FRANSA « GURBETÇİLER FR « HUKUK KANUNLAR FRANSA KONSOLOSLUK NOTER İŞLEMLERİ, NOTER SERVİSİ BİLGİ NOTU

FRANSA KONSOLOSLUK NOTER İŞLEMLERİ, NOTER SERVİSİ BİLGİ NOTU

FRANSA KONSOLOSLUK NOTER İŞLEMLERİ, NOTER SERVİSİ BİLGİ NOTU

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
sinem
Çalışkan Üye
62
11-02-2015:21:49
#1
İşlemler:
 1- Vekaletnameler
 2- İmza tasdikleri
 3- Türkçe ve Fransızca belge düzenleme
 4- Fotokopi tasdikleri- cüzdan sureti
 5- Sözleşmeler; vasiyetnameler
 6- Sabıka kaydı başvuruları
 7- Posta ile yapılan işlemler
 8- İkametgah Nakil Belgesi (Türkiye'ye kesin dönüş için)

 
 1- FRANSA KONSOLOSLUK VEKALETNAMELER:

   Vekaletnameler için istenen belgeler:   Nüfus cüzdanı aslı, pasaport ve varsa oturma kartı, vekalet verilecek konu (gayrımenkul, banka işlemleri, araçla yurtdışına çıkış vb.) hakkında detaylı bilgileri içeren belgeler (tapu belgeleri, banka hesap cüzdanı, araç ruhsatı vb.), vekalet verilecek kişinin detaylı kimlik bilgileri. Merkez Bankası vekaletnamesi için pasaportun aslının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenleme vekaletnameler, tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler ve ayrıca Merkez Bankası, araç  satışı ve  boşanma  vekaletnameleri için iki  adet  resim,  gayrimenkul satışları,   inşaat,   ipotek,  istimlak   ile   ilgili   olarak düzenlenecek vekaletnamelerde gayrimenkulün tapu kaydı,  motorlu nakil   vasıtalarının   satışı  ve   sürücü   vekaletnamelerinde ruhsatnamedeki     bilgilerin    tümü,    avukatlarla     ilgili vekaletnamelerde  avukatın kayıtlı olduğu baro vergi dairesi  ve numarası ve T.C. Kimlik numarası, Merkez Bankasından para çekme konusunda hesabın cinsi, kredi mektubunun ve Süper döviz hesabının tarihi ve numarası  ve ayrıca vekaletnamenin de hesabın açıldığı pasaporttan  yapılması gereklidir.

Resim gerektiren vekaletnameler:

- Merkez Bankası vekaleti,
- Tüm düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameler, (Alım, satın, kredi, ipotek, inşaat, kooperatif vb.)
- Tüm boşanma ile ilgili vekaletnameler,
- Araç satışı için yapılan vekaletnameler
- Sözleşmeler ve vasiyetnameler


2- FRANSA KONSOLOSLUK İMZA TASDİKLERİ:  

  1-  Hariçte yazılan dilekçeler, imza sirkülerleri,  muvafakatname,  taahhütname feragatnameler 16 Eu,  protesto,  ihtarname,  ihbarname,  ibraname 29 EU. Bu tür belgelerin onayı için nüfus cüzdanı gerekmektedir. 
 
  2-  Ticari  belgelerin  tasdiki  (Ticaret  odaları,  Dışişleri Bakanlığı).  Tüm  ticari belgeler için belge  başına  sabit  bir ücret  alınır  (15 Euros).  Bazı evraklar örneğin; Noterlerin imzası,  mahkeme kararları  ve  mahkemelerce verilen evrakların La  Cour  d'Appel (İstinaf   Mahkemesi)  tarafından  onaylanması  gerekir.   Bunun ayrıca, Konsolosluklarca tasdikine gerek yoktur. Başkonsolosluğumuz görev çevresinde bulunan  Fransız Ticaret Odaları veya Fransız Dışişleri Bakanlığından  onaylanmış belgelerin asılları ile birer adet fotokopisi gerekmektedir.

   3-  Yeminli  tercüman imza tasdikleri: Mahkeme  kararları  ve noterlerce    düzenlenen   belgelerin    İstinaf    Mahkemesince onaylanması,   yani  belgelerin  üzerinde   "Apostille"   kaşesi bulunması  gerekir.  Onay için tercümesi yapılan belgenin Fransızcası ile tercümesi ve birer adet fotokopisi gerekmektedir.


3- FRANSA KONSOLOSLUK TÜRKÇE VE FRANSIZCA BELGE DÜZENLEME:
  
  Örneğin;  Hayatta olma belgesi (Kişinin bizzat kendisi gelmesi, şayet gelemeyecek kadar rahatsız veya yaşlı ise doktor raporu ile hayatta olduğunun ispatlanması gerekir. İkamet belgesi (oturma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, EDF-GDF veya Quittance de Loyer veya vergi beyannamesi getirilmesi gerekmektedir).   Yurt  dışında işçi olduğunu belirten belge (oturma-çalışma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu,  fiche de paie’leri, iş kontratı vb.), sigorta kayıt belgesi (Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan verilen sigorta kartı veya attestation), boşandığına dair  belge (Kesinleşmiş boşanma kararı),   sabıka  kaydı belgesi (Türkiye’den alınmış yeni sabıka kaydının türçesi), çeşitli certificat concordance'lar (Nüfus cüzdanı ile oturma-çalışma kartı veya sigorta kartı veya Fransa’da doğmuş ise acte de naissance, veya Fransız kimlik kartı), ölüm belgesi (kişinin öldüğünü belirten Türkçe ölüm belgesi), kesin dönüş belgesi (nüfus cüzdanı, pasaportu, oturma-çalışma kartı, veya Fransız kimlik kartı, nakliye şirketi tarafından verilen nakil işleminin yapılacağını belirten belge, iş aramadığına ilişkin belge, işsizlik ücreti almadığına ilişkin belge veya şayet bir şirkette çalışıyorsa tayin belgesi), ve  öğrenciler için oturma kartlarının süresinin uzatılmayacağına ilişkin belge ve bunun gibi çeşitli belgeler. Ücretleri 13,- EU’dur.

4-  FRANSA KONSOLOSLUK FOTOKOPİ TASDİKLERİ - SURET
   
    -Türkçe veya Fransızca belgelerin fotokopi tasdikleri (Türkçe belgenin fotokopi tasdiki 10 EU Fransızca belgenin fotokopi tasdiki 12 EU)
    - Türkçe Nüfus cüzdanı  sureti (10 EU)
 
5- FRANSA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMELER / VASİYETNAMELER
 (gayrimenkul satış  vaadi, kooperatif hisse devir sözleşmeleri, evlilikte mal birliği veya mal ayrılığı sözleşmeleri v.b.) ve vasiyetnameler.   

                                          
6- FRANSA KONSOLOSLUK SABIKA KAYDI BAŞVURULARI              
Sabıka kaydı belgesi alabilmek için Başkonsolosluğumuz vatandaşlık İşleri Servisine başvurabilirsiniz. Bu durumda, talebiniz Adalet Bakanlığına iletilebilecek ve belgenin postayla gönderilmesi istenebilecektir. Bu işlem yaklaşık 2 ay sürmektedir. 
Öte yandan, arzu ettiğiniz takdirde Türkiye'deki bir yakınınızın sizin adınıza sabıka kaydınızı alabilmesi için Başkonsolosluğumuza başvurarak vekalet verebilirsiniz.

                                   
7- FRANSA KONSOLOSLUK POSTA YOLU /E-KONSOLOSLUK İLE YAPILAN İŞLEMLER

Ticaret Odalarınca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış tüm ticari evraklar, Ücretleri mandat-cash olarak gönderilecek.
Yeminli tercüman imza tasdikleri: tercüme veya tercümesi yapılan belgeleri aslı (Fransızcası) ücretleri mandat-cash olarak gönderilecek.
Fransızca tasdiknameler/attestation’lar (Fransızca attestation yapılması istenilen konuyu belgeleyen belgelerin fotokopileri. Ücretleri mandat-cash olarak gönderilecek.


NOT: e- Konsolosluk işlem başvurusu yapıldığında evrakların posta yoluyla da gönderilmesi gerekmektedir (harç ödemeleri internet ortamında  visa kartı ile de yapılabilmektedir).
       

8- FRANSA KONSOLOSLUK İKAMETGAH NAKİL BELGESİ

İkametgah Nakil Belgesi bir defaya mahsus olarak alınabilir. İkametgah Nakil  Belgesi alabilmek için Türkiye’de bir yılda 6 aydan fazla kalmamış olmak ve yurt dışında kesintisiz en az iki yıldır ikamet ediyor olmak  gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

1-    İşverenden ilişiğinin kesildiğine dair belge, 
2-    Pôle d’emploie’dan işsizlik parası veya yardımı almadığınıza ve iş aramadığınıza ilişkin belge,
3-    İkamet ettiğiniz mahalle belediyesinden Türkiye’ye döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet edeceğiniz            adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile) .
4-    İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduğunuza ilişkin belge (Declaration de radiation)
5-    Öğrenciler için okulla ilişiklerini kestirdiklerine ilişkin belge.
6-    Pasaport, nüfus cüzdanı, oturma kartı veya Fransız Kimlik kartı
7-    Nakliye  şirketinden eşyaların nakliye edileceğini belirten belge.
sinem
11-02-2015:21:49 #1

İşlemler:
 1- Vekaletnameler
 2- İmza tasdikleri
 3- Türkçe ve Fransızca belge düzenleme
 4- Fotokopi tasdikleri- cüzdan sureti
 5- Sözleşmeler; vasiyetnameler
 6- Sabıka kaydı başvuruları
 7- Posta ile yapılan işlemler
 8- İkametgah Nakil Belgesi (Türkiye'ye kesin dönüş için)

 
 1- FRANSA KONSOLOSLUK VEKALETNAMELER:

   Vekaletnameler için istenen belgeler:   Nüfus cüzdanı aslı, pasaport ve varsa oturma kartı, vekalet verilecek konu (gayrımenkul, banka işlemleri, araçla yurtdışına çıkış vb.) hakkında detaylı bilgileri içeren belgeler (tapu belgeleri, banka hesap cüzdanı, araç ruhsatı vb.), vekalet verilecek kişinin detaylı kimlik bilgileri. Merkez Bankası vekaletnamesi için pasaportun aslının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenleme vekaletnameler, tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler ve ayrıca Merkez Bankası, araç  satışı ve  boşanma  vekaletnameleri için iki  adet  resim,  gayrimenkul satışları,   inşaat,   ipotek,  istimlak   ile   ilgili   olarak düzenlenecek vekaletnamelerde gayrimenkulün tapu kaydı,  motorlu nakil   vasıtalarının   satışı  ve   sürücü   vekaletnamelerinde ruhsatnamedeki     bilgilerin    tümü,    avukatlarla     ilgili vekaletnamelerde  avukatın kayıtlı olduğu baro vergi dairesi  ve numarası ve T.C. Kimlik numarası, Merkez Bankasından para çekme konusunda hesabın cinsi, kredi mektubunun ve Süper döviz hesabının tarihi ve numarası  ve ayrıca vekaletnamenin de hesabın açıldığı pasaporttan  yapılması gereklidir.

Resim gerektiren vekaletnameler:

- Merkez Bankası vekaleti,
- Tüm düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameler, (Alım, satın, kredi, ipotek, inşaat, kooperatif vb.)
- Tüm boşanma ile ilgili vekaletnameler,
- Araç satışı için yapılan vekaletnameler
- Sözleşmeler ve vasiyetnameler


2- FRANSA KONSOLOSLUK İMZA TASDİKLERİ:  

  1-  Hariçte yazılan dilekçeler, imza sirkülerleri,  muvafakatname,  taahhütname feragatnameler 16 Eu,  protesto,  ihtarname,  ihbarname,  ibraname 29 EU. Bu tür belgelerin onayı için nüfus cüzdanı gerekmektedir. 
 
  2-  Ticari  belgelerin  tasdiki  (Ticaret  odaları,  Dışişleri Bakanlığı).  Tüm  ticari belgeler için belge  başına  sabit  bir ücret  alınır  (15 Euros).  Bazı evraklar örneğin; Noterlerin imzası,  mahkeme kararları  ve  mahkemelerce verilen evrakların La  Cour  d'Appel (İstinaf   Mahkemesi)  tarafından  onaylanması  gerekir.   Bunun ayrıca, Konsolosluklarca tasdikine gerek yoktur. Başkonsolosluğumuz görev çevresinde bulunan  Fransız Ticaret Odaları veya Fransız Dışişleri Bakanlığından  onaylanmış belgelerin asılları ile birer adet fotokopisi gerekmektedir.

   3-  Yeminli  tercüman imza tasdikleri: Mahkeme  kararları  ve noterlerce    düzenlenen   belgelerin    İstinaf    Mahkemesince onaylanması,   yani  belgelerin  üzerinde   "Apostille"   kaşesi bulunması  gerekir.  Onay için tercümesi yapılan belgenin Fransızcası ile tercümesi ve birer adet fotokopisi gerekmektedir.


3- FRANSA KONSOLOSLUK TÜRKÇE VE FRANSIZCA BELGE DÜZENLEME:
  
  Örneğin;  Hayatta olma belgesi (Kişinin bizzat kendisi gelmesi, şayet gelemeyecek kadar rahatsız veya yaşlı ise doktor raporu ile hayatta olduğunun ispatlanması gerekir. İkamet belgesi (oturma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, EDF-GDF veya Quittance de Loyer veya vergi beyannamesi getirilmesi gerekmektedir).   Yurt  dışında işçi olduğunu belirten belge (oturma-çalışma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu,  fiche de paie’leri, iş kontratı vb.), sigorta kayıt belgesi (Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan verilen sigorta kartı veya attestation), boşandığına dair  belge (Kesinleşmiş boşanma kararı),   sabıka  kaydı belgesi (Türkiye’den alınmış yeni sabıka kaydının türçesi), çeşitli certificat concordance'lar (Nüfus cüzdanı ile oturma-çalışma kartı veya sigorta kartı veya Fransa’da doğmuş ise acte de naissance, veya Fransız kimlik kartı), ölüm belgesi (kişinin öldüğünü belirten Türkçe ölüm belgesi), kesin dönüş belgesi (nüfus cüzdanı, pasaportu, oturma-çalışma kartı, veya Fransız kimlik kartı, nakliye şirketi tarafından verilen nakil işleminin yapılacağını belirten belge, iş aramadığına ilişkin belge, işsizlik ücreti almadığına ilişkin belge veya şayet bir şirkette çalışıyorsa tayin belgesi), ve  öğrenciler için oturma kartlarının süresinin uzatılmayacağına ilişkin belge ve bunun gibi çeşitli belgeler. Ücretleri 13,- EU’dur.

4-  FRANSA KONSOLOSLUK FOTOKOPİ TASDİKLERİ - SURET
   
    -Türkçe veya Fransızca belgelerin fotokopi tasdikleri (Türkçe belgenin fotokopi tasdiki 10 EU Fransızca belgenin fotokopi tasdiki 12 EU)
    - Türkçe Nüfus cüzdanı  sureti (10 EU)
 
5- FRANSA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMELER / VASİYETNAMELER
 (gayrimenkul satış  vaadi, kooperatif hisse devir sözleşmeleri, evlilikte mal birliği veya mal ayrılığı sözleşmeleri v.b.) ve vasiyetnameler.   

                                          
6- FRANSA KONSOLOSLUK SABIKA KAYDI BAŞVURULARI              
Sabıka kaydı belgesi alabilmek için Başkonsolosluğumuz vatandaşlık İşleri Servisine başvurabilirsiniz. Bu durumda, talebiniz Adalet Bakanlığına iletilebilecek ve belgenin postayla gönderilmesi istenebilecektir. Bu işlem yaklaşık 2 ay sürmektedir. 
Öte yandan, arzu ettiğiniz takdirde Türkiye'deki bir yakınınızın sizin adınıza sabıka kaydınızı alabilmesi için Başkonsolosluğumuza başvurarak vekalet verebilirsiniz.

                                   
7- FRANSA KONSOLOSLUK POSTA YOLU /E-KONSOLOSLUK İLE YAPILAN İŞLEMLER

Ticaret Odalarınca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış tüm ticari evraklar, Ücretleri mandat-cash olarak gönderilecek.
Yeminli tercüman imza tasdikleri: tercüme veya tercümesi yapılan belgeleri aslı (Fransızcası) ücretleri mandat-cash olarak gönderilecek.
Fransızca tasdiknameler/attestation’lar (Fransızca attestation yapılması istenilen konuyu belgeleyen belgelerin fotokopileri. Ücretleri mandat-cash olarak gönderilecek.


NOT: e- Konsolosluk işlem başvurusu yapıldığında evrakların posta yoluyla da gönderilmesi gerekmektedir (harç ödemeleri internet ortamında  visa kartı ile de yapılabilmektedir).
       

8- FRANSA KONSOLOSLUK İKAMETGAH NAKİL BELGESİ

İkametgah Nakil Belgesi bir defaya mahsus olarak alınabilir. İkametgah Nakil  Belgesi alabilmek için Türkiye’de bir yılda 6 aydan fazla kalmamış olmak ve yurt dışında kesintisiz en az iki yıldır ikamet ediyor olmak  gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

1-    İşverenden ilişiğinin kesildiğine dair belge, 
2-    Pôle d’emploie’dan işsizlik parası veya yardımı almadığınıza ve iş aramadığınıza ilişkin belge,
3-    İkamet ettiğiniz mahalle belediyesinden Türkiye’ye döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet edeceğiniz            adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile) .
4-    İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduğunuza ilişkin belge (Declaration de radiation)
5-    Öğrenciler için okulla ilişiklerini kestirdiklerine ilişkin belge.
6-    Pasaport, nüfus cüzdanı, oturma kartı veya Fransız Kimlik kartı
7-    Nakliye  şirketinden eşyaların nakliye edileceğini belirten belge.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi