KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR KUR’AN KUR’AN-I KERİMDE’DE ’RECM TASLANARAK ÖLÜM CEZASI’ YOKTUR!:

KUR’AN KUR’AN-I KERİMDE’DE ’RECM TASLANARAK ÖLÜM CEZASI’ YOKTUR!:

KUR’AN KUR’AN-I KERİMDE’DE ’RECM TASLANARAK ÖLÜM CEZASI’ YOKTUR!:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
26-09-2020:23:48
#1

SORU: sen saçmalıyorsun.. madem öyle recim taşlama ölümü cezasını niye saklıyon? sanki islamda recim cezaları yokmu???????????????????????????????????????????????????///////

CEVAP: Kardeşim senin anladığın anlamda Recm ölüm cezasi diye bir ceza yok Kur’anda. Senin sormadığın başka bir kisas var onu ben soyleyim hirsizlik yol kesicilik ve Hirabe içinde el kesmek ve olum cezalari var ama onlar Ta’zir cezalari yani zaten hapis cezalari ve diğer muideleri var ben burda musallatlarla ilgili olanlarini yazıyorum. Fakat senin sorduğun RECM taşlanarak öldürme cezasi Kur’anda yok! Kur’ana eş koşulan beşeri kitaplardaki bir uydurma bir hurafe! RECM Kur’ani degil kardeşim uydurulmuş bir hurafe! Bkz;
(FIKIH) İslam hukukunda bir birileri ile evli olmayan, nikah bağı bulunmayan ve zina yapan kadın ve erkek dört mezhebin ittifak ettigi görüşe göre ' taşlanarak öldürurler' cezalandırılır. Bu taşlanarak ölümle cezalandırmaya 'recmetmek' denmektedir. Fakat bu cezalandırmaya dair Kur'an'da açık bir ayet delil yoktur. Kur'an'da zina suçunun cezasını belirten ayetler şunlardır:
“Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın.Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya tanık olsun”. (Nûr Suresi - 2 . Ayet)
Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.[ Nûr Suresi - 4 . Ayet]
İnanmış hür kadınları nikâhlama genişliğine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin altındaki genç, mümin köle kızlarından biriyle evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hep birbirinizdensiniz. O halde onları, ailelerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli hanımlar olmaları şartıyla onların mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliğe geçtikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezasının yarısı uygulanacaktır.[ Nisâ Suresi 25. Ayet]
İslam hukukuna fıkıh’a dayanak teşkil eden dört mezheb, recm cezasını Kur’an-ı Kerimde’de yoktur! Bu recm cezası sadece söylentilere, rivayetlere hadislere dayandırmaktadır Kur’an da recm ile ilgili bir hüküm emir veya ayet yoktur!. Kur'an'da konuyla ilgili tek bir ayet vardır ve burada "taşlayarak öldürme"den değil, döverek cezalandırmaktan bahsedilir. Recm şeriatta hadislere rivayetlere dayandırılan hurafe bir cezalandırma şeklidir.
Recm ile ilgili tartışmalar mezhepler ve tarikatlar arası ayrılığa da neden olmuştur. Recm sözcüğünün Kur'an'da taşlamakla eşanlamlı olarak değil, Recm Kur ‘an da daha çok hor görmek, yalnız bırakmak gibi bir anlamda kullanıldığı tefsirlerde açıkça okunur, "taşlayarak öldürme"den değil, döverek cezalandırmadan bahsedilir. Ancak malesef İslam hukuku'nda recm, taşlama fiilinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Fakat recm taşlanarak ölüm cezasi dört mezhebin ittifak ettiği Kur’ana ortak eş koştuklari rivayetlere hadislerde bolca mevcuttur. Kur’an Kur’an-ı Kerimde’de RECM taslanarak ölüm cezası yoktur!!!
Maalesef Kuran’da olmayan ama dine ilave edilmeye çalışılan farzlar ve haramlar, hep uydurma hadislerle ve bunlarla görüşlerini temellendiren mezhepler yoluyla dinimize girmiştir. Fakat asıl korkutan dehşetli olan şudur ki; bazı mezheplerin taklitçileri sırf recmi, yani zina edeni taşlayarak öldürmeyi haklı çıkartmak için, Kuran’ın eksik olduğunu, aslında “recm ayeti”nin var olup, bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Recm konusu hem mezheplerin hatalı olduğunu, hem de hadis kitaplarının saçma ve Kuran’a aykırı ifadelerle dolu olduğunu en güzel şekilde gösterir. Çünkü Buhari, Müslim, Ebu Davud, Hanbel, İbni Mace gibi bütün meşhur kitaplar recmi savunurlar. Üstelik bunu savunurken, recmi haklı çıkartmak için, Kuran’ın eksik olup, keçi Kuran ayetini yemeden önce recmin aslında Kuran’da olduğunu bile söyleyebilmişlerdir!
Kuran-ı Kerim’de zinanın cezası belirtilmiştir. Kuran’da belirtilen bir konuda Kuran’ın hükmü ile çelişen bir hüküm ortaya atmak; gelenekçi-mezhepçi İslam’ın, güvenilmez yaklaşımlarına bir örnek daha ortaya koymaktadır. Allah cc, bu uygulama için bile “Allah’ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın” demektedir. Peki, nasıl olur da, taşlayarak öldürme gibi çok şiddetli bir ceza, hem de bu konunun hükmü Kuran’da açıkça belirtilmişken ayet yokken, nasil gerçek olabilir? Üstelik bu ayetten bir önceki 24- Nur suresi 1. ayette, bu surenin ayetlerinin farz ve apaçık olduğu söylenir. Bu; kelime sıkıntısı çekmeyen (31-Lokman-27), en iyi yasa koyucu olan (5-Maide-50), unutkan olmayan (19-Meryem-64), Kuran’ı detaylı bir şekilde indiren (11-Hud-1) Allah’ın yasasıdır. Maalesef bir çok uydurma hurafeler, Kuran’da olmayan ama dine ilave edilmeye çalışılan farzlar ve haramlar, hep uydurma hadislerle ve bunlarla görüşlerini temellendiren mezhepler yoluyla dinimize girmiştir.
DoğaötesiAraştırman
26-09-2020:23:48 #1


SORU: sen saçmalıyorsun.. madem öyle recim taşlama ölümü cezasını niye saklıyon? sanki islamda recim cezaları yokmu???????????????????????????????????????????????????///////

CEVAP: Kardeşim senin anladığın anlamda Recm ölüm cezasi diye bir ceza yok Kur’anda. Senin sormadığın başka bir kisas var onu ben soyleyim hirsizlik yol kesicilik ve Hirabe içinde el kesmek ve olum cezalari var ama onlar Ta’zir cezalari yani zaten hapis cezalari ve diğer muideleri var ben burda musallatlarla ilgili olanlarini yazıyorum. Fakat senin sorduğun RECM taşlanarak öldürme cezasi Kur’anda yok! Kur’ana eş koşulan beşeri kitaplardaki bir uydurma bir hurafe! RECM Kur’ani degil kardeşim uydurulmuş bir hurafe! Bkz;
(FIKIH) İslam hukukunda bir birileri ile evli olmayan, nikah bağı bulunmayan ve zina yapan kadın ve erkek dört mezhebin ittifak ettigi görüşe göre ' taşlanarak öldürurler' cezalandırılır. Bu taşlanarak ölümle cezalandırmaya 'recmetmek' denmektedir. Fakat bu cezalandırmaya dair Kur'an'da açık bir ayet delil yoktur. Kur'an'da zina suçunun cezasını belirten ayetler şunlardır:
“Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın.Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya tanık olsun”. (Nûr Suresi - 2 . Ayet)
Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.[ Nûr Suresi - 4 . Ayet]
İnanmış hür kadınları nikâhlama genişliğine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin altındaki genç, mümin köle kızlarından biriyle evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hep birbirinizdensiniz. O halde onları, ailelerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli hanımlar olmaları şartıyla onların mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliğe geçtikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezasının yarısı uygulanacaktır.[ Nisâ Suresi 25. Ayet]
İslam hukukuna fıkıh’a dayanak teşkil eden dört mezheb, recm cezasını Kur’an-ı Kerimde’de yoktur! Bu recm cezası sadece söylentilere, rivayetlere hadislere dayandırmaktadır Kur’an da recm ile ilgili bir hüküm emir veya ayet yoktur!. Kur'an'da konuyla ilgili tek bir ayet vardır ve burada "taşlayarak öldürme"den değil, döverek cezalandırmaktan bahsedilir. Recm şeriatta hadislere rivayetlere dayandırılan hurafe bir cezalandırma şeklidir.
Recm ile ilgili tartışmalar mezhepler ve tarikatlar arası ayrılığa da neden olmuştur. Recm sözcüğünün Kur'an'da taşlamakla eşanlamlı olarak değil, Recm Kur ‘an da daha çok hor görmek, yalnız bırakmak gibi bir anlamda kullanıldığı tefsirlerde açıkça okunur, "taşlayarak öldürme"den değil, döverek cezalandırmadan bahsedilir. Ancak malesef İslam hukuku'nda recm, taşlama fiilinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Fakat recm taşlanarak ölüm cezasi dört mezhebin ittifak ettiği Kur’ana ortak eş koştuklari rivayetlere hadislerde bolca mevcuttur. Kur’an Kur’an-ı Kerimde’de RECM taslanarak ölüm cezası yoktur!!!
Maalesef Kuran’da olmayan ama dine ilave edilmeye çalışılan farzlar ve haramlar, hep uydurma hadislerle ve bunlarla görüşlerini temellendiren mezhepler yoluyla dinimize girmiştir. Fakat asıl korkutan dehşetli olan şudur ki; bazı mezheplerin taklitçileri sırf recmi, yani zina edeni taşlayarak öldürmeyi haklı çıkartmak için, Kuran’ın eksik olduğunu, aslında “recm ayeti”nin var olup, bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Recm konusu hem mezheplerin hatalı olduğunu, hem de hadis kitaplarının saçma ve Kuran’a aykırı ifadelerle dolu olduğunu en güzel şekilde gösterir. Çünkü Buhari, Müslim, Ebu Davud, Hanbel, İbni Mace gibi bütün meşhur kitaplar recmi savunurlar. Üstelik bunu savunurken, recmi haklı çıkartmak için, Kuran’ın eksik olup, keçi Kuran ayetini yemeden önce recmin aslında Kuran’da olduğunu bile söyleyebilmişlerdir!
Kuran-ı Kerim’de zinanın cezası belirtilmiştir. Kuran’da belirtilen bir konuda Kuran’ın hükmü ile çelişen bir hüküm ortaya atmak; gelenekçi-mezhepçi İslam’ın, güvenilmez yaklaşımlarına bir örnek daha ortaya koymaktadır. Allah cc, bu uygulama için bile “Allah’ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın” demektedir. Peki, nasıl olur da, taşlayarak öldürme gibi çok şiddetli bir ceza, hem de bu konunun hükmü Kuran’da açıkça belirtilmişken ayet yokken, nasil gerçek olabilir? Üstelik bu ayetten bir önceki 24- Nur suresi 1. ayette, bu surenin ayetlerinin farz ve apaçık olduğu söylenir. Bu; kelime sıkıntısı çekmeyen (31-Lokman-27), en iyi yasa koyucu olan (5-Maide-50), unutkan olmayan (19-Meryem-64), Kuran’ı detaylı bir şekilde indiren (11-Hud-1) Allah’ın yasasıdır. Maalesef bir çok uydurma hurafeler, Kuran’da olmayan ama dine ilave edilmeye çalışılan farzlar ve haramlar, hep uydurma hadislerle ve bunlarla görüşlerini temellendiren mezhepler yoluyla dinimize girmiştir.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi