HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ Vize Başvuruları Konusunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları ;

Vize Başvuruları Konusunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları ;

Vize Başvuruları Konusunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları ;

 
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
10-02-2015:13:02
#1
Vize Başvurusunda Sıkça sorulan sorular ;


 1. Vize nedir?
 2. Vize nereden alınır?
 3. Vize alırken hangi belgeler istenir?
 4. Vize başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 5. Bir ülkenin hangi temsilciliğinden vize alabilirim?
 6. Kimlere vize verilmez?
 7. Bir ülkenin vize başvurumu reddetmeye hakkı var mıdır?
 8. Başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?
 9. Vize başvurum reddedilirse, tekrar başvurabilir miyim?
 10. Pasaportuma vize başvurusunda bulunduğum temsilcilik kaşe vurdu. Bunun anlamı nedir?
 11. Pasaportuma vize başvurum reddedildikten sonra kaşe vurulması insan haklarının çiğnenmesi demek değil midir?
 12. Vize ihlali nedir?
 13. Vize ihlali yaparsam sonuçları ne olur?
 14. Schengen vizesi nedir?
1. VİZE NEDİR ?

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

2. VİZE NEREDEN ALINIR ?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin

Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;

Başkonsolosluğundan veya Konsolosluğundan alınır. 

3. VİZE ALIRKEN, HANGİ BELGELER İSTENİR?

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

4. VİZE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Bir vize başvurusunda genel olarak başvurunun şahsen yapılması gerekir.

Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır.(Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)

Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu husus ülkeden ülkeye değişmekle beraber, bir yıldan daha uzun süreli geçerliliğinin olmasında yarar vardır.

Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.

Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.

Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.

Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.

Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.

Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.

İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye’den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (Örneğin % 3’ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve sözkonusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır. Reddedileceğinizi bildiğiniz bir talepte bulunmanızın yukarıda açıklanan olumsuz sonuçlarını göz önüne alarak böyle bir talepte bulunmaktan özenle kaçınmanızda sizin zaman ve para kaybetmenizi önlemenin yanısıra, ülkemizin imajını korumak bakımından da yarar vardır.

Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru işlem harcı da almaktadırlar. Yapacağınız gereksiz başvurular ile zamanınızın yanısıra, para da kaybedebilirsiniz. Örneğin; ABD temsilciliklerine yapacağınız reddedilmiş her başvurunuz size 116 dolara mal olmaktadır. İlk başvurunuzda vize alırsanız vizenizin maliyeti 118 dolar olacaktır. (Bakınız: http://ankara.usembassy.gov) Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

5. BİR ÜLKENİN HANGİ TEMSİLCİLİÐİNDEN VİZE ALABİLİRİM?

Uluslararası kural; vize başvurusunun daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır. Örneğin; Almanya’da daimi ikametiniz var ve Malezya’ya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki Malezya temsilciliğine yapabilirisiniz. Ukrayna’da oturma ve çalışma izni olan vatandaşımızın, İsviçre’deki ABD temsilciliğinden vize alması olanaksızdır.

Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu daimi ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Birden fazla temsilciliği olan ülkeler, temsilciliklerinin görev bölgelerini il-il belirlediklerinden, buna ilişkin bilginin doğrudan o ülkenin temsilciliklerinden alınması gerekir.

6. KİMLERE VİZE VERİLMEZ?

Bir ülkeye hangi yabancın girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğine kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, bu listede bulunmayan bir yabancı, diğer ülkeye ekonomik olarak yük olabilecekse, sosyal ve siyasal düzenini bozabilecekse, daha önce yasalarını çiğnemişse, ve kamu sağlığına risk oluşturabilecek

7. BİR ÜLKENİN VİZE BAŞVURUMU REDDETMEYE HAKKI VAR MIDIR?

Devletler egemendir. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıakaracakları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında kontrolleri altımdaki topraklarına hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Devletler bu amaçla vizeyi kullanmaktadırlar. Özetle, bir devlet istediği koşullarla vize verir veya vermez. Devletin bu hakkı uluslararası hukuk bakımından tartışılmaz bir hak ve yatkidir.

8. BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM?

Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet alyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatının tutmanız gerekmektedir.

9. VİZE BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, TEKRAR BAŞVURABİLİR MİYİM?

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır.

10. PASAPORTUMA VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNDUÐUM TEMSİLCİLİK KAŞE VURDU. BUNUN ANLAMI NEDİR?


Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu ile/kantin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun reddedildiği tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu katır diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez.

11. PASAPORTUMA VİZE BAŞVURUM REDDEDİLDİKTEN SONRA KAŞE VURULMASI İNSAN HAKLARININ ÇİÐNENMESİ DEMEK DEÐİL MİDİR?

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de bu hakkı vardır. Kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

12.  VİZE İHLALİ NEDİR?

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizenin veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

13. VİZE İHLALİ YAPARSAM, SONUÇLARI NE OLUR?

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

14.  SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (‘’iç sınır’’ denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bilgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğer bir bölge ülkesine serbestçe seyahat edebilir. Ancak, seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmemsi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
10-02-2015:13:02 #1

Vize Başvurusunda Sıkça sorulan sorular ;


 1. Vize nedir?
 2. Vize nereden alınır?
 3. Vize alırken hangi belgeler istenir?
 4. Vize başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 5. Bir ülkenin hangi temsilciliğinden vize alabilirim?
 6. Kimlere vize verilmez?
 7. Bir ülkenin vize başvurumu reddetmeye hakkı var mıdır?
 8. Başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?
 9. Vize başvurum reddedilirse, tekrar başvurabilir miyim?
 10. Pasaportuma vize başvurusunda bulunduğum temsilcilik kaşe vurdu. Bunun anlamı nedir?
 11. Pasaportuma vize başvurum reddedildikten sonra kaşe vurulması insan haklarının çiğnenmesi demek değil midir?
 12. Vize ihlali nedir?
 13. Vize ihlali yaparsam sonuçları ne olur?
 14. Schengen vizesi nedir?
1. VİZE NEDİR ?

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

2. VİZE NEREDEN ALINIR ?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin

Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;

Başkonsolosluğundan veya Konsolosluğundan alınır. 

3. VİZE ALIRKEN, HANGİ BELGELER İSTENİR?

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

4. VİZE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Bir vize başvurusunda genel olarak başvurunun şahsen yapılması gerekir.

Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır.(Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)

Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu husus ülkeden ülkeye değişmekle beraber, bir yıldan daha uzun süreli geçerliliğinin olmasında yarar vardır.

Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.

Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.

Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.

Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.

Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.

Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.

İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye’den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (Örneğin % 3’ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve sözkonusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır. Reddedileceğinizi bildiğiniz bir talepte bulunmanızın yukarıda açıklanan olumsuz sonuçlarını göz önüne alarak böyle bir talepte bulunmaktan özenle kaçınmanızda sizin zaman ve para kaybetmenizi önlemenin yanısıra, ülkemizin imajını korumak bakımından da yarar vardır.

Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru işlem harcı da almaktadırlar. Yapacağınız gereksiz başvurular ile zamanınızın yanısıra, para da kaybedebilirsiniz. Örneğin; ABD temsilciliklerine yapacağınız reddedilmiş her başvurunuz size 116 dolara mal olmaktadır. İlk başvurunuzda vize alırsanız vizenizin maliyeti 118 dolar olacaktır. (Bakınız: http://ankara.usembassy.gov) Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

5. BİR ÜLKENİN HANGİ TEMSİLCİLİÐİNDEN VİZE ALABİLİRİM?

Uluslararası kural; vize başvurusunun daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır. Örneğin; Almanya’da daimi ikametiniz var ve Malezya’ya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki Malezya temsilciliğine yapabilirisiniz. Ukrayna’da oturma ve çalışma izni olan vatandaşımızın, İsviçre’deki ABD temsilciliğinden vize alması olanaksızdır.

Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu daimi ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Birden fazla temsilciliği olan ülkeler, temsilciliklerinin görev bölgelerini il-il belirlediklerinden, buna ilişkin bilginin doğrudan o ülkenin temsilciliklerinden alınması gerekir.

6. KİMLERE VİZE VERİLMEZ?

Bir ülkeye hangi yabancın girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğine kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, bu listede bulunmayan bir yabancı, diğer ülkeye ekonomik olarak yük olabilecekse, sosyal ve siyasal düzenini bozabilecekse, daha önce yasalarını çiğnemişse, ve kamu sağlığına risk oluşturabilecek

7. BİR ÜLKENİN VİZE BAŞVURUMU REDDETMEYE HAKKI VAR MIDIR?

Devletler egemendir. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıakaracakları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında kontrolleri altımdaki topraklarına hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Devletler bu amaçla vizeyi kullanmaktadırlar. Özetle, bir devlet istediği koşullarla vize verir veya vermez. Devletin bu hakkı uluslararası hukuk bakımından tartışılmaz bir hak ve yatkidir.

8. BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM?

Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet alyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatının tutmanız gerekmektedir.

9. VİZE BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, TEKRAR BAŞVURABİLİR MİYİM?

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır.

10. PASAPORTUMA VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNDUÐUM TEMSİLCİLİK KAŞE VURDU. BUNUN ANLAMI NEDİR?


Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu ile/kantin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun reddedildiği tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu katır diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez.

11. PASAPORTUMA VİZE BAŞVURUM REDDEDİLDİKTEN SONRA KAŞE VURULMASI İNSAN HAKLARININ ÇİÐNENMESİ DEMEK DEÐİL MİDİR?

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de bu hakkı vardır. Kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

12.  VİZE İHLALİ NEDİR?

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizenin veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

13. VİZE İHLALİ YAPARSAM, SONUÇLARI NE OLUR?

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

14.  SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (‘’iç sınır’’ denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bilgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğer bir bölge ülkesine serbestçe seyahat edebilir. Ancak, seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmemsi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
 • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi