HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER TC « KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ Türk vatandaşlarının hizmet vermek için vizesiz olarak Hollanda’ya gelme olanağı

Türk vatandaşlarının hizmet vermek için vizesiz olarak Hollanda’ya gelme olanağı

Türk vatandaşlarının hizmet vermek için vizesiz olarak Hollanda’ya gelme olanağı

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
sinem
Çalışkan Üye
62
19-11-2013:15:23
#1
[Resim: minbuza%3Alogo]

Türk vatandaşlarının hizmet vermek için vizesiz olarak Hollanda’ya gelme olanağı hakkında bilgilendirme bülteni.


Hollanda’da hizmet verecek olan Türk vatandaşlarının vize yükümlülüğünden muaf tutulmaları sadece Hollanda için geçerlidir. Diğer Schengen ülkelerine vizesiz geçebilme konusunda hak talep edilemez. Gerekli olduğu durumda yetkili Schengen ülkesinin temsilciliğine vize için başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Vize yönetmeliği, madde 5)

Türk vatandaşlarının (örneğin turizm ya da aile ziyareti gibi) diğer kalış amaçlarının tümü için AB-vize tüzüğü (Konsey Tüzüğü (EG) No. 539/2001) gereğince genel vize yükümlülüğü geçerlidir. Türkiye söz konusu Konsey Tüzüğünün 1. eki olan, vatandaşları Schengen dış sınırlarını geçerken vizesi olması gereken üçüncü ülkeler listesinde belirtilmektedir.

Türk vatandaşları Türkiye’deki mutat ikametlerini muhafaza ederek, Türkiye’de yerleşik olan bir işverenin çalışanı ya da Türkiye’de yerleşik bir şirketin sahibi olarak geçici hizmet vermek amaçlı altı ayda en fazla üç ay için vizesiz olarak Hollanda’ya seyahat edebilir.

Ortaklık Anlaşması gereğince hizmet verecek Türklerin aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. bir hizmet faaliyeti icra ediyor olmak,

3. yerleşim hakkı veya hizmetlerin serbest dolaşımından faydalanıyor olmak. Yani hizmet veren kişi kavramı her iki hakkı kapsamaktadır.

Bir hizmet faaliyeti icra ediyor olmak aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir:

Hizmet faaliyeti, hizmeti alan kişinin maaşlı personeli olmadan yerine getirilen bir faaliyet olup, bu faaliyetin bir karşılığı olmalıdır; en önemli özelliği ise alınan hizmetin maddi bedelinin olmasıdır.

Dolayısıyla bir hizmet faaliyetinden kasıt, maaşlı personel sıfatında olmadan bir ücret karşılığında bir hizmetin verilmesidir. ‘Hizmetler’ kavramı, bir dükkanda mal satmak örneğindeki gibi malların serbest dolaşımı kapsamına giren unsurlar ile sınırlıdır.

Hizmet vermek kavramı aşağıdakileri kapsar:

- sürdürülebilir olmaksızın Hollanda’da bir ofisten sunulan tüm hizmetler;

- geçici olması, hizmet eden kişinin hizmeti yerine getirebilmesine, ev sahibi ülkede bir altyapıyı hazırlamasına engel oluşturmamaktadır;

- uzun bir dönem icra edilen bir hizmet söz konusu olabilir. Sürdürülebilir olarak icra edilen ya da bitimi öngörülemeyen bir çalışma, hizmet sunumu kapsamına değil de yerleşim kapsamına girmektedir. Vize muafiyetinin en fazla üç ay geçerli olduğu hatırlatılır.

Hizmet faaliyetleri örnekleri

• serbest meslek faaliyetleri (hukukçular, mali müşavirler, mimarlar, mühendisler, muhasebeciler, değer biçme uzmanları)

• zanaatkarlar (örneğin kuaför, kuyumcu, marangoz)

• işletmelere yönelik hizmetler (ofis bakımı, yönetim danışmanlığı, etkinlik yönetimi, tahsilat hizmetleri, reklam ve işe alım hizmetleri)

• Turizm alanında hizmetler, eğlence hizmetleri (spor merkezleri ve eğlence parkı hizmetleri)

• inşaat hizmetleri

• cihaz kurulumu ve bakımı ile ilgili hizmetler

• bilgilendirme hizmetleri (webportalları, basın bürosu faaliyetleri, yayıncılık faaliyetleri ve bilgisayar programlama çalışmaları)

• Konaklama ve yiyecek dağıtımı alanındaki hizmetler (otel, restoran ve catering şirketleri)

• Eğitim ve öğretim alanında faaliyetler

• Sertifikalandırma ve test uygulamaları, evde bakım hizmetleri (temizlik hizmetleri, özel çocuk bakıcıları ve bahçıvan hizmetleri dahil)

Hizmet vermek için Hollanda’ya seyahat etmek istiyorsanız ve vize muafiyeti kapsamında olduğunuzu düşünüyorsanız, özellikle sınırda gereksiz zaman kaybı olmaması için yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’deki Hollanda temsilciliğinde ücretsiz olarak vize muafiyet beyannamesi tanzim ettirmeniz tavsiye edilmektedir. (Bu beyannameyi almak zorunlu değildir ama alınması tavsiye edilir ).

Vizesiz giriş uygulaması sadece bildirilen seyahat amacıyla örtüşecek şekilde vizesiz kalış süresine imkan sağlamaktadır.

Hizmet verme amacı dışında daha fazla kalmak istiyorsanız, bu ek süre için vize almanız gerekmektedir.

Vize muafiyet beyannamesi edinmek için Türk pasaportunuzun fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. Pasaportunuzun süresi, Hollanda’dan döneceğiniz gün itibariyle halen en az üç ay daha geçerli olmalıdır. Ayrıca Türk pasaportları 10 yıldan eski olmamalıdır.

Vize muafiyet beyannamesinin söz konusu olabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibrazı (orijinali ve fotokopisi) şarttır:

1) Türkiye’deki işverenden Hollandaca ya da İngilizce, ya da Hollandaca veya İngilizceye çevrilmiş olan ve aşağıdaki bilgileri içeren bir teyit yazısı:

a. şirketle olan iş bağınızı gösteren yazı;

b. Hollanda’daki görevinizin beklenen başlangıç ve bitiş tarihi;

2) Hollanda’da somut hizmet verileceğine dair kanıtlar (her defasında orijinali ve fotokopisi), tercihen:

a. Sözleşmenin tarafı olan, Hollanda’daki partnerinizin yazılı bir teyidi ile kendisine ulaşılabilecek adres ve telefon numarası;

3) ya da bunun yerine örneğin (örnekler çoğaltılabilir):

a. Nakliye ve teslimat talimatları

b. Hollanda’daki cihaz/tesisatın ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı bakım sözleşmeleri

c. yapılacak iş veya işlemlerle ilgili sözleşmeler

4) İlgili kişinin Türkiye’de şirket sahibi olarak kayıtlı olduğunu gösteren güncel (6 aydan eski olmayacak) bir Ticaret Odası kayıt örneği;

Ancak ibraz edilen belgelerin yukarıda belirtilen kriterlere uyması halinde beyanname verilebilir. Aksi takdirde, vize muafiyet beyanname başvurusu geri gönderilir. Eksik başvurular için de aynısı geçerlidir.

Eksiksiz olan başvurular posta ya da kurye ile gönderilebilir. Bu durumda posta ya da kurye ile geri gönderilmesi için üzerinde adresinizin yazılı olduğu ve yeterli pul yapıştırılmış olan bir zarf eklenmelidir.

Kurye ile geri gönderilmeyen beyannameler, belirlenen saatler arasında alınabilir.

HOLLANDA BASKONSOLOSLUGU POSTA ADRESI

Istiklal Caddesi 197 34433 Beyoglu - Istanbul, Turkiye

Talep edilmesi halinde vize muafiyet beyanname basvurusunu Baskonsoloslugun Vize Bolumu Girisine de teslim edebilirsiniz.Vize başvurularını kabul etmekle görevli olan şirket (iDATA) vize muafiyet beyannamesi başvurularını almak ve bu konuda bilgi vermek yetkisine sahip değildir. Kalış amacının kontrolü ve posta teslim süreleri göz önünde bulundurarak beyanname başvurusunun, gidişinizden en geç on beş iş günü, başvuru şahsen yapıldığı takdirde ise 10 iş günü öncesinde, Hollanda temsilciliğine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Posta ve kurye hizmetlerindeki uzun teslimat sürelerinden dolayı beyannamenin başvuran kişiye zamanında ulaşmamasından Hollanda temsilciliği kesinlikle sorumlu tutulamaz. Hollanda temsilciliği, beyannamenin verilmesi için istisnai durumlarda ek belgeler ibraz edilmesini ya da kalış amacının şahsen açıklanmasını talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Ayrıca aşağıdaki konuları da göz önünde bulundurun:

Beyanname alınmış olsa bile, hizmet amaçlı Hollanda’ya giden Türkler sınırda gerekli destekleyici belgelerin asıllarını göstermelidir. Bu belgelerin fotokopileri Hollanda temsilciliği tarafından beyannameye eklenecektir.

Bir Türk vatandaşı, söz konusu beyanname olmaksızın Hollanda’ya giriş sırasında, hizmet vermek için vizesiz giriş yapma olanağından faydalanmak istediğini belirtirse, sınır yetkilileri bu bilgilendirme bültenindeki kriterlerden yola çıkarak vizesiz giriş yapma şartlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Bu esnada, bilgilendirme bülteninde belirtilen gerekli belgelerin, Hollandaca ya da İngilizce dilinde tanzim edilmemişse bunların Hollandaca veya İngilizce çevirileriyle birlikte ibraz edilmesi gerekir. Hollanda topraklarına girişte sınır yetkililerince seyahat eden kişi(ler)in uyruğuna ya da başka bir nedene dayanarak giriş için vize gerekmemesi durumunda da giriş şartlarına uyup uyulmadığı kontrol edilecektir.

Tüm bunların dışında hizmet sunumunu kanıtlayan belgeler ile pasaportunuzu Hollanda’da kalındığı süre boyunca sürekli beraberinizde taşımanız ısrarla tavsiye olunur.

Çalışanlarına Hollanda’da geçici hizmet verdiren Türkiye’deki işveren, bu çalışanlara ilişkin bir çalışma ruhsatına (tewerkstellingsvergunning) sahip olmalıdır. Şirket sahipleri için çalışma ruhsatı gerekmemektedir. ‘Çalışma ruhsatının’ verilmesine dair kurallar Yabancılarla ilgili Çalışma Yasasında (Wet arbeid vreemdelingen, Wav) belirlenmiştir. ‘Çalışma ruhsatı’ hakkında daha ayrıntılı bilgi UWV WERKbedrijf adlı kurumdan temin edilebilir.


UWV WERKbedrijf Bureau Tewerkstellingsvergunningen

İrtibat bilgileriUWV WERKbedrijf Bureau Tewerkstellingsvergunningen

Afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening

Postbus 16140

2500 BC Den Haag
sinem
19-11-2013:15:23 #1

[Resim: minbuza%3Alogo]

Türk vatandaşlarının hizmet vermek için vizesiz olarak Hollanda’ya gelme olanağı hakkında bilgilendirme bülteni.


Hollanda’da hizmet verecek olan Türk vatandaşlarının vize yükümlülüğünden muaf tutulmaları sadece Hollanda için geçerlidir. Diğer Schengen ülkelerine vizesiz geçebilme konusunda hak talep edilemez. Gerekli olduğu durumda yetkili Schengen ülkesinin temsilciliğine vize için başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Vize yönetmeliği, madde 5)

Türk vatandaşlarının (örneğin turizm ya da aile ziyareti gibi) diğer kalış amaçlarının tümü için AB-vize tüzüğü (Konsey Tüzüğü (EG) No. 539/2001) gereğince genel vize yükümlülüğü geçerlidir. Türkiye söz konusu Konsey Tüzüğünün 1. eki olan, vatandaşları Schengen dış sınırlarını geçerken vizesi olması gereken üçüncü ülkeler listesinde belirtilmektedir.

Türk vatandaşları Türkiye’deki mutat ikametlerini muhafaza ederek, Türkiye’de yerleşik olan bir işverenin çalışanı ya da Türkiye’de yerleşik bir şirketin sahibi olarak geçici hizmet vermek amaçlı altı ayda en fazla üç ay için vizesiz olarak Hollanda’ya seyahat edebilir.

Ortaklık Anlaşması gereğince hizmet verecek Türklerin aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. bir hizmet faaliyeti icra ediyor olmak,

3. yerleşim hakkı veya hizmetlerin serbest dolaşımından faydalanıyor olmak. Yani hizmet veren kişi kavramı her iki hakkı kapsamaktadır.

Bir hizmet faaliyeti icra ediyor olmak aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir:

Hizmet faaliyeti, hizmeti alan kişinin maaşlı personeli olmadan yerine getirilen bir faaliyet olup, bu faaliyetin bir karşılığı olmalıdır; en önemli özelliği ise alınan hizmetin maddi bedelinin olmasıdır.

Dolayısıyla bir hizmet faaliyetinden kasıt, maaşlı personel sıfatında olmadan bir ücret karşılığında bir hizmetin verilmesidir. ‘Hizmetler’ kavramı, bir dükkanda mal satmak örneğindeki gibi malların serbest dolaşımı kapsamına giren unsurlar ile sınırlıdır.

Hizmet vermek kavramı aşağıdakileri kapsar:

- sürdürülebilir olmaksızın Hollanda’da bir ofisten sunulan tüm hizmetler;

- geçici olması, hizmet eden kişinin hizmeti yerine getirebilmesine, ev sahibi ülkede bir altyapıyı hazırlamasına engel oluşturmamaktadır;

- uzun bir dönem icra edilen bir hizmet söz konusu olabilir. Sürdürülebilir olarak icra edilen ya da bitimi öngörülemeyen bir çalışma, hizmet sunumu kapsamına değil de yerleşim kapsamına girmektedir. Vize muafiyetinin en fazla üç ay geçerli olduğu hatırlatılır.

Hizmet faaliyetleri örnekleri

• serbest meslek faaliyetleri (hukukçular, mali müşavirler, mimarlar, mühendisler, muhasebeciler, değer biçme uzmanları)

• zanaatkarlar (örneğin kuaför, kuyumcu, marangoz)

• işletmelere yönelik hizmetler (ofis bakımı, yönetim danışmanlığı, etkinlik yönetimi, tahsilat hizmetleri, reklam ve işe alım hizmetleri)

• Turizm alanında hizmetler, eğlence hizmetleri (spor merkezleri ve eğlence parkı hizmetleri)

• inşaat hizmetleri

• cihaz kurulumu ve bakımı ile ilgili hizmetler

• bilgilendirme hizmetleri (webportalları, basın bürosu faaliyetleri, yayıncılık faaliyetleri ve bilgisayar programlama çalışmaları)

• Konaklama ve yiyecek dağıtımı alanındaki hizmetler (otel, restoran ve catering şirketleri)

• Eğitim ve öğretim alanında faaliyetler

• Sertifikalandırma ve test uygulamaları, evde bakım hizmetleri (temizlik hizmetleri, özel çocuk bakıcıları ve bahçıvan hizmetleri dahil)

Hizmet vermek için Hollanda’ya seyahat etmek istiyorsanız ve vize muafiyeti kapsamında olduğunuzu düşünüyorsanız, özellikle sınırda gereksiz zaman kaybı olmaması için yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’deki Hollanda temsilciliğinde ücretsiz olarak vize muafiyet beyannamesi tanzim ettirmeniz tavsiye edilmektedir. (Bu beyannameyi almak zorunlu değildir ama alınması tavsiye edilir ).

Vizesiz giriş uygulaması sadece bildirilen seyahat amacıyla örtüşecek şekilde vizesiz kalış süresine imkan sağlamaktadır.

Hizmet verme amacı dışında daha fazla kalmak istiyorsanız, bu ek süre için vize almanız gerekmektedir.

Vize muafiyet beyannamesi edinmek için Türk pasaportunuzun fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. Pasaportunuzun süresi, Hollanda’dan döneceğiniz gün itibariyle halen en az üç ay daha geçerli olmalıdır. Ayrıca Türk pasaportları 10 yıldan eski olmamalıdır.

Vize muafiyet beyannamesinin söz konusu olabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibrazı (orijinali ve fotokopisi) şarttır:

1) Türkiye’deki işverenden Hollandaca ya da İngilizce, ya da Hollandaca veya İngilizceye çevrilmiş olan ve aşağıdaki bilgileri içeren bir teyit yazısı:

a. şirketle olan iş bağınızı gösteren yazı;

b. Hollanda’daki görevinizin beklenen başlangıç ve bitiş tarihi;

2) Hollanda’da somut hizmet verileceğine dair kanıtlar (her defasında orijinali ve fotokopisi), tercihen:

a. Sözleşmenin tarafı olan, Hollanda’daki partnerinizin yazılı bir teyidi ile kendisine ulaşılabilecek adres ve telefon numarası;

3) ya da bunun yerine örneğin (örnekler çoğaltılabilir):

a. Nakliye ve teslimat talimatları

b. Hollanda’daki cihaz/tesisatın ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı bakım sözleşmeleri

c. yapılacak iş veya işlemlerle ilgili sözleşmeler

4) İlgili kişinin Türkiye’de şirket sahibi olarak kayıtlı olduğunu gösteren güncel (6 aydan eski olmayacak) bir Ticaret Odası kayıt örneği;

Ancak ibraz edilen belgelerin yukarıda belirtilen kriterlere uyması halinde beyanname verilebilir. Aksi takdirde, vize muafiyet beyanname başvurusu geri gönderilir. Eksik başvurular için de aynısı geçerlidir.

Eksiksiz olan başvurular posta ya da kurye ile gönderilebilir. Bu durumda posta ya da kurye ile geri gönderilmesi için üzerinde adresinizin yazılı olduğu ve yeterli pul yapıştırılmış olan bir zarf eklenmelidir.

Kurye ile geri gönderilmeyen beyannameler, belirlenen saatler arasında alınabilir.

HOLLANDA BASKONSOLOSLUGU POSTA ADRESI

Istiklal Caddesi 197 34433 Beyoglu - Istanbul, Turkiye

Talep edilmesi halinde vize muafiyet beyanname basvurusunu Baskonsoloslugun Vize Bolumu Girisine de teslim edebilirsiniz.Vize başvurularını kabul etmekle görevli olan şirket (iDATA) vize muafiyet beyannamesi başvurularını almak ve bu konuda bilgi vermek yetkisine sahip değildir. Kalış amacının kontrolü ve posta teslim süreleri göz önünde bulundurarak beyanname başvurusunun, gidişinizden en geç on beş iş günü, başvuru şahsen yapıldığı takdirde ise 10 iş günü öncesinde, Hollanda temsilciliğine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Posta ve kurye hizmetlerindeki uzun teslimat sürelerinden dolayı beyannamenin başvuran kişiye zamanında ulaşmamasından Hollanda temsilciliği kesinlikle sorumlu tutulamaz. Hollanda temsilciliği, beyannamenin verilmesi için istisnai durumlarda ek belgeler ibraz edilmesini ya da kalış amacının şahsen açıklanmasını talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Ayrıca aşağıdaki konuları da göz önünde bulundurun:

Beyanname alınmış olsa bile, hizmet amaçlı Hollanda’ya giden Türkler sınırda gerekli destekleyici belgelerin asıllarını göstermelidir. Bu belgelerin fotokopileri Hollanda temsilciliği tarafından beyannameye eklenecektir.

Bir Türk vatandaşı, söz konusu beyanname olmaksızın Hollanda’ya giriş sırasında, hizmet vermek için vizesiz giriş yapma olanağından faydalanmak istediğini belirtirse, sınır yetkilileri bu bilgilendirme bültenindeki kriterlerden yola çıkarak vizesiz giriş yapma şartlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Bu esnada, bilgilendirme bülteninde belirtilen gerekli belgelerin, Hollandaca ya da İngilizce dilinde tanzim edilmemişse bunların Hollandaca veya İngilizce çevirileriyle birlikte ibraz edilmesi gerekir. Hollanda topraklarına girişte sınır yetkililerince seyahat eden kişi(ler)in uyruğuna ya da başka bir nedene dayanarak giriş için vize gerekmemesi durumunda da giriş şartlarına uyup uyulmadığı kontrol edilecektir.

Tüm bunların dışında hizmet sunumunu kanıtlayan belgeler ile pasaportunuzu Hollanda’da kalındığı süre boyunca sürekli beraberinizde taşımanız ısrarla tavsiye olunur.

Çalışanlarına Hollanda’da geçici hizmet verdiren Türkiye’deki işveren, bu çalışanlara ilişkin bir çalışma ruhsatına (tewerkstellingsvergunning) sahip olmalıdır. Şirket sahipleri için çalışma ruhsatı gerekmemektedir. ‘Çalışma ruhsatının’ verilmesine dair kurallar Yabancılarla ilgili Çalışma Yasasında (Wet arbeid vreemdelingen, Wav) belirlenmiştir. ‘Çalışma ruhsatı’ hakkında daha ayrıntılı bilgi UWV WERKbedrijf adlı kurumdan temin edilebilir.


UWV WERKbedrijf Bureau Tewerkstellingsvergunningen

İrtibat bilgileriUWV WERKbedrijf Bureau Tewerkstellingsvergunningen

Afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening

Postbus 16140

2500 BC Den Haag

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...