HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « SOSYAL YARDIMLAR Hollanda sigortalısı olup Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler Sağlık yardımlar

Hollanda sigortalısı olup Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler Sağlık yardımlar

Hollanda sigortalısı olup Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler Sağlık yardımlar

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
27-02-2015:19:30
#1
Hollanda sigortalısı olup Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler
2. Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
3. Hollanda’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Hollanda’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 121 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.
· N/TUR 121 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· N/TUR 121 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.
· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 121 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.
· Bu arada SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.
· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


2- Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 109 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.
· N/TUR 109 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Veya aile bireyleri Hollanda’daki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.
· N/TUR 109 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Hollanda’da çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.
· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 109 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.
· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.
· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


3- Hollanda’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Hollanda’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireylerisağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 109 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.
· N/TUR 109 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Veya aile bireyleri Hollanda’daki emekli kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.
· N/TUR 109 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Hollanda’da ikamet eden aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.
· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 109 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.
· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.
· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


II
Türkiye’den Hollanda’ya Gidenlerin Sağlık yardımları

Hollanda’da kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);
Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri Hollanda’ya
a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,
b) Tatil amacıyla gittiklerinde,
c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,
d) Türkiye’de yapılamayan tedavisini yaptırmak üzere gittiklerinde,
Hollanda’da bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;
1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenler
2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
3. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık alanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
Hollanda’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Hollanda’ya gidenler sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Hollanda’ya geçici görevli olarak gidenler,
Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Hollanda’da bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;
1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek TUR/N 106 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 106 belgesini Hollanda’daki işverenin bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.
5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de TUR/N 106 belgesine kaydettirmelidir.

2- Hollanda’ya tatil amacıyla gidenler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)
· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,
tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’denayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 111 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.
5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da TUR/N 111 belgesine kaydettirmelidir.

3- Hollanda’ya eğitim veya okul amacıyla gidenler,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);
sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 111 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- Hollanda’ya tedavisini yaptırmak üzere gidenler,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);
· sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,
Türkiye’de yapılamayan tedavilerini yaptırmak üzere (bu alanda 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ile SUT’da belirlenmiş rapor ve sevk onay işlemleri tamamlandıktan sonra ) Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 112 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 112 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5- TUR/N 111 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?
Hollanda’ya gitmeden önce TUR/N 111 belgesini almamış olanlar;
- Bulundukları yerdeki Hollanda hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Hollanda’da sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.
· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.
· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.
· Sağlık yardımları Hollanda tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Hollanda hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.
· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Hollanda hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

8- TUR/N 111 belgesini almadan gittiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Türkiye’ye döndüklerinde bağlı bulundukları SGK birimlerine ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.
· Masraf iadesi talebini alan SGK birimleri ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri TUR/N 126 formüleri ekinde Hollanda hastalık kasasına gönderir. Talebi alan Hollanda hastalık kasası ücret tarifelerinde belirtilen tutarı SGK birimine bildirir.
· SGK birimi Hollanda hastalık kasasının bildirdiği kadar ödeme yapar.

Türk sigortalısı olup Sürekli olarak Hollanda’da ikamet edenler
Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenler,
2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,
3. Türkiye’den 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Hollanda’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenlersağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 121 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.
· TUR/N 121 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.


2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 109 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasınateslim etmelidir.
· TUR/N 109 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.3- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 109 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.
TUR/N 109 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.
Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
27-02-2015:19:30 #1

Hollanda sigortalısı olup Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler
2. Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
3. Hollanda’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Hollanda’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 121 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.
· N/TUR 121 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· N/TUR 121 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.
· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 121 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.
· Bu arada SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.
· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


2- Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 109 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.
· N/TUR 109 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Veya aile bireyleri Hollanda’daki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.
· N/TUR 109 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Hollanda’da çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.
· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 109 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.
· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.
· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


3- Hollanda’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Hollanda’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireylerisağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 109 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.
· N/TUR 109 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Veya aile bireyleri Hollanda’daki emekli kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.
· N/TUR 109 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Hollanda’da ikamet eden aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.
· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 109 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.
· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.
· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


II
Türkiye’den Hollanda’ya Gidenlerin Sağlık yardımları

Hollanda’da kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);
Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri Hollanda’ya
a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,
b) Tatil amacıyla gittiklerinde,
c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,
d) Türkiye’de yapılamayan tedavisini yaptırmak üzere gittiklerinde,
Hollanda’da bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;
1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenler
2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
3. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık alanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri
Hollanda’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Hollanda’ya gidenler sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Hollanda’ya geçici görevli olarak gidenler,
Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Hollanda’da bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;
1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek TUR/N 106 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 106 belgesini Hollanda’daki işverenin bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.
5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de TUR/N 106 belgesine kaydettirmelidir.

2- Hollanda’ya tatil amacıyla gidenler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)
· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,
tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’denayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 111 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.
5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da TUR/N 111 belgesine kaydettirmelidir.

3- Hollanda’ya eğitim veya okul amacıyla gidenler,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);
sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 111 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- Hollanda’ya tedavisini yaptırmak üzere gidenler,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);
· sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,
Türkiye’de yapılamayan tedavilerini yaptırmak üzere (bu alanda 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ile SUT’da belirlenmiş rapor ve sevk onay işlemleri tamamlandıktan sonra ) Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;
1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 112 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
2. TUR/N 112 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.
3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5- TUR/N 111 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?
Hollanda’ya gitmeden önce TUR/N 111 belgesini almamış olanlar;
- Bulundukları yerdeki Hollanda hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Hollanda’da sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.
· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.
· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.
· Sağlık yardımları Hollanda tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Hollanda hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.
· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Hollanda hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

8- TUR/N 111 belgesini almadan gittiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Türkiye’ye döndüklerinde bağlı bulundukları SGK birimlerine ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.
· Masraf iadesi talebini alan SGK birimleri ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri TUR/N 126 formüleri ekinde Hollanda hastalık kasasına gönderir. Talebi alan Hollanda hastalık kasası ücret tarifelerinde belirtilen tutarı SGK birimine bildirir.
· SGK birimi Hollanda hastalık kasasının bildirdiği kadar ödeme yapar.

Türk sigortalısı olup Sürekli olarak Hollanda’da ikamet edenler
Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenler,
2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,
3. Türkiye’den 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Hollanda’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenlersağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 121 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.
· TUR/N 121 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.


2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 109 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasınateslim etmelidir.
· TUR/N 109 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.
· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
· Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.3- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 109 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.
TUR/N 109 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.
Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.
Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.
Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi