TÜRKİYE'DEKİ İŞLEMLER TC « EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Konsolosluk duyurusu ”SGK BORÇ YAPILANDIRMASI VE YURTDIŞINDAN BORÇLANMA ”

Konsolosluk duyurusu ”SGK BORÇ YAPILANDIRMASI VE YURTDIŞINDAN BORÇLANMA ”

Konsolosluk duyurusu ”SGK BORÇ YAPILANDIRMASI VE YURTDIŞINDAN BORÇLANMA ”

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
ByPolat
Üye
2
24-03-2015:11:56
#1
İngiltere’de Londra Başkonsolsoluğu tarafından kamuoyunda “Torba Yasa” olarak da bilinen 6552 sayılı kanunun kabulüyle birlikte Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlarımızın sıkça sorduğu “borçların yapılandırılması” ve “yurtdışı hizmet borçlanması” konularına ilişkin bir açıklama yayımlamıştır.

İlgili yasanın getirdiği yapılandırma uygulamasına dahil olan işlemler şu şekildedir:

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,
Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları, 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlanmış özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 10 Eylül 2014 ve öncesinde Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları, Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11 Eylül 2014 tarihinden takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları.

Yukarıda belirtilen kalemlerde herhangi bir borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarının yapılandırılması için uzatılmış yeni tarih olan 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe kadar başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Listeden de görüleceği üzere, söz konusu yapılandırma uygulaması çalışanların ve özellikle işverenlerin ödemesi gereken ancak ödeyemediği prim borçlarının yapılandırılması, Genel Sağlık Sigortası primi ödemelerinden kaynaklanan borçları kapsamaktaysa da yazılı basında yapılan çeşitli açıklamalardan dolayı maalesef “yurtdışı hizmet borçlanması” ile karıştırıldığı görülmüştür.

Bu yapılandırmanın 3201 sayılı kanun dahilinde “Yurtdışı Hizmet Borçlandırması” yapmak isteyenlerle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır ve daha önce duyurulmuş olan 31 Aralık 2014 son tarihinin günlük prim ücretlerinin değişmesi dışında yurtdışı hizmet borçlanması yapacaklara başka bir etkisi olmayacaktır.
Yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını yine aynı evraklarla yapabileceklerdir.

Bilindiği üzere, İngiltere’de çalıştıkları süreleri borçlanarak Türkiye’deki çalışma günlerini tamamlayıp emekli olmak isteyen vatandaşlarımız, 03000 560629 numaralı HMRC telefonundan isteyecekleri “National Insurance Contributions Record” adlı belge, P60 Yıl Sonu Vergi Bildirim Belgesi ve Nüfus Cüzdanlarıyla başvurularını şahsen ya da posta ile Ataşeliğimize yapabilmektedir.

Yarı-zamanlı (part-time) olarak çalışan vatandaşlarımızın çalıştıkları süreler National Insurance Contributions Record belgesinde görünmeyeceğinden, bu sürelerini ancak her yıl Nisan ayında aldıkları P60 belgesiyle gösterilebilmektedir.
Çalışma Ataşeliğinde yapılabilen işlemler hakkında http://turkishconsulate.org.uk/tr/calisma.asp adresinden bilgi alınabilmektedir.
Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik konularında ilerleyen haftalarda ayrıca duyuru yapılarak güncel gelişmeler konusunda vatandalarımız bilgilendirilecektir.
ByPolat
24-03-2015:11:56 #1

İngiltere’de Londra Başkonsolsoluğu tarafından kamuoyunda “Torba Yasa” olarak da bilinen 6552 sayılı kanunun kabulüyle birlikte Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlarımızın sıkça sorduğu “borçların yapılandırılması” ve “yurtdışı hizmet borçlanması” konularına ilişkin bir açıklama yayımlamıştır.

İlgili yasanın getirdiği yapılandırma uygulamasına dahil olan işlemler şu şekildedir:

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,
Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları, 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlanmış özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 10 Eylül 2014 ve öncesinde Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları, Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11 Eylül 2014 tarihinden takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları.

Yukarıda belirtilen kalemlerde herhangi bir borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarının yapılandırılması için uzatılmış yeni tarih olan 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe kadar başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Listeden de görüleceği üzere, söz konusu yapılandırma uygulaması çalışanların ve özellikle işverenlerin ödemesi gereken ancak ödeyemediği prim borçlarının yapılandırılması, Genel Sağlık Sigortası primi ödemelerinden kaynaklanan borçları kapsamaktaysa da yazılı basında yapılan çeşitli açıklamalardan dolayı maalesef “yurtdışı hizmet borçlanması” ile karıştırıldığı görülmüştür.

Bu yapılandırmanın 3201 sayılı kanun dahilinde “Yurtdışı Hizmet Borçlandırması” yapmak isteyenlerle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır ve daha önce duyurulmuş olan 31 Aralık 2014 son tarihinin günlük prim ücretlerinin değişmesi dışında yurtdışı hizmet borçlanması yapacaklara başka bir etkisi olmayacaktır.
Yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını yine aynı evraklarla yapabileceklerdir.

Bilindiği üzere, İngiltere’de çalıştıkları süreleri borçlanarak Türkiye’deki çalışma günlerini tamamlayıp emekli olmak isteyen vatandaşlarımız, 03000 560629 numaralı HMRC telefonundan isteyecekleri “National Insurance Contributions Record” adlı belge, P60 Yıl Sonu Vergi Bildirim Belgesi ve Nüfus Cüzdanlarıyla başvurularını şahsen ya da posta ile Ataşeliğimize yapabilmektedir.

Yarı-zamanlı (part-time) olarak çalışan vatandaşlarımızın çalıştıkları süreler National Insurance Contributions Record belgesinde görünmeyeceğinden, bu sürelerini ancak her yıl Nisan ayında aldıkları P60 belgesiyle gösterilebilmektedir.
Çalışma Ataşeliğinde yapılabilen işlemler hakkında http://turkishconsulate.org.uk/tr/calisma.asp adresinden bilgi alınabilmektedir.
Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik konularında ilerleyen haftalarda ayrıca duyuru yapılarak güncel gelişmeler konusunda vatandalarımız bilgilendirilecektir.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi