FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER Hollandaca Flemenkce | Düzensiz Fiiler ve Sorular: şimdiki zaman

Hollandaca Flemenkce | Düzensiz Fiiler ve Sorular: şimdiki zaman

Hollandaca Flemenkce | Düzensiz Fiiler ve Sorular: şimdiki zaman

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
yade
Aktif Üye
35
26-05-2015:14:07
#1
a. -en yerine -n ile biten fiiller

Bu durum şu filleri ilgilendirir: gaan (gitmek), slaan (vurmak), staan (ayakta
durmak/ayağa kalkmak), doen (yapmak) and zien (görmek).

Fiil kökünü bulmak için -n atılır. Diğer basamklar, düzenli fiiller için izlenen basamaklar ile aynıdır:

1. gaan slaan staan doen zien
2. gaa- slaa- staa- doe- zie-
3. ga sla sta doe zie

ve:

ik ga sla sta doe zie
je/jij, u gaat slaat staat doet ziet
hij, ze/zij, het gaat slaat staat doet ziet
we/wij gaan slaan staan doen zien
jullie gaan slaan staan doen zien
ze/zij gaan slaan staan doen zien
fakat: ga je sla je sta je doe je zie je

b. Komen
Komen (gelmek) fiili, tekil olduğu durumda kısa, çoğul olduğu durumda ise uzun sesliye (o) sahiptir:
ik kom
je/jij, u komt
hij, ze/zij, het komt
we/wij komen
jullie komen
ze/zij komen

c. Zijn ve hebben
Zijn (olmak) ve hebben (sahip olmak) filleri de düzensiz fiillerdir:

ik ben heb
je/jij, u bent hebt
hij, ze/zij, het is heeft
we/wij zijn hebben
jullie zijn hebben
ze/zij zijn hebben

Dikkat: u için, hebben fiilinin hem ikinci tekil hem de üçüncü tekil şahıs halleri
kullanılabilir: u hebt ve u heeft.

d. Modal fiiler
Düzensiz fiilerin son kısmı şu modal fiillerden oluşturur: kunnen (-abilmek/-ebilmek), zullen (-ecek/-acak (kural, yasa, emir, söz belirtir)), mogen (-ebilmek (olasılık, izin belirtir )) and willen (istemek).

Bu fillerin şimdiki zamanda iki halleri vardır: tekil ve çoğul halleri:

ik kan zal mag wil
je/jij, u kan zal mag wil
hij, ze/zij, het kan zal mag wil
we/wij kunnen zullen mogen willen
jullie kunnen zullen mogen willen
ze/zij kunnen zullen mogen willen

Ikinci tekil şahıs durumda, bu fiillerin -t ile biten, özellikle resmin yazım dilinde tercih edilen düzenli halleri de bulunmaktadır:
je/jij, u kunt zult - wilt
Moeten (zoründa olmak) modal fiili, daha önce de gördüğümüz gibi, geçmiş zamanda düzenlidir.
Modal fillerin her zaman te’ siz olarak bir mastar fiil ile birlikte kullanılmasına dikkat ediniz.

Kullanılan mastar cümlenin sonunda yer alır:
Ik kan goed zwemmen. Ben iyi yüzebilirim.
Ik zal je morgen bellen. Ben sana yarın telefon edeceğim.
Ik wil dit boek lezen. Ben bu kitabı okumak istiyorum.


Hollandaca Sorular


İki tür soru cümlesi vardır. Bir soru cümlesi ya çekimli bir fille (kapalı veya evet/hayır
cümlesi) ya da bir soru kelimesi ile başlar (açık soru cümlesi).
Eğer soru cümlesi çekimli bir fiil ile başlar ise, özne hemen arkasına gelerek ikinci sırada
yer alır (özne ve çekimli fiil dönüşümü).

Kapalı soru cümlelerine örnekler:
Komen jullie vanavond? Bu akşam geliyor musunuz?
Studeer jij in Leiden? Leiden’da mi okuyorsun?
Wachten jullie op ons? Bizi mi bekliyorsun?
Houden jullie van muziek? Müzikten hoşlanir misiniz? (çoğul)
Eğer soru cümlesi bir soru sözcüğü ile başlıyor ise, (soru sözcüğünün özne olduğu
durumlar haricinde) onu sırasi ile çekimli fiil ve özne takip eder.

Hollandaca Soru sözcükleri:
wie? kim?
wat? ne?
waar? nerede?
welk(e)? hangi?
waarom? neden?
wanneer? ne zaman?
hoe? nasıl?

Hollandaca Açık soru cümlelerine örnekler:
Wie is je docent? Öğretmenin kim?
Wat doe je morgen? Yarın ne yapiyorsun?
Waar is de auto? Araba nerede?
Welke fiets is van jou? Hangi bisiklet senin?
Welke fietsen zijn goedkoop? Hangi bisikletler ucuz?
Welk boek lees je? Hangi kitabı okuyorsun?
Welke boeken koop je? Hangi kitabı satın alıyorsun?
Waarom kom je niet? Neden gelmiyorsun?
Wanneer kom je wel? Ne zaman geliyorsun?
Hoe gaat het met je? Nasılsin?


Hollandaca Hoe soru sözcüğü diğer kelimelerle birleştirilebilir:

hoeveel ne kadar (miktar)
hoe lang? ne kadar (uzunluk)
hoe laat? ne zaman (saat kaçta)
hoe ver ? ne kadar (mesafe)
hoe groot? ne kadar (büyüklük)
hoe klein? ne kadar (küçüklük)
v.s.

Soru sözcükleri bir edat ile birlikte kullanılabilirler. Bu durumdaki sorular için

kullanmanız gereken kombinasyonlar:
- edat + wie (eğer soru bir kişi hakkında ise)
- waar + edat (eğer soru bir şey hakkında ise).
Örnekler:
Aan wie denk je? Kimi düşünüyorsun?
Waaraan denk je? Neyi düşünüyorsun?
Waar denk je aan? Neyi düşünüyorsun?
Op wie wacht je? Kimi bekliyorsun?
Waarop wacht je? Neyi bekliyorsun?
Waar wacht je op? Neyi bekliyorsun?
Waar + edat kombinasyonu bazen tek bir kelime olarak yazılır; ancak yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi,
önce waar’i sonra fiil ve özneyi, ardından da edatı kullanmak daha yaygındır.
yade
26-05-2015:14:07 #1

a. -en yerine -n ile biten fiiller

Bu durum şu filleri ilgilendirir: gaan (gitmek), slaan (vurmak), staan (ayakta
durmak/ayağa kalkmak), doen (yapmak) and zien (görmek).

Fiil kökünü bulmak için -n atılır. Diğer basamklar, düzenli fiiller için izlenen basamaklar ile aynıdır:

1. gaan slaan staan doen zien
2. gaa- slaa- staa- doe- zie-
3. ga sla sta doe zie

ve:

ik ga sla sta doe zie
je/jij, u gaat slaat staat doet ziet
hij, ze/zij, het gaat slaat staat doet ziet
we/wij gaan slaan staan doen zien
jullie gaan slaan staan doen zien
ze/zij gaan slaan staan doen zien
fakat: ga je sla je sta je doe je zie je

b. Komen
Komen (gelmek) fiili, tekil olduğu durumda kısa, çoğul olduğu durumda ise uzun sesliye (o) sahiptir:
ik kom
je/jij, u komt
hij, ze/zij, het komt
we/wij komen
jullie komen
ze/zij komen

c. Zijn ve hebben
Zijn (olmak) ve hebben (sahip olmak) filleri de düzensiz fiillerdir:

ik ben heb
je/jij, u bent hebt
hij, ze/zij, het is heeft
we/wij zijn hebben
jullie zijn hebben
ze/zij zijn hebben

Dikkat: u için, hebben fiilinin hem ikinci tekil hem de üçüncü tekil şahıs halleri
kullanılabilir: u hebt ve u heeft.

d. Modal fiiler
Düzensiz fiilerin son kısmı şu modal fiillerden oluşturur: kunnen (-abilmek/-ebilmek), zullen (-ecek/-acak (kural, yasa, emir, söz belirtir)), mogen (-ebilmek (olasılık, izin belirtir )) and willen (istemek).

Bu fillerin şimdiki zamanda iki halleri vardır: tekil ve çoğul halleri:

ik kan zal mag wil
je/jij, u kan zal mag wil
hij, ze/zij, het kan zal mag wil
we/wij kunnen zullen mogen willen
jullie kunnen zullen mogen willen
ze/zij kunnen zullen mogen willen

Ikinci tekil şahıs durumda, bu fiillerin -t ile biten, özellikle resmin yazım dilinde tercih edilen düzenli halleri de bulunmaktadır:
je/jij, u kunt zult - wilt
Moeten (zoründa olmak) modal fiili, daha önce de gördüğümüz gibi, geçmiş zamanda düzenlidir.
Modal fillerin her zaman te’ siz olarak bir mastar fiil ile birlikte kullanılmasına dikkat ediniz.

Kullanılan mastar cümlenin sonunda yer alır:
Ik kan goed zwemmen. Ben iyi yüzebilirim.
Ik zal je morgen bellen. Ben sana yarın telefon edeceğim.
Ik wil dit boek lezen. Ben bu kitabı okumak istiyorum.


Hollandaca Sorular


İki tür soru cümlesi vardır. Bir soru cümlesi ya çekimli bir fille (kapalı veya evet/hayır
cümlesi) ya da bir soru kelimesi ile başlar (açık soru cümlesi).
Eğer soru cümlesi çekimli bir fiil ile başlar ise, özne hemen arkasına gelerek ikinci sırada
yer alır (özne ve çekimli fiil dönüşümü).

Kapalı soru cümlelerine örnekler:
Komen jullie vanavond? Bu akşam geliyor musunuz?
Studeer jij in Leiden? Leiden’da mi okuyorsun?
Wachten jullie op ons? Bizi mi bekliyorsun?
Houden jullie van muziek? Müzikten hoşlanir misiniz? (çoğul)
Eğer soru cümlesi bir soru sözcüğü ile başlıyor ise, (soru sözcüğünün özne olduğu
durumlar haricinde) onu sırasi ile çekimli fiil ve özne takip eder.

Hollandaca Soru sözcükleri:
wie? kim?
wat? ne?
waar? nerede?
welk(e)? hangi?
waarom? neden?
wanneer? ne zaman?
hoe? nasıl?

Hollandaca Açık soru cümlelerine örnekler:
Wie is je docent? Öğretmenin kim?
Wat doe je morgen? Yarın ne yapiyorsun?
Waar is de auto? Araba nerede?
Welke fiets is van jou? Hangi bisiklet senin?
Welke fietsen zijn goedkoop? Hangi bisikletler ucuz?
Welk boek lees je? Hangi kitabı okuyorsun?
Welke boeken koop je? Hangi kitabı satın alıyorsun?
Waarom kom je niet? Neden gelmiyorsun?
Wanneer kom je wel? Ne zaman geliyorsun?
Hoe gaat het met je? Nasılsin?


Hollandaca Hoe soru sözcüğü diğer kelimelerle birleştirilebilir:

hoeveel ne kadar (miktar)
hoe lang? ne kadar (uzunluk)
hoe laat? ne zaman (saat kaçta)
hoe ver ? ne kadar (mesafe)
hoe groot? ne kadar (büyüklük)
hoe klein? ne kadar (küçüklük)
v.s.

Soru sözcükleri bir edat ile birlikte kullanılabilirler. Bu durumdaki sorular için

kullanmanız gereken kombinasyonlar:
- edat + wie (eğer soru bir kişi hakkında ise)
- waar + edat (eğer soru bir şey hakkında ise).
Örnekler:
Aan wie denk je? Kimi düşünüyorsun?
Waaraan denk je? Neyi düşünüyorsun?
Waar denk je aan? Neyi düşünüyorsun?
Op wie wacht je? Kimi bekliyorsun?
Waarop wacht je? Neyi bekliyorsun?
Waar wacht je op? Neyi bekliyorsun?
Waar + edat kombinasyonu bazen tek bir kelime olarak yazılır; ancak yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi,
önce waar’i sonra fiil ve özneyi, ardından da edatı kullanmak daha yaygındır.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 5,686
14-02-2016:12:45
Son Mesaj tarafından Sahin
Cevaplar: 0
Gösterim: 5,153
14-02-2016:12:25
Son Mesaj tarafından Sahin