KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR KUR'AN-I KERİME GORE HARAMLAR VE HARAM YİYECEKLER :

KUR'AN-I KERİME GORE HARAMLAR VE HARAM YİYECEKLER :

KUR'AN-I KERİME GORE HARAMLAR VE HARAM YİYECEKLER :

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
27-09-2020:00:20
#1
[Resim: 119253905_330721968262017_37471386227750...e=5F93CB7A]
“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısktır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir”. (Mâide Suresi 3. Ayet)
Bu sebeple İslam'da haram olan şeylerin daha önce Yahudilere haram kılındığı Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. İlahi dinler arasında itikadi konularda bulunan benzerlik ve birliktelik, muamelat ile ilgili hususlarda da önemli ölçüde kendini göstermektedir. Bu benzerlik, başlangıçtan günümüze; insanlığın aynı kaynağın emir ve yasaklarına muhatap olduğuna işaret etmektedir.
Kur'an bütünlük içinde incelendiğinde, iyi ve güzel olan şeylerin insanlığa helal kılındığı anlaşılmaktadır. (Bkz. Bakara, 168, 172. ayetler) Böylece helal konusuna bir muhteva kazandırılmış; onun insanların bütünü tarafından iyi olarak nitelendirilebilecek ve insanlığa zararı dokunmayacak şeyler olması istenmiştir.

Kur'an, tabiatları itibariyle helal olan şeyleri, hem oluş hikmet ve sebeplerini bozmadan, meşru yollardan kazanıp yemeyi insanlara tavsiye etmiştir:
“Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının”. (Mâide Suresi 88. Ayet)

Ayrıca insanlardan hela! yiyecek ve içeceklerin tüketiminde ölçülü olmaları, cimrilikten ve israftan kaçınmaları istenmiştir! : En'am, 141; Araf, 31; Tevbe, 29.
Kur'an-ı Kerim'de helal olan şeylerin tasnifi yapılmamış ve birer birer belirtilmemiştir. İyi ve güzel olma, bir şeyin helal olmasında temel ve genel şart olarak benimsenmiştir. Kur'an'da haram ve helal belirlemesinin ancak Allah ve Rasulu tarafından yapılabileceği açıklanmaktadır. Nitekim Bkz;
" ... Allah ve Rasulunun haram kıldığım haram saymayan ... " "Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın." (Tevbe Suresi 29. Ayet)

... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasaldadıysa ondan da sakının" (Haşr, 7; Aynca bkz. Araf, 157; Ahzab, 36.) ayetlerinde bu hususa işaret edilmektedir.
Haram konusu, "habi's" kelimesi ile Kur'an'da, umumi' bir mahiyet kazanmaktadır :
“Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o ümmî peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir”. (A’râf Suresi 157. Ayet)

Helalden farklı olarak haramlar Kur'an'da isimlendirilmiştir:
“Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir”. (En’âm Suresi 159. Ayet)

Buna göre yiyecekler ile ilgili başlıca haramlar şunlardır: Leş, kan, domuz eti, Allah'dan başkası adına kesinler, boğulmuş, biryerine vurularak öldürülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanlar, dikili taşlar üzerine boğazlananlardır' (Bakara, 173; Mide, 3; Nuh, 115; )
Kur'an'da yiyecekler ile ilgili başka bir tasnifin bulunmaması, bu konudaki haramların hayvani' maddelerden oluşması, dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Haramların bir kısmımn domuz eti gibi kendi özelliklerinden ötürü haram olması yanında bozulma ve mikrop taşıma ihtimalinin bulunduğunu anlamak güç değildir.
Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan şeylerin insanlar ruh, beden, akıl ve inanç sağlığı sebebiyle olduğu dikkati çekmektedir. Istisnai haller veya mecburiyet dışında, insanların haram şeylerden yararlanmaya çalışması, ilahi' emri çiğnemek olacaktır;
Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Nahl Suresi 115. Ayet)

İnsanın ruhu ve aklı kadar vücudunu da etkileyen haramların yanında, toplumsal ahIakı etkileyen içki, kumar, fal. sihir gibi haramlar da vardır.
Ticari' ahlakı yakından ilgilendiren, toplumun dengesini belli bir sınıf lehine bozan, insani' değerİeri para ile değiştiren faiz de Kur'an'da haram kılınmıştır. Bütün bunlara ilave olarak yalancılık, hırsızlık,fuhuş, ölçü ve tartı da hile yapmak da Islam'da kesin olarak haram kabul edilen hususlardır. Bkz: Maide, 90-91-3.; Bakara, 219.; Bakara, 275-6, 278-9; Al-i İmran, 130. Ayetleri.
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:00:20 #1

[Resim: 119253905_330721968262017_37471386227750...e=5F93CB7A]
“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısktır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir”. (Mâide Suresi 3. Ayet)
Bu sebeple İslam'da haram olan şeylerin daha önce Yahudilere haram kılındığı Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. İlahi dinler arasında itikadi konularda bulunan benzerlik ve birliktelik, muamelat ile ilgili hususlarda da önemli ölçüde kendini göstermektedir. Bu benzerlik, başlangıçtan günümüze; insanlığın aynı kaynağın emir ve yasaklarına muhatap olduğuna işaret etmektedir.
Kur'an bütünlük içinde incelendiğinde, iyi ve güzel olan şeylerin insanlığa helal kılındığı anlaşılmaktadır. (Bkz. Bakara, 168, 172. ayetler) Böylece helal konusuna bir muhteva kazandırılmış; onun insanların bütünü tarafından iyi olarak nitelendirilebilecek ve insanlığa zararı dokunmayacak şeyler olması istenmiştir.

Kur'an, tabiatları itibariyle helal olan şeyleri, hem oluş hikmet ve sebeplerini bozmadan, meşru yollardan kazanıp yemeyi insanlara tavsiye etmiştir:
“Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının”. (Mâide Suresi 88. Ayet)

Ayrıca insanlardan hela! yiyecek ve içeceklerin tüketiminde ölçülü olmaları, cimrilikten ve israftan kaçınmaları istenmiştir! : En'am, 141; Araf, 31; Tevbe, 29.
Kur'an-ı Kerim'de helal olan şeylerin tasnifi yapılmamış ve birer birer belirtilmemiştir. İyi ve güzel olma, bir şeyin helal olmasında temel ve genel şart olarak benimsenmiştir. Kur'an'da haram ve helal belirlemesinin ancak Allah ve Rasulu tarafından yapılabileceği açıklanmaktadır. Nitekim Bkz;
" ... Allah ve Rasulunun haram kıldığım haram saymayan ... " "Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın." (Tevbe Suresi 29. Ayet)

... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasaldadıysa ondan da sakının" (Haşr, 7; Aynca bkz. Araf, 157; Ahzab, 36.) ayetlerinde bu hususa işaret edilmektedir.
Haram konusu, "habi's" kelimesi ile Kur'an'da, umumi' bir mahiyet kazanmaktadır :
“Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o ümmî peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir”. (A’râf Suresi 157. Ayet)

Helalden farklı olarak haramlar Kur'an'da isimlendirilmiştir:
“Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir”. (En’âm Suresi 159. Ayet)

Buna göre yiyecekler ile ilgili başlıca haramlar şunlardır: Leş, kan, domuz eti, Allah'dan başkası adına kesinler, boğulmuş, biryerine vurularak öldürülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanlar, dikili taşlar üzerine boğazlananlardır' (Bakara, 173; Mide, 3; Nuh, 115; )
Kur'an'da yiyecekler ile ilgili başka bir tasnifin bulunmaması, bu konudaki haramların hayvani' maddelerden oluşması, dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Haramların bir kısmımn domuz eti gibi kendi özelliklerinden ötürü haram olması yanında bozulma ve mikrop taşıma ihtimalinin bulunduğunu anlamak güç değildir.
Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan şeylerin insanlar ruh, beden, akıl ve inanç sağlığı sebebiyle olduğu dikkati çekmektedir. Istisnai haller veya mecburiyet dışında, insanların haram şeylerden yararlanmaya çalışması, ilahi' emri çiğnemek olacaktır;
Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Nahl Suresi 115. Ayet)

İnsanın ruhu ve aklı kadar vücudunu da etkileyen haramların yanında, toplumsal ahIakı etkileyen içki, kumar, fal. sihir gibi haramlar da vardır.
Ticari' ahlakı yakından ilgilendiren, toplumun dengesini belli bir sınıf lehine bozan, insani' değerİeri para ile değiştiren faiz de Kur'an'da haram kılınmıştır. Bütün bunlara ilave olarak yalancılık, hırsızlık,fuhuş, ölçü ve tartı da hile yapmak da Islam'da kesin olarak haram kabul edilen hususlardır. Bkz: Maide, 90-91-3.; Bakara, 219.; Bakara, 275-6, 278-9; Al-i İmran, 130. Ayetleri.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi