yeterlidir.)


Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...