HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ Vize Formu

Vize Formu

Vize Formu

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
21-02-2013:17:26
#1
PHOTO


http://www.mfa.gov.tr/mfa
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
VISA APPLICATION FORM

1. Family name (as in passport) / Achternaam (zoals in het paspoort vermeld)

2. Maiden name / Meisjesnaam

FOR OFFICIAL
USE ONLY

Date of application:Supporting documents:


Valid passport
Financial means
Invitation
Means of transport
Other:


Visa:

 Refused
 Granted
Type of Visa:

 Single Entry
 Multiple Entry

 Transit
 Double Transit

 Tourist
 Business

 Work
 Education
 Other

………………………..Valid

from:................

To:....................
3. First name(s) (as in passport) / Voorna(a)m(en) (zoals in het paspoort)

4. Date of birth (year-month-day)
Geboortedatum (jaar-maand-dag)


5. ID-number (optional) / Nationaal Identiteitsnummer(Indien van toepassing)


6. Sex 0 Male 0 Female

7. Place of birth /Geboorteplaats
City / Plaats :
Country / Land :
8. Marital status:
0 Single 0 Married 0Separated
0Divorced 0Widowed 0 Other

9. Current citizenship / Huidige Nationaliteit


10. Citizenship at birth / Nationaliteit bij geboorte


11. Father’s full name / Volledige naam van de vader

12. Mother’s full name / Volledige naam van de moeder13. Type of passport
0Ordinary Passport
0Diplomatic Passport
0Service Passport
0Travel Document (1951 Convention)
0Alien’s passport
0Seaman’s Passport
0Other (please specify)

14. Passport number / Paspoortnummer

15. Issue and expiry date /
Uitgiftedatum:
Geldig tot en met
16. Place of issue / Plaats van uitgifte


17. If you are resident in a country other than your country of origin, have you permission to return to that country? / Indien u in een ander land dan uw land van herkomst woonachtig bent, heeft u dan toestemming om naar dat land terug te keren ?
0 No / Nee 0 Yes, (number and validity) / Indien ja, nummer en geldigheidsduur van reisdocument (tot en met):


18. Present occupation and Profession / Huidige werkzaamheden en beroep


19. Present work address / Huidige werk adres

Telephone/ Fax Number


E-mail address


20. Applicant’s home address / Woonadres

Telephone number

E-mail address21. Type of Visa:
0 Transit 0 Short stay 0 Long stay
22. Number of entries requested
0 Single Entry 0 Multiple entry

23. Duration of stay - Visa is requested for: days
Duur van verblijf - Visum is aangevraagd voor: dagen

24. Have you ever been refused a visa for Turkey? / Is u ooit toelating tot de Turkije geweigerd
0 No / Nee
0 Yes / Ja - When / Wanneer Where/Waar

25. Have you ever been deported from or required to leave Turkey ? / Bent u ooit uit Turkije verwijderd of is van u geeist om Turkije te verlaten?
0 No / Nee
0 Yes/Ja – When / Wanneer Where/Waar

26. In the case of transit, have you an entry permit for the final country of destination? / In het geval van doorreis, heeft u een visum voor toelating tot het definitive land van bestemming?

0 No / Nee 0 Yes, valid until / Ja, geldig tot en met
Issuing authority / Uitgegeven door:


27. Purpose of trip / Doel van reis
0 Official/ Officiel 0Tourism/Toerisme 0Business/Zaken 0Cultural-Sports/Cultureel-Sporten
0 Private visit (family or friends)/Prive bezoek (familie of vrienden)
0 Medical reasons / Medische redenen
0 Other (please specify)/Anders (noem a.u.b. reden)

28. Date of arrival /Datum van aankomst

29. Date of departure /Datum van vertrek


30. Port of first entry or transit route/ Douane van eerste toegang of doorreisroute

31. Means of transport /Wijse van vervoer32. Who is paying for your trip and costs of living during your stay in Turkey? / Door wie worden de kosten van uw reis naar Turkije en uw levensonderhoud betaald?
0 Myself /Mijzelf 0 Host person(s) /Ontvangende perso(o)n(en)
0 Host company /Ontvangend bedrijf
(State who and how and please submit corresponding documentation)


33. Name of host or company in Turkey and contact person in host company. If not applicable, give name of hotel or temporary address in Turkey. / Naam van gastheer- of bedrijf in Turkije en contactpersoon van het bedrijf. Indien niet van toepassing, noem de naam van het hotel of een tijdelijk adres in Turkije.
Address :
Telephone/ Fax Number :
E-mail address :

34. Means of support during your stay /Betaalmiddelen tijdens uw verblijf
0 Cash /Contant geld 0 Traveller’s Cheque / Traveller’s Cheque 0 Credit cards /Credit cards 0 Accomodation /Aanpassing 0 Other /Anders:
0 Travel and/or health insurance. (optional) Valid until / Reis- en/of ziektenkostenverzekering (indien van toepassing ) geldig tot:


35. Spouse’s
Family name / Achternaam
Nationality / Nationaliteit

Maiden name / Meisjesnaam
Date of birth / Geboortedatum

First name / Voornaam
Place of birth / Geboorteplaats

36. Children (Application must be submitted seperately for each passport) /Kinderen(De aanvraag moet afzonderlijk worden ingediend voor elk paspoort)
Family Name First name Date of birth
1.2.3.
37. I certify that I have read and understood all the questions set forth in this application form and the answers I have furnished on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that possession of a visa does not automatically entitle me to enter the Republic of Turkey upon arrival at a port of entry. If I fail to comply with the relevant provisions of the Turkish Passport Law No: 5682 and Law on the Residence and Travel of Aliens in Turkey No: 5683, my entry will be refused and in case of refusal, I will not claim any compensation. Hierbij verklaar ik alle vragen in dit aanvraagformulier gelezen en begrepen te hebben en de antwoorden op dit formulier naar beste kunnen en weten correct ingevuld te hebben. Ik begrijp dat het bezit van een visum mij niet automatisch het recht geeft om toegelaten te worden tot de Republiek Turkije bij aankomst bij de grens. Indien ik niet voldoe aan de relevante wettelijke bepalingen van de Turkse Wet, artikel 5682 van het Paspoort en de Wet op Verblijfplaats en Reis van Vreemdelingen in Turkije, artikel 5683, dan wordt mij de toegang geweigerd en in het geval van weigering, zal ik geen enkele compensatie eisen.

38. Place and date/Plaats en datum :


39. Signature (for minors, signature of custodian /guardian)


Vize Formu Orjinal Forum Ektedir indirebilirsiniz!
Eklenti Dosyaları
.doc
vizeform.doc
Boyut: 195 KB / İndirilme: 3

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
21-02-2013:17:26 #1

PHOTO


http://www.mfa.gov.tr/mfa
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
VISA APPLICATION FORM

1. Family name (as in passport) / Achternaam (zoals in het paspoort vermeld)

2. Maiden name / Meisjesnaam

FOR OFFICIAL
USE ONLY

Date of application:Supporting documents:


Valid passport
Financial means
Invitation
Means of transport
Other:


Visa:

 Refused
 Granted
Type of Visa:

 Single Entry
 Multiple Entry

 Transit
 Double Transit

 Tourist
 Business

 Work
 Education
 Other

………………………..Valid

from:................

To:....................
3. First name(s) (as in passport) / Voorna(a)m(en) (zoals in het paspoort)

4. Date of birth (year-month-day)
Geboortedatum (jaar-maand-dag)


5. ID-number (optional) / Nationaal Identiteitsnummer(Indien van toepassing)


6. Sex 0 Male 0 Female

7. Place of birth /Geboorteplaats
City / Plaats :
Country / Land :
8. Marital status:
0 Single 0 Married 0Separated
0Divorced 0Widowed 0 Other

9. Current citizenship / Huidige Nationaliteit


10. Citizenship at birth / Nationaliteit bij geboorte


11. Father’s full name / Volledige naam van de vader

12. Mother’s full name / Volledige naam van de moeder13. Type of passport
0Ordinary Passport
0Diplomatic Passport
0Service Passport
0Travel Document (1951 Convention)
0Alien’s passport
0Seaman’s Passport
0Other (please specify)

14. Passport number / Paspoortnummer

15. Issue and expiry date /
Uitgiftedatum:
Geldig tot en met
16. Place of issue / Plaats van uitgifte


17. If you are resident in a country other than your country of origin, have you permission to return to that country? / Indien u in een ander land dan uw land van herkomst woonachtig bent, heeft u dan toestemming om naar dat land terug te keren ?
0 No / Nee 0 Yes, (number and validity) / Indien ja, nummer en geldigheidsduur van reisdocument (tot en met):


18. Present occupation and Profession / Huidige werkzaamheden en beroep


19. Present work address / Huidige werk adres

Telephone/ Fax Number


E-mail address


20. Applicant’s home address / Woonadres

Telephone number

E-mail address21. Type of Visa:
0 Transit 0 Short stay 0 Long stay
22. Number of entries requested
0 Single Entry 0 Multiple entry

23. Duration of stay - Visa is requested for: days
Duur van verblijf - Visum is aangevraagd voor: dagen

24. Have you ever been refused a visa for Turkey? / Is u ooit toelating tot de Turkije geweigerd
0 No / Nee
0 Yes / Ja - When / Wanneer Where/Waar

25. Have you ever been deported from or required to leave Turkey ? / Bent u ooit uit Turkije verwijderd of is van u geeist om Turkije te verlaten?
0 No / Nee
0 Yes/Ja – When / Wanneer Where/Waar

26. In the case of transit, have you an entry permit for the final country of destination? / In het geval van doorreis, heeft u een visum voor toelating tot het definitive land van bestemming?

0 No / Nee 0 Yes, valid until / Ja, geldig tot en met
Issuing authority / Uitgegeven door:


27. Purpose of trip / Doel van reis
0 Official/ Officiel 0Tourism/Toerisme 0Business/Zaken 0Cultural-Sports/Cultureel-Sporten
0 Private visit (family or friends)/Prive bezoek (familie of vrienden)
0 Medical reasons / Medische redenen
0 Other (please specify)/Anders (noem a.u.b. reden)

28. Date of arrival /Datum van aankomst

29. Date of departure /Datum van vertrek


30. Port of first entry or transit route/ Douane van eerste toegang of doorreisroute

31. Means of transport /Wijse van vervoer32. Who is paying for your trip and costs of living during your stay in Turkey? / Door wie worden de kosten van uw reis naar Turkije en uw levensonderhoud betaald?
0 Myself /Mijzelf 0 Host person(s) /Ontvangende perso(o)n(en)
0 Host company /Ontvangend bedrijf
(State who and how and please submit corresponding documentation)


33. Name of host or company in Turkey and contact person in host company. If not applicable, give name of hotel or temporary address in Turkey. / Naam van gastheer- of bedrijf in Turkije en contactpersoon van het bedrijf. Indien niet van toepassing, noem de naam van het hotel of een tijdelijk adres in Turkije.
Address :
Telephone/ Fax Number :
E-mail address :

34. Means of support during your stay /Betaalmiddelen tijdens uw verblijf
0 Cash /Contant geld 0 Traveller’s Cheque / Traveller’s Cheque 0 Credit cards /Credit cards 0 Accomodation /Aanpassing 0 Other /Anders:
0 Travel and/or health insurance. (optional) Valid until / Reis- en/of ziektenkostenverzekering (indien van toepassing ) geldig tot:


35. Spouse’s
Family name / Achternaam
Nationality / Nationaliteit

Maiden name / Meisjesnaam
Date of birth / Geboortedatum

First name / Voornaam
Place of birth / Geboorteplaats

36. Children (Application must be submitted seperately for each passport) /Kinderen(De aanvraag moet afzonderlijk worden ingediend voor elk paspoort)
Family Name First name Date of birth
1.2.3.
37. I certify that I have read and understood all the questions set forth in this application form and the answers I have furnished on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that possession of a visa does not automatically entitle me to enter the Republic of Turkey upon arrival at a port of entry. If I fail to comply with the relevant provisions of the Turkish Passport Law No: 5682 and Law on the Residence and Travel of Aliens in Turkey No: 5683, my entry will be refused and in case of refusal, I will not claim any compensation. Hierbij verklaar ik alle vragen in dit aanvraagformulier gelezen en begrepen te hebben en de antwoorden op dit formulier naar beste kunnen en weten correct ingevuld te hebben. Ik begrijp dat het bezit van een visum mij niet automatisch het recht geeft om toegelaten te worden tot de Republiek Turkije bij aankomst bij de grens. Indien ik niet voldoe aan de relevante wettelijke bepalingen van de Turkse Wet, artikel 5682 van het Paspoort en de Wet op Verblijfplaats en Reis van Vreemdelingen in Turkije, artikel 5683, dan wordt mij de toegang geweigerd en in het geval van weigering, zal ik geen enkele compensatie eisen.

38. Place and date/Plaats en datum :


39. Signature (for minors, signature of custodian /guardian)


Vize Formu Orjinal Forum Ektedir indirebilirsiniz!

Eklenti Dosyaları
.doc
vizeform.doc
Boyut: 195 KB / İndirilme: 3

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi