DİNİMİZ « iSLAM İSLAMİYET « GENEL BİLGİLER Rivayetler Kur'an ın Önüne Geçince.....

Rivayetler Kur'an ın Önüne Geçince.....

Rivayetler Kur'an ın Önüne Geçince.....

 
  • 1 Oy - 5 Ortalama
 
halukgta
Moderator
378
31-08-2014:16:44
#1
Bizler Kur’an ı anlamaya çalışırken, yararlandığımız yöntem yanlış ise, edindiğimiz bilgiler Kur’an ın önüne geçerek, bizleri yanıltacaktır. Bu konuda sizlere, bazı örnekler vermek istiyorum.

Kur’an eşcinselliği yasaklamış ve bu konuda önlemler alınması için, tedbirler de almıştır. Önce Kur’an dan bu konuda ki ayeti hatırlayalım.

Nisa 16: İçinizden iki erkek fuhuş/livata yaparsa onlara eziyet ediniz; eğer tövbe edip uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçiniz. Çünkü Allah, tövbeleri kabul edendir, merhamet sahibidir.

Sanırım ayet çok açık, izaha bile gerek yok. Şimdide rivayetlere bakalım, bu konuda neler söylüyor. Bu suçu işleyene, nasıl bir ceza verilir diyor.

(1586 - İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Kimin Lüt kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ülü de öldürün."
Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebü Dâvud, Hudud 29, (4462, 4463).

Tirmizî, Ebü Hüreyre'nin de böyle bir rivayette bulunduğunu belirtir. Ebü Dâvud'da İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'tarı yapılan bir rivâyette: "Livata yaparken yakalanan bekâr (yani muhsan olmayan kişi) de recmedilir" denmiştir.)
Ebû Dâvud, Hudud 30, (4464); Tirmizî, Hudud 23, (1454).

Ne dersiniz, peygamberimiz apaçık Allah ın ayeti dururken, zina yapan kişilerin öldürülmesine emir verir mi? Düşünmeden Kur’an ile karşılaştırmadan bu sözlere iman edersek, şunu unutmayalım, peygamberimize iftira atmış oluruz.

Rivayetlerin Kur’an ın önüne geçtiğine, bir örnek daha vermek istiyorum. Allah kimlerle evlenilemeyeceği konusunda detaylı bir liste vermiştir bizlere. Ayeti hatırlayalım.

Nisa 23: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Ayette dikkatimizi çeken ve konumuzla ilgisi olan bölümü, SÜT BACILARINIZ yani, farklı anneden süt emmiş, normalde kan bağı olmadığı halde, aynı anneden süt emerek büyüyen, sütkardeşlerinizle evlenemeyeceğimiz açıklanıyor.

Sütkardeşlerinizle evlenemeyeceğimizi söyleyen Yaradan, bu konuda fazla detay özellikle vermemiştir. Sanırım detay vermemesinin nedeni, bizleri çok daha sıkıntılı bir konuma düşürmeyip, sorumluluk altına sokmamak için olsa gerek. Çünkü Rabbimiz ne diyordu, yemin olsun ki bu kitabı, bu dini sizler için kolaylaştırdım, gereken her bilgiyi verdim.

Örneğin farklı anneden yanlışlıkla, birkaç yudum emen bir çocuğun, bilmeden sorumluluk altına girebileceği bir durumla karşı karşıya gelebilirdi. Allah aynı anneden emen ve aynı sütle beslenerek büyüyen çocukların, birbiriyle ve emzirenle evlenmemesi gerektiğini söylüyorsa, demek ki sütten geçen bünyenin gelişimini etkileyen, çok önemli bir durum var demektir.

Bizlerin Kur’an ı anlamaya çalışırken unutmamamız gereken, İslam dininin akıl ve ilim dini olduğudur. Yaradan bir emir veriyorsa, onun ilimle ve akılla çelişmesi mümkün değildir. Birkaç damla emilen sütten, hiçbir şey olmayacağını, bünyeyi kalıcı etkilemeyeceğini, uzun zaman emerek gelişimini, bu şekilde tamamlamasının gerektiği, ilmi ve akli bir düşüncedir.


Ayette detay göremeyen geçmiş Müslüman toplumları, bu konuda çok farklı inançlara sahip olmuşlardır. Bu konuda küçük bir alıntı yapmak istiyorum.

(İki buçuk yaşından küçük iki çocuk aynı kadından süt emince, sütkardeşi olurlar. Birbirleri ile evlenemezler.

Hanefî ve Malikî mezheplerinde, bir kadından bir damla bile süt emen erkek ve kız, sütkardeşi olur. Kadın bunların sütanneleri olur. Şafiî ve Hanbelî'de ise ayrı ayrı beş defa içmedikçe sütkardeşi olmazlar. Hanbelî'de her yaşta içen sütkardeş olur. Diğer üç mezhep imamı iki buçuk yaşından yukarı iken içince, sütkardeş olmazlar der.)

Bu konuyu Kur’an bütünlüğünde düşündüğümüzde, Allah bebeklerimizi 2 yaşına kadar emzirmemizi önerir. Buradan da anlaşılıyor ki, anne sütü bebeklere iki yaşına kadar gerekli.

Tıbbın ilerlemesi ile bu konuya çok daha güzel bir cevap alacağımızı düşünüyorum. Acaba anne sütünden çocuğa, ne kadar emzirmenin sonucunda, annenin genlerindeki özellikler geçer? Yaradan bu konuda bir detay vermediyse, bu konuyu araştırmak ve bulmak bizlere düşer.

Toplumlar mezheplere bölününce, inançlar ve itikatlarda bu kadar çeşitlilik arz ediyor. Bu çeşitliliği körükleyen, elbette rivayet hadisler çok etkili. Bakın size bir örnek.

5639 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Kur'ân olarak inenler meyanında "Ma'lüm on emme ile haram sabit olur" âyeti de vardı. Sonra (Rab Teâla) onları, malum beş emme ile neshetti. Bu (beş emme) ayetleri, Kur'ân'ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalâtu vesselâm vefat etti."

Müslim, Radâ' 24, (1452); Muvatta, Radâ' 17, (2, 608); Ebu Dâvud, Nîkâh 11, (2062); Tirmizi, Radâ' 3, (1150); Nesâî, Nikâh 51, (6,100).

Yine Kur’an ayetlerinin önüne geçen bir rivayet. Bu konu ile ilgili çocuğun on kez emme ile sütkardeşlerinin, evlenmesi haram oluşturduğuna dair, önce bir ayetin indirildiği söyleniyor. Daha sonra Rabbimiz HÂŞÂ fikrini değiştirip, bunu beş emme ye indirip, diğer ayetin hükmünü kaldırdığı belirtiliyor.

Çok daha korkuncu, beş emme Kur’an da olmasına rağmen, o sıralarda peygamberimiz vefat etti diyerek, bu ayetin şu anda Kur’an a geçmediğini söyleyebiliyor ve bizlerde bu hadisi kitaplarımıza geçirebiliyoruz. Bu sözlere göre, Kur’an şuanda eksik diyoruz, farkında mısınız?

Hiç sanmıyorum, çünkü inancımızı Kur’an a göre değil, rivayetlere göre yaşıyoruz da ondan.

Ne diyebilirim ki, bizler İslam ı işte böyle yaşıyoruz. Elbette Kur’an dan uzak İslam ı yaşamanın da cezasını çekiyoruz. Daha ne musibetlerle cezalandırılacağız kim bilir. Allah yardımcımız olsun.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
halukgta
31-08-2014:16:44 #1

Bizler Kur’an ı anlamaya çalışırken, yararlandığımız yöntem yanlış ise, edindiğimiz bilgiler Kur’an ın önüne geçerek, bizleri yanıltacaktır. Bu konuda sizlere, bazı örnekler vermek istiyorum.

Kur’an eşcinselliği yasaklamış ve bu konuda önlemler alınması için, tedbirler de almıştır. Önce Kur’an dan bu konuda ki ayeti hatırlayalım.

Nisa 16: İçinizden iki erkek fuhuş/livata yaparsa onlara eziyet ediniz; eğer tövbe edip uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçiniz. Çünkü Allah, tövbeleri kabul edendir, merhamet sahibidir.

Sanırım ayet çok açık, izaha bile gerek yok. Şimdide rivayetlere bakalım, bu konuda neler söylüyor. Bu suçu işleyene, nasıl bir ceza verilir diyor.

(1586 - İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Kimin Lüt kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ülü de öldürün."
Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebü Dâvud, Hudud 29, (4462, 4463).

Tirmizî, Ebü Hüreyre'nin de böyle bir rivayette bulunduğunu belirtir. Ebü Dâvud'da İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'tarı yapılan bir rivâyette: "Livata yaparken yakalanan bekâr (yani muhsan olmayan kişi) de recmedilir" denmiştir.)
Ebû Dâvud, Hudud 30, (4464); Tirmizî, Hudud 23, (1454).

Ne dersiniz, peygamberimiz apaçık Allah ın ayeti dururken, zina yapan kişilerin öldürülmesine emir verir mi? Düşünmeden Kur’an ile karşılaştırmadan bu sözlere iman edersek, şunu unutmayalım, peygamberimize iftira atmış oluruz.

Rivayetlerin Kur’an ın önüne geçtiğine, bir örnek daha vermek istiyorum. Allah kimlerle evlenilemeyeceği konusunda detaylı bir liste vermiştir bizlere. Ayeti hatırlayalım.

Nisa 23: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Ayette dikkatimizi çeken ve konumuzla ilgisi olan bölümü, SÜT BACILARINIZ yani, farklı anneden süt emmiş, normalde kan bağı olmadığı halde, aynı anneden süt emerek büyüyen, sütkardeşlerinizle evlenemeyeceğimiz açıklanıyor.

Sütkardeşlerinizle evlenemeyeceğimizi söyleyen Yaradan, bu konuda fazla detay özellikle vermemiştir. Sanırım detay vermemesinin nedeni, bizleri çok daha sıkıntılı bir konuma düşürmeyip, sorumluluk altına sokmamak için olsa gerek. Çünkü Rabbimiz ne diyordu, yemin olsun ki bu kitabı, bu dini sizler için kolaylaştırdım, gereken her bilgiyi verdim.

Örneğin farklı anneden yanlışlıkla, birkaç yudum emen bir çocuğun, bilmeden sorumluluk altına girebileceği bir durumla karşı karşıya gelebilirdi. Allah aynı anneden emen ve aynı sütle beslenerek büyüyen çocukların, birbiriyle ve emzirenle evlenmemesi gerektiğini söylüyorsa, demek ki sütten geçen bünyenin gelişimini etkileyen, çok önemli bir durum var demektir.

Bizlerin Kur’an ı anlamaya çalışırken unutmamamız gereken, İslam dininin akıl ve ilim dini olduğudur. Yaradan bir emir veriyorsa, onun ilimle ve akılla çelişmesi mümkün değildir. Birkaç damla emilen sütten, hiçbir şey olmayacağını, bünyeyi kalıcı etkilemeyeceğini, uzun zaman emerek gelişimini, bu şekilde tamamlamasının gerektiği, ilmi ve akli bir düşüncedir.


Ayette detay göremeyen geçmiş Müslüman toplumları, bu konuda çok farklı inançlara sahip olmuşlardır. Bu konuda küçük bir alıntı yapmak istiyorum.

(İki buçuk yaşından küçük iki çocuk aynı kadından süt emince, sütkardeşi olurlar. Birbirleri ile evlenemezler.

Hanefî ve Malikî mezheplerinde, bir kadından bir damla bile süt emen erkek ve kız, sütkardeşi olur. Kadın bunların sütanneleri olur. Şafiî ve Hanbelî'de ise ayrı ayrı beş defa içmedikçe sütkardeşi olmazlar. Hanbelî'de her yaşta içen sütkardeş olur. Diğer üç mezhep imamı iki buçuk yaşından yukarı iken içince, sütkardeş olmazlar der.)

Bu konuyu Kur’an bütünlüğünde düşündüğümüzde, Allah bebeklerimizi 2 yaşına kadar emzirmemizi önerir. Buradan da anlaşılıyor ki, anne sütü bebeklere iki yaşına kadar gerekli.

Tıbbın ilerlemesi ile bu konuya çok daha güzel bir cevap alacağımızı düşünüyorum. Acaba anne sütünden çocuğa, ne kadar emzirmenin sonucunda, annenin genlerindeki özellikler geçer? Yaradan bu konuda bir detay vermediyse, bu konuyu araştırmak ve bulmak bizlere düşer.

Toplumlar mezheplere bölününce, inançlar ve itikatlarda bu kadar çeşitlilik arz ediyor. Bu çeşitliliği körükleyen, elbette rivayet hadisler çok etkili. Bakın size bir örnek.

5639 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Kur'ân olarak inenler meyanında "Ma'lüm on emme ile haram sabit olur" âyeti de vardı. Sonra (Rab Teâla) onları, malum beş emme ile neshetti. Bu (beş emme) ayetleri, Kur'ân'ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalâtu vesselâm vefat etti."

Müslim, Radâ' 24, (1452); Muvatta, Radâ' 17, (2, 608); Ebu Dâvud, Nîkâh 11, (2062); Tirmizi, Radâ' 3, (1150); Nesâî, Nikâh 51, (6,100).

Yine Kur’an ayetlerinin önüne geçen bir rivayet. Bu konu ile ilgili çocuğun on kez emme ile sütkardeşlerinin, evlenmesi haram oluşturduğuna dair, önce bir ayetin indirildiği söyleniyor. Daha sonra Rabbimiz HÂŞÂ fikrini değiştirip, bunu beş emme ye indirip, diğer ayetin hükmünü kaldırdığı belirtiliyor.

Çok daha korkuncu, beş emme Kur’an da olmasına rağmen, o sıralarda peygamberimiz vefat etti diyerek, bu ayetin şu anda Kur’an a geçmediğini söyleyebiliyor ve bizlerde bu hadisi kitaplarımıza geçirebiliyoruz. Bu sözlere göre, Kur’an şuanda eksik diyoruz, farkında mısınız?

Hiç sanmıyorum, çünkü inancımızı Kur’an a göre değil, rivayetlere göre yaşıyoruz da ondan.

Ne diyebilirim ki, bizler İslam ı işte böyle yaşıyoruz. Elbette Kur’an dan uzak İslam ı yaşamanın da cezasını çekiyoruz. Daha ne musibetlerle cezalandırılacağız kim bilir. Allah yardımcımız olsun.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK

Sahin
Forum Kurucusu
856
31-08-2014:17:03
#2
Saygideger Hocam, iki gundur bizi ve butun gurbetcilerimizi irsad eden yazilarinizi okuyor ve yeterince istifade etmeye calisiyoruz, malumunuz uzere gurbette anadilimzde gercek bilgiye ulasmak oldukca zor, alimlerimizde iceri ile mesgul olmaktan dunyadakileri unutmus gibi fakat, sizin bu birbirinden onemli konular hakkinda sadece Kur'an kaynakli bilgileriniz, biz gurbetcilere buyuk bir hizmet ve yol gosterici katki. Yazilarinizi butun ziyaretci ve uyelerimiz gibi bende ilgi ile izliyorum. Bu duygularla butun bu Gurbetcilerimiz adina tesekkurlerimi ve saygilarimizi sunuyorum.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
31-08-2014:17:03 #2

Saygideger Hocam, iki gundur bizi ve butun gurbetcilerimizi irsad eden yazilarinizi okuyor ve yeterince istifade etmeye calisiyoruz, malumunuz uzere gurbette anadilimzde gercek bilgiye ulasmak oldukca zor, alimlerimizde iceri ile mesgul olmaktan dunyadakileri unutmus gibi fakat, sizin bu birbirinden onemli konular hakkinda sadece Kur'an kaynakli bilgileriniz, biz gurbetcilere buyuk bir hizmet ve yol gosterici katki. Yazilarinizi butun ziyaretci ve uyelerimiz gibi bende ilgi ile izliyorum. Bu duygularla butun bu Gurbetcilerimiz adina tesekkurlerimi ve saygilarimizi sunuyorum.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

erdem
Üye
17
31-08-2014:17:16
#3
Gercekten bu kadar hurafe icinde boylesi aydinlik bilgiler umut veriyor
erdem
31-08-2014:17:16 #3

Gercekten bu kadar hurafe icinde boylesi aydinlik bilgiler umut veriyor

halukgta
Moderator
378
31-08-2014:19:58
#4
İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Kur'an ın yanına, arkasına yada önüne onu tamamlayacak, ona ilave edecek hiç bir beşeri kitap yoktur. Bunu Allah Kur'an da söylüyor. Koyanlar şirk batağına batmış demektir.

Elbette Kur'an ı anlamak, ve özümsemek için yazılan kitaplar olacaktır. Hepimiz aynı kapasitede değiliz. Kur'an ı okuyup birbirimize anlatmak, izah etmek her Müslümanın görevidir.

Bizlere düşen ilk önce Kur'an ı anladığımız dilden okumak, üzerinde düşünmek olmalıdır. İslam alemi bunu yapmadığı, yada bunu yapmaları engellendiği için, her yazılanı din zannediyor, her söylenen Kur'an dan zannediliyor.

Bende bir insanım, yanlış yazabilirim. Onun içindir ki sizlerde Kur'an ı anladığınız dilden okuyup, bir bütün olarak düşünmelisiniz ve hayatınıza geçirmelisiniz. Yazılarımda Kur'an a muhalif bilmeden yazdığım bir sözüm olursa, lütfen beni KUR'AN İLE UYARINIZ, SİZLERE MİNNETTAR KALIRIM.

Benim yazılarımın amacı, ben Müslümanım diyen din kardeşlerimi, KUR'AN A DAVET ETMEKTİR. GERİSİ HERKEZİN KENDİSİNE KALMIŞTIR. ÇÜNKÜ HEPİMİZ BU DÜNYADA İMTİHANDAN GEÇİYORUZ.
halukgta
31-08-2014:19:58 #4

İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Kur'an ın yanına, arkasına yada önüne onu tamamlayacak, ona ilave edecek hiç bir beşeri kitap yoktur. Bunu Allah Kur'an da söylüyor. Koyanlar şirk batağına batmış demektir.

Elbette Kur'an ı anlamak, ve özümsemek için yazılan kitaplar olacaktır. Hepimiz aynı kapasitede değiliz. Kur'an ı okuyup birbirimize anlatmak, izah etmek her Müslümanın görevidir.

Bizlere düşen ilk önce Kur'an ı anladığımız dilden okumak, üzerinde düşünmek olmalıdır. İslam alemi bunu yapmadığı, yada bunu yapmaları engellendiği için, her yazılanı din zannediyor, her söylenen Kur'an dan zannediliyor.

Bende bir insanım, yanlış yazabilirim. Onun içindir ki sizlerde Kur'an ı anladığınız dilden okuyup, bir bütün olarak düşünmelisiniz ve hayatınıza geçirmelisiniz. Yazılarımda Kur'an a muhalif bilmeden yazdığım bir sözüm olursa, lütfen beni KUR'AN İLE UYARINIZ, SİZLERE MİNNETTAR KALIRIM.

Benim yazılarımın amacı, ben Müslümanım diyen din kardeşlerimi, KUR'AN A DAVET ETMEKTİR. GERİSİ HERKEZİN KENDİSİNE KALMIŞTIR. ÇÜNKÜ HEPİMİZ BU DÜNYADA İMTİHANDAN GEÇİYORUZ.

xturk
Aktif Üye
38
31-08-2014:20:59
#5
Butun mesele sadece Kur'an ı anlamak butun kalbimle katiliyorum hadis diye yuzyillar sonra yazilan uyduruk yahudi hikayelerine ve hurafelerine son Kur'an yeter!
xturk
31-08-2014:20:59 #5

Butun mesele sadece Kur'an ı anlamak butun kalbimle katiliyorum hadis diye yuzyillar sonra yazilan uyduruk yahudi hikayelerine ve hurafelerine son Kur'an yeter!

naz78
Üye
5
01-09-2014:23:24
#6
Haluk bey ben hollanda da bir kasabada oturuyorum dun yazinizi okudum sonra cok guvendiyim camimizin imamina sordum hadisleri. sunete mualafet eden kafirdir dedi mutavater hadisleri inkar kafirlik olur diyo sizide onuda dinlayince kafamiz karisti
naz78
01-09-2014:23:24 #6

Haluk bey ben hollanda da bir kasabada oturuyorum dun yazinizi okudum sonra cok guvendiyim camimizin imamina sordum hadisleri. sunete mualafet eden kafirdir dedi mutavater hadisleri inkar kafirlik olur diyo sizide onuda dinlayince kafamiz karisti

halukgta
Moderator
378
02-09-2014:08:05
#7
Sayın Naz, ne yazık ki caminin imamı öğretildiği bilgileri size anlatıyor şaşırmadım. Lütfen kafanız karışmasın. Ülkemizde de caminin imamına sorsanız genel çoğunluğu aynı şeyi söyler. Onun için bu toplum bir arpa boyu yol alamadı. Allah sizleri Kur'an dan hesaba çekeceğim diye bir hüküm verdiyse, Kur'an da hiç bahsedilmeyen, onun vermediği bir hükümden de sorumlu tutar mı? Bu sorunuzun cevabını, kendi nefsinize verdiğiniz an, sorunu çözersiniz.

Elbette her bilgiden faydalanalım, ama Kur'an ın onayını alarak. Allah emin olmadığınız bilginin ardına düşmeyin sorumlu tutarım diyor. Lütfen yazılarımı takip ediniz. Bu sorularınızın cevabını daha detaylı bulacaksınız. Rabbim yardımcınız olsun.

Bir cuma hutbesinde vaiz ki bu müftü, hadisler Kur'an ayetleri gibidir, bir hadisi inkar ederseniz, Kur'an ı inkar etmiş sayılırsınız demişti. Sizce bu ŞİRK değil mi? Kur'an ile rivayet bilgiyi nasıl aynı kefeye koyarız. İşte camilerde bunlar anlatılıyor.

Ama önce Kur'an ı anladığınız dilden lütfen okumaya zaman ayırınız. O zaman daha farklı bakacaksınız konuya. Caminin imamı şöyle demiş, Haluk Bey böyle demiş değil, asıl olan KUR'AN ne demiş. Çünkü hepimiz imtihandan geçiyoruz.


Saygılarımla
halukgta
02-09-2014:08:05 #7

Sayın Naz, ne yazık ki caminin imamı öğretildiği bilgileri size anlatıyor şaşırmadım. Lütfen kafanız karışmasın. Ülkemizde de caminin imamına sorsanız genel çoğunluğu aynı şeyi söyler. Onun için bu toplum bir arpa boyu yol alamadı. Allah sizleri Kur'an dan hesaba çekeceğim diye bir hüküm verdiyse, Kur'an da hiç bahsedilmeyen, onun vermediği bir hükümden de sorumlu tutar mı? Bu sorunuzun cevabını, kendi nefsinize verdiğiniz an, sorunu çözersiniz.

Elbette her bilgiden faydalanalım, ama Kur'an ın onayını alarak. Allah emin olmadığınız bilginin ardına düşmeyin sorumlu tutarım diyor. Lütfen yazılarımı takip ediniz. Bu sorularınızın cevabını daha detaylı bulacaksınız. Rabbim yardımcınız olsun.

Bir cuma hutbesinde vaiz ki bu müftü, hadisler Kur'an ayetleri gibidir, bir hadisi inkar ederseniz, Kur'an ı inkar etmiş sayılırsınız demişti. Sizce bu ŞİRK değil mi? Kur'an ile rivayet bilgiyi nasıl aynı kefeye koyarız. İşte camilerde bunlar anlatılıyor.

Ama önce Kur'an ı anladığınız dilden lütfen okumaya zaman ayırınız. O zaman daha farklı bakacaksınız konuya. Caminin imamı şöyle demiş, Haluk Bey böyle demiş değil, asıl olan KUR'AN ne demiş. Çünkü hepimiz imtihandan geçiyoruz.


Saygılarımla

naz78
Üye
5
02-09-2014:23:27
#8
(02-09-2014:08:05)halukgta Sayın Naz, ne yazık ki caminin imamı öğretildiği bilgileri size anlatıyor şaşırmadım. Lütfen kafanız karışmasın. Ülkemizde de caminin imamına sorsanız genel çoğunluğu aynı şeyi söyler. Onun için bu toplum bir arpa boyu yol alamadı. Allah sizleri Kur'an dan hesaba çekeceğim diye bir hüküm verdiyse, Kur'an da hiç bahsedilmeyen, onun vermediği bir hükümden de sorumlu tutar mı? Bu sorunuzun cevabını, kendi nefsinize verdiğiniz an, sorunu çözersiniz.

Elbette her bilgiden faydalanalım, ama Kur'an ın onayını alarak. Allah emin olmadığınız bilginin ardına düşmeyin sorumlu tutarım diyor. Lütfen yazılarımı takip ediniz. Bu sorularınızın cevabını daha detaylı bulacaksınız. Rabbim yardımcınız olsun.

Bir cuma hutbesinde vaiz ki bu müftü, hadisler Kur'an ayetleri gibidir, bir hadisi inkar ederseniz, Kur'an ı inkar etmiş sayılırsınız demişti. Sizce bu ŞİRK değil mi? Kur'an ile rivayet bilgiyi nasıl aynı kefeye koyarız. İşte camilerde bunlar anlatılıyor.

Ama önce Kur'an ı anladığınız dilden lütfen okumaya zaman ayırınız. O zaman daha farklı bakacaksınız konuya. Caminin imamı şöyle demiş, Haluk Bey böyle demiş değil, asıl olan KUR'AN ne demiş. Çünkü hepimiz imtihandan geçiyoruz.


Saygılarımla

Inaniyorum haluk bey demek istediyim ben kurani kerime inaniyorum kuranda yoksa benim icin bitmistir benim deyil arkadaslarda aynen dusunuyor ben burda dogdum turkcem biraz kirik bir sey sormak istiyom size bizim burda 15-20 kisi bayan cemetimiz var icimizde iki bayan arkadas imam hatibden baska bayanlar altin gunu yapiyo bizde her hafta birimizin evinden hayirli cuma gunu yapsak imam hatibli bayan arkadas imamlik yaparmi cumamizi evde kilarsak kabul olurmu arkaslarlan cevap bekliyoruz sagolun
naz78
02-09-2014:23:27 #8

(02-09-2014:08:05)halukgta Sayın Naz, ne yazık ki caminin imamı öğretildiği bilgileri size anlatıyor şaşırmadım. Lütfen kafanız karışmasın. Ülkemizde de caminin imamına sorsanız genel çoğunluğu aynı şeyi söyler. Onun için bu toplum bir arpa boyu yol alamadı. Allah sizleri Kur'an dan hesaba çekeceğim diye bir hüküm verdiyse, Kur'an da hiç bahsedilmeyen, onun vermediği bir hükümden de sorumlu tutar mı? Bu sorunuzun cevabını, kendi nefsinize verdiğiniz an, sorunu çözersiniz.

Elbette her bilgiden faydalanalım, ama Kur'an ın onayını alarak. Allah emin olmadığınız bilginin ardına düşmeyin sorumlu tutarım diyor. Lütfen yazılarımı takip ediniz. Bu sorularınızın cevabını daha detaylı bulacaksınız. Rabbim yardımcınız olsun.

Bir cuma hutbesinde vaiz ki bu müftü, hadisler Kur'an ayetleri gibidir, bir hadisi inkar ederseniz, Kur'an ı inkar etmiş sayılırsınız demişti. Sizce bu ŞİRK değil mi? Kur'an ile rivayet bilgiyi nasıl aynı kefeye koyarız. İşte camilerde bunlar anlatılıyor.

Ama önce Kur'an ı anladığınız dilden lütfen okumaya zaman ayırınız. O zaman daha farklı bakacaksınız konuya. Caminin imamı şöyle demiş, Haluk Bey böyle demiş değil, asıl olan KUR'AN ne demiş. Çünkü hepimiz imtihandan geçiyoruz.


Saygılarımla

Inaniyorum haluk bey demek istediyim ben kurani kerime inaniyorum kuranda yoksa benim icin bitmistir benim deyil arkadaslarda aynen dusunuyor ben burda dogdum turkcem biraz kirik bir sey sormak istiyom size bizim burda 15-20 kisi bayan cemetimiz var icimizde iki bayan arkadas imam hatibden baska bayanlar altin gunu yapiyo bizde her hafta birimizin evinden hayirli cuma gunu yapsak imam hatibli bayan arkadas imamlik yaparmi cumamizi evde kilarsak kabul olurmu arkaslarlan cevap bekliyoruz sagolun

halukgta
Moderator
378
03-09-2014:08:57
#9
Değerli din kardeşim, bu konularla ilgili yazdığım makalelerim var. Onları yayınlarsam daha detaylı bilgi sizlere verecektir. Kısaca söylemem gerekirse, elbette kadın imamlık yapar. Allah böyle bir yasak getirmemiştir.

Cuma namazı yalnız erkeklere değil, kadınlara da farzdır.
halukgta
03-09-2014:08:57 #9

Değerli din kardeşim, bu konularla ilgili yazdığım makalelerim var. Onları yayınlarsam daha detaylı bilgi sizlere verecektir. Kısaca söylemem gerekirse, elbette kadın imamlık yapar. Allah böyle bir yasak getirmemiştir.

Cuma namazı yalnız erkeklere değil, kadınlara da farzdır.

 
  • 1 Oy - 5 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi