HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EĞİTİM & KARİYER HOLLANDA’DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM

HOLLANDA’DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM

HOLLANDA’DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
05-07-2014:20:25
#1
HOLLANDA ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Hollanda eğitim sisteminde zorunlu eğitim iki şekilde gerçekleşir: Öğrenciler ya 5-17 yaşlar
arasında toplam 12 yıllık tam zamanlı eğitim almakta; ya da 5-16 yaşlar arası tam zamanlı
eğitim, devamında ise 18 yaşına kadar geçen iki yıl boyunca yarı zamanlı eğitim alarak
zorunlu eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Zorunlu eğitim, ilköğretim ile orta öğretimin bir
bölümünü kapsar.*

* Orta öğretim kısmen zorunludur. Bazı sınıflar zorunlu eğitimin dışında kalmaktadır.
Aşağıda ayrıntılı bilgiler verilmiştir.


İLKÖĞRETİM (Basisschool)

I. Kademe:
Süre:8 yıl
4-12 yaş (Yasal olarak okula başlama yaşı 5 olmakla birlikte çoğunlukla 4 yaşında başlarlar).
İlköğretim boyunca toplam 7.520 ders saatinin tamamlanması gerekmektedir.

II. Kademe:
Süre: 4-6 yıl
12-16/18 yaş
Eğitimin bu kademesi, 12-16 yaşlarını kapsayan mesleki eğitim (VMBO); 12-17 yaşlarını
kapsayan genel eğitim (HAVO) ve 12-18 yaşlarını kapsayan üniversite öncesi eğitim (VWO)
olarak değişik dallara ayrılır.ZORUNLU EĞİTİM SONRASI GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM
(Post Compulsary General and Vocational Secondary Education)

Hollanda eğitim sisteminde orta öğretim genel ve mesleki olmak üzere ikiye ayrılır ve zorunlu
değildir. Sekiz yıllık temel eğitimi tamamlayan öğrenciler Ölçme ve Değerlendirme
Merkezi’nin düzenlediği CITO denilen sınavda almış oldukları puanlara göre ilgili orta
öğretim okullarına (HAVO, VWO, WMBO) devam ederler. Bu sınavda alınan puanlar gibi,
öğrencilerin başladıkları okuldaki başarı durumları da önemlidir. Öğrencilerin derslerinde
göstermiş oldukları başarı ve öğretmenlerinin bildireceği görüş doğrultusunda, üst seviyedeki
veya daha alt seviyedeki okullara kaydırılmaları mümkündür.


2 Genel Orta Öğretim


Üniversite öncesi eğitim (VWO), 12-18 yaşları arasında 6 yıl sürer. Bu 6 yıl, üçer yıllık iki
basamaktan oluşur. Üç tür VWO vardır: atheneum, gymnasium ve bu ikisinin birleşimi olan
lyceum.

Genel orta öğretim (HAVO), 12-17 yaşları arasında 5 yıl sürer. Üç yıllık birinci basamak ve
iki yıllık ikinci basamaktan oluşur. Öğrencileri akademi ya da yüksek okula hazırlar.

Orta öğretim okullarının çoğu, hem genel hem mesleki hem de üniversite öncesi eğitim
(HAVO, WMBO, VWO) vermektedir. Bununla birlikte, sadece bir tür eğitim veren okullar da
bulunmaktadır. Hükümetin uyguladığı politikalara bağlı olarak 1992’de 1454 olan okul sayısı
2002’de 784’e düşürülmüştür.


Mesleki orta öğretim teorik programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, matematik ve
Fransızca ya da Almanca derslerini de almış olmaları koşuluyla, genel orta öğretime geçiş
yapabilirler. Ancak geçiş yapmak istedikleri bölüme göre başka şartları yerine getirmiş
olmaları da istenebilir. Örneğin, genel orta öğretime geçerek bilim ve teknoloji bölümünde
okumak isteyen mesleki orta öğretim öğrencilerinin fizik ve kimya derslerini; bilim ve sağlık
bölümünde okumak isteyenlerin ise biyoloji, fizik ve kimya derslerini almış olmaları gerekir.

Genel orta öğretim sertifikası olan öğrenciler ise, üniversite öncesi eğitimin beşinci sınıfına
devam edebilirler.Mesleki Orta Öğretim

Mesleki orta öğretimde (VMBO) öğrencilere, bir belgenin gerekli ya da yararlı olduğu geniş
bir dizi mesleğe hazırlık niteliğinde teorik ve pratik eğitimi verilir. Ayrıca öğrencilere genel
eğitim, bireysel gelişim ve toplumda aktif rol alma konularında da ilerleme olanağı
vermektedir.

Mesleki orta öğretim programları teknoloji, ticaret/yönetim, sağlık/bakım hizmetleri ve tarım
olmak üzere dört ana alanda verilmektedir. Eğitimin düzey ve süreleri (6 ay 4 yıl arası)
değişiktir. Mezun olan öğrencilere, ders aldıkları seviyeye bağlı olarak kalfa, usta gibi
unvanlar verilir.

Mesleki orta öğretim okulları kendi içerisinde dört seviyeden oluşur. Öğrenciler ilköğretim
sonrasında ülke genelinde yapılan CITO sınavında aldıkları puana göre teorik dersler ağırlıklı;
teorik ve meslek dersleri ağırlıklı; meslek dersleri ağırlıklı ve mesleğe ön hazırlık
seviyelerinde öğrenim görürler. Birinci seviyede öğrenim gören öğrenciler mezun
olduklarında başarı durumlarına bağlı olarak ya HAVO’nun son sınıfına yatay geçiş
yapabilirler ya da orta dereceli meslek eğitimi olan MBO okullarına devam ederler. MBO
okulları, kısa ve normal süreli okullar olarak ikiye ayrılırlar. MBO okullarından birini bitiren
öğrenci, aynı daldaki HBO adı verilen 4 yıllık yüksek okullarda yüksek meslek eğitimine
gidebilir. Bu okullardan alınan diplomaların denkliği YÖK tarafından lisans düzeyi olarak
kabul edilmektedir. Son iki seviyede eğitim almakta olan öğrenciler ise eğitimlerinin son
basamağındadır. Bu öğrenciler VMBO’yu bitirerek öğrenimlerini tamamlarlar.
İşveren örgütleri ve ticaret birlikleri, okul çıkış belgelerini düzenleyen ulusal mesleki eğitim
organlarında temsil edilmektedir. Böylece endüstri nasıl bir işgücüne ihtiyaç duyduğunu
ortaya koyma imkanı bulmaktadır. 1999 yılında teknoloji merkezlerinin açılmasıyla birlikte
eğitim ve endüstri arasındaki işbirliği güçlendirilmiştir. Bu merkezlerin rolü eğitim ve
istihdamı birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılar düzeye getirmek; bilginin yayılım ve kullanımını
artırmak ve gelişmiş teçhizatın ortak kullanımını sağlamaktır.YETİŞKİNLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM (Continuing Education and TrainingFor
Adults)

Hollanda’da 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi yasası ile
her tür mesleki orta eğitim ile yetişkin eğitimi bir araya getirilmiş; mesleki başlangıç eğitimi
ile sonrasındaki meslek eğitiminin bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Yetişkin eğitimi 18 yaşını
tamamlamış, çalışmak için gerekli niteliklere sahip olmayı ve ileri eğitim için almayı
hedefleyen kişilere yöneliktir. Dolayısıyla işsiz ya da işgücü piyasasına yeniden girmeyi
isteyen yetişkinlerin bilgi, kavrama gücü, beceri ve davranışlarını geliştirmek, ilerletmek
yoluyla bu kişilerin bireysel gelişimlerinin ve topluma katılımlarının desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Bu tür eğitim hem gündüz hem de akşam saatlerinde verilir.


Yetişkin eğitimi genel olarak 3 bölüme ayrılabilir:

1. Temel yetişkin eğitimi ve yetişkinler için genel orta öğretim: Yetişkinler için genel orta
öğretim programına katılacakların zorunlu eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Alınacak eğitimin türüne göre başka zorunluluklar da söz konusu olabilir. Temel yetişkin
eğitimi içinse herhangi bir şart aranmaz. Yetişkin eğitimindeki değişik düzeyler, mesleki
eğitimdeki dahilindeki değişik eğitim kurslarına ve nitelik/kalifikasyon düzeylerine erişim
imkanı verir. Örneğin ileri düzey yetişkin eğitimini tamamlayan kişi üniversite eğitimine
devam edebilir.

2. İşsizler için eğitim: İşsiz yetişkinlerin eğitimi, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı
tarafından finanse edilir. Bu eğitim, bölgesel düzeyde iş dünyası tarafından tanınmaktadır,
yani ulusal düzeyde bir tanıma ve sınav sistemi yoktur. Eğitimin temel amacı, dezavantajlı
grupların işgücü piyasasındaki konumlarını güçlendirmektir.

3. Yarı zamanlı mesleki eğitim ve hizmet içi eğitim planları:İşletmelerin kendi bünyelerinde
verilen eğitim tutarlı bir şekilde organize edilmemektedir ve alınan eğitim ulusal düzeyde
değil yalnızca işletmelerin kendileri tarafından tanınmaktadır.

Sürekli mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren pek çok özel eğitim kuruluşu vardır ve
bunların 200 tanesi resmi olarak tanınmaktadır. Bu kuruluşlar ulusalnitelikler/kalifikasyonlar
yapısına uygun eğitim programları uygulamakta, dolaysısıyla bu programlara katılanlar ulusal
olarak tanınan diplomalar almaktadırlar.

4. Yarı zamanlı mesleki eğitim biçimleri içinde en önemli olanı devlet tarafından verilmekte
olan yarı zamanlı MBO (orta dereceli mesleki eğitim/senior secondary vocational education)
ve yarı zamanlı HBO (yüksek meslek eğitimi/higher professional education) eğitimleridir. Bu
programlara genellikle halen bir işte çalışmakta olanlar katılırlar.


Aşağıda belirtilen bakanlıklar, Hollanda’da mesleki eğitim ve yetişkin eğitiminde aktif rol
alır:

- Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı: mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dahil eğitim
sisteminin tamamından sorumludur;

- Tarım, Doğa ve Balıkçılık Bakanlığı: tarım sektöründe sürdürülen eğitim faaliyetlerinden
sorumludur;

- Ekonomi İşleri Bakanlığı: yaşam boyu öğrenme ve istihdam edilebilirlik konularındaki
girişimlere katılır;

- Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı: İş arayanların ve işsizlerin eğitiminden, sosyal
katılımdan ve cinsiyetle ilgili meselelerden sorumludur; yaşam boyu öğrenme
konusundaki girişimlerde yer alır.

Yetişkin eğitiminin kalitesinden ve bütçesinin idaresinden belediyeler sorumludur. Sosyal
ortaklar ulusal mesleki eğitim organlarında resmi olarak temsil edilmektedir ve eğitim öğretim
ile ticaret ve endüstri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için gittikçe artan bir çaba
harcamaktadır. Böylece nitelikli işgücü arz ve talebi arasında denge oluşturulmaya
çalışılmaktadır.

Çalışanların sürekli mesleki eğitim alması konusunda devletin sorumluluklarının olmasına
karşın özel sektör daha etkin rol oynar. Bu tür eğitimin finansmanına Eğitim, Kültür ve Bilim
Bakanlığının yanı sıra Tarım Bakanlığı; Ekonomi İşleri ve Refah ve Sağlık Bakanlığının ilgili
departmanları tarafından katkıda bulunulur, ancak finansman ağırlıklı olarak özel sektörce
sağlanır.


Yetişkin eğitimi 6 düzeyde verilir. Bunlardan ilk üçü temel düzeydedir ve kişilere temel bilgi
ve becerilerin kazandırılmasını, daha yüksek düzeydeki yetişkin eğitimi programlarına
katılabilmelerini sağlamayı; kazanılan becerilerin işyerinde verilen iş bağlantılı eğitim yoluyla
geliştirilmesini amaçlar.

Yetişkin eğitimi veren kuruluşlarda verilen her bir dersin içeriği ve sınavlara ait düzenlemeler,
o kuruluşun yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Bu düzenlemeler vasıtasıyla eğitim ve
gelişime yönelik amaçlar ; çıkış belgeleri; derslerin içeriği ve organizasyonu ile sınavların
içeriği bölümleri ortaya konur.

Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Yasası, bu tür eğitimde kullanılacak öğretme metotlarıyla
ilgili olarak herhangi bir düzenlemeye gitmemiştir. Kuruluşlar, öğrencilerinin eğitimlerini
başarıyla tamamlamalarına imkan veren herhangi bir yolu, metodu seçmekte özgürdür.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
05-07-2014:20:25 #1

HOLLANDA ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Hollanda eğitim sisteminde zorunlu eğitim iki şekilde gerçekleşir: Öğrenciler ya 5-17 yaşlar
arasında toplam 12 yıllık tam zamanlı eğitim almakta; ya da 5-16 yaşlar arası tam zamanlı
eğitim, devamında ise 18 yaşına kadar geçen iki yıl boyunca yarı zamanlı eğitim alarak
zorunlu eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Zorunlu eğitim, ilköğretim ile orta öğretimin bir
bölümünü kapsar.*

* Orta öğretim kısmen zorunludur. Bazı sınıflar zorunlu eğitimin dışında kalmaktadır.
Aşağıda ayrıntılı bilgiler verilmiştir.


İLKÖĞRETİM (Basisschool)

I. Kademe:
Süre:8 yıl
4-12 yaş (Yasal olarak okula başlama yaşı 5 olmakla birlikte çoğunlukla 4 yaşında başlarlar).
İlköğretim boyunca toplam 7.520 ders saatinin tamamlanması gerekmektedir.

II. Kademe:
Süre: 4-6 yıl
12-16/18 yaş
Eğitimin bu kademesi, 12-16 yaşlarını kapsayan mesleki eğitim (VMBO); 12-17 yaşlarını
kapsayan genel eğitim (HAVO) ve 12-18 yaşlarını kapsayan üniversite öncesi eğitim (VWO)
olarak değişik dallara ayrılır.ZORUNLU EĞİTİM SONRASI GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM
(Post Compulsary General and Vocational Secondary Education)

Hollanda eğitim sisteminde orta öğretim genel ve mesleki olmak üzere ikiye ayrılır ve zorunlu
değildir. Sekiz yıllık temel eğitimi tamamlayan öğrenciler Ölçme ve Değerlendirme
Merkezi’nin düzenlediği CITO denilen sınavda almış oldukları puanlara göre ilgili orta
öğretim okullarına (HAVO, VWO, WMBO) devam ederler. Bu sınavda alınan puanlar gibi,
öğrencilerin başladıkları okuldaki başarı durumları da önemlidir. Öğrencilerin derslerinde
göstermiş oldukları başarı ve öğretmenlerinin bildireceği görüş doğrultusunda, üst seviyedeki
veya daha alt seviyedeki okullara kaydırılmaları mümkündür.


2 Genel Orta Öğretim


Üniversite öncesi eğitim (VWO), 12-18 yaşları arasında 6 yıl sürer. Bu 6 yıl, üçer yıllık iki
basamaktan oluşur. Üç tür VWO vardır: atheneum, gymnasium ve bu ikisinin birleşimi olan
lyceum.

Genel orta öğretim (HAVO), 12-17 yaşları arasında 5 yıl sürer. Üç yıllık birinci basamak ve
iki yıllık ikinci basamaktan oluşur. Öğrencileri akademi ya da yüksek okula hazırlar.

Orta öğretim okullarının çoğu, hem genel hem mesleki hem de üniversite öncesi eğitim
(HAVO, WMBO, VWO) vermektedir. Bununla birlikte, sadece bir tür eğitim veren okullar da
bulunmaktadır. Hükümetin uyguladığı politikalara bağlı olarak 1992’de 1454 olan okul sayısı
2002’de 784’e düşürülmüştür.


Mesleki orta öğretim teorik programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, matematik ve
Fransızca ya da Almanca derslerini de almış olmaları koşuluyla, genel orta öğretime geçiş
yapabilirler. Ancak geçiş yapmak istedikleri bölüme göre başka şartları yerine getirmiş
olmaları da istenebilir. Örneğin, genel orta öğretime geçerek bilim ve teknoloji bölümünde
okumak isteyen mesleki orta öğretim öğrencilerinin fizik ve kimya derslerini; bilim ve sağlık
bölümünde okumak isteyenlerin ise biyoloji, fizik ve kimya derslerini almış olmaları gerekir.

Genel orta öğretim sertifikası olan öğrenciler ise, üniversite öncesi eğitimin beşinci sınıfına
devam edebilirler.Mesleki Orta Öğretim

Mesleki orta öğretimde (VMBO) öğrencilere, bir belgenin gerekli ya da yararlı olduğu geniş
bir dizi mesleğe hazırlık niteliğinde teorik ve pratik eğitimi verilir. Ayrıca öğrencilere genel
eğitim, bireysel gelişim ve toplumda aktif rol alma konularında da ilerleme olanağı
vermektedir.

Mesleki orta öğretim programları teknoloji, ticaret/yönetim, sağlık/bakım hizmetleri ve tarım
olmak üzere dört ana alanda verilmektedir. Eğitimin düzey ve süreleri (6 ay 4 yıl arası)
değişiktir. Mezun olan öğrencilere, ders aldıkları seviyeye bağlı olarak kalfa, usta gibi
unvanlar verilir.

Mesleki orta öğretim okulları kendi içerisinde dört seviyeden oluşur. Öğrenciler ilköğretim
sonrasında ülke genelinde yapılan CITO sınavında aldıkları puana göre teorik dersler ağırlıklı;
teorik ve meslek dersleri ağırlıklı; meslek dersleri ağırlıklı ve mesleğe ön hazırlık
seviyelerinde öğrenim görürler. Birinci seviyede öğrenim gören öğrenciler mezun
olduklarında başarı durumlarına bağlı olarak ya HAVO’nun son sınıfına yatay geçiş
yapabilirler ya da orta dereceli meslek eğitimi olan MBO okullarına devam ederler. MBO
okulları, kısa ve normal süreli okullar olarak ikiye ayrılırlar. MBO okullarından birini bitiren
öğrenci, aynı daldaki HBO adı verilen 4 yıllık yüksek okullarda yüksek meslek eğitimine
gidebilir. Bu okullardan alınan diplomaların denkliği YÖK tarafından lisans düzeyi olarak
kabul edilmektedir. Son iki seviyede eğitim almakta olan öğrenciler ise eğitimlerinin son
basamağındadır. Bu öğrenciler VMBO’yu bitirerek öğrenimlerini tamamlarlar.
İşveren örgütleri ve ticaret birlikleri, okul çıkış belgelerini düzenleyen ulusal mesleki eğitim
organlarında temsil edilmektedir. Böylece endüstri nasıl bir işgücüne ihtiyaç duyduğunu
ortaya koyma imkanı bulmaktadır. 1999 yılında teknoloji merkezlerinin açılmasıyla birlikte
eğitim ve endüstri arasındaki işbirliği güçlendirilmiştir. Bu merkezlerin rolü eğitim ve
istihdamı birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılar düzeye getirmek; bilginin yayılım ve kullanımını
artırmak ve gelişmiş teçhizatın ortak kullanımını sağlamaktır.YETİŞKİNLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM (Continuing Education and TrainingFor
Adults)

Hollanda’da 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi yasası ile
her tür mesleki orta eğitim ile yetişkin eğitimi bir araya getirilmiş; mesleki başlangıç eğitimi
ile sonrasındaki meslek eğitiminin bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Yetişkin eğitimi 18 yaşını
tamamlamış, çalışmak için gerekli niteliklere sahip olmayı ve ileri eğitim için almayı
hedefleyen kişilere yöneliktir. Dolayısıyla işsiz ya da işgücü piyasasına yeniden girmeyi
isteyen yetişkinlerin bilgi, kavrama gücü, beceri ve davranışlarını geliştirmek, ilerletmek
yoluyla bu kişilerin bireysel gelişimlerinin ve topluma katılımlarının desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Bu tür eğitim hem gündüz hem de akşam saatlerinde verilir.


Yetişkin eğitimi genel olarak 3 bölüme ayrılabilir:

1. Temel yetişkin eğitimi ve yetişkinler için genel orta öğretim: Yetişkinler için genel orta
öğretim programına katılacakların zorunlu eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Alınacak eğitimin türüne göre başka zorunluluklar da söz konusu olabilir. Temel yetişkin
eğitimi içinse herhangi bir şart aranmaz. Yetişkin eğitimindeki değişik düzeyler, mesleki
eğitimdeki dahilindeki değişik eğitim kurslarına ve nitelik/kalifikasyon düzeylerine erişim
imkanı verir. Örneğin ileri düzey yetişkin eğitimini tamamlayan kişi üniversite eğitimine
devam edebilir.

2. İşsizler için eğitim: İşsiz yetişkinlerin eğitimi, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı
tarafından finanse edilir. Bu eğitim, bölgesel düzeyde iş dünyası tarafından tanınmaktadır,
yani ulusal düzeyde bir tanıma ve sınav sistemi yoktur. Eğitimin temel amacı, dezavantajlı
grupların işgücü piyasasındaki konumlarını güçlendirmektir.

3. Yarı zamanlı mesleki eğitim ve hizmet içi eğitim planları:İşletmelerin kendi bünyelerinde
verilen eğitim tutarlı bir şekilde organize edilmemektedir ve alınan eğitim ulusal düzeyde
değil yalnızca işletmelerin kendileri tarafından tanınmaktadır.

Sürekli mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren pek çok özel eğitim kuruluşu vardır ve
bunların 200 tanesi resmi olarak tanınmaktadır. Bu kuruluşlar ulusalnitelikler/kalifikasyonlar
yapısına uygun eğitim programları uygulamakta, dolaysısıyla bu programlara katılanlar ulusal
olarak tanınan diplomalar almaktadırlar.

4. Yarı zamanlı mesleki eğitim biçimleri içinde en önemli olanı devlet tarafından verilmekte
olan yarı zamanlı MBO (orta dereceli mesleki eğitim/senior secondary vocational education)
ve yarı zamanlı HBO (yüksek meslek eğitimi/higher professional education) eğitimleridir. Bu
programlara genellikle halen bir işte çalışmakta olanlar katılırlar.


Aşağıda belirtilen bakanlıklar, Hollanda’da mesleki eğitim ve yetişkin eğitiminde aktif rol
alır:

- Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı: mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dahil eğitim
sisteminin tamamından sorumludur;

- Tarım, Doğa ve Balıkçılık Bakanlığı: tarım sektöründe sürdürülen eğitim faaliyetlerinden
sorumludur;

- Ekonomi İşleri Bakanlığı: yaşam boyu öğrenme ve istihdam edilebilirlik konularındaki
girişimlere katılır;

- Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı: İş arayanların ve işsizlerin eğitiminden, sosyal
katılımdan ve cinsiyetle ilgili meselelerden sorumludur; yaşam boyu öğrenme
konusundaki girişimlerde yer alır.

Yetişkin eğitiminin kalitesinden ve bütçesinin idaresinden belediyeler sorumludur. Sosyal
ortaklar ulusal mesleki eğitim organlarında resmi olarak temsil edilmektedir ve eğitim öğretim
ile ticaret ve endüstri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için gittikçe artan bir çaba
harcamaktadır. Böylece nitelikli işgücü arz ve talebi arasında denge oluşturulmaya
çalışılmaktadır.

Çalışanların sürekli mesleki eğitim alması konusunda devletin sorumluluklarının olmasına
karşın özel sektör daha etkin rol oynar. Bu tür eğitimin finansmanına Eğitim, Kültür ve Bilim
Bakanlığının yanı sıra Tarım Bakanlığı; Ekonomi İşleri ve Refah ve Sağlık Bakanlığının ilgili
departmanları tarafından katkıda bulunulur, ancak finansman ağırlıklı olarak özel sektörce
sağlanır.


Yetişkin eğitimi 6 düzeyde verilir. Bunlardan ilk üçü temel düzeydedir ve kişilere temel bilgi
ve becerilerin kazandırılmasını, daha yüksek düzeydeki yetişkin eğitimi programlarına
katılabilmelerini sağlamayı; kazanılan becerilerin işyerinde verilen iş bağlantılı eğitim yoluyla
geliştirilmesini amaçlar.

Yetişkin eğitimi veren kuruluşlarda verilen her bir dersin içeriği ve sınavlara ait düzenlemeler,
o kuruluşun yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Bu düzenlemeler vasıtasıyla eğitim ve
gelişime yönelik amaçlar ; çıkış belgeleri; derslerin içeriği ve organizasyonu ile sınavların
içeriği bölümleri ortaya konur.

Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Yasası, bu tür eğitimde kullanılacak öğretme metotlarıyla
ilgili olarak herhangi bir düzenlemeye gitmemiştir. Kuruluşlar, öğrencilerinin eğitimlerini
başarıyla tamamlamalarına imkan veren herhangi bir yolu, metodu seçmekte özgürdür.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

Nesru
Üye
2
23-07-2020:21:28
#2
Merhaba.
2 çocuğum ve eşim ile birlikte hollandaya taşındık eşim ve ben burada bir şirkette çalışıyoruz türkçe hariç hiçbir dil bilmiyoruz ve çevremizde bize çocuklarımızı okula nasıl kayıt ettireceğimizi ne yapmamız gerek soru sorabileceğimiz yada yardımcı olabilecek birileri yok.
Sizden ricamız çocukların okumaları için kimden nasıl yardım alabileceğimiz hakkında nacizane bilgileriniz.
Teşekkürler
Nesru
23-07-2020:21:28 #2

Merhaba.
2 çocuğum ve eşim ile birlikte hollandaya taşındık eşim ve ben burada bir şirkette çalışıyoruz türkçe hariç hiçbir dil bilmiyoruz ve çevremizde bize çocuklarımızı okula nasıl kayıt ettireceğimizi ne yapmamız gerek soru sorabileceğimiz yada yardımcı olabilecek birileri yok.
Sizden ricamız çocukların okumaları için kimden nasıl yardım alabileceğimiz hakkında nacizane bilgileriniz.
Teşekkürler

Sahin
Forum Kurucusu
856
23-07-2020:23:20
#3
(23-07-2020:21:28)Nesru Merhaba.
2 çocuğum ve eşim ile birlikte hollandaya taşındık eşim ve ben burada bir şirkette çalışıyoruz türkçe hariç hiçbir dil bilmiyoruz ve çevremizde bize çocuklarımızı okula nasıl kayıt ettireceğimizi ne yapmamız gerek soru sorabileceğimiz yada yardımcı olabilecek birileri yok.
Sizden ricamız çocukların okumaları için kimden nasıl yardım alabileceğimiz hakkında nacizane bilgileriniz.
Teşekkürler


Aleykum selam; Bu ve benzeri tercümanlık veya çeşitli konularda ücretsiz yardım alabileceğimiz danışmanlar her şehir veya belediyede, beldede mevcut. Ayrıca Hollandada en küçük belde ve mahallede sadece Diyanete ait 246 adet camii ve 400 üzerinde Turk stk lar ve cemiyetlerde ücretsiz destek oldklari gibi resmi turk gorevliler danismanlarda mevcut.
Wijkcentrum (Mahalle merkezleri) de her dilde ücretsiz danışmanlık verir.

Google dan aşağıdaki gibi arama yaparsaniz Türk danışmanların iletişim adreslerine kolaylıkla ulaşırsınız inşallah. Yaşadığınız ikamet eetiginiz yeride ekleyerek google da arama yapabilirsiniz:
Turkse maatschappelijk werker : (Türk sosyal hizmet uzmanı)

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
23-07-2020:23:20 #3

(23-07-2020:21:28)Nesru Merhaba.
2 çocuğum ve eşim ile birlikte hollandaya taşındık eşim ve ben burada bir şirkette çalışıyoruz türkçe hariç hiçbir dil bilmiyoruz ve çevremizde bize çocuklarımızı okula nasıl kayıt ettireceğimizi ne yapmamız gerek soru sorabileceğimiz yada yardımcı olabilecek birileri yok.
Sizden ricamız çocukların okumaları için kimden nasıl yardım alabileceğimiz hakkında nacizane bilgileriniz.
Teşekkürler


Aleykum selam; Bu ve benzeri tercümanlık veya çeşitli konularda ücretsiz yardım alabileceğimiz danışmanlar her şehir veya belediyede, beldede mevcut. Ayrıca Hollandada en küçük belde ve mahallede sadece Diyanete ait 246 adet camii ve 400 üzerinde Turk stk lar ve cemiyetlerde ücretsiz destek oldklari gibi resmi turk gorevliler danismanlarda mevcut.
Wijkcentrum (Mahalle merkezleri) de her dilde ücretsiz danışmanlık verir.

Google dan aşağıdaki gibi arama yaparsaniz Türk danışmanların iletişim adreslerine kolaylıkla ulaşırsınız inşallah. Yaşadığınız ikamet eetiginiz yeride ekleyerek google da arama yapabilirsiniz:
Turkse maatschappelijk werker : (Türk sosyal hizmet uzmanı)


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

Nesru
Üye
2
24-07-2020:21:40
#4
Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.
Nesru
24-07-2020:21:40 #4

Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 1,327
22-04-2020:04:17
Son Mesaj tarafından Sahin
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,633
02-01-2016:12:52
Son Mesaj tarafından Sahin
Cevaplar: 0
Gösterim: 26,739
09-04-2015:12:26
Son Mesaj tarafından Sahin