DİNİMİZ « iSLAM İSLAMİYET « GENEL BİLGİLER iSLAMiYETiN DOĞUŞUDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

iSLAMiYETiN DOĞUŞUDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

iSLAMiYETiN DOĞUŞUDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Administrator
Administrator
317
30-09-2013:22:53
#1
iSLAMiYETiN DOĞUŞUDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

Asya'da Siyasi Durum

Bizans: Kavimler göçü sonunda büyük sıkıntılar yaşayan Roma, 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma imparatorluğu zamanla başkenti Bizans ın adıyla anılarak, Bizans imparatorluğu olarak ifade edilmeye başladı. 476 yılında Batı Roma imparatorluğu yıkılınca, Bizans Devleti, Roma imparatorluğunun devamı şeklinde yaşamaya devam etmiştir. Bizans imparatorluğunun en parlak devri Jüstinyen zamanıdır. Bu zamanda Bizans sınırları genişledi. Asya, Avrupa ve Afrika nın bazı bölümleri ele geçirildi. Jüstinyen in ölümünden sonra Bizans eski gücünü koruyamadı. islamiyetin doğuşu sırasında Bizans imparatorluğunun başında Heraklius vardı. Bizans yıpranmasına rağmen Orta Doğu nun en güçlü devletiydi .
Sasaniler: İslamiyetin doğuşu sırasında iran da merkezi Medain şehri olan Sasâniler Devleti vardı. Göktürk ve Bizans la mücadele halindeydi. Bu dönemde Sasânilerin başında II. Hüsrev Perhiz (590-628) bulunuyordu.
Japonya:İslamiyetin doğduğu yıllarda Japonya da Çin kültürü etkili idi. Bu dönemde Japonya, Asya ve dünya siyasetinde etkili bir ülke değildi.
Göktürkler: İslamiyetin doğuşu sırasında bütün Orta Asya Göktürklerin hakimiyetindeydi. Sınırları Kore den Hazar Denizi ne kadar uzanıyordu.
Hindistan: İslamiyetin doğuşu sırasında Hindistan da siyasi birlik yoktu. Derebeylikler hüküm sürmekteydi.
Çin: Bu devirde Mançurya dan Sasâni ve Bizans sınırlarına kadar bütün Orta Asya yı denetimine alan Göktürklerin bölünmesinden yararlanan Çin, Batı Göktükleri ile münasebetlerini geliştirmiş, Çin Seddini tamir ettirmiş ve kuzeyden gelen akınları önlemiştir. islamiyetin doğuşu sırasında Çin de Sui Hânedanı hâkimdi.

* Din ve inanış:
Bizans: İslamiyet in doğuşu sırasında Bizans ın resmi dini Hristiyanlık idi.
Sasâniler: İran da ve iran tesirinde kalan ülkelerde hakim din Zendüştlük (Mecûsilik) idi.
Göktürkler: İslamiyetin doğuşu sırasında Türkler çeşitli din ve kültürlerle çevrili bir sahada yaşıyorlardı. Bu nedenle Hristiyanlık, Zerdüştlük, Budizm, Manihaizm ve Yahudilik gibi dinlerle temasları vardı. Türklerin bir kısmı bu dinlerden bazılarını kabul etmesine rağmen, hiçbirini sahip oldukları inanç ve geleneklerle bağdaştıramamışlardır. Göktürkler kainatın yaratıcısı olarak tek ve ebedi kabul ettikleri Gök Tanrıya inanıyorlardı.
Hindistan: Hinduizm en yaygın dindi. Kast sistemini benimseyen bu dinde en yüksek mevkide Brahmanlar bulunmaktaydı. Hinduizmin katı kast sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine bir tepki olarak doğan Budizm Hindistan da fazla etkili olmamıştır.
Çin: Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm dinleri hâkimdi.
Japonya:
Konfüçyüslük, Taoizm, Budizm ve Japon milli dini olan fiintoizm dinleri hakimdi. fiinto tanrıların yolu demektir. Bu dinde tabiat kuvvetlerine ve atalara tapınma vardır.

** Avrupa
a) Siyasî Durum :Avrupa da siyasî birlik yoktu. Batı Roma imparatorluğunun enkazı üzerinde, Romalıların Barbar diye nitelediği kavimler tarafından birçok devlet kurulmuştur.
Bunlar Fransa da Frank ve Burgond, ispanya da Vizigot, italya da Ostrogot, Belçika da Frank, Afrika da Vandal krallıkları idi. Doğu Roma (Bizans) bu devletlerin çoğuyla mücadele halindeydi. Ayrıca Hunların yerine Macaristan da Avar Devleti kurulmuştur. Feodalite (derebeylik) Orta Çağ Avrupa sının siyasi yönetim şekli durumuna gelmişti. Krallar nüfuzlarını yitirmişlerdi.
b) Din ve inanış :Batı Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra papalar feodalite sisteminden de yararlanarak kral ve derebeyler üzerinde baskılarını arttırdılar. Orta Çağ Avrupa sının mutlak hakimi durumuna geldiler. Papaların elinde aforoz, endülüjans ve enterdi gibi yetkiler vardı.
Aforoz: Papa tarafından kullanılan manevi bir silahtır. Aforoz edilen kişi Hristiyan toplumunun dışına atılmış olurdu.
Endülüjans: Hristiyanların günahlarından kurtulmak için papalardan satın aldıkları af kağıtlarına denilmekteydi.
Enterdi: Papanın bir ülkeyi kralı ile birlikte cezalandırmasıdır. islamiyetin doğuşu
sırasında Hristiyanlık, Avrupa kıtasında tek hâkim din durumundaydı.

3. Afrika
islamiyetin doğuşu sırasında Kuzey Afrika, Suriye ve Filistin, Bizans imparatorluğu na bağlıydı. Kızıldeniz sahili ve Aden Körfezi ne kadar olan sahada Habeşistan Krallığı vardı. Mısır halkı ile Bizans arasında Hristiyanlığın farklı yorumlanmasından dolayı anlaşmazlıklar çıkmış ve Bizans Mısır halkına işkence ile kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmıştır. Habeşistan da Hristiyanlık hakimdi. Habeş Kralı Ebrehe nin Mekke yi almaya yönelik teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Administrator
30-09-2013:22:53 #1

iSLAMiYETiN DOĞUŞUDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

Asya'da Siyasi Durum

Bizans: Kavimler göçü sonunda büyük sıkıntılar yaşayan Roma, 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma imparatorluğu zamanla başkenti Bizans ın adıyla anılarak, Bizans imparatorluğu olarak ifade edilmeye başladı. 476 yılında Batı Roma imparatorluğu yıkılınca, Bizans Devleti, Roma imparatorluğunun devamı şeklinde yaşamaya devam etmiştir. Bizans imparatorluğunun en parlak devri Jüstinyen zamanıdır. Bu zamanda Bizans sınırları genişledi. Asya, Avrupa ve Afrika nın bazı bölümleri ele geçirildi. Jüstinyen in ölümünden sonra Bizans eski gücünü koruyamadı. islamiyetin doğuşu sırasında Bizans imparatorluğunun başında Heraklius vardı. Bizans yıpranmasına rağmen Orta Doğu nun en güçlü devletiydi .
Sasaniler: İslamiyetin doğuşu sırasında iran da merkezi Medain şehri olan Sasâniler Devleti vardı. Göktürk ve Bizans la mücadele halindeydi. Bu dönemde Sasânilerin başında II. Hüsrev Perhiz (590-628) bulunuyordu.
Japonya:İslamiyetin doğduğu yıllarda Japonya da Çin kültürü etkili idi. Bu dönemde Japonya, Asya ve dünya siyasetinde etkili bir ülke değildi.
Göktürkler: İslamiyetin doğuşu sırasında bütün Orta Asya Göktürklerin hakimiyetindeydi. Sınırları Kore den Hazar Denizi ne kadar uzanıyordu.
Hindistan: İslamiyetin doğuşu sırasında Hindistan da siyasi birlik yoktu. Derebeylikler hüküm sürmekteydi.
Çin: Bu devirde Mançurya dan Sasâni ve Bizans sınırlarına kadar bütün Orta Asya yı denetimine alan Göktürklerin bölünmesinden yararlanan Çin, Batı Göktükleri ile münasebetlerini geliştirmiş, Çin Seddini tamir ettirmiş ve kuzeyden gelen akınları önlemiştir. islamiyetin doğuşu sırasında Çin de Sui Hânedanı hâkimdi.

* Din ve inanış:
Bizans: İslamiyet in doğuşu sırasında Bizans ın resmi dini Hristiyanlık idi.
Sasâniler: İran da ve iran tesirinde kalan ülkelerde hakim din Zendüştlük (Mecûsilik) idi.
Göktürkler: İslamiyetin doğuşu sırasında Türkler çeşitli din ve kültürlerle çevrili bir sahada yaşıyorlardı. Bu nedenle Hristiyanlık, Zerdüştlük, Budizm, Manihaizm ve Yahudilik gibi dinlerle temasları vardı. Türklerin bir kısmı bu dinlerden bazılarını kabul etmesine rağmen, hiçbirini sahip oldukları inanç ve geleneklerle bağdaştıramamışlardır. Göktürkler kainatın yaratıcısı olarak tek ve ebedi kabul ettikleri Gök Tanrıya inanıyorlardı.
Hindistan: Hinduizm en yaygın dindi. Kast sistemini benimseyen bu dinde en yüksek mevkide Brahmanlar bulunmaktaydı. Hinduizmin katı kast sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine bir tepki olarak doğan Budizm Hindistan da fazla etkili olmamıştır.
Çin: Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm dinleri hâkimdi.
Japonya:
Konfüçyüslük, Taoizm, Budizm ve Japon milli dini olan fiintoizm dinleri hakimdi. fiinto tanrıların yolu demektir. Bu dinde tabiat kuvvetlerine ve atalara tapınma vardır.

** Avrupa
a) Siyasî Durum :Avrupa da siyasî birlik yoktu. Batı Roma imparatorluğunun enkazı üzerinde, Romalıların Barbar diye nitelediği kavimler tarafından birçok devlet kurulmuştur.
Bunlar Fransa da Frank ve Burgond, ispanya da Vizigot, italya da Ostrogot, Belçika da Frank, Afrika da Vandal krallıkları idi. Doğu Roma (Bizans) bu devletlerin çoğuyla mücadele halindeydi. Ayrıca Hunların yerine Macaristan da Avar Devleti kurulmuştur. Feodalite (derebeylik) Orta Çağ Avrupa sının siyasi yönetim şekli durumuna gelmişti. Krallar nüfuzlarını yitirmişlerdi.
b) Din ve inanış :Batı Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra papalar feodalite sisteminden de yararlanarak kral ve derebeyler üzerinde baskılarını arttırdılar. Orta Çağ Avrupa sının mutlak hakimi durumuna geldiler. Papaların elinde aforoz, endülüjans ve enterdi gibi yetkiler vardı.
Aforoz: Papa tarafından kullanılan manevi bir silahtır. Aforoz edilen kişi Hristiyan toplumunun dışına atılmış olurdu.
Endülüjans: Hristiyanların günahlarından kurtulmak için papalardan satın aldıkları af kağıtlarına denilmekteydi.
Enterdi: Papanın bir ülkeyi kralı ile birlikte cezalandırmasıdır. islamiyetin doğuşu
sırasında Hristiyanlık, Avrupa kıtasında tek hâkim din durumundaydı.

3. Afrika
islamiyetin doğuşu sırasında Kuzey Afrika, Suriye ve Filistin, Bizans imparatorluğu na bağlıydı. Kızıldeniz sahili ve Aden Körfezi ne kadar olan sahada Habeşistan Krallığı vardı. Mısır halkı ile Bizans arasında Hristiyanlığın farklı yorumlanmasından dolayı anlaşmazlıklar çıkmış ve Bizans Mısır halkına işkence ile kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmıştır. Habeşistan da Hristiyanlık hakimdi. Habeş Kralı Ebrehe nin Mekke yi almaya yönelik teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi