HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « ÇALIŞMA « TİCARET « EMEKLİLİK TÜRKİYE’DEN HOLLANDA’YA İHRACAT NASIL YAPILIR ?

TÜRKİYE’DEN HOLLANDA’YA İHRACAT NASIL YAPILIR ?

TÜRKİYE’DEN HOLLANDA’YA İHRACAT NASIL YAPILIR ?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
09-04-2015:11:57
#1
 

TÜRKİYE’DEN HOLLANDA’YA İHRACAT;


Hollanda pazarına giriş için en etkili yöntem fuarlardır. Hollanda'da düzenlenen uluslararası fuarlar ile Almanya, Fransa, İtalya gibi diğer ülkelerde düzenlenen önemli uluslararası fuarlar Hollandalı alıcılarla ilk teması kurmak için en uygun araçlardır.Aşağıda Hollanda'ya ihracat yapmayı planlayan şirketlere yönelik genel öneriler bulunmaktadır.
 
Hollanda'ya İhracatta Temel Alınacak Sorular


Ürünlerim için bir piyasa mevcut mu?Bazı durumlarda hazır piyasa araştırmaları mevcuttur. Eğer ilgilenilen konuya ilişkin bir pazar araştırması yoksa, Hollanda Ticaret Odası, o ürüne yönelik spesifik pazar araştırması yapabilecek bir kurumla irtibata geçilmesini sağlayabilmektedir.

Ürünüm ticari ve hukuki gereklere uygun mu?
Hollanda'ya ihracatta Avrupa Birliği mevzuatının dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, elektrikli ürünler ve oyuncaklar katı kalite standartlarına (CE damgası) uymak zorundadır. Bu düzenlemeler güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgilidir. Bu konuların Hollandalı alıcı firmayla konuşulmasında fayda görülmektedir. Ayrıca ürünün mevcut teknik gerekleri ihlal edip etmediğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ürünüm için etkili dağıtım kanalları hangileridir?
Kendinize nasıl bir yön seçeceksiniz? Muhatabınız ithalatçı, acente, distribütör, toptancı ya da direkt olarak son tüketici mi olacak?

Ne tür promosyon, ürünüm için faydalı olabilir?
Ticari fuarlar ve sergiler, Hollanda'da genel ve etkili promosyon olanakları sunmaktadırlar. Uluslararası ticaret danışmanları, Hollanda'ya satılması istenilen ürün için en efektif promosyon metotları konusunda tavsiyelerde bulunabilmektedirler.

Doğru iş ortağını nasıl bulabilirim?
Uluslararası ticaret danışmanları, iş ortakları (ithalatçı, acente, distribütör ya da toptancı) bulunması konusunda yardımcı olabilmektedirler. Eğer spesifik sorular sorulmak isteniyorsa veya doğru iş ortağının bulunması konusunda uzmanlık gerektiren desteğe ihtiyaç varsa, ticari bir danışmana başvurmak uygun olacaktır.

Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları: 
Ortaya çıkan anlaşmazlıklar tarafların kendi aralarında çözülemediği takdirde, sorunun ivedilikle bir hukuk danışmanına götürülmesinde yarar vardır. http://www.ticarialacaklar.com/
Hukuk danışmanının müvekkilinin savlarını hukuki dayanaklarıyla ortaya koyarak sorunun çözümünü karşı taraftan talep etmesi yoluyla, bir çok kez sorun mahkemeye taşınmadan çözüme ulaşılabilmektedir. Bu sonuç vermezse sorun mahkemeye götürülmelidir. Yargıç, bir arabulucu gibi hareket ederek öncelikle sorunun taraflar arasında iyi niyetle çözümünü temin etmeye çalışır. Bu şekilde de çözüme ulaşılamazsa normal yargılama süreci sonunda mahkeme kararı ile dava sonuçlandırılır. Davaların süresi, mahkemelerin iş yükü yanında tarafların mahkeme sürecinde iyi niyetle sorunun çözümünü temine yönelik davranıp davranmamasına göre değişebilir. Uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını mümkün olduğunca önlemek ve çıkabilecek uyuşmazlıkları kolay yönetebilmek açısından ticari ilişkinin mutlaka bir yazılı sözleşmeye dayanması ve sözleşmelerin Hollanda hukukunu ve ticari teamüllerini bilen hukuk veya iş danışmanlarına hazırlatılması çok önemlidir. Söz konusu danışmanlık hizmetleri çok düşük ücretlerle temin edilebilmesine rağmen,firmalarımızca çok yanlış bir şekilde gereksiz maliyet gibi değerlendirilmekte ve çoğu kez sözleşmesiz ya da karşı tarafın hazırladığı sözleşme esas alınarak ticari ilişkilere girişilmektedir. Ancak, Hollandalı şirketlerin genelde ticaretin inceliklerini ve sözleşmelerdeki açıkları çok iyi bildikleri ve bunları lehlerine kullanmakta çok başarılı oldukları ve çok sayıda firmamızın bu ihmalin bedelini çok ağır ödediği görülmüştür.

Sulh Kanalı İle Uzlaşma: Bu, borçların tahsili için daha etkin bir alternatif çözüm getirmektedir. Avrupa’da çok iyi gelişen ve şimdi de Türkiye’de daha yeni yeni Sulh Kanalı ile borçların takibi ve tahsili konusunda, alacaklı firmaların bu yeni yönetimi kullanarak, herhangi bir ön ödeme yapmadan, eğer borcun o ülkede tanzimi mümkün olursa, bu uzman kuruluşun daha evvel kabul edilen cüzi hizmet bedeline hak kazandığını veya bir tahsilat yapılmazsa, hiç bir şekilde bir ödeme yapılamamasını kavrayan ihracatçı ve alacaklı firmalar, Türkiye’de ve Benelux ülkelerinde bu şartlar ve kolaylıklar altında alacaklarının tahsil edilebileceğini öğrenmeye başlamışlardır. Son senelerde hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bu uzman bürolarını kullanmaya yönlenmişlerdir.

Sulh Kanalı ile alacakların, mahkeme dışında bir alternatif çözüm modeli olmakla beraber, her zaman iki tarafın ticari itibarlarının zedelenmemesini önlemektedir. Yeni uzlaşma yöntemi olduğunu ihracatçılar veya alacaklılar bu yönteme doğru gitmesinin tercih sebebi ise, mahkeme masrafları ve avukat vekaletname ücretlerinin olmayışı, yöntemin hızlı ve çözümeodaklı oluşu, kısa zamanda borçların tahsili ve tahsilat olursa ücret öderim politikası daha kolaylarına gelmekte ve bu alanda da tercihlerini yapmaktadırlar.
Onun için de son zamanlarda Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri çeşitli zamanlarda ihracatçılara ve kendi üyelerine bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermekte ve toplantılar düzenlemektedirler. Sulh Kanalı ile borçların tahsili ve çözüm alternatiflerihakkında düzenlenen seminerler de önem taşımaktadır. 
Çünkü yeni ihracata başlayan küçük ve orta ölçekli bir üreticinin, Benelux ülkelerindenbirisindeki alacağı için yapacağı avukat için masrafların çok yüksek olduğunu görmekte ve uzun süren bu davaların sonunda da fazla bir kazancının olmadığını fark etmiştir.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
09-04-2015:11:57 #1

 

TÜRKİYE’DEN HOLLANDA’YA İHRACAT;


Hollanda pazarına giriş için en etkili yöntem fuarlardır. Hollanda'da düzenlenen uluslararası fuarlar ile Almanya, Fransa, İtalya gibi diğer ülkelerde düzenlenen önemli uluslararası fuarlar Hollandalı alıcılarla ilk teması kurmak için en uygun araçlardır.Aşağıda Hollanda'ya ihracat yapmayı planlayan şirketlere yönelik genel öneriler bulunmaktadır.
 
Hollanda'ya İhracatta Temel Alınacak Sorular


Ürünlerim için bir piyasa mevcut mu?Bazı durumlarda hazır piyasa araştırmaları mevcuttur. Eğer ilgilenilen konuya ilişkin bir pazar araştırması yoksa, Hollanda Ticaret Odası, o ürüne yönelik spesifik pazar araştırması yapabilecek bir kurumla irtibata geçilmesini sağlayabilmektedir.

Ürünüm ticari ve hukuki gereklere uygun mu?
Hollanda'ya ihracatta Avrupa Birliği mevzuatının dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, elektrikli ürünler ve oyuncaklar katı kalite standartlarına (CE damgası) uymak zorundadır. Bu düzenlemeler güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgilidir. Bu konuların Hollandalı alıcı firmayla konuşulmasında fayda görülmektedir. Ayrıca ürünün mevcut teknik gerekleri ihlal edip etmediğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ürünüm için etkili dağıtım kanalları hangileridir?
Kendinize nasıl bir yön seçeceksiniz? Muhatabınız ithalatçı, acente, distribütör, toptancı ya da direkt olarak son tüketici mi olacak?

Ne tür promosyon, ürünüm için faydalı olabilir?
Ticari fuarlar ve sergiler, Hollanda'da genel ve etkili promosyon olanakları sunmaktadırlar. Uluslararası ticaret danışmanları, Hollanda'ya satılması istenilen ürün için en efektif promosyon metotları konusunda tavsiyelerde bulunabilmektedirler.

Doğru iş ortağını nasıl bulabilirim?
Uluslararası ticaret danışmanları, iş ortakları (ithalatçı, acente, distribütör ya da toptancı) bulunması konusunda yardımcı olabilmektedirler. Eğer spesifik sorular sorulmak isteniyorsa veya doğru iş ortağının bulunması konusunda uzmanlık gerektiren desteğe ihtiyaç varsa, ticari bir danışmana başvurmak uygun olacaktır.

Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları: 
Ortaya çıkan anlaşmazlıklar tarafların kendi aralarında çözülemediği takdirde, sorunun ivedilikle bir hukuk danışmanına götürülmesinde yarar vardır. http://www.ticarialacaklar.com/
Hukuk danışmanının müvekkilinin savlarını hukuki dayanaklarıyla ortaya koyarak sorunun çözümünü karşı taraftan talep etmesi yoluyla, bir çok kez sorun mahkemeye taşınmadan çözüme ulaşılabilmektedir. Bu sonuç vermezse sorun mahkemeye götürülmelidir. Yargıç, bir arabulucu gibi hareket ederek öncelikle sorunun taraflar arasında iyi niyetle çözümünü temin etmeye çalışır. Bu şekilde de çözüme ulaşılamazsa normal yargılama süreci sonunda mahkeme kararı ile dava sonuçlandırılır. Davaların süresi, mahkemelerin iş yükü yanında tarafların mahkeme sürecinde iyi niyetle sorunun çözümünü temine yönelik davranıp davranmamasına göre değişebilir. Uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını mümkün olduğunca önlemek ve çıkabilecek uyuşmazlıkları kolay yönetebilmek açısından ticari ilişkinin mutlaka bir yazılı sözleşmeye dayanması ve sözleşmelerin Hollanda hukukunu ve ticari teamüllerini bilen hukuk veya iş danışmanlarına hazırlatılması çok önemlidir. Söz konusu danışmanlık hizmetleri çok düşük ücretlerle temin edilebilmesine rağmen,firmalarımızca çok yanlış bir şekilde gereksiz maliyet gibi değerlendirilmekte ve çoğu kez sözleşmesiz ya da karşı tarafın hazırladığı sözleşme esas alınarak ticari ilişkilere girişilmektedir. Ancak, Hollandalı şirketlerin genelde ticaretin inceliklerini ve sözleşmelerdeki açıkları çok iyi bildikleri ve bunları lehlerine kullanmakta çok başarılı oldukları ve çok sayıda firmamızın bu ihmalin bedelini çok ağır ödediği görülmüştür.

Sulh Kanalı İle Uzlaşma: Bu, borçların tahsili için daha etkin bir alternatif çözüm getirmektedir. Avrupa’da çok iyi gelişen ve şimdi de Türkiye’de daha yeni yeni Sulh Kanalı ile borçların takibi ve tahsili konusunda, alacaklı firmaların bu yeni yönetimi kullanarak, herhangi bir ön ödeme yapmadan, eğer borcun o ülkede tanzimi mümkün olursa, bu uzman kuruluşun daha evvel kabul edilen cüzi hizmet bedeline hak kazandığını veya bir tahsilat yapılmazsa, hiç bir şekilde bir ödeme yapılamamasını kavrayan ihracatçı ve alacaklı firmalar, Türkiye’de ve Benelux ülkelerinde bu şartlar ve kolaylıklar altında alacaklarının tahsil edilebileceğini öğrenmeye başlamışlardır. Son senelerde hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bu uzman bürolarını kullanmaya yönlenmişlerdir.

Sulh Kanalı ile alacakların, mahkeme dışında bir alternatif çözüm modeli olmakla beraber, her zaman iki tarafın ticari itibarlarının zedelenmemesini önlemektedir. Yeni uzlaşma yöntemi olduğunu ihracatçılar veya alacaklılar bu yönteme doğru gitmesinin tercih sebebi ise, mahkeme masrafları ve avukat vekaletname ücretlerinin olmayışı, yöntemin hızlı ve çözümeodaklı oluşu, kısa zamanda borçların tahsili ve tahsilat olursa ücret öderim politikası daha kolaylarına gelmekte ve bu alanda da tercihlerini yapmaktadırlar.
Onun için de son zamanlarda Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri çeşitli zamanlarda ihracatçılara ve kendi üyelerine bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermekte ve toplantılar düzenlemektedirler. Sulh Kanalı ile borçların tahsili ve çözüm alternatiflerihakkında düzenlenen seminerler de önem taşımaktadır. 
Çünkü yeni ihracata başlayan küçük ve orta ölçekli bir üreticinin, Benelux ülkelerindenbirisindeki alacağı için yapacağı avukat için masrafların çok yüksek olduğunu görmekte ve uzun süren bu davaların sonunda da fazla bir kazancının olmadığını fark etmiştir.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi