HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EVLENME & BOŞANMA Hollanda’da Boşanma çeşitleri ve sorumluluklar ve detaylar:

Hollanda’da Boşanma çeşitleri ve sorumluluklar ve detaylar:

Hollanda’da Boşanma çeşitleri ve sorumluluklar ve detaylar:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
23-12-2015:13:34
#1
Hollanda’da Boşanma çeşitleri ve sorumluluklar hakkinda:

Hollanda'da 3 çeşit Boşanma nedeni vardir;

1. Hollanda’da Tek taraflı boşanma talebi:
Evlilik birliği sarsılmışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanma olabilir. Bu bağlamda, akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin eşi de tek taraflı boşanma talebinde bulunabilir.

2. Hollanda’da Eşlerin ortak arzusu ile boşanması:
Evlilik birliği temelden sarsılmışsa, taraflar ortaklaşa verecekleri bir kararla boşanma dilekçesi sunabileceklerdir. Mahkeme hakimi, tarafların bu talebine istinaden genellikle boşanma kararı verecektir. Bunun avantajı, tarafların duruşmada yapılacak görüşmelere katılma zorunluluğunun ortadan kalkması ve boşanma kararının en kısa sürede verilebilmesidir. Eğer bütün formaliteler yerine getirilmiş ise, mahkeme hakimi boşanma kararını prensipte dört hafta içinde açıklayabilecektir. Taraflar kendi aralarında boşanmadan doğacak sonuçları içeren bir boşanma anlaşması yapabilirler. Hakim, bu antlaşmadaki maddeleri kısmen veya tamamen karara bağlayabilir.

3. Hollanda’da Evleri ayırmak (Scheiding van tafel en bed)
‘’Scheiding van tafel en bed’’ denen durumda taraflar kanunen evli kalırlar, ancak evlerini ayırırlar. Bu durumda tarafların hakları ve birbirlerine karşı olan kanuni sorumlulukları, aynı evi paylaştıkları zamanla aynıdır. Bu ayrılma çeşidi bireylerin dini sebeplerden dolayı resmen boşanmak istemedikleri veya henüz boşanmaya kesin olarak karar vermedikleri durumda tercih ettikleri bir ayrılma şeklidir.

Hollanda’da Evliliğin Feshi:
Taraflar ayrı evlerde yaşama kararı aldıktan sonra kanunen boşanma yoluna gidebilirler. Bu durumda taraflar, evlerin resmen ayrılmasından en az 1 sene sonra mahkemeye müracaat ederek evliliklerinin feshini isteyebilirler. Mahkeme bu isteği hemen karara bağlar ve evlilik feshedilir.

Hollanda’da Boşanma sırasında dikkate alınması gereken hususlar:

Evlilik süresince kullanılan konut Tarafları evlilikleri süresince bir kiralık konutta oturmuşlar ve boşanma sonrasında bu konutta kimin oturmaya devam edeceği konusunda anlaşamamışlarsa, kararı hakim verecektir. Eğer çocuklar varsa, hakim konutu büyük ihtimalle çocukların bakımından sorumlu ebeveyne tahsis edecektir. Satın alınmış bir konut ise, ipotek borcunun tamamının kime ait olduğuna bakılacaktır. Eğer bu mümkün
değilse konutun satılması gerekecektir.

Müşterek malların paylaştırılması:
Müşterek malların paylaştırılması sırasında hangi evlilik rejiminin uygulanacağını incelemek oldukça önemlidir. Mallar buna göre paylaştırılmalıdır. Taraflar anlaşamazlarsa kararı hakim verecektir. Bu karar, boşanma kararı ile birlikte verilebilir veya daha sonra ayrı bir dava açılabilir.

Hollanda’da  Eşlerin / Partnerlerin ödeyeceği nafakalar:
Boşandıktan sonra taraflar nafaka ödemeye mahkum edilebilirler. Buna göre yetersiz veya hiç geliri olmayan tarafa nafaka ödenecektir. Eğer çocuklar varsa ve evlilik 5 yıldan daha uzun sürmüş ise 12 yıl boyunca nafaka ödenecektir. Eğer çocuk yoksa ve evlilik 5 yıldan daha kısa sürmüş evliliğin süresi kadar nafaka ödenecektir. Nafakaya hak kazanmak için taraflar nafakaya ihtiyacı olduğunu (kendi geçimini sağlayamadığını) ve karşı tarafın yeterli geliri olduğunu kanıtlamak zorundadır. Mahkeme kararını verirken söz konusu tarafın geliri olup olmadığına, ve gerçekten de kendi geçimini sağlayıp sağlayamadığını değerlendirecektir. Ayrıca nafaka ödemesi gereken kişinin yeterli gelirinin mevcut olup olmadığına bakılacaktır. Nafaka tutarı ihtiyaca göre ve ödeme kapasitesine göre belirlenecektir. Nafaka, ödeme yükümlülüğü boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. (Kararın nüfus müdürlüğünde kaydedildiği tarih).

Hollanda’da Çocuk Nafakası (Kinderalimentatie )
Ebeveynler çocuklara ödenmesi gereken nafaka tutarı ile ilgili anlaşma sağlayamazsa, kararı hakim verir. Nafaka çocukların bakımını üstlenecek ebeveyne ödenir. Hollanda kanunlarına göre boşandıktan sonra da ebeveynlerin çocukları üzerinde söz hakkı devam ederr. Hollanda’da boşanan tarafların kendi aralarında sorunları olması durumunda bile çocuklarla olan iletişimin devam etmesi sağlanır. Bu nedenle boşanma dilekçesi veren taraflar ebeveynlik planı diye tabir edilen bir planı mahkemeye sunmalıdırlar. Tarafların, örneğin aile içinde şiddet nedeniyle birbirleriyle görüşmemesi durumunda hakim, boşanma kararını ebeveynlik
planı olmadan da açıklayabilir. (Henüz reşit yaşta olmayan) çocukların günlük bakımı ile ilgilenmeyen ebeveyn,
nafakayı da ödeyecek olan kişidir. Hakim burada çocukların ihtiyaçlarını ve nafakayı ödeyecek olan kişinin ödeme gücünü değerlendirecektir. Hakim, 12 yaşında veya daha büyük çocuklara ebeveynlerden hangisinin yanında
oturmak istediklerini sorar. Bu soruya şifahen veya yazılı olarak cevap verilmesi mümkündür. Hakim her zaman çocuğun veya çocukların menfaatlerini ön planda tutar ve bu karar bazen çocuğun isteğine aykırı olabilir.

Hollanda’da Boşanma durumunda Emekli maaşı:
Boşanma durumunda, eşlerden biri nikâhtan sonra ve boşanmadan önce (evlilik süresince) emeklilik birikimi yapmışsa diğer eşin emeklilik haklarını denkleştirme hakkı vardır. Ayrılan eşin bu emeklilik birikiminin yarısında hakkı vardır. Taraflar aralarında anlaşarak daha farklı oranlarda bir paylaşma yoluna da gidebilirler.
Bu paylaşmanın gerçekleşebilmesi için boşanma durumunun özel bir form aracılığıyla emekli maaşı bağlayacak kuruma iletilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin boşanmadan sonra en geç iki sene zarfında yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda emekli maaşını ödeyecek kurum, emeklilik birikimini evli kalınan yıllar göz önünde bulundurularak eşler arasında paylaştırır. Bu formun adı “mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” dur. Bu formu www.rijksoverheid.nl sitesinden indirmeniz mümkündür.

Hollanda’da Dulluk maaşı:
Eğer eşiniz çalışıyorsa büyük ihtimalle maaşının bir kısmı emeklilik maaşı için kesintiye uğruyordur. Eşiniz belli bir yaştan sonra emekliye ayrılacak ve kendisine emekli maaşı ve yaşlılık maaşı (AOW) bağlanacaktır. Eşiniz, size dulluk maaşı bağlanması için ek ödeme yaptıysa, boşanmış olduğunuz eşiniz vefat ettiğinde dulluk maaşına hak kazanırsınız. Eşinizin sizden sonra başka biriyle tekrar evlenmiş olması bu durumu etkilemez. Eşinizin boşanmadan sonra yaptığı emeklilik birikimlerinde bir hakkınız yoktur.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
23-12-2015:13:34 #1

Hollanda’da Boşanma çeşitleri ve sorumluluklar hakkinda:

Hollanda'da 3 çeşit Boşanma nedeni vardir;

1. Hollanda’da Tek taraflı boşanma talebi:
Evlilik birliği sarsılmışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanma olabilir. Bu bağlamda, akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin eşi de tek taraflı boşanma talebinde bulunabilir.

2. Hollanda’da Eşlerin ortak arzusu ile boşanması:
Evlilik birliği temelden sarsılmışsa, taraflar ortaklaşa verecekleri bir kararla boşanma dilekçesi sunabileceklerdir. Mahkeme hakimi, tarafların bu talebine istinaden genellikle boşanma kararı verecektir. Bunun avantajı, tarafların duruşmada yapılacak görüşmelere katılma zorunluluğunun ortadan kalkması ve boşanma kararının en kısa sürede verilebilmesidir. Eğer bütün formaliteler yerine getirilmiş ise, mahkeme hakimi boşanma kararını prensipte dört hafta içinde açıklayabilecektir. Taraflar kendi aralarında boşanmadan doğacak sonuçları içeren bir boşanma anlaşması yapabilirler. Hakim, bu antlaşmadaki maddeleri kısmen veya tamamen karara bağlayabilir.

3. Hollanda’da Evleri ayırmak (Scheiding van tafel en bed)
‘’Scheiding van tafel en bed’’ denen durumda taraflar kanunen evli kalırlar, ancak evlerini ayırırlar. Bu durumda tarafların hakları ve birbirlerine karşı olan kanuni sorumlulukları, aynı evi paylaştıkları zamanla aynıdır. Bu ayrılma çeşidi bireylerin dini sebeplerden dolayı resmen boşanmak istemedikleri veya henüz boşanmaya kesin olarak karar vermedikleri durumda tercih ettikleri bir ayrılma şeklidir.

Hollanda’da Evliliğin Feshi:
Taraflar ayrı evlerde yaşama kararı aldıktan sonra kanunen boşanma yoluna gidebilirler. Bu durumda taraflar, evlerin resmen ayrılmasından en az 1 sene sonra mahkemeye müracaat ederek evliliklerinin feshini isteyebilirler. Mahkeme bu isteği hemen karara bağlar ve evlilik feshedilir.

Hollanda’da Boşanma sırasında dikkate alınması gereken hususlar:

Evlilik süresince kullanılan konut Tarafları evlilikleri süresince bir kiralık konutta oturmuşlar ve boşanma sonrasında bu konutta kimin oturmaya devam edeceği konusunda anlaşamamışlarsa, kararı hakim verecektir. Eğer çocuklar varsa, hakim konutu büyük ihtimalle çocukların bakımından sorumlu ebeveyne tahsis edecektir. Satın alınmış bir konut ise, ipotek borcunun tamamının kime ait olduğuna bakılacaktır. Eğer bu mümkün
değilse konutun satılması gerekecektir.

Müşterek malların paylaştırılması:
Müşterek malların paylaştırılması sırasında hangi evlilik rejiminin uygulanacağını incelemek oldukça önemlidir. Mallar buna göre paylaştırılmalıdır. Taraflar anlaşamazlarsa kararı hakim verecektir. Bu karar, boşanma kararı ile birlikte verilebilir veya daha sonra ayrı bir dava açılabilir.

Hollanda’da  Eşlerin / Partnerlerin ödeyeceği nafakalar:
Boşandıktan sonra taraflar nafaka ödemeye mahkum edilebilirler. Buna göre yetersiz veya hiç geliri olmayan tarafa nafaka ödenecektir. Eğer çocuklar varsa ve evlilik 5 yıldan daha uzun sürmüş ise 12 yıl boyunca nafaka ödenecektir. Eğer çocuk yoksa ve evlilik 5 yıldan daha kısa sürmüş evliliğin süresi kadar nafaka ödenecektir. Nafakaya hak kazanmak için taraflar nafakaya ihtiyacı olduğunu (kendi geçimini sağlayamadığını) ve karşı tarafın yeterli geliri olduğunu kanıtlamak zorundadır. Mahkeme kararını verirken söz konusu tarafın geliri olup olmadığına, ve gerçekten de kendi geçimini sağlayıp sağlayamadığını değerlendirecektir. Ayrıca nafaka ödemesi gereken kişinin yeterli gelirinin mevcut olup olmadığına bakılacaktır. Nafaka tutarı ihtiyaca göre ve ödeme kapasitesine göre belirlenecektir. Nafaka, ödeme yükümlülüğü boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. (Kararın nüfus müdürlüğünde kaydedildiği tarih).

Hollanda’da Çocuk Nafakası (Kinderalimentatie )
Ebeveynler çocuklara ödenmesi gereken nafaka tutarı ile ilgili anlaşma sağlayamazsa, kararı hakim verir. Nafaka çocukların bakımını üstlenecek ebeveyne ödenir. Hollanda kanunlarına göre boşandıktan sonra da ebeveynlerin çocukları üzerinde söz hakkı devam ederr. Hollanda’da boşanan tarafların kendi aralarında sorunları olması durumunda bile çocuklarla olan iletişimin devam etmesi sağlanır. Bu nedenle boşanma dilekçesi veren taraflar ebeveynlik planı diye tabir edilen bir planı mahkemeye sunmalıdırlar. Tarafların, örneğin aile içinde şiddet nedeniyle birbirleriyle görüşmemesi durumunda hakim, boşanma kararını ebeveynlik
planı olmadan da açıklayabilir. (Henüz reşit yaşta olmayan) çocukların günlük bakımı ile ilgilenmeyen ebeveyn,
nafakayı da ödeyecek olan kişidir. Hakim burada çocukların ihtiyaçlarını ve nafakayı ödeyecek olan kişinin ödeme gücünü değerlendirecektir. Hakim, 12 yaşında veya daha büyük çocuklara ebeveynlerden hangisinin yanında
oturmak istediklerini sorar. Bu soruya şifahen veya yazılı olarak cevap verilmesi mümkündür. Hakim her zaman çocuğun veya çocukların menfaatlerini ön planda tutar ve bu karar bazen çocuğun isteğine aykırı olabilir.

Hollanda’da Boşanma durumunda Emekli maaşı:
Boşanma durumunda, eşlerden biri nikâhtan sonra ve boşanmadan önce (evlilik süresince) emeklilik birikimi yapmışsa diğer eşin emeklilik haklarını denkleştirme hakkı vardır. Ayrılan eşin bu emeklilik birikiminin yarısında hakkı vardır. Taraflar aralarında anlaşarak daha farklı oranlarda bir paylaşma yoluna da gidebilirler.
Bu paylaşmanın gerçekleşebilmesi için boşanma durumunun özel bir form aracılığıyla emekli maaşı bağlayacak kuruma iletilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin boşanmadan sonra en geç iki sene zarfında yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda emekli maaşını ödeyecek kurum, emeklilik birikimini evli kalınan yıllar göz önünde bulundurularak eşler arasında paylaştırır. Bu formun adı “mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” dur. Bu formu www.rijksoverheid.nl sitesinden indirmeniz mümkündür.

Hollanda’da Dulluk maaşı:
Eğer eşiniz çalışıyorsa büyük ihtimalle maaşının bir kısmı emeklilik maaşı için kesintiye uğruyordur. Eşiniz belli bir yaştan sonra emekliye ayrılacak ve kendisine emekli maaşı ve yaşlılık maaşı (AOW) bağlanacaktır. Eşiniz, size dulluk maaşı bağlanması için ek ödeme yaptıysa, boşanmış olduğunuz eşiniz vefat ettiğinde dulluk maaşına hak kazanırsınız. Eşinizin sizden sonra başka biriyle tekrar evlenmiş olması bu durumu etkilemez. Eşinizin boşanmadan sonra yaptığı emeklilik birikimlerinde bir hakkınız yoktur.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi