ALMANYA « GURBETÇİLER DE « HUKUK KANUNLAR TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ! indir.

TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ! indir.

TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ! indir.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Administrator
Administrator
317
11-03-2011:19:11
#1
SORU-1 :
Türkiye –Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı Olanaklar
nelerdir?
Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak;
Vatandaşlarımızın,
 Alman vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük
bakımından eşit işlem göreceklerini,
 Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirileceğini,
 Almanya’da kazandıkları haklardan Türkiye’ye dönmeleri halinde de yararlanmaya
devam edeceklerini öngören temel haklar sağlamaktadır. Ayrıca, bu sözleşme ile;
a) Vatandaşlarımız ve aile bireylerinin;
*hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta
kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmaları,
b) Vatandaşlarımızın
*eş ve çocukları için yapılan aile yardımları ile
*işsizlik sigortası yardımlarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.
SORU-2 :
Almanya’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler?
 Almanya’da çalışmalarınızla ilgili olarak SİGORTA KARTI, ÇALIŞMA BELGESİ
ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
 Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde;
* ALMANYA’DA bağlı bulunduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
* Bu broşürün arkasında adresleri yazılı olan ALMANYA’DAKİ ÇALIŞMA
ATAŞELİKLERİMİZE
veya
*Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Dairesi Başkanlığı’na
TEL: 444 32 01 FAX: 435 32 14
başvurunuz.
ÖNEMLİ UYARI:
Yazılı başvurularda istek veya sorularınızı açıkça yazıp, varsa Türkiye ve Almanya sigorta
sicil numaralarınızı mutlaka belirtiniz.
SORU-3 :
Almanya’da çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık
yardımları yapılmaktadır?
*MUAYENE VE TEDAVİ AMAÇLI OLANLAR
 Hastalıkların teşhisi
 Diş muayeneleri
 Kür tedavileri
 İlaç, sargı ve şifa verici maddeler
*DİĞER YARDIMLAR
 Gözlükler, ortopedik gereçler ve diğer yardımcı araçlar,
 Hastanın evde bakımı
 Ev işleri için yardım
 Hastanelerde yatarak tedavi
 Yol masrafları
 Analık halinde yapılacak yardımlar.
SORU-4 :
Almanya’da çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden
kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar?
ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ (SİGORTALININ KENDİSİ)
 Eşi,
 Çocukları,
 Bir Alman Hastalık Kasasında sigortalı olan Türk işçilerinin Almanya’da oturan veya
devamlı ikametgahı burada bulunan ve yardıma müstahak eş ve çocukları da
sigortalıdır. Yardıma hak kazanmak için aile bireylerinin kendilerine ait ve belirli bir
sınırı aşmayan bir gelire sahip bulunmaları gerekmektedir.
 Çocuklar, 18 yaşını dolduruncaya kadar sigortalıdır. Çalışmayanlar, en fazla 23 yaşına
kadar sigortalıdırlar. Genel veya mesleki eğitim yapan çocuklar, en fazla 27 yaşını
dolduruncaya kadar yardım talep edebilirler. Bedeni, ruhi veya akli sakatlıkları
nedeniyle geçimlerini sağlayamayacak durumda olan çocuklar için bir yaş sınırı
yoktur. Ancak, bu kişilerin özürlülüklerinin aile sigortasından yararlanmakta iken
mevcut olması şartı aranmaktadır.
 Sigortalı ile aynı çatı altında yaşayan ve geçimlerinin tamamı veya büyük bir kısmı
sigortalı tarafından karşılanan ve geliri belirli bir sınır aşmayan diğer aile bireylerine
de Hastalık Yardım Sandıkları’nın tüzüklerine göre yardım yapılabilir.
(Üvey çocuklar, torunlar, bakım için alınan veya evlat edinilerek bakılan çocuklar vb.)
 Geçimi sigortalı tarafından sağlanan anne, baba, üvey anne/baba, kayınpeder/valide,
büyük baba/anne.
SORU-5 :
Almanya’da çalışan sigortalılar ile yanlarında oturan aile bireyleri, geçici olarak
(gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı
verilmektedir?
 Almanya’da çalışan sigortalılar ve yanlarında sürekli olarak oturan aile bireyleri,
ülkemizde hastalık ve analık yardımlarından ÜCRETSİZ olarak yararlanırlar.
 Yardımlar Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri
ile kurumla anlaşma yapmış diğer sağlık tesislerinde sağlanır.
ÖNEMLİ UYARI :
Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için Türkiye’ye gelmeden önce, mutlaka
alman hastalık kasasına sağlık yardımlarına hak kazanma belgesi düzenletiniz. bunlar işçi ve
aile bireyleri için T/A 11 formüleridir.
SORU – 6 :
Almanya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin
hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?
1. Önce Almanya’dan alınan formülerle Türkiye’de oturulan yere en yakın Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulmalıdır.
2. Bu şekilde yapılan başvurularda hiçbir ücret alınmaz.
3. Ancak, işçimiz Almanya’dan alması gereken belgeyi kaybetmiş, hiç almamış,
Almanya’da unutmuş veya belgenin yararlanma süresi geçmiş ise,
 Belge temini için (T/A 11) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik
Merkezine başvuruda bulunulur.
 Daha sonra kişi Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri ile kurumla anlaşma yapmış diğer
sağlık tesislerinde tedavisini ücretli olarak yaptırır.
 Bu ücretin Almanya’dan alınabilmesi için, işçimizin Türkiye’deki Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması gerekmektedir. Bu ücretin
Almanya Sigorta Kurumundan talebini, ilgili belgeleri göndermek suretiyle Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine yapar veya belgeler
Almanya’da bağlı olunan hastalık kasasına ibraz edilmek üzere sigortalıya verilir.
ÖNEMLİ UYARI :
1. Kendiniz veya aile bireylerinizle birlikte geldiğinizde, sağlık yardımlarına ihtiyaç
duymanız halinde, öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik
merkezine müracaat etmek zorundasınız. zorunlu olarak sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine müracaat edememeniz halinde; acil olarak
kurumla anlaşma yapılmamış bir sağlık tesisinde yapılan bir tedaviden sosyal güvenlik
il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine derhal haberdar etmeniz gerekmektedir.
2. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına siz veya eş ve çocuklarınız muayene ve tedavi için
başvurduğunuzda ilgili görevlilere Almanya adına tedavi gördüğünüzü mutlaka
bildiriniz.
SORU-7 :
Sigortalı ve beraberinde aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra
(hastalandıktan sonra) bağlı oldukları hastalık sandığının izniyle Türkiye’ye gelmeleri
halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır?
Almanya’da çalışan sigortalıların veya yanlarında ikamet eden aile bireylerinin Almanya’da
hastalanmaları halinde, gerek istirahatlı oldukları süreyi gerekse tedavilerine devam olunmak
üzere bağlı oldukları Alman Hastalık Yardım Sandıkları’nın izni ile ülkemize gönderilmeleri
halinde, sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
ANCAK;
Alman Hastalık Yardım Sandığınca haklarında düzenlenmiş Sağlık yardımı belgesi,
bulunanlara Türkiye’de sağlık yardımı almak için ne yapmalıdır?
T/A 12 formülerinin en önemli özelliği, Türkiye’de ikamet adresinde kullanılabilir olmasıdır.
ÖNEMLİ UYARI :
··Sigortalı, Türkiye’ye gelir gelmez ikametgah adresini bölgesi içine alan sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine veya acil bir durumda daha sonra yetkili müdürlüğe
bilgi verilmek koşuluyla, ikametgahına en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal
güvenlik merkezine başvurmak zorundadır.
AYRICA;
··Almanya’da çalışan kadın sigortalı veya erkek sigortalının sigortalı olmayan eşinin doğum
yapmak üzere Türkiye’ye gelmesi halinde de, sağlık tesislerinden yararlanabilmesi için yine
Alman Hastalık Kasasınca düzenlenmiş T/A 12 formülerini alması gerekmektedir.
SORU-8 :
Almanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere
Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır?
 Almanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere
Türkiye’ye gönderilecek olan sigortalıların, İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilmek üzere Alman İş kazaları ve Meslek
Hastalıkları sigortası tarafından düzenlenmiş (T/A 23) formülerini ibraz etmesi
gerekmektedir.
 Bu belge ile sadece sigortalının kazadan dolayı veya meslek hastalığı nedeniyle ortaya
çıkan rahatsızlıkları tedavi edilebilir.
 Bu formüler sadece sigortalı için düzenlenir.
SORU-9 :
Almanya’da çalışan işçilerin Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri, sağlık
yardımlarından yararlanabilirler?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının © bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık
sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a) Eşi,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan
çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan
çocukları,
c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen
ana ve babası,
sağlık yardımlarından yararlanmakla birlikte Kanunun Genel Sağlık Sigortası geçiş
hükümlerine ilişkin Geçici 12 inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre “ ilgili kanunları gereği
tedavi yardımları karşılanan kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının
bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sayılmaktadırlar.
SORU-10 :
Almanya’da çalışan işçilerin, Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından
ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?
 Sigortalının Türkiye’de ikamet eden aile bireylerine, bağlı oldukları Alman Hastalık
Kasaları adına SGK tarafından sağlık yardımları yapılması için ilgili Alman Hastalık
Kasasınca düzenlenmiş olan yardımların tarihini ve yardımlara hak kazanan aile
bireylerini gösterir T/A 9 işaretli formülerin sağlanması gerekmektedir.
 Bu belgeyi sağlamak için sigortalılar, bağlı bulundukları Alman Hastalık Kasasına
başvurarak Türkiye’de oturan ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık
yardımlarından yararlanmalarını sağlamak amacı ile T/A 91 rehberini talep ederek,
rehberin son sayfasını doldurup Alman Hastalık Kasasına vereceklerdir.
 Alman Hastalık Kasası, bu bildirimi alınca T/A 9 formülerini düzenleyerek
sigortalının aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine gönderecektir.
ÖNEMLİ UYARI :
T/A 91 Rehberini doldururken, aile bireylerinizin Türkiye adreslerini açık ve net bir şekilde
veriniz (İL, İLÇE, MAHALLE VE SOKAK ADI İLE KAPI NUMARASI).
SORU-11 :
Sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada
kendi imkanları ile ücretli tedavi görmesi halinde muayene ve tedavi masraflarının
alman hastalık sandıklarınca ödenmesi ne şekilde olur?
Almanya’dan geçici olarak ülkemize gelen sigortalılar ve yanında ikamet eden aile
bireylerinin ülkemizde kendi imkanları ile sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedavilerine ait
masraflar, sigortalı tarafından Alman Hastalık Kasasına ibraz edildikten sora, Alman Sandığı,
yapılan bu masrafları ödeme kararı aldığı takdirde, ödenecek miktarlar Kurumumuzdan
öğrenilmek suretiyle ilgililere iade edilir.
NOT :
01/10/2008 tarihinden itibaren Kurumdan gelir ve aylık almakta olan genel sağlık sigortalısı
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri
için katılım payı Kurumca ödenen bedeller üzerinden % 10, kapsamdaki diğer genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için % 20 olarak uygulanacaktır.
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ortez, protez, iyileştirme araç
ve gereçleri için ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari
ücretin % 75’ini geçemez. % 75’lik üst sınırının hesaplanmasında her bir ortez, protez,
iyileştirme araç ve gereci bağımsız olarak değerlendirilir.
SORU-12 :
Almanya mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?
 Meslek malulü durumunda olduğunun veya kazanma gücünün yitirildiğinin hekim
raporu ile belgelenmesi,
 En az 60 aylık sigortalılık (prim ödeme) süresinin bulunması,
 Malullük durumunun meydana geldiği tarihten önceki son beş yıl içinde, en az 36 ay
mecburi sigorta primi ödenmiş olması gereklidir.
ÖNEMLİ UYARI :
Alman sosyal güvenlik mevzuatında yapılan ve 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren bir
değişiklikle, mesleki iş göremezlik veya malullük aylığına hak kazandıran mevcut koşullara,
“sigorta olayının ortaya çıktığı tarihten önceki son 60 ay içinde 36 ay sigortaya tabi işlerde
çalışmış olmak” koşulu da eklenmiştir.
Bu düzenlemeye göre, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra Alman Sigorta
Kurumundan aylık tahsisi talebinde bulunan vatandaşlarımızın bu talepleri, Yasanın
öngördüğü anlamda “malul” sayılsalar bile; “son 60 ay içinde 36 ay sigortalı çalışmış olmak”
koşulunu yerine getirmedikleri gerekçesiyle reddedilmektedir.
Diğer taraftan, vatandaşlarımıza Alman sosyal güvenlik mevzuatına göre, işgücü kaybı
yanında, Alman İş Piyasasının durumu da dikkate alınarak tahsis edilen malullük aylıkları,
hak sahibi vatandaşlarımızın Almanya’dan kesin olarak ayrılması halinde, söz konusu
mevzuat uyarınca; iş piyasası durumunun büyük veya küçük oranda dikkate alınmış olmasına
göre, ya tümü ile kesilmekte ya da “meslekte iş göremezlik” aylığına dönüştürülerek 1/3
eksiği ile ödenmektedir. Vatandaşlarımızın yurda dönmeden önce Ataşeliklerimize müracaat
etmeleri yararlı olacaktır.
SORU-13 :
Alman mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir?
Alman sosyal sigorta mevzuatına göre;
a. 65 yaşını dolduran ve 60 ay hizmeti olan,
b. 63 yaşını dolduran ve 35 yıl hizmeti olan,
c. 60 yaşını dolduran, 35 yıl hizmeti olan, “malul” sayılan veya “iş göremezlik” ya da
“mesleğini icra edemez” durumda olan ve
d. 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan, son 10 yıl içinde 8 yıl prim ödemiş ve son
1,5 yıl içinde 52 hafta “işsiz” kalmış olan sigortalılar ile
e. 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan ve 40 yaşını doldurduktan sonra 10 yıldan
fazla sigorta primi ödemiş olan kadın sigortalılar “yaşlılık aylığı”na hak
kazanmaktadırlar.
SORU-14 :
Türkiye’de veya Almanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık
bağlanabilir mi?
Türkiye ve Almanya’da geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından
aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta
kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir.
SORU-15 :
Türkiye’de veya Almanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet
birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?
Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise,
her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik
hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında
kısmi aylık bağlanabilir.
SORU-16 :
Türkiye-Almanya sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?
Almanya’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
 Sosyal Güvenlik Kurumuna(Mülga SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur)
 Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.
SORU-17 :
Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?
Almanya’da çalışan Türk işçileri, Almanya’da yanlarında kalan çocukları ve Türkiye’de
yaşayan çocukları için Aile Yardımlarından yararlanırlar.
ÇOCUK PARASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN:
 İşçilerimiz “KG 51” kod nolu talepnameyi doldurarak Alman İş ve İşçi Bulma
Kurumuna vermelidirler.
 Çocuk parası ödenmesi hakkında “KG 51” kod nolu talepname, “KG 53-t” kod nolu
Medeni Hal Belgesi ile kanıtlanmalıdır. Medeni Hal Belgeleri, işçinin kayıtlı
bulunduğu nüfus idaresindeki bilgilere göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal
Güvenlik Merkezine düzenlenmektedir.
 MEDENİ HAL BELGELERİ düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, her yıl
yenilenmelidir.
SORU-18 :
Çocuk paralarının Türkiye’ye transferi mümkün müdür?
Almanya’da çalışıp da Türkiye’de ikamet eden çocuklarına bakmayan Türk işçilerinin, çocuk
paraları kesilerek doğrudan doğruya Türkiye’deki eşe ve çocukların geçimini sağlayan diğer
gerçek ya da tüzel kişilere transfer edilebilir. Çocuk paralarının transferi, Kurumumuzun
talebi ve aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
SORU-19 :
Almanya’dan prim iadesi ne zaman talep edilebilir?
Almanya’yı terk eden Türk vatandaşları, Almanya’da mecburi sigortalılıklarının sona erdiği
tarih itibariyle, (hastalık parası, işsizlik parası, işsizlik yardımı vb. ödemelerden
yararlananların ödemenin bitim tarihinden itibaren) iki yıllık bekleme süresini doldurdukları
takdirde prim iadesi talebinde bulunabilirler.
İkametgahlarını Türkiye’ye nakledenlerden, iki yıllık bekleme süresini doldurmadan herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanların, prim iadesi talebinde bulunabilmeleri
için, çalışmalarının bitim tarihinden itibaren iki yıllık bekleme süresini doldurmaları
gerekmektedir.
SORU-20 :
Primlerin iade edileceği hak sahipleri kimlerdir?
 Dul eş,
 Dul eş mevcut değil ise yetimler,
 Dul erkek veya dul kadın; üvey baba veya üvey anne ise, üvey baba veya üvey anne
ile birlikte yetim çocuklar.
SORU-21:
Dul ve yetimlere prim iadesi için bekleme süresi ne kadardır?
Dul ve yetimler için bekleme süresi söz konusu değildir.
SORU-22 :
Yetimler ne zamana kadar prim iadesi talebinde bulunabilirler?
 18 yaşını dolduracakları tarihe kadar,
 Öğrenimlerine veya mesleki eğitime devam edenler ile bedensel ya da ruhi özürlülük
nedeniyle kendi geçimlerini sağlayamayacak durumda olan yetimler; 27 yaşlarını
dolduruncaya kadar.
SORU-23 :
Hangi primler iade edilemez?
 Sigortalının bizzat katkıda bulunmaması nedeniyle prim iadesi kapsamı dışında
bırakılan primler,
 çocuk yetiştirme sürelerine ait primler,
 işveren hissesi,
 kazanç yerine geçerli olan (işsizlik parası, işsizlik yardımı vb.) ödemeler için
yatırılmış olan primler,
 herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir yardım varsa, bu yardımlardan
önceki primler.
SORU-24 :
Prim iadesi için nereye başvurmak gerekir?
Almanya’yı terk eden Türk vatandaşları; Alman sigorta kartlarının asılları, nüfus cüzdanları
ile birlikte bizzat ikamet ettikleri yere en yakın SSK Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne
başvurmalıdırlar.
ÖNEMLİ HATIRLATMA :
1.Türkiye’ye kesin olarak dönen vatandaşlarımızın ve mirasçılarının, alman sosyal
güvenlik mevzuatından doğan talep hakları; Türk-Alman sosyal güvenlik sözleşmesinin
47 (a) maddesinde öngörülen “yetki”ye dayanılarak Almanya’daki birimlerimizce
(Nürnberg çalışma ve sosyal güvenlik ataşeliğimizce) izlenmekte; alman sigorta kurumu
ile çözüme bağlanamayan uyuşmazlıklar yargı merciine intikal ettirilmekte, söz konusu
vatandaşlarımızın bu hakları yargı mercii önünde de savunulmaktadır.
2.Prim iade tutarı isteğiniz halinde tarafınıza döviz olarak ödenebilir.
BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARININ
ADRESLERİ
ADRES VE TELEFON NUMARALARIMIZ
T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON:
+90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14 (PBX)
ALMANYA BULUNAN MÜŞAVİRLİK VE ATEŞELİKLERİMİZİN TELEFON VE
ADRESLERİ
F.ALMANYA
Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
Rungestr. 9 10179 Berlin – F.ALMANYA
0049/30/278 96 85-0
0049/30/278 96 85-8
E-mail: calismamus@gmx.de
Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Johann Georg str. 11, 10709 Berlin - F.ALMANYA
0049-30-34153 95 – 0049-30-69713773
0049-30-892 50 33/34 Santral
0049-30-342 42 04
E-mail :
Frankfurt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Zeppelinallee 17, 60 325 Frankfurt/Main –
F.ALMANYA
0049 / 69/ 77 88 41
0049 / 69/ 79500328 Santral
0049/ 69 / 77 80 41
E-mail: calismaffm@t-online.de
Mainz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
: An der Karlsschanze 7, 551 31 Mainz –F.ALMANYA
: 0049/6131/ 83 39 93
: 0049/6131/81202
: E-mail: tgk@tap.de
Hannover Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Andreae Str. 2-A, 30159 Hannover- F.ALMANYA
0049/511/363 25 09
0049/511/3008104
E-mail:
Hamburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Mittelweg 13/3, 20148 Hamburg- F.ALMANYA
0049/40/44809366
0049/40/44809355
E-mail:
Düsseldorf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Graf-Adolf Str. 80, 40210 Düsseldorf- F.ALMANYA
0049/211 35 94 69
0049/211 179 57 75
E-mail: tr-arbeitsattache-dus@web.de
Karlsruhe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Krieg str. 216, 76135 Karlsruhe - F.ALMANYA
0049/721/85 77 87
0049/721/84719
E-mail: karlsruheturkgenkon@t.online.de
Essen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Klarastr 1-3, 45130 Essen - F.ALMANYA
0049/201/793340
0049/201/784779
E-mail: tck.essen@t.online.de
Nürnberg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Regensburgerstr 69, 90429 Nürnberg - F.ALMANYA
(0049-911) 26 01 66
(0049-911) 409 95 36
(0049-911) 409 92 93
E-mail: tcnbgbak@aol.com
Münster Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Lotharinger Str.25-27, 48147 Münster – F.ALMANYA
0049/251/42 492
0049/251/414 70 52 Santral
0049/251/43 327
E-mail: munster.tgk-mun476-00396@t.online.de
Stuttgart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Kerner-Str. 19/B, 70182 Stuttgart – F.ALMANYA
0049/711/286 52 70
0049/711/286 52 76
E-mail: tcstuk.mkon@t-online.de
Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Goethestr. 5/3 , 80336 München- F.ALMANYA
0049/89/55028848
0049/89/1780310-Santral
0049/89/55028849
E-mail: trkonmune@aol.com
Köln Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Luxemburgerstr.285,50354.Hürth Köln. F.ALMANYA
0049/2233/76732
0049/2233/76732
E.mail:calisma.koeln@t.online.de
Administrator
11-03-2011:19:11 #1

SORU-1 :
Türkiye –Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı Olanaklar
nelerdir?
Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak;
Vatandaşlarımızın,
 Alman vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük
bakımından eşit işlem göreceklerini,
 Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirileceğini,
 Almanya’da kazandıkları haklardan Türkiye’ye dönmeleri halinde de yararlanmaya
devam edeceklerini öngören temel haklar sağlamaktadır. Ayrıca, bu sözleşme ile;
a) Vatandaşlarımız ve aile bireylerinin;
*hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta
kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmaları,
b) Vatandaşlarımızın
*eş ve çocukları için yapılan aile yardımları ile
*işsizlik sigortası yardımlarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.
SORU-2 :
Almanya’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler?
 Almanya’da çalışmalarınızla ilgili olarak SİGORTA KARTI, ÇALIŞMA BELGESİ
ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
 Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde;
* ALMANYA’DA bağlı bulunduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
* Bu broşürün arkasında adresleri yazılı olan ALMANYA’DAKİ ÇALIŞMA
ATAŞELİKLERİMİZE
veya
*Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Dairesi Başkanlığı’na
TEL: 444 32 01 FAX: 435 32 14
başvurunuz.
ÖNEMLİ UYARI:
Yazılı başvurularda istek veya sorularınızı açıkça yazıp, varsa Türkiye ve Almanya sigorta
sicil numaralarınızı mutlaka belirtiniz.
SORU-3 :
Almanya’da çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık
yardımları yapılmaktadır?
*MUAYENE VE TEDAVİ AMAÇLI OLANLAR
 Hastalıkların teşhisi
 Diş muayeneleri
 Kür tedavileri
 İlaç, sargı ve şifa verici maddeler
*DİĞER YARDIMLAR
 Gözlükler, ortopedik gereçler ve diğer yardımcı araçlar,
 Hastanın evde bakımı
 Ev işleri için yardım
 Hastanelerde yatarak tedavi
 Yol masrafları
 Analık halinde yapılacak yardımlar.
SORU-4 :
Almanya’da çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden
kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar?
ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ (SİGORTALININ KENDİSİ)
 Eşi,
 Çocukları,
 Bir Alman Hastalık Kasasında sigortalı olan Türk işçilerinin Almanya’da oturan veya
devamlı ikametgahı burada bulunan ve yardıma müstahak eş ve çocukları da
sigortalıdır. Yardıma hak kazanmak için aile bireylerinin kendilerine ait ve belirli bir
sınırı aşmayan bir gelire sahip bulunmaları gerekmektedir.
 Çocuklar, 18 yaşını dolduruncaya kadar sigortalıdır. Çalışmayanlar, en fazla 23 yaşına
kadar sigortalıdırlar. Genel veya mesleki eğitim yapan çocuklar, en fazla 27 yaşını
dolduruncaya kadar yardım talep edebilirler. Bedeni, ruhi veya akli sakatlıkları
nedeniyle geçimlerini sağlayamayacak durumda olan çocuklar için bir yaş sınırı
yoktur. Ancak, bu kişilerin özürlülüklerinin aile sigortasından yararlanmakta iken
mevcut olması şartı aranmaktadır.
 Sigortalı ile aynı çatı altında yaşayan ve geçimlerinin tamamı veya büyük bir kısmı
sigortalı tarafından karşılanan ve geliri belirli bir sınır aşmayan diğer aile bireylerine
de Hastalık Yardım Sandıkları’nın tüzüklerine göre yardım yapılabilir.
(Üvey çocuklar, torunlar, bakım için alınan veya evlat edinilerek bakılan çocuklar vb.)
 Geçimi sigortalı tarafından sağlanan anne, baba, üvey anne/baba, kayınpeder/valide,
büyük baba/anne.
SORU-5 :
Almanya’da çalışan sigortalılar ile yanlarında oturan aile bireyleri, geçici olarak
(gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı
verilmektedir?
 Almanya’da çalışan sigortalılar ve yanlarında sürekli olarak oturan aile bireyleri,
ülkemizde hastalık ve analık yardımlarından ÜCRETSİZ olarak yararlanırlar.
 Yardımlar Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri
ile kurumla anlaşma yapmış diğer sağlık tesislerinde sağlanır.
ÖNEMLİ UYARI :
Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için Türkiye’ye gelmeden önce, mutlaka
alman hastalık kasasına sağlık yardımlarına hak kazanma belgesi düzenletiniz. bunlar işçi ve
aile bireyleri için T/A 11 formüleridir.
SORU – 6 :
Almanya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin
hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?
1. Önce Almanya’dan alınan formülerle Türkiye’de oturulan yere en yakın Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulmalıdır.
2. Bu şekilde yapılan başvurularda hiçbir ücret alınmaz.
3. Ancak, işçimiz Almanya’dan alması gereken belgeyi kaybetmiş, hiç almamış,
Almanya’da unutmuş veya belgenin yararlanma süresi geçmiş ise,
 Belge temini için (T/A 11) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik
Merkezine başvuruda bulunulur.
 Daha sonra kişi Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri ile kurumla anlaşma yapmış diğer
sağlık tesislerinde tedavisini ücretli olarak yaptırır.
 Bu ücretin Almanya’dan alınabilmesi için, işçimizin Türkiye’deki Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması gerekmektedir. Bu ücretin
Almanya Sigorta Kurumundan talebini, ilgili belgeleri göndermek suretiyle Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine yapar veya belgeler
Almanya’da bağlı olunan hastalık kasasına ibraz edilmek üzere sigortalıya verilir.
ÖNEMLİ UYARI :
1. Kendiniz veya aile bireylerinizle birlikte geldiğinizde, sağlık yardımlarına ihtiyaç
duymanız halinde, öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik
merkezine müracaat etmek zorundasınız. zorunlu olarak sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine müracaat edememeniz halinde; acil olarak
kurumla anlaşma yapılmamış bir sağlık tesisinde yapılan bir tedaviden sosyal güvenlik
il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine derhal haberdar etmeniz gerekmektedir.
2. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına siz veya eş ve çocuklarınız muayene ve tedavi için
başvurduğunuzda ilgili görevlilere Almanya adına tedavi gördüğünüzü mutlaka
bildiriniz.
SORU-7 :
Sigortalı ve beraberinde aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra
(hastalandıktan sonra) bağlı oldukları hastalık sandığının izniyle Türkiye’ye gelmeleri
halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır?
Almanya’da çalışan sigortalıların veya yanlarında ikamet eden aile bireylerinin Almanya’da
hastalanmaları halinde, gerek istirahatlı oldukları süreyi gerekse tedavilerine devam olunmak
üzere bağlı oldukları Alman Hastalık Yardım Sandıkları’nın izni ile ülkemize gönderilmeleri
halinde, sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
ANCAK;
Alman Hastalık Yardım Sandığınca haklarında düzenlenmiş Sağlık yardımı belgesi,
bulunanlara Türkiye’de sağlık yardımı almak için ne yapmalıdır?
T/A 12 formülerinin en önemli özelliği, Türkiye’de ikamet adresinde kullanılabilir olmasıdır.
ÖNEMLİ UYARI :
··Sigortalı, Türkiye’ye gelir gelmez ikametgah adresini bölgesi içine alan sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine veya acil bir durumda daha sonra yetkili müdürlüğe
bilgi verilmek koşuluyla, ikametgahına en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal
güvenlik merkezine başvurmak zorundadır.
AYRICA;
··Almanya’da çalışan kadın sigortalı veya erkek sigortalının sigortalı olmayan eşinin doğum
yapmak üzere Türkiye’ye gelmesi halinde de, sağlık tesislerinden yararlanabilmesi için yine
Alman Hastalık Kasasınca düzenlenmiş T/A 12 formülerini alması gerekmektedir.
SORU-8 :
Almanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere
Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır?
 Almanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere
Türkiye’ye gönderilecek olan sigortalıların, İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilmek üzere Alman İş kazaları ve Meslek
Hastalıkları sigortası tarafından düzenlenmiş (T/A 23) formülerini ibraz etmesi
gerekmektedir.
 Bu belge ile sadece sigortalının kazadan dolayı veya meslek hastalığı nedeniyle ortaya
çıkan rahatsızlıkları tedavi edilebilir.
 Bu formüler sadece sigortalı için düzenlenir.
SORU-9 :
Almanya’da çalışan işçilerin Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri, sağlık
yardımlarından yararlanabilirler?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının © bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık
sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a) Eşi,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan
çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan
çocukları,
c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen
ana ve babası,
sağlık yardımlarından yararlanmakla birlikte Kanunun Genel Sağlık Sigortası geçiş
hükümlerine ilişkin Geçici 12 inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre “ ilgili kanunları gereği
tedavi yardımları karşılanan kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının
bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sayılmaktadırlar.
SORU-10 :
Almanya’da çalışan işçilerin, Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından
ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?
 Sigortalının Türkiye’de ikamet eden aile bireylerine, bağlı oldukları Alman Hastalık
Kasaları adına SGK tarafından sağlık yardımları yapılması için ilgili Alman Hastalık
Kasasınca düzenlenmiş olan yardımların tarihini ve yardımlara hak kazanan aile
bireylerini gösterir T/A 9 işaretli formülerin sağlanması gerekmektedir.
 Bu belgeyi sağlamak için sigortalılar, bağlı bulundukları Alman Hastalık Kasasına
başvurarak Türkiye’de oturan ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık
yardımlarından yararlanmalarını sağlamak amacı ile T/A 91 rehberini talep ederek,
rehberin son sayfasını doldurup Alman Hastalık Kasasına vereceklerdir.
 Alman Hastalık Kasası, bu bildirimi alınca T/A 9 formülerini düzenleyerek
sigortalının aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine gönderecektir.
ÖNEMLİ UYARI :
T/A 91 Rehberini doldururken, aile bireylerinizin Türkiye adreslerini açık ve net bir şekilde
veriniz (İL, İLÇE, MAHALLE VE SOKAK ADI İLE KAPI NUMARASI).
SORU-11 :
Sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada
kendi imkanları ile ücretli tedavi görmesi halinde muayene ve tedavi masraflarının
alman hastalık sandıklarınca ödenmesi ne şekilde olur?
Almanya’dan geçici olarak ülkemize gelen sigortalılar ve yanında ikamet eden aile
bireylerinin ülkemizde kendi imkanları ile sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedavilerine ait
masraflar, sigortalı tarafından Alman Hastalık Kasasına ibraz edildikten sora, Alman Sandığı,
yapılan bu masrafları ödeme kararı aldığı takdirde, ödenecek miktarlar Kurumumuzdan
öğrenilmek suretiyle ilgililere iade edilir.
NOT :
01/10/2008 tarihinden itibaren Kurumdan gelir ve aylık almakta olan genel sağlık sigortalısı
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri
için katılım payı Kurumca ödenen bedeller üzerinden % 10, kapsamdaki diğer genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için % 20 olarak uygulanacaktır.
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ortez, protez, iyileştirme araç
ve gereçleri için ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari
ücretin % 75’ini geçemez. % 75’lik üst sınırının hesaplanmasında her bir ortez, protez,
iyileştirme araç ve gereci bağımsız olarak değerlendirilir.
SORU-12 :
Almanya mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?
 Meslek malulü durumunda olduğunun veya kazanma gücünün yitirildiğinin hekim
raporu ile belgelenmesi,
 En az 60 aylık sigortalılık (prim ödeme) süresinin bulunması,
 Malullük durumunun meydana geldiği tarihten önceki son beş yıl içinde, en az 36 ay
mecburi sigorta primi ödenmiş olması gereklidir.
ÖNEMLİ UYARI :
Alman sosyal güvenlik mevzuatında yapılan ve 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren bir
değişiklikle, mesleki iş göremezlik veya malullük aylığına hak kazandıran mevcut koşullara,
“sigorta olayının ortaya çıktığı tarihten önceki son 60 ay içinde 36 ay sigortaya tabi işlerde
çalışmış olmak” koşulu da eklenmiştir.
Bu düzenlemeye göre, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra Alman Sigorta
Kurumundan aylık tahsisi talebinde bulunan vatandaşlarımızın bu talepleri, Yasanın
öngördüğü anlamda “malul” sayılsalar bile; “son 60 ay içinde 36 ay sigortalı çalışmış olmak”
koşulunu yerine getirmedikleri gerekçesiyle reddedilmektedir.
Diğer taraftan, vatandaşlarımıza Alman sosyal güvenlik mevzuatına göre, işgücü kaybı
yanında, Alman İş Piyasasının durumu da dikkate alınarak tahsis edilen malullük aylıkları,
hak sahibi vatandaşlarımızın Almanya’dan kesin olarak ayrılması halinde, söz konusu
mevzuat uyarınca; iş piyasası durumunun büyük veya küçük oranda dikkate alınmış olmasına
göre, ya tümü ile kesilmekte ya da “meslekte iş göremezlik” aylığına dönüştürülerek 1/3
eksiği ile ödenmektedir. Vatandaşlarımızın yurda dönmeden önce Ataşeliklerimize müracaat
etmeleri yararlı olacaktır.
SORU-13 :
Alman mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir?
Alman sosyal sigorta mevzuatına göre;
a. 65 yaşını dolduran ve 60 ay hizmeti olan,
b. 63 yaşını dolduran ve 35 yıl hizmeti olan,
c. 60 yaşını dolduran, 35 yıl hizmeti olan, “malul” sayılan veya “iş göremezlik” ya da
“mesleğini icra edemez” durumda olan ve
d. 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan, son 10 yıl içinde 8 yıl prim ödemiş ve son
1,5 yıl içinde 52 hafta “işsiz” kalmış olan sigortalılar ile
e. 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan ve 40 yaşını doldurduktan sonra 10 yıldan
fazla sigorta primi ödemiş olan kadın sigortalılar “yaşlılık aylığı”na hak
kazanmaktadırlar.
SORU-14 :
Türkiye’de veya Almanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık
bağlanabilir mi?
Türkiye ve Almanya’da geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından
aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta
kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir.
SORU-15 :
Türkiye’de veya Almanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet
birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?
Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise,
her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik
hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında
kısmi aylık bağlanabilir.
SORU-16 :
Türkiye-Almanya sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?
Almanya’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
 Sosyal Güvenlik Kurumuna(Mülga SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur)
 Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.
SORU-17 :
Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?
Almanya’da çalışan Türk işçileri, Almanya’da yanlarında kalan çocukları ve Türkiye’de
yaşayan çocukları için Aile Yardımlarından yararlanırlar.
ÇOCUK PARASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN:
 İşçilerimiz “KG 51” kod nolu talepnameyi doldurarak Alman İş ve İşçi Bulma
Kurumuna vermelidirler.
 Çocuk parası ödenmesi hakkında “KG 51” kod nolu talepname, “KG 53-t” kod nolu
Medeni Hal Belgesi ile kanıtlanmalıdır. Medeni Hal Belgeleri, işçinin kayıtlı
bulunduğu nüfus idaresindeki bilgilere göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal
Güvenlik Merkezine düzenlenmektedir.
 MEDENİ HAL BELGELERİ düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, her yıl
yenilenmelidir.
SORU-18 :
Çocuk paralarının Türkiye’ye transferi mümkün müdür?
Almanya’da çalışıp da Türkiye’de ikamet eden çocuklarına bakmayan Türk işçilerinin, çocuk
paraları kesilerek doğrudan doğruya Türkiye’deki eşe ve çocukların geçimini sağlayan diğer
gerçek ya da tüzel kişilere transfer edilebilir. Çocuk paralarının transferi, Kurumumuzun
talebi ve aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
SORU-19 :
Almanya’dan prim iadesi ne zaman talep edilebilir?
Almanya’yı terk eden Türk vatandaşları, Almanya’da mecburi sigortalılıklarının sona erdiği
tarih itibariyle, (hastalık parası, işsizlik parası, işsizlik yardımı vb. ödemelerden
yararlananların ödemenin bitim tarihinden itibaren) iki yıllık bekleme süresini doldurdukları
takdirde prim iadesi talebinde bulunabilirler.
İkametgahlarını Türkiye’ye nakledenlerden, iki yıllık bekleme süresini doldurmadan herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanların, prim iadesi talebinde bulunabilmeleri
için, çalışmalarının bitim tarihinden itibaren iki yıllık bekleme süresini doldurmaları
gerekmektedir.
SORU-20 :
Primlerin iade edileceği hak sahipleri kimlerdir?
 Dul eş,
 Dul eş mevcut değil ise yetimler,
 Dul erkek veya dul kadın; üvey baba veya üvey anne ise, üvey baba veya üvey anne
ile birlikte yetim çocuklar.
SORU-21:
Dul ve yetimlere prim iadesi için bekleme süresi ne kadardır?
Dul ve yetimler için bekleme süresi söz konusu değildir.
SORU-22 :
Yetimler ne zamana kadar prim iadesi talebinde bulunabilirler?
 18 yaşını dolduracakları tarihe kadar,
 Öğrenimlerine veya mesleki eğitime devam edenler ile bedensel ya da ruhi özürlülük
nedeniyle kendi geçimlerini sağlayamayacak durumda olan yetimler; 27 yaşlarını
dolduruncaya kadar.
SORU-23 :
Hangi primler iade edilemez?
 Sigortalının bizzat katkıda bulunmaması nedeniyle prim iadesi kapsamı dışında
bırakılan primler,
 çocuk yetiştirme sürelerine ait primler,
 işveren hissesi,
 kazanç yerine geçerli olan (işsizlik parası, işsizlik yardımı vb.) ödemeler için
yatırılmış olan primler,
 herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir yardım varsa, bu yardımlardan
önceki primler.
SORU-24 :
Prim iadesi için nereye başvurmak gerekir?
Almanya’yı terk eden Türk vatandaşları; Alman sigorta kartlarının asılları, nüfus cüzdanları
ile birlikte bizzat ikamet ettikleri yere en yakın SSK Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne
başvurmalıdırlar.
ÖNEMLİ HATIRLATMA :
1.Türkiye’ye kesin olarak dönen vatandaşlarımızın ve mirasçılarının, alman sosyal
güvenlik mevzuatından doğan talep hakları; Türk-Alman sosyal güvenlik sözleşmesinin
47 (a) maddesinde öngörülen “yetki”ye dayanılarak Almanya’daki birimlerimizce
(Nürnberg çalışma ve sosyal güvenlik ataşeliğimizce) izlenmekte; alman sigorta kurumu
ile çözüme bağlanamayan uyuşmazlıklar yargı merciine intikal ettirilmekte, söz konusu
vatandaşlarımızın bu hakları yargı mercii önünde de savunulmaktadır.
2.Prim iade tutarı isteğiniz halinde tarafınıza döviz olarak ödenebilir.
BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARININ
ADRESLERİ
ADRES VE TELEFON NUMARALARIMIZ
T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON:
+90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14 (PBX)
ALMANYA BULUNAN MÜŞAVİRLİK VE ATEŞELİKLERİMİZİN TELEFON VE
ADRESLERİ
F.ALMANYA
Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
Rungestr. 9 10179 Berlin – F.ALMANYA
0049/30/278 96 85-0
0049/30/278 96 85-8
E-mail: calismamus@gmx.de
Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Johann Georg str. 11, 10709 Berlin - F.ALMANYA
0049-30-34153 95 – 0049-30-69713773
0049-30-892 50 33/34 Santral
0049-30-342 42 04
E-mail :
Frankfurt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Zeppelinallee 17, 60 325 Frankfurt/Main –
F.ALMANYA
0049 / 69/ 77 88 41
0049 / 69/ 79500328 Santral
0049/ 69 / 77 80 41
E-mail: calismaffm@t-online.de
Mainz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
: An der Karlsschanze 7, 551 31 Mainz –F.ALMANYA
: 0049/6131/ 83 39 93
: 0049/6131/81202
: E-mail: tgk@tap.de
Hannover Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Andreae Str. 2-A, 30159 Hannover- F.ALMANYA
0049/511/363 25 09
0049/511/3008104
E-mail:
Hamburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Mittelweg 13/3, 20148 Hamburg- F.ALMANYA
0049/40/44809366
0049/40/44809355
E-mail:
Düsseldorf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Graf-Adolf Str. 80, 40210 Düsseldorf- F.ALMANYA
0049/211 35 94 69
0049/211 179 57 75
E-mail: tr-arbeitsattache-dus@web.de
Karlsruhe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Krieg str. 216, 76135 Karlsruhe - F.ALMANYA
0049/721/85 77 87
0049/721/84719
E-mail: karlsruheturkgenkon@t.online.de
Essen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Klarastr 1-3, 45130 Essen - F.ALMANYA
0049/201/793340
0049/201/784779
E-mail: tck.essen@t.online.de
Nürnberg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Regensburgerstr 69, 90429 Nürnberg - F.ALMANYA
(0049-911) 26 01 66
(0049-911) 409 95 36
(0049-911) 409 92 93
E-mail: tcnbgbak@aol.com
Münster Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Lotharinger Str.25-27, 48147 Münster – F.ALMANYA
0049/251/42 492
0049/251/414 70 52 Santral
0049/251/43 327
E-mail: munster.tgk-mun476-00396@t.online.de
Stuttgart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Kerner-Str. 19/B, 70182 Stuttgart – F.ALMANYA
0049/711/286 52 70
0049/711/286 52 76
E-mail: tcstuk.mkon@t-online.de
Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Goethestr. 5/3 , 80336 München- F.ALMANYA
0049/89/55028848
0049/89/1780310-Santral
0049/89/55028849
E-mail: trkonmune@aol.com
Köln Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
Luxemburgerstr.285,50354.Hürth Köln. F.ALMANYA
0049/2233/76732
0049/2233/76732
E.mail:calisma.koeln@t.online.de

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi