Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DİNİMİZ İSLÂM'DA ATALARIMIZIN İŞLEDİĞİ HATA VE GÜNAHLARINI ZURRIYETINE VEYA BİR BAŞKASINA YÜKLENMESİ BÖLÜŞMESI MÜMKÜN M
#1
DİNİMİZ İSLÂM'DA  ATALARIMIZIN İŞLEDİĞİ HATA VE GÜNAHLARINI ZURRIYETINE VEYA BİR BAŞKASINA YÜKLENMESİ BÖLÜŞMESI MÜMKÜN MÜ? KUR'ÂN-I KERİM'E GÖRE GÜNAHTAN KURTULMA YOLLARI: Dinimiz Islâm'da ve Kur'ân-ı Kerim'de günah işlemekten doğan ceza şahsî olup, kişi sadece kendi yaptığından amelinden ve kendi günahlarından sorumludur. Sevapları ve günahları bölüşmek ve paylaşmak imansızdır. Kur'ân-ı Kerim'e göre günahları bölüşmek mümkün değildir. Atalarımızın günahını bizim veya bir başkasınında çekeceği yada bölüşeceğine dair hiçbir bir delil ayet yoktur!

Her sevap ve günah fiil’i bizati işleyenin ameline yazılmaktadır. Hiçbir âdemoğlu işlenen fiile bizatihi iştirak etmediği sürece, bir başkasının sevabını, günahını ve cezasını üstüne alamadığı gibi atalarının işlediği günahtan dolayı da sorumlu tutulmazlar.

Ancak kişi, kendisinin yada başkasının bir günah işlemesine sebep olmuşsa veya başkasının günahlarına iştirak etmişse, bu payından ve iştirakinden dolayi sorumlu olabilir. Hic kimse kendisinin islemedigi bir suçtan sorumlu tutulamak, bu en basit adalet kuralinada Kur'âna da aykiridir. Yani beşer sadede amelinden ve bizatihi işlediği amelden fiil’den dolayı sorumludur, kendisinin işlemediği fillerden sorumlu tutulmaz.
Atalarımızın veya başkalarının ve kendimizin günahlarının bağışlanması için elbette onlar adınada Hayr-u hasenât yapıp sadaka verebiir ve dua edebiliriz… Fakat hiçbirimiz; Ne atalarımız veya başkalarının bizim gunahlarimizdan nede biz Atalarımızın günahlarından sorumlu olamayız…

Bkz,: Zümer/53., - Sebe'/31-33, - Bakara/37, - Kurtubî, Ebü Abdillah Muhammed b,Ahmed, el-CâmÎ li Ahkâmi'l-Kur'ân, Kahire 1959, c. XV  S, 268; İbn Kesir, Tefsiril  c. IV, s, 59.
İslâm'a göre, Hıristiyanların inandıkları gibi Hz, Âdem'den veya atalarından insanlara miras  kalan aslî bir günah mevcut değildir. Çünkü Allah, Âdem'in işlediği günahı onun tövbesi üzerine affetmiştir.
İslâm'da işlenen günahtan kurtulma yolu, o işlenen günahtan dolayı pişman olup, Allah'a tövbe istigfar etmektir. İnsan tövbe istigfar ve kefaretleri ifa ile, yapmış olduğu günahlar ve kusurlardan kurtulur ve o günahlariı ve hataları hiç yapmamış gibi tertemiz olur…

Kur'ân'da Yüce Allah, daima kullarını tövbeye çağırmaktadır, Peygamberine de, günahkâr kullara, Allah'ın rahmetinden umut kesmemelerini söylemesini  emretmektedir. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır. Dilerse şirk hariç bütün günahları bağışlayabilir. Bundan dolayı kullar, Allah'ın azabı gelmeden Önce Allah'a yönelmeli, O'na teslim olmalı Ve bütün günahlardan dolayı tövbe istigfar ile hadd ve kefaretlerini ifa etmelidirler.

Dinimizde günah işlemekten doğan cezalar şahsî olup, sadece günahı bizzat işleyen kişinin kendisi sorumlu olup bir başkasının atası dahi olsa sevabından istifade etmesi veya onun günahının cezasını çekmesi söz konusu değildir. Bir ademoğlu sadece kendisinin şahsen işlediği amellerden sorumludur. İşlemediği, şahsen kendisinin iştirak etmediği bir amel ve eylemden sorumlu tutulması Kuran-i Kerime’ görede imkansizdir. Her beşer nefs kendi yaptığından amellerinden ve fiillerinden Sorumludur. Hiçbir kimse başkasının cezasını üstüne alamadığı gibi atalarının işlediği günahtan dolayı da sorumlu tutulmazlar.

İnsanlar, günahlar ve sevaplar işleme özelliğinde yaratılmış varlıklardır. Günahlar işlemek, insanları meleklerden ayıran bir özelliktir. Bilindiği gibi melekler nurdan yaratılmış Olup, Allah'a itaat eden ve günah işlemeyen varlıklardır. İslâm bir fıtrat dinidir. Islâm'da insanların günah işleyebileceği kabul edilmiş ve bundan korunma ve kurtulma yolları insana öğretilmiştir. işte yapılan kötülüklerin, işlenen günah ve kabahatlerden kurtulma yolu tövbe-i istiğfar, hadd, kısas ve kefaretlerdir. Tövbe istiğfar ile insan, yapmış olduğu günah ve kusurlardan Rabbine ihlaslı bir kalp ile yapılan sammimi bir Tövbe istiğfar ve varsa hadd ve kefaretlerini ifa ederek kurtulur. Ve o günah ve hataları hiç yapmamış gibi tertemiz olur… 

Sonuç olarak: Dinî kavramlardan biri olan günah, bütün dinlerde mevcut olan bir kavramdır. Dolayısıyla günah, dinî emirlerin yerine getirilmemesi veya yasakların çiğnenmesiyle ortaya çıkan dinî, ahlâkî ve vicdanî açıdan sorumluluk gerektiren bir olgudur, Nasıl beşerî kanun ve kuralların çiğnenmesi suç diye adlandırılıyorsa, dinî alandaki hata ve davranışlar da günah olarak nitelendirilmektedir.
Kısaca günahları, "İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışlardır” şeklinde tarif edebiliriz.
İslâm'da günahlar, biri niteliğine göre, diğeri de hakkı çiğnenen muhatabına göre olmak üzere iki kısımda guruplandınlabilir.

İnsanı günaha sevkeden faktörleri ise, dahilî, yani insanın yapısında bulunan meyil ve arzular ve onu dışarıdan etkileyen haricî âmiller olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Dahilî faktör, nefis; Haricî faktörler ise, dünya sevgisinden dolayı ahireti düşünmemek ve şeytanın vesveselerine uymaktır.

Kur'ân-ı Kerim'de Günahlar ve Tevbe ile ilgili  daha fazla ayet için, Bkz.:

24Nur/4-5; 25 - Nur Suresi 24/31 – Fufkân 68-71. - Bakara Suresi, 37. - 54. 128. – 160.- 187. – 222. – 279-  - . Ayetleri -  Al-i İmran Suresi, 89. - 90. – 128. – ayetleri. - Nisa Suresi, 16., 17., 18.,26., 27, 64. -  ayetler. - Tevbe Suresi, 3,5,11,5,27,74,102,104,106,112,117,118,126,. Ayetler - Hud Suresi, 3, 52, 61, 90, 112, . ayetler. - Nahl Suresi, 119. ayet. - Meryem Suresi, 60. ayet. - Taha Suresi, 82, 122. ayetler. - Nur Suresi, 5., 10., 31. ayetler. - Furkan Suresi, 70., 71. ayetler. - Kasas Suresi, 67. ayet - Ahzab Suresi, 24., 73. ayetler - Mü'min Suresi, 3., 7. ayetler. - Şura Suresi, 25. ayet - Ahkaf Suresi, 15. ayet - Hucurat Suresi, 11. ayet - Mücadele Suresi, 13. ayet - Tahrim Suresi, 4., 5., 8. ayetler - Müzzemmil Suresi, 20. ayet - Buruc Suresi, 10. ayet - Nasr Suresi, 3. ayet. - Araf Suresi, 143., 153. ayetler - En'am Suresi, 54. ayet - Maide Suresi, 34., 39., 71., 74., ayetler - Nisa Suresi, 16., 17., 18., 26., 27., 64., 92., 146. ayetler. …  Bu makaleme sığmayacak kadar günahlar ve tövbeler ile ilgili daha bir suru ayette Rabbimiz bizlere günahlardan kurtuluşun sadece tevbe istiğfar, hadd cezalari ve kefaretlerle bağışlanacağı ve hiç günah işlememiş gibi günahlardan arınıp tertemiz olacaklarını bize Kur'ân'da defalarca  bildirmiştir.

METAFİZİK ARAŞTIRMACI
  


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  ATALARIMIZIN İŞLEDİĞİ GÜNAHLARINDAN BİZLER SORUMLU OLURMUYUZ? DoğaötesiAraştırman 0 44 04-06-2020:20:05
Son Mesaj: DoğaötesiAraştırman
  DİNİMİZ İSLÂM'DA GÜNAHLARA KARŞILIK VERİLEN CEZALAR ŞAHSİDİR: DoğaötesiAraştırman 0 49 26-05-2020:16:47
Son Mesaj: DoğaötesiAraştırmanBu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi