HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « SOSYAL YARDIMLAR Hollanda’da Adli Yardım Sistemi (Raad voor Rechtsbijstand) İmkanları

Hollanda’da Adli Yardım Sistemi (Raad voor Rechtsbijstand) İmkanları

Hollanda’da Adli Yardım Sistemi (Raad voor Rechtsbijstand) İmkanları

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
yade
Aktif Üye
35
12-02-2016:13:27
#1
Hollanda’da Adli Yardım Sistemi Raad voor Rechtsbijstand (Hukuki Yardim) ve İmkanları

Hollanda Adli Yardım sistemi, imkanları sınırlı olan insanlara adli yardım sağlar. Profesyonel adli yardıma ihtiyacı olan ancak masrafları (tamamen) karşılayamayan herkes Adli Yardım Yasası’nda belirtilen hükümleri talep etme hakkına sahiptir (Bu yasadaki en son değişiklik 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir). En son tahminlere göre, mali imkanları dikkate alındığında Hollanda nüfusunun yaklaşık % 40’ı (toplam 16.5 milyon kişi) koşullar gerektirdiği takdirde adli yardım almak için uygundur. Adli yardım esas olarak devlet tarafından finanse edilmektedir (Adli Yardım Fonu) ve sadece küçük bir kısmı münferit müvekkillerin gelirlerine bağlı olarak ödeyecekleri ücretlerle finanse edilir.  

Adli Yardım Kurulu (“Raad voor Rechtsbijstand”) adı verilen kurum Adli Yardım Sistemi’nin fiilen uygulanmasının yanı sıra yönetim, denetim ve harcamalarla ilgili tüm konulardan sorumludur. Adli Yardım Kurulu beş bölge ofisinden ve bir merkez ofisten  oluşmaktadır. Baroya kayıtlı profesyonel bir avukat tarafından verilen hukuki danışmanlık ve gerektiği takdirde, yardım iki tarafça sağlanır: Adli Hizmet Masaları genelde “ön büro” (birincil yardım) olarak bilinen görevi yerine getirir, öte yandan özel avukatlar ve arabulucular daha karmaşık ve zaman alan konularda adli yardım sağlamaktadır (ikincil yardım). Bu sebeple adli yardım sistemi birinci basamağı kamu ve ikinci basamağı özel yardımdan oluşan birleşik bir modeldir. Şu anda, Adli Yardım Masaları her yıl yarım milyondan fazla müvekkile kolaylıkla erişilebilir ücretsiz adli hizmet sağlamaktadır. Masalar adli yardım almanın ilk basamağı anlamına gelir ve gerektiği takdirde bir avukata ya da arabulucuya yönlendirebilir.

Adli yardım sistemi çerçevesinde çalışan özel avukatlar ve arabulucuların Adli Yardım Kurulu’na kayıt olması ve Kurul, Hollanda Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı  tarafından müşterek olarak belirlenen kalite standartlarına uyum sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı avukat, belirli bir davada bir müvekkile yardımcı olma iznini alabilmek için müvekkili adına Adli Yardım Kuruluna başvuruda bulunur. Bu başvuru sertifika içindir, diğer bir deyişle Kurul tarafından verilen ve söz konusu müvekkilin adli yardım alma hakkına sahip olduğunu ifade eden bir beyandır. 2008 yılında Adli Yardım Kaydı toplam 420,000’in üzerinde davayla ilgilenen yaklaşık 7,100 avukatın ismini içermektedir.

Hollanda Adli Yardım Yasası ve Hollanda adli yardım sisteminin yapısı


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hollanda Anayasası çerçevesinde, her Hollanda vatandaşının mahkemelere erişim, adli yardım ve temsil için başvurma ve imkanlar yeterli değilse devlet tarafından finanse edilen yasal yardımı alma hakkı vardır . 1994 yılından beri adli yardım, Adli Yardım Yasası çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu yasa adli yardım sağlamakla ilgilenen ve 1956 yılına dayanan önceki hukuki sistemin yerini almıştır. Adalet Bakanlığı’nın yetki alanında bulunan Adli Yardım Kurulu adli yardımın düzenlenmesi ve yönetilmesi ile görevlidir. Bu görev sağlanan fiili hizmetlerin denetlenmesinin ve kalite kontrolünün yanı sıra müsait olan adli uzmanların adli yardım talepleriyle eşleştirilmesini içerir. Her yıl bir önceki yılın durumunu rapor eden bir İzleme Raporu yayınlanır.

Adli Yardım Kurulu, adli yardımın sağlanmasına ve adli yardım talebine ilişkin konularda Adalet Bakanlığına da tavsiyelerde bulunur. Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen Adli Yardım Kurulu bütçe tahsisleri için bu bakanlığa karşı sorumludur. Adli yardım için yapılan kamu harcamaları her yıl artmaktadır.

Hollanda adli yardım sistemi: İki Katlı Model

Hollanda adli yardım sistemi temel olarak, adli yardım sağlayan iki “basamağı” kapsayan iki katlı bir modeldir. İlk basamak olan Adli Yardım Masaları ön hizmet, diğer bir deyişle birincil hukuki danışmanlık sağlar. Hukuki konular müvekkillere açıklanır ve bilgi ve tavsiye verilir. Gerekli olduğu takdirde müvekkiller adli yardımın ikinci basamağı olarak görev yapan özel bir avukata ya da arabulucuya yönlendirilecektir. Müvekkiller finanse edilen bir avukata da doğrudan yardım almak için başvurabilir. Adli Yardım Kurulu, özel avukatlara ve arabuluculara imkanları sınırlı olan müvekkillere hizmet sağlamaları için ödeme yapmaktadır. Genel olarak avukatlara ve arabuluculara sabit bir ücret ödense de daha kapsamlı davalar için istisnalar yapılabilir. Bir ölçüde sendikalar ve tüketici kuruluşları da adli yardım sağlar. Adli yardım sigortalarının sayısı da artmaktadır. 2000 yılında hanelerin % 14’ü adli yardım sigorta poliçesi yaptırmıştır. 2006 yılında bu oran ikiye katlanmış ve % 28’e ulaşmıştır.


Adli Yardım Kurulu tarafından yayınlanan bu broşür, adli yardım ile ilgili güncel veriler ve rakamlara ilişkin bir araştırmanın yanı sıra Hollanda’daki adli yardım sistemini ana hatlarıyla sunmaktadır.
yade
12-02-2016:13:27 #1

Hollanda’da Adli Yardım Sistemi Raad voor Rechtsbijstand (Hukuki Yardim) ve İmkanları

Hollanda Adli Yardım sistemi, imkanları sınırlı olan insanlara adli yardım sağlar. Profesyonel adli yardıma ihtiyacı olan ancak masrafları (tamamen) karşılayamayan herkes Adli Yardım Yasası’nda belirtilen hükümleri talep etme hakkına sahiptir (Bu yasadaki en son değişiklik 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir). En son tahminlere göre, mali imkanları dikkate alındığında Hollanda nüfusunun yaklaşık % 40’ı (toplam 16.5 milyon kişi) koşullar gerektirdiği takdirde adli yardım almak için uygundur. Adli yardım esas olarak devlet tarafından finanse edilmektedir (Adli Yardım Fonu) ve sadece küçük bir kısmı münferit müvekkillerin gelirlerine bağlı olarak ödeyecekleri ücretlerle finanse edilir.  

Adli Yardım Kurulu (“Raad voor Rechtsbijstand”) adı verilen kurum Adli Yardım Sistemi’nin fiilen uygulanmasının yanı sıra yönetim, denetim ve harcamalarla ilgili tüm konulardan sorumludur. Adli Yardım Kurulu beş bölge ofisinden ve bir merkez ofisten  oluşmaktadır. Baroya kayıtlı profesyonel bir avukat tarafından verilen hukuki danışmanlık ve gerektiği takdirde, yardım iki tarafça sağlanır: Adli Hizmet Masaları genelde “ön büro” (birincil yardım) olarak bilinen görevi yerine getirir, öte yandan özel avukatlar ve arabulucular daha karmaşık ve zaman alan konularda adli yardım sağlamaktadır (ikincil yardım). Bu sebeple adli yardım sistemi birinci basamağı kamu ve ikinci basamağı özel yardımdan oluşan birleşik bir modeldir. Şu anda, Adli Yardım Masaları her yıl yarım milyondan fazla müvekkile kolaylıkla erişilebilir ücretsiz adli hizmet sağlamaktadır. Masalar adli yardım almanın ilk basamağı anlamına gelir ve gerektiği takdirde bir avukata ya da arabulucuya yönlendirebilir.

Adli yardım sistemi çerçevesinde çalışan özel avukatlar ve arabulucuların Adli Yardım Kurulu’na kayıt olması ve Kurul, Hollanda Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı  tarafından müşterek olarak belirlenen kalite standartlarına uyum sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı avukat, belirli bir davada bir müvekkile yardımcı olma iznini alabilmek için müvekkili adına Adli Yardım Kuruluna başvuruda bulunur. Bu başvuru sertifika içindir, diğer bir deyişle Kurul tarafından verilen ve söz konusu müvekkilin adli yardım alma hakkına sahip olduğunu ifade eden bir beyandır. 2008 yılında Adli Yardım Kaydı toplam 420,000’in üzerinde davayla ilgilenen yaklaşık 7,100 avukatın ismini içermektedir.

Hollanda Adli Yardım Yasası ve Hollanda adli yardım sisteminin yapısı


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hollanda Anayasası çerçevesinde, her Hollanda vatandaşının mahkemelere erişim, adli yardım ve temsil için başvurma ve imkanlar yeterli değilse devlet tarafından finanse edilen yasal yardımı alma hakkı vardır . 1994 yılından beri adli yardım, Adli Yardım Yasası çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu yasa adli yardım sağlamakla ilgilenen ve 1956 yılına dayanan önceki hukuki sistemin yerini almıştır. Adalet Bakanlığı’nın yetki alanında bulunan Adli Yardım Kurulu adli yardımın düzenlenmesi ve yönetilmesi ile görevlidir. Bu görev sağlanan fiili hizmetlerin denetlenmesinin ve kalite kontrolünün yanı sıra müsait olan adli uzmanların adli yardım talepleriyle eşleştirilmesini içerir. Her yıl bir önceki yılın durumunu rapor eden bir İzleme Raporu yayınlanır.

Adli Yardım Kurulu, adli yardımın sağlanmasına ve adli yardım talebine ilişkin konularda Adalet Bakanlığına da tavsiyelerde bulunur. Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen Adli Yardım Kurulu bütçe tahsisleri için bu bakanlığa karşı sorumludur. Adli yardım için yapılan kamu harcamaları her yıl artmaktadır.

Hollanda adli yardım sistemi: İki Katlı Model

Hollanda adli yardım sistemi temel olarak, adli yardım sağlayan iki “basamağı” kapsayan iki katlı bir modeldir. İlk basamak olan Adli Yardım Masaları ön hizmet, diğer bir deyişle birincil hukuki danışmanlık sağlar. Hukuki konular müvekkillere açıklanır ve bilgi ve tavsiye verilir. Gerekli olduğu takdirde müvekkiller adli yardımın ikinci basamağı olarak görev yapan özel bir avukata ya da arabulucuya yönlendirilecektir. Müvekkiller finanse edilen bir avukata da doğrudan yardım almak için başvurabilir. Adli Yardım Kurulu, özel avukatlara ve arabuluculara imkanları sınırlı olan müvekkillere hizmet sağlamaları için ödeme yapmaktadır. Genel olarak avukatlara ve arabuluculara sabit bir ücret ödense de daha kapsamlı davalar için istisnalar yapılabilir. Bir ölçüde sendikalar ve tüketici kuruluşları da adli yardım sağlar. Adli yardım sigortalarının sayısı da artmaktadır. 2000 yılında hanelerin % 14’ü adli yardım sigorta poliçesi yaptırmıştır. 2006 yılında bu oran ikiye katlanmış ve % 28’e ulaşmıştır.


Adli Yardım Kurulu tarafından yayınlanan bu broşür, adli yardım ile ilgili güncel veriler ve rakamlara ilişkin bir araştırmanın yanı sıra Hollanda’daki adli yardım sistemini ana hatlarıyla sunmaktadır.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 2,223
12-02-2016:13:49
Son Mesaj tarafından yade