ALMANYA « GURBETÇİLER DE « HUKUK KANUNLAR EVLENME YÖNÜNDEN ALMANYA VE TÜRKİYE HUKUKU

EVLENME YÖNÜNDEN ALMANYA VE TÜRKİYE HUKUKU

EVLENME YÖNÜNDEN ALMANYA VE TÜRKİYE HUKUKU

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
09-04-2015:11:28
#1
 
ALMANYA VE TÜRKİYE’DE EVLENME :


Giriş:
Almanya'da resmi rakamlara göre 5 Milyon civarında yurttaşımız yaşamaktadır,bu yurttaşlarımızın ençok takıldıkları konular Evlenme ve Boşanma'da nerede işlemin yapılmasının faydalı olacağıdır.
Türkiye'de evlensem mi daha iyi olur yoksa Almanya'da mı ?
Almanya'da mı boşansam Türkiye'de mi?
Bu türden sorular oldukça yaygındır.aslında bu çalışmanın amacı da yukarıdaki iki soru hakkında Bilgilendirme ve yönlendirmedir.
 
ALMANYA’DA VE TÜRKİYE’DE  EVLİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
EVLENME, EVLİLİK:
Evlenme iki taraflı olan özel bir sözleşmedir.Bir kadın ile erkeğin töreler ve kanunlar gereğince her türlü hayat şartları içinde tam ve sürekli bir hayat ortaklığı meydana getirmek üzere hukuken yapılan yere göre makbul ve geçerli şekilde birleşmelerine Evlenme denir.


A) Türkiye'de Evlilik
B) Almanya'da Evlilik
 
A)  Türkiye'de evlenme
İki Türk vatandaşı,iki yabancı uyruklu ayrı cinsten iki kişi(Türk kanunları aynı cinsten olanların evliliğini kati süretle kabul etmemektedir),ya da biri Türk Diğeri yabancı olan kadın ve erkek Türkiye'de evlenebilir.


Gerekli Belgeler:
1-  Medeni durumlarını gösterir resmi belge.
2- 4'er adet vesikalık resim.
3- 4 adet evlenecek kişilerce imzalanmış''evlenme beyannamesi''
4- Nüfus cüzdanının aslı,yabancılar için pasaport,kendi konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamların düzenleyecekleri onaylı doğum belgesi.
5- Yabancılar için yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi.
 
B) Almanya'da Evlenme
Taraflardan biri Alman veya çift tabiiyetli ise evlilik belediyelerde ifa edilir.İki Türk vatandaşı evlenecekse dilerse belediye'de dilerse konsoloslukta evlenme akdini gerçekleştirebilir.


Türk vatandaşları için gerekli belgeler,
1- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2- Valilik ve kaymakamlıktan alınan apostille belgesi.
3- Boşanmış ise boşanma kararınınh kesinleşmiş örneği.
4- Nüfus kayıt belgesi .
5- Uluslararası evlenme ehliyet belgesi.
6- İkamet belgesi.
7- Fotoğraf
8- Pasaport ve nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri.


Not.1. Yabancı yetkili memur önünde yapılan evlenmeler bir ay içinde yetkili nüfus müdürlüğüne ya da yurt dışında konsolosluğa bildirim yapılmalıdır;aksi halde ilerleyen zamanlarda babalık,miras v.s ile ilgili işlemlerde sorun yaşanmaktadır.
Not 2 : Türk konsolosluklarında evlenebilmek için her iki tarafın da Türk vatandaşı olması gereklidir.


Almanya vatandaşları için gerekli belgeler;
1- Doğum belgesi.
2- Kimlik aslı ve fotokopisi.
3- İkamet belgesi
4- Boşanmış ise kesinleşmiş boşanma kararı.
5- Fotoğraf


Türk hukukunda Evlenme yasağı kimleri kapsar ?
a) Türk hukukunda kadın boşandıktan sonra 300 gün süreyle evlenme yasağına tabidir, dolayısıyla tekrar evlenmek istiyorsa hamile olmadığını gösteren sağlık raporuyla beraber hakimden İddet süresinin kaldırılmasını talep etmelidir.


b) Üstsoy arasında ile alt soy arasında ( Anne,baba,dede,nene);kardeşler arasında amca dayı,hala ve teyze ile yeğenleri arasında evlenemez.


c) Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ( Çocukları ) ve eşi arasında evlenme yapılamaz.


d) Akıl hastaları,evlenmelerinde evlenmelerinde sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemez.


e) Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.(TMK m124/1)Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.(TMK m 124/2)
Ancak Almanya yeni yabancılar yasasına göre aile birleşiminde bulunacak olan çiftin yaşının enaz 18 olması gerekmektedir.


f) Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.( Yaş küçüklüğüğ ya da akıl hastalığı yüzünden akla uygun savranmayanlar)


g) Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile ,eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında.


h) Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.(TMK m.131)

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
09-04-2015:11:28 #1

 
ALMANYA VE TÜRKİYE’DE EVLENME :


Giriş:
Almanya'da resmi rakamlara göre 5 Milyon civarında yurttaşımız yaşamaktadır,bu yurttaşlarımızın ençok takıldıkları konular Evlenme ve Boşanma'da nerede işlemin yapılmasının faydalı olacağıdır.
Türkiye'de evlensem mi daha iyi olur yoksa Almanya'da mı ?
Almanya'da mı boşansam Türkiye'de mi?
Bu türden sorular oldukça yaygındır.aslında bu çalışmanın amacı da yukarıdaki iki soru hakkında Bilgilendirme ve yönlendirmedir.
 
ALMANYA’DA VE TÜRKİYE’DE  EVLİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
EVLENME, EVLİLİK:
Evlenme iki taraflı olan özel bir sözleşmedir.Bir kadın ile erkeğin töreler ve kanunlar gereğince her türlü hayat şartları içinde tam ve sürekli bir hayat ortaklığı meydana getirmek üzere hukuken yapılan yere göre makbul ve geçerli şekilde birleşmelerine Evlenme denir.


A) Türkiye'de Evlilik
B) Almanya'da Evlilik
 
A)  Türkiye'de evlenme
İki Türk vatandaşı,iki yabancı uyruklu ayrı cinsten iki kişi(Türk kanunları aynı cinsten olanların evliliğini kati süretle kabul etmemektedir),ya da biri Türk Diğeri yabancı olan kadın ve erkek Türkiye'de evlenebilir.


Gerekli Belgeler:
1-  Medeni durumlarını gösterir resmi belge.
2- 4'er adet vesikalık resim.
3- 4 adet evlenecek kişilerce imzalanmış''evlenme beyannamesi''
4- Nüfus cüzdanının aslı,yabancılar için pasaport,kendi konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamların düzenleyecekleri onaylı doğum belgesi.
5- Yabancılar için yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi.
 
B) Almanya'da Evlenme
Taraflardan biri Alman veya çift tabiiyetli ise evlilik belediyelerde ifa edilir.İki Türk vatandaşı evlenecekse dilerse belediye'de dilerse konsoloslukta evlenme akdini gerçekleştirebilir.


Türk vatandaşları için gerekli belgeler,
1- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2- Valilik ve kaymakamlıktan alınan apostille belgesi.
3- Boşanmış ise boşanma kararınınh kesinleşmiş örneği.
4- Nüfus kayıt belgesi .
5- Uluslararası evlenme ehliyet belgesi.
6- İkamet belgesi.
7- Fotoğraf
8- Pasaport ve nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri.


Not.1. Yabancı yetkili memur önünde yapılan evlenmeler bir ay içinde yetkili nüfus müdürlüğüne ya da yurt dışında konsolosluğa bildirim yapılmalıdır;aksi halde ilerleyen zamanlarda babalık,miras v.s ile ilgili işlemlerde sorun yaşanmaktadır.
Not 2 : Türk konsolosluklarında evlenebilmek için her iki tarafın da Türk vatandaşı olması gereklidir.


Almanya vatandaşları için gerekli belgeler;
1- Doğum belgesi.
2- Kimlik aslı ve fotokopisi.
3- İkamet belgesi
4- Boşanmış ise kesinleşmiş boşanma kararı.
5- Fotoğraf


Türk hukukunda Evlenme yasağı kimleri kapsar ?
a) Türk hukukunda kadın boşandıktan sonra 300 gün süreyle evlenme yasağına tabidir, dolayısıyla tekrar evlenmek istiyorsa hamile olmadığını gösteren sağlık raporuyla beraber hakimden İddet süresinin kaldırılmasını talep etmelidir.


b) Üstsoy arasında ile alt soy arasında ( Anne,baba,dede,nene);kardeşler arasında amca dayı,hala ve teyze ile yeğenleri arasında evlenemez.


c) Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ( Çocukları ) ve eşi arasında evlenme yapılamaz.


d) Akıl hastaları,evlenmelerinde evlenmelerinde sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemez.


e) Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.(TMK m124/1)Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.(TMK m 124/2)
Ancak Almanya yeni yabancılar yasasına göre aile birleşiminde bulunacak olan çiftin yaşının enaz 18 olması gerekmektedir.


f) Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.( Yaş küçüklüğüğ ya da akıl hastalığı yüzünden akla uygun savranmayanlar)


g) Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile ,eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında.


h) Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.(TMK m.131)


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 2,326
09-04-2015:11:32
Son Mesaj tarafından Sahin