FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER Hollandaca Düzensiz fiiller

Hollandaca Düzensiz fiiller

Hollandaca Düzensiz fiiller

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
14-02-2016:12:49
#1
Hollandaca Düzensiz fiiller


Aşağıdaki fiiller düzensiz fiiller olmalarına rağmen, bu düzensizlikleri içinde az da olsa bir düzen olduğununun farkına varacaksınız: benzer özellikler gösteren gruplar vardır.Fiilerin mastar helleri ile başlayıp, ardından tamamlanmamış geçmiş zamanın tekil ve çoğul şahıs hallerini ve son olarak da üçüncü tekil şahısa ait tamamlanmış zaman kiplerini yardımcı fiilleri ile birlekte göreceğiz.76
Mastar Tamamlanmamış Tamamlanmış
geçmiş zaman (tekil zaman (tekil)
/çoğul)

ij ē ē
begrijpen begreep, begrepen heeft begrepen anlamak
beschrijven beschreef, beschreven heeft beschreven tarif etmek
blijken bleek, bleken is gebleken görünmek/gözükmek
blijven bleef, bleven is gebleven kalmak
kijken keek, keken heeft gekeken bakmak/seyretmek
krijgen kreeg, kregen heeft gekregen almak/elde etmek
lijken leek, leken heeft geleken gözükmek/görünmek
ontbijten ontbeet, ontbeten heeft ontbeten kahvaltı etmek
overlijden overleed, overleden is overleden ölmek
rijden reed, reden heeft/is gereden sürmek
schijnen scheen, schenen heeft geschenen görünmek/parlamak
schrijven schreef, schreven heeft geschreven yazmak
snijden sneed, sneden heeft gesneden kesmek
verdwijnen verdween, verdwenen is verdwenen yok olmak
vergelijken vergeleek, vergeleken heeft vergeleken karşılaştirmak
verwijzen verwees, verwezen heeft verwezen -den sözetmek, ilgili olmak
wijzen wees, wezen heeft gewezen işaret etmek

ie ō ō
bieden bood, boden heeft geboden sunmak/teklif etmek
genieten genoot, genoten heeft genoten zevk almak
kiezen koos, kozen heeft gekozen seçmek
liegen loog, logen heeft gelogen yalan söylemek
schieten schoot, schoten heeft geschoten vurmak/ateş etmek
verbieden verbood, verboden heeft verboden yasaklamak
verliezen verloor, verloren (is/)heeft verloren kaybetmek

* Ayrılabilir filler için temel fiile bakınız (örneğin aannemen, afnemen, doornemen, innemen, meenemen, opnemen, overnemen vs. gibi fiillerin tamamlanmamış geçmiş zaman ve tamamlanmış zaman halleri için nemen fiiline bakınız). Bu fiilllerin anlamını, öneklli mastar hallerini (sözlükten) arayarak bulabilirsiniz.

* Eğer yön veya varış noktası belirtilmemiş ise: heeft; eğer bir yön veya varış noktası belirtilmişse: is.
 
ui ō ō
buigen boog, bogen heeft gebogen eğilmek
ruiken rook, roken heeft geroken koklamak
sluiten sloot, sloten heeft gesloten kapatmak

ē ō ō
bewegen bewoog, bewogen heeft bewogen hareket etmek
scheren schoor, schoren heeft geschoren traş olmak
wegen woog, wogen heeft gewogen tartmak

ĭ ŏ ŏ
beginnen begon, begonnen is begonnen başlamak
binden bond, bonden heeft gebonden bağlamak
drinken dronk, dronken heeft gedronken içmek
schrikken schrok, schrokken is geschrokken korkmak
springen sprong, sprongen heeft gesprongen zıplamak
stinken stonk, stonken heeft gestonken kokmak/kokuşmak
verbinden verbond, verbonden heeft verbonden birleştirmek
vinden vond, vonden heeft gevonden bulmak
winnen won, wonnen heeft gewonnen yenmek
zingen zong, zongen heeft gezongen şarkı söylemek

ĕ ŏ ŏ
trekken trok, trokken heeft getrokken çekmek
vechten vocht, vochten heeft gevochten kavga etmek
zenden zond, zonden heeft gezonden göndermek
zwemmen zwom, zwommen heeft gezwommen yüzmek

ĕ ie ŏ
helpen hielp, hielpen heeft geholpen yardım etmek
sterven stierf, stierven is gestorven ölmek

ē ă, ā ō
bespreken besprak, bespraken heeft besproken tartışmak, görüşmek
breken brak, braken heeft gebroken kırmak
nemen nam, namen heeft genomen almak
ontbreken ontbrak, ontbraken heeft ontbroken bulunmamak
spreken sprak, spraken heeft gesproken konuşmak
steken stak, staken heeft gestoken saplamak

ē ă, ā ē
eten at, aten heeft gegeten yemek
genezen genas, genazen is genezen iyileşmek
geven gaf, gaven heeft gegeven vermek
lezen las, lazen heeft gelezen okumak
vergeten vergat, vergaten (is/)heeft vergeten unutmak
 
ĭ ă, ā ē
bidden bad, baden heeft gebeden dua etmek
liggen lag, lagen heeft gelegen yatmak/uzanmak
zitten zat, zaten heeft gezeten oturmak

ā oe ā
dragen droeg, droegen heeft gedragen taşımak
slaan sloeg, sloegen heeft geslagen vurmak
vragen vroeg, vroegen heeft gevraagd sormak

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
14-02-2016:12:49 #1

Hollandaca Düzensiz fiiller


Aşağıdaki fiiller düzensiz fiiller olmalarına rağmen, bu düzensizlikleri içinde az da olsa bir düzen olduğununun farkına varacaksınız: benzer özellikler gösteren gruplar vardır.Fiilerin mastar helleri ile başlayıp, ardından tamamlanmamış geçmiş zamanın tekil ve çoğul şahıs hallerini ve son olarak da üçüncü tekil şahısa ait tamamlanmış zaman kiplerini yardımcı fiilleri ile birlekte göreceğiz.76
Mastar Tamamlanmamış Tamamlanmış
geçmiş zaman (tekil zaman (tekil)
/çoğul)

ij ē ē
begrijpen begreep, begrepen heeft begrepen anlamak
beschrijven beschreef, beschreven heeft beschreven tarif etmek
blijken bleek, bleken is gebleken görünmek/gözükmek
blijven bleef, bleven is gebleven kalmak
kijken keek, keken heeft gekeken bakmak/seyretmek
krijgen kreeg, kregen heeft gekregen almak/elde etmek
lijken leek, leken heeft geleken gözükmek/görünmek
ontbijten ontbeet, ontbeten heeft ontbeten kahvaltı etmek
overlijden overleed, overleden is overleden ölmek
rijden reed, reden heeft/is gereden sürmek
schijnen scheen, schenen heeft geschenen görünmek/parlamak
schrijven schreef, schreven heeft geschreven yazmak
snijden sneed, sneden heeft gesneden kesmek
verdwijnen verdween, verdwenen is verdwenen yok olmak
vergelijken vergeleek, vergeleken heeft vergeleken karşılaştirmak
verwijzen verwees, verwezen heeft verwezen -den sözetmek, ilgili olmak
wijzen wees, wezen heeft gewezen işaret etmek

ie ō ō
bieden bood, boden heeft geboden sunmak/teklif etmek
genieten genoot, genoten heeft genoten zevk almak
kiezen koos, kozen heeft gekozen seçmek
liegen loog, logen heeft gelogen yalan söylemek
schieten schoot, schoten heeft geschoten vurmak/ateş etmek
verbieden verbood, verboden heeft verboden yasaklamak
verliezen verloor, verloren (is/)heeft verloren kaybetmek

* Ayrılabilir filler için temel fiile bakınız (örneğin aannemen, afnemen, doornemen, innemen, meenemen, opnemen, overnemen vs. gibi fiillerin tamamlanmamış geçmiş zaman ve tamamlanmış zaman halleri için nemen fiiline bakınız). Bu fiilllerin anlamını, öneklli mastar hallerini (sözlükten) arayarak bulabilirsiniz.

* Eğer yön veya varış noktası belirtilmemiş ise: heeft; eğer bir yön veya varış noktası belirtilmişse: is.
 
ui ō ō
buigen boog, bogen heeft gebogen eğilmek
ruiken rook, roken heeft geroken koklamak
sluiten sloot, sloten heeft gesloten kapatmak

ē ō ō
bewegen bewoog, bewogen heeft bewogen hareket etmek
scheren schoor, schoren heeft geschoren traş olmak
wegen woog, wogen heeft gewogen tartmak

ĭ ŏ ŏ
beginnen begon, begonnen is begonnen başlamak
binden bond, bonden heeft gebonden bağlamak
drinken dronk, dronken heeft gedronken içmek
schrikken schrok, schrokken is geschrokken korkmak
springen sprong, sprongen heeft gesprongen zıplamak
stinken stonk, stonken heeft gestonken kokmak/kokuşmak
verbinden verbond, verbonden heeft verbonden birleştirmek
vinden vond, vonden heeft gevonden bulmak
winnen won, wonnen heeft gewonnen yenmek
zingen zong, zongen heeft gezongen şarkı söylemek

ĕ ŏ ŏ
trekken trok, trokken heeft getrokken çekmek
vechten vocht, vochten heeft gevochten kavga etmek
zenden zond, zonden heeft gezonden göndermek
zwemmen zwom, zwommen heeft gezwommen yüzmek

ĕ ie ŏ
helpen hielp, hielpen heeft geholpen yardım etmek
sterven stierf, stierven is gestorven ölmek

ē ă, ā ō
bespreken besprak, bespraken heeft besproken tartışmak, görüşmek
breken brak, braken heeft gebroken kırmak
nemen nam, namen heeft genomen almak
ontbreken ontbrak, ontbraken heeft ontbroken bulunmamak
spreken sprak, spraken heeft gesproken konuşmak
steken stak, staken heeft gestoken saplamak

ē ă, ā ē
eten at, aten heeft gegeten yemek
genezen genas, genazen is genezen iyileşmek
geven gaf, gaven heeft gegeven vermek
lezen las, lazen heeft gelezen okumak
vergeten vergat, vergaten (is/)heeft vergeten unutmak
 
ĭ ă, ā ē
bidden bad, baden heeft gebeden dua etmek
liggen lag, lagen heeft gelegen yatmak/uzanmak
zitten zat, zaten heeft gezeten oturmak

ā oe ā
dragen droeg, droegen heeft gedragen taşımak
slaan sloeg, sloegen heeft geslagen vurmak
vragen vroeg, vroegen heeft gevraagd sormak


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...