TÜRKİYE'DEKİ İŞLEMLER TC « EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Sosyal güvenlik sözleşmesinin Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen Genelge hükümler

Sosyal güvenlik sözleşmesinin Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen Genelge hükümler

Sosyal güvenlik sözleşmesinin Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen Genelge hükümler

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
03-03-2015:13:54
#1
Bu Genelge ile; 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin;
1- İkinci Bölümün;

a) “1.1 Türk vatandaşı olmak” başlıklı maddesinin birinci fıkrasının 2 nci cümlesindeki “yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı”, ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendinde yer alan “yazılı başvuru tarihinde sigortalının Türk vatandaşı” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ ya da izinle Türk vatandaşlığını kaybeden” ifadesi eklenmiş, ikinci fıkrasının (1) numaralı alt bendi “Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı ya da izinle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olmadığı tespit edilen sigortalılar ve Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen hak sahiplerinin borçlanma talepleri de reddedilecektir.” şekilde değiştirilmiş, (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) “8.1. Sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısının tespitinde” başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihin; üçüncü fıkrasında ise sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihinin borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilen tarihin sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak alınacağı hükmü, sosyal güvenlik sözleşmesinde ilk işe giriş tarihlerinin aylık bağlanmasında Türkiye’de ilk defa işe girdikleri tarih olarak alınmasına ilişkin açık hüküm bulunmayan sözleşmeli ülkeler ve sözleşmesiz ülkeler için uygulanacaktır.”

2- Dördüncü Bölümün “5.Kazanılmış haklar başlıklı maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi “Kanuna göre yurtdışı borçlanılması yapılabilmesi için, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yabancı bir ülkede geçen sigortalılık veya ev kadını sürelerinde Türk vatandaşı, borçlanma talep tarihinde ise Türk vatandaşı ya da izinle Türk vatandaşlığının kaybedilmiş olunması şartı aranmaktadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
03-03-2015:13:54 #1

Bu Genelge ile; 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin;
1- İkinci Bölümün;

a) “1.1 Türk vatandaşı olmak” başlıklı maddesinin birinci fıkrasının 2 nci cümlesindeki “yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı”, ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendinde yer alan “yazılı başvuru tarihinde sigortalının Türk vatandaşı” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ ya da izinle Türk vatandaşlığını kaybeden” ifadesi eklenmiş, ikinci fıkrasının (1) numaralı alt bendi “Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı ya da izinle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olmadığı tespit edilen sigortalılar ve Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen hak sahiplerinin borçlanma talepleri de reddedilecektir.” şekilde değiştirilmiş, (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) “8.1. Sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısının tespitinde” başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihin; üçüncü fıkrasında ise sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihinin borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilen tarihin sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak alınacağı hükmü, sosyal güvenlik sözleşmesinde ilk işe giriş tarihlerinin aylık bağlanmasında Türkiye’de ilk defa işe girdikleri tarih olarak alınmasına ilişkin açık hüküm bulunmayan sözleşmeli ülkeler ve sözleşmesiz ülkeler için uygulanacaktır.”

2- Dördüncü Bölümün “5.Kazanılmış haklar başlıklı maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi “Kanuna göre yurtdışı borçlanılması yapılabilmesi için, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yabancı bir ülkede geçen sigortalılık veya ev kadını sürelerinde Türk vatandaşı, borçlanma talep tarihinde ise Türk vatandaşı ya da izinle Türk vatandaşlığının kaybedilmiş olunması şartı aranmaktadır.” şeklinde değiştirilmiştir.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi