Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Gurbetçilerin Sosyal Güvenlik Hizmet Borçlanması

Konu

#1
Hizmet borçlanması yapmak isteyen sigortalılar ile hak sahiplerinin Borçlanma Talep Dilekçesi ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne başvurması gerekir. Borçlanma Talep Dilekcesi’ne borçlanmaya esas belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Örneğin; askerlik borçlanması yapacak sigortalı , askerlik şubesinden alacağı askerlik süresini gösterir belgeyi Borçlanma Talep Dilekcesi’ne eklemelidir.

Gurbetçilerin Borçlanmanın Hesaplanması:


Bir Günlük Sigorta Primine Esas Kazanç X %32 X Borçlanılacak Süre

01.07.2014 ile 31.12.2014 arası   asgari ücret  1.134 TL dir,  Bunun %32  = 362,88 TL

362,88  /30= 12,09  tl

Yani  Borçlanılacak günlük kazanç miktarı  12,09tl dir  .  Bu tutar  her yıl  ilk 6 ay ve son altı ay asgari ücretin artış göstermesinden dolayı artış gösterir.

Borcun Ödenmesi:

Kurum Tarafından iadeli taahhütlü posta ile sigortalıya veya hak sahibine borç miktarı bildirilir.  Bu tutar tebliğ tarihinden itibaren 1 Ay içinde taksitler halinde veya defaten ödenmesi gerekir.

Bu süre içinde borcun hiç ödenmemesi durumunda  borçlanmanın iptal edileceği bildirilir.

Örneğin: 15.temmuz  2014  20 ay askerlik borçlanması için talepte bulunan sigortalıya  7.254 TL tutarındaki borç miktarını 15 temmuz 2014 tarihinde tebliğ edilmiş , sigortalı 15 Ağustos 2014 tarihinde 2.454,27 TL sini ödemiş ise,

Sigortalının 203  gün askerlik süresi borçlandığı kabul edilecek kalan 397 gün ise borçlanma yapmak isterse yeni bir talepte bulunması gerekecektir.

Göçmen Vatandaşların Askerlik Borçlanması:


Yurtdışında askerlik yaptıktan sonra Türkiye’ye muhacir olarak gelen ve Türk vatandaşlığına alınanlar , Askerliğini Türkiye’de yapmış olması şartı aranmaksızın, geldikleri ülkede askerlik hizmetlerini yaptıklarını resmi bir belge ile ibraz etmeleri halinde askerlik borçlanmasından yararlanabileceklerdir. Söz konusu resmi belgedeki askerlik süreleri borçlanmaya esas alınacaktır.

Bulgaristan dışındaki ülkelerden gelen göçmen vatandaşlarımızın askerlik hizmetlerini yaptıklarını gösterir resmi belgelerinde fiili askerlik süresinin kayıtlı olmaması halinde , geldikleri ülkedeki mecburi askerlik sürelerini Dışişleri Bakanlığından tesbiti ve sure ile sınırlı olmak şartı ile borçlandırmaları yapılmaktadır.
İmage
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task