KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR TILSIM MUSKA ve VEFK KULLANMAK DİNİMİZDE CAİZ MİDİR? :

TILSIM MUSKA ve VEFK KULLANMAK DİNİMİZDE CAİZ MİDİR? :

TILSIM MUSKA ve VEFK KULLANMAK DİNİMİZDE CAİZ MİDİR? :

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
21-04-2020:05:14
#1
TILSIM MUSKA ve VEFK KULLANMAK DİNİMİZDE CAİZ MİDİR? :
Tılsım ve Muska; Musibetlerden, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak vb. amaçlarla insanların yanlarında üzerlerinde taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Genelde koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır.

Kısmet için, Korkudan, nazardan, büyüden vs. korunmak ve bazı hastalıklardan şifa bulmak için yalnız Allah c.c dua etmek ve sadece Rabbimizden şifa ve mağfiret dilemek, Kur’an-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36).

Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamber’den bir rivayet; Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş fakat üzerinize takın yada üzerinizde taşıyın diye bir sunnetide yoktur..

Vefk, Sihir, Buyu, Muska, Tılsım vb. takma Kur’an-ı Kerim’de olmadığı ve yasaklandigi gibi; Hz. Peygamberin Sünnet’inde  muska, tılsım ve benzeri hurafeler yoktur…

Peygamber Efendimiz (asv)'in " “Kim bizim işimizde/yolumuzda/sünnetimizde olmayan bir amel/bir ibadet yaparsa/bir hüküm verirse, o işi merduttur/reddedilir… ” (Buharî, İtisam, 20; Müslim, Akdiye, 17,18) …

Bununla birlikte, muskadan, tılsımdan şifa ve medet umma, onu koruyucu olarak algılama Allah c.c şirk olur. Şifa ve Medet ihsan edebilecek olan, şafi olan sadece Rabbimizdir! Allah’tan beklenilecek şeylerin muskadan, tılsımlardan, şundan bundan, falandan filandan bekleme gibi olumsuzluklara sebep ve tek şafi olan Allah’a eş koşmak ve bir şirk olur!...


Muska ve tılsım kullanılması, ayetlerin yazili olduğu kâğıt, muska veya tılsımlar taşınması, suya konulup içilmesi veya o su ile banyo yapılması vb. hurafeler caiz değildir. Bu nedenlerle insanların duygularını istismar eden, cinlerin ve şeytanın kuklalari muskaci, büyücü insi üfürükçü tacirlere karşı da ümmet uyanık olunmalıdır!.

Sihir, büyü ve sihirbazlarla vs. ilgili sure ve ayet numaralarından bazılar aşağıdadır:
Yunus, 10/75: -
Yunus, 10/82: -
Felak, 113/1-5: -
Bakara, 2/101-102: -
Ta-Ha, 20/56-73: -
Şuara, 26/183-189: -
Şuara, 26/29-51: -
Şura, 42/46-50: -
A'raf, 7/104-122: -
A'raf, 7/130-132:…

Kendilerine  büyü sihir yapılmış kimselerin bunun tesirinden kurtulmak için, bu işi meslek edinmiş samîmiyetsiz kimselere mürâcaat etmeleri doğru değildir. Her şeyden evvel sadece Allah’a sığınmak, ibadet ve tevbe istiğfar ile dua etmek, günahlarımızın bağışlanması niyetiyle zekat ve yoksullara ziyadesiyle sadaka vermek gerekir. Takvâ sahibi ve güvenilir bir kimse, sihir yapılan insanlara Allah’a şirk koşmadan, sadece Rab’bimizden, dua ve tevbe ile magfiret dileyerek yardımcı oluyorsa ondan istifade etmek de mümkündür.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
“De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere nefes eden (sihirbazların) şerrinden ve hased ettiği vakit hasedcinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!” (Felâk, 1-5)
DoğaötesiAraştırman
21-04-2020:05:14 #1

TILSIM MUSKA ve VEFK KULLANMAK DİNİMİZDE CAİZ MİDİR? :
Tılsım ve Muska; Musibetlerden, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak vb. amaçlarla insanların yanlarında üzerlerinde taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Genelde koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır.

Kısmet için, Korkudan, nazardan, büyüden vs. korunmak ve bazı hastalıklardan şifa bulmak için yalnız Allah c.c dua etmek ve sadece Rabbimizden şifa ve mağfiret dilemek, Kur’an-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36).

Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamber’den bir rivayet; Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş fakat üzerinize takın yada üzerinizde taşıyın diye bir sunnetide yoktur..

Vefk, Sihir, Buyu, Muska, Tılsım vb. takma Kur’an-ı Kerim’de olmadığı ve yasaklandigi gibi; Hz. Peygamberin Sünnet’inde  muska, tılsım ve benzeri hurafeler yoktur…

Peygamber Efendimiz (asv)'in " “Kim bizim işimizde/yolumuzda/sünnetimizde olmayan bir amel/bir ibadet yaparsa/bir hüküm verirse, o işi merduttur/reddedilir… ” (Buharî, İtisam, 20; Müslim, Akdiye, 17,18) …

Bununla birlikte, muskadan, tılsımdan şifa ve medet umma, onu koruyucu olarak algılama Allah c.c şirk olur. Şifa ve Medet ihsan edebilecek olan, şafi olan sadece Rabbimizdir! Allah’tan beklenilecek şeylerin muskadan, tılsımlardan, şundan bundan, falandan filandan bekleme gibi olumsuzluklara sebep ve tek şafi olan Allah’a eş koşmak ve bir şirk olur!...


Muska ve tılsım kullanılması, ayetlerin yazili olduğu kâğıt, muska veya tılsımlar taşınması, suya konulup içilmesi veya o su ile banyo yapılması vb. hurafeler caiz değildir. Bu nedenlerle insanların duygularını istismar eden, cinlerin ve şeytanın kuklalari muskaci, büyücü insi üfürükçü tacirlere karşı da ümmet uyanık olunmalıdır!.

Sihir, büyü ve sihirbazlarla vs. ilgili sure ve ayet numaralarından bazılar aşağıdadır:
Yunus, 10/75: -
Yunus, 10/82: -
Felak, 113/1-5: -
Bakara, 2/101-102: -
Ta-Ha, 20/56-73: -
Şuara, 26/183-189: -
Şuara, 26/29-51: -
Şura, 42/46-50: -
A'raf, 7/104-122: -
A'raf, 7/130-132:…

Kendilerine  büyü sihir yapılmış kimselerin bunun tesirinden kurtulmak için, bu işi meslek edinmiş samîmiyetsiz kimselere mürâcaat etmeleri doğru değildir. Her şeyden evvel sadece Allah’a sığınmak, ibadet ve tevbe istiğfar ile dua etmek, günahlarımızın bağışlanması niyetiyle zekat ve yoksullara ziyadesiyle sadaka vermek gerekir. Takvâ sahibi ve güvenilir bir kimse, sihir yapılan insanlara Allah’a şirk koşmadan, sadece Rab’bimizden, dua ve tevbe ile magfiret dileyerek yardımcı oluyorsa ondan istifade etmek de mümkündür.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
“De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere nefes eden (sihirbazların) şerrinden ve hased ettiği vakit hasedcinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!” (Felâk, 1-5)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi