Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BÜYÜK GÜNAHLAR: KEBÂİR Günahların Tanımı:
#1
CİNLERİN VE ŞEYTANLARIN RUHSAT ve BEDENE GİRİŞ  İZNİ ALMASINA NEDEN OLAN BÜYÜK GÜNAHLAR: KEBÂİR Günahların Tanımı: Allah`ın emirlerine aykırı davranış, kötü amel, isyan, karşı gelme, suç, kabahatlerin büyükleri. İslâm literatüründe bu tür fiillerin bir kısmı büyük günah, bir kısmı da küçük günah olarak adlandırılır. Dilde büyük günah; isyan, sirk, öldürme ve zina etme gibi son derece önemli olan ve şer’an yapılması yasak davranışlar olarak tarif edilmiştir.

Bazıları kebireyi, şirk olarak da tarif etmişlerdir. Buna göre, büyük günahların tanımı aşağıdaki gibidir:

-*- Kasıtlı veya kasıtsız insan öldürmek  -*- Zina -* Livata -*- Şarap içme veya diğer alkollü maddeleri içerek sarhoş olmak. -*- Çalma, dolandırma, hırsızlık  . -*- Masum kişileri zina ile suçlama veya masuma iftira etmek. -*- Koğuculuk, Zan, Kin, Nefret, Kınama, Giybet, Haset, Dedikodu -*- Yalan yere yemin ve şahitlik yapmak. -*- Başkasının malını  gasbetmek veya hâksiz kazanç ve haram mal edinmek. -*- Sıla-i rahmi kesmek. -*- Ukuku'l-Valideyn (Anne ve babaya zulüm acı ve eziyet vermek.) -*- Yetim malı yemek. -*- Ölçü ve tartıda usulsüzlük ve hile yapmak. -*- Hz. Peygamber (s.a.v.)’le ilgili isnad ve yalan söylemek. -*- Şahitlikten kaçınmak veya yalancı şahitlik. -*- Rüşvet vermek almak ve aracılık etmek. -*- Sihir, büyü, fal, muska, tılsım, vefk vb… gibi şeylerle insanlarin bağlaması. -*- Başkasının maddi ve manevi olarak eziyet ve cefasına sebep olmak. -*- Zekât ve sadaka vermemek ve vermekten imtina etmek. -*- Allah’ın rahmetinden umut kesmek veya İsyan ve Şirk . -*- Allah’ın rahmetine güvenerek günahlara dalmak. -*- Ganimet veya kamu mallarından zimmetine mal geçirmek.  -*- Korkutmak veya hırsızlık amacıyla yol kesmek ve zulüm (hirâbe). -*- Sihirbazlık, falcılık ve büyücülük yapmak. -*- Her türlü günahı işlemede ısrar etmek. 

Genel hatları ile kebair büyük günahlar yukarıdaki gibi sıralanmakla birlikte, bazı müellifler bu günahlar ve sayısını otuz altıya, diğerleri yetmişe yine kimileri de yedi yüze kadar çıkarmaktadırlar…

"Allah`ın (halis) kulları o kimselerdir ki, Allah`tan başka ilâha dua etmezler; Allah`ın haram kıldığı nefsi öldürmezler; meğer ki hakla ola. Zina da etmezler. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarptırılır. " (el-Furkan, 25/68).

"Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız." (en-Nisâ, 4/31)

"Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zaman onlar, affederler." (eş-Şurâ, 42/37)

"Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler... " (en-Necm, 53/32).

"Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki (günahları) dilediğine affeder. " (en-Nisa, 4/116)
"Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları, şeytan işi pisliklerdir. " (el-Mâide, 5/90)

"Ey iman edenler, yürekten, hâlis (samimi) bir tevbe ile tövbe ederek Allah`a dönün. " (et-Tahrim, 66/8)

METAFİZİK ARAŞTIRMACI
  
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi