HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EVLENME & BOŞANMA Hollanda Aile Birleşimi | Eşinin yanına gelip Hollandada kalmak (Gezinshereniging)

Hollanda Aile Birleşimi | Eşinin yanına gelip Hollandada kalmak (Gezinshereniging)

Hollanda Aile Birleşimi | Eşinin yanına gelip Hollandada kalmak (Gezinshereniging)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
fatima010
Üye
1
16-12-2015:11:40
#1
Hollanda’da Eşinin yanına gelip kalmak (gezinshereniging) veya bir aile kurmak (gezinsvorming) amacıyla Hollanda’ya yerleşmek isteyen bireyler için gerekli şartlar aşağıda yer almaktadır:

     •     Hollanda’daki referansın ve Hollanda’ya gelecek bireyin en az 21 yaşında olması gereklidir. Türk vatandaşlığına sahip olan çalışanın ise en az 18 yaşında olması gereklidir.

     •     Hollanda’daki referansın her ay kazanması gereken bir brüt maaş (tatil parası hariç) miktarı vardır. Bu maaş miktarı her yıl değişmektedir. Güncel miktarı kontrol etmeniz gerekmektedir.

     •     Evli olanlar için uluslararası evlenme kayıt örneğinin aslı (Form B).

     •     Evli olanlar için, Hollanda’daki referansın ikamet ettiği belediyeye, başvuru yapılmadan önce evliliğin kayıt edilmiş olması gereklidir.

     •     Evlilik düşünülmüyorsa, yeminli tercümana tercüme ettirilmiş ve valilik ya da Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş orijinal aile toplum belgesi (Apostil damgalı) alınması gereklidir. Bu durumda her iki
bireyde aynı adreste ikamet etmeli ve ev idaresini müşterek yapmalıdır.

     •     Toplumun düzeni ve ulusal güvenlik açısından bir tehlike oluşturmamanız gerekmektedir.

     •     Tüberküloz testine tabi tutulmanız gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:
     •     Geçerli bir pasaport
     •     Hollanda’da geçerli olan hastalık sigortası ve evlilik akdinin Fransızca, İngilizce veya Hollandaca dillerden birine tercümesi.

Türk evlilik akdi, Hollanda’da ikamet eden eşin ikamet ettiği belediyenin Nüfus Dairesine kayıt edilir. Türk Konsolosluklarından veya Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nin (Immigratie en Naturalisatie Dienst, IND) web sitesinde bulabileceğiniz ‘Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen’ başlıklı broşürden bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’den getirilen bazı dokümanlar, Hollanda’da başka herhangi bir ilave formaliteye tabi tutulmadan (apostil veya tasdik işlemi olmadan) orijinal halleriyle
kullanılabilmektedir.

Bu dokümanlar şunlardır:
- Nüfus Müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu dokümanlar

- Resmi dairelerin (diplomatik) memurlarının, konsolosluk çalışanlarının düzelemiş olduğu dokümanlar;

- Nüfüs müdürlükleri, gerçek kişilerin aile hukuku statüsü, milliyetleri, ikamet adresleri ile ilgili bütün dokümanlar;

-     Evlilik yetkisi ile ilgili açıklamalar;

Yukarıda açıklanan dokümanlar muaf tutulmuştur, çünkü gerek Türkiye ve gerek. Hollanda çeşitli onaylama antlaşmalarına imza atmışlardır. Bu muafiyetin Türkçe dilinde düzenlenen dokümanlar için de geçerli olmasına rağmen, Türk yetkililerinden birden fazla dilde düzenlenen suretler istenmesi tavsiye edilmektedir.

Rotterdam ve Deventer’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları aile sicil kayıt bilgilerine erişebilmekte ve suret düzenleyebilmektedirler. Bu suretler başka bir tasdikişlemine gerek kalmadan Hollanda’da kullanılabilmektedir. 


Hollanda Oturma İzni ile İlgili Önemli Hususlar:
Kanuni İkamet
Eşin veya ailenin Hollanda’ya getirilmesi durumunda, Hollanda’ya seyahat edecek kişinin geçici bir MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) oturma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu başvuru Türkiye’deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’na yapılacaktır. MVV geçici oturma izni ile ilgili Türk ortaklık antlaşması çerçevesinde çeşitli prosedürler yürütülmektedir. Türk vatandaşlığına sahip olan kişilerin veya aile bireylerinin MVV geçici oturma izni başvurularında yurtdışındaki uyum temel sınavından geçme kriteri kaldırılmıştır.

Eşin yanında bir sene kanuni ikametten sonra bağımlı süreli oturma izni beş yıl uzatılabilir. 5 sene kalındıktan sonra kısıtlı süreli oturma izni, kişinin isteği üzerine kendi adına olan şartsız oturma iznine (zelfstandige verblijfsvergunning) çevrilebilir. Bunun için eşin rızası gerekli değildir. Hollanda’da geçerli bir oturma izniyle beş sene aralıksız ikamet edenler, süresiz oturma izni (vergunning vooronbepaalde tijd) için başvurabilirler.

Dikkat: 5 sene kanuni ikametten sonra kendi adınıza olan oturma izni için müracaat etmeyi ihmal etmeyin. Reşit olmayan çocuklar için ebeveynlerinin yanında 1 sene kaldıktan sonra çocuk adına oturma izni alınması için başvuru yapılabilir. Eğer oturma izninizi uzatmak istiyorsanız, bunun için yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız, delil teşkil eden dokümanların birer fotokopisini sunmanız istenir. Başvuru formunda sizden delil olarak istenilen dokümanların listesi yer almaktadır.
Hollanda’da kalış – ikamet nedeninize bağlı olarak istenilen dokümanlar değişebilir. Halihazırda geçerli olan oturma izninizi süresi dolmadan yenilediğinizden emin olunuz. Ayrıca, bir önceki kalışınız ile şimdiki kalışınız arasında oturma izinsiz bir zaman dilimi olacaktır. Aksi taktirde Hollanda’da kalma – ikamet etme hakkınız olmayacaktır. Örneğin imzaladığınız yeni bir iş sözleşmesi bir önceki oturma izninizle uyumlu (veya akabinde) değilse, oturma izinsiz kaldığınız zaman dilimleri oluşabilir ve sonraki uzatmalarda sorun çıkabilir.

Aile Bağlarının Kopmasından Sonra Oturma İzni
Hollanda’ya yeni gelenler belirli süreli bağımlı oturma izni alırlar. 5 sene devamlı ikamet sonunda oturma iznini devam ettirmek (voortgezet verblijf) ve süresiz oturma izni almak (onbepaalde tijd) için müracaat edilebilir. Kişi kendi adına düzenlenmiş bir oturma izni almadığı müddetçe oturma izni konusunda eşine bağımlıdır.

Yani kişi bu süre zarfında aynı adreste ikamet etmeye ve ilişkiyi koparmamaya mecburdur. Aksi takdirde oturma hakkı kalkar ve prensip olarak kişi Hollanda’yı terk etmek zorunda kalır.

Bağımlı oturma iznine sahip kişiler 3 senelik bu süre içinde aile içi şiddete maruz kalırlarsa ve ilişkinin aile içi şiddet dolayısıyla sona erdiği ispat edilirse kişi oturma iznini devam ettirme (voortgezet verblijf) hakkından faydalanabilir. Bunun için iki belge gereklidir: şikâyet dilekçesi veya kişi tarafından polise yapılan başvuru ve ev doktoru, tıbbi danışman (vertrouwenarts) ya da kadın sığınma evinin ve/veya kişiye yardım eden sosyal görevlinin raporu. Eğer aile içi şiddet ispat edilemiyorsa özel durumlardan dolayı oturma iznini devam ettirme müracaatı yapılabilir.

Bu talep sadece insani sebeplerin söz konusu olduğu zaman kabul edilir. Üç senelik süreç içerisinde kendi rızası olmadan Türkiye’ye geri götürülerek bırakılan kadın ve çocukların da oturma izinleri devam ettirilebilir. Aile içi şiddet veya başka insani sebeplerden dolayı kendi adlarına Hollanda’da kalma hakları varsa bu olabilir.

Aile içi şiddet haricinde oturma izni müracaatında dikkate alınacak diğer hususlar şunlardır:

Kendi ülkelerinde yalnız yaşayan kadınların durumu, sosyal ve ekonomik durumlar, Hollanda’da doğan çocukların bakımı veya zoraki evlilik söz konusu olduğu durumlar, çocukların bırakıldıkları ülkedeki durumları ya da aile içi veya yakın çevredeki şiddet bunlara örnektir.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması (Associatieverdrag) Bu uluslararası antlaşma gereğince, size şu anda geçerli olan oturma izninizin sağladığı haklardan daha fazlasını sağlayan bir oturma izni almak için müracaat edebilirsiniz. Hollanda kanunlarına göre Hollanda’da kalmak için bir takım geçerli nedenler vardır.

Bunlardan üç tanesi sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir:

1. İş aramakla geçen ilk yıl
Aşağıda açıklanan şartlara ve kriterlere uygunluk sağlıyorsanız (maaşlı veya maaşsız) iş aramakla geçirdiğiniz 1 yıl kapsamında oturma iznine hak kazanmanız muhtemeldir.
     •     Şu anda evli olmayıp, geçmişte en az üç yıl süreyle evli kalmışsanız.
     •     Bu evlilik bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan bir Hollandalı ile gerçekleşmiş ise;
     •     Boşanmanızdan en az 1 yıl öncesine kadar Hollanda’daki eşinizin yanında oturduysanız

2. İş aradığınız 1 yılın sonrasında Hollanda’da ikamet
Aşağıdaki şartlara ve kriterlere uygunluk sağlıyorsanız, iş aramakla geçirdiğiniz 1 yıl sonrasında da oturma izni alma hakkına sahip olabilirsiniz.
     •     Maaşlı veya maaşsız iş aradığınız için size verilen geçici oturma iznine sahipseniz;
     •     Size geçici oturma izni verildikten sonra 1 yıl içerisinde bir iş bulduysanız;
     •     Serbest mesleklerde bağımsız olarak çalışıyorsanız, zaten bu da iş bulduğunuz anlamına gelecektir.
     •     Bundan sonra (daha en az bir yıl süreyle) bu işi yapacaksanız;
     •     Bu işten yeterli miktarda gelir elde ediyorsanız (Bağımsız ve uzun vadeli gelirler).

3. Üç yıl uygulaması
Aşağıda belirtilen şartlara ve kriterlere uygunluk sağlıyorsanız, üç yıl uygulaması kapsamında oturma izni almaya hak kazanabilirsiniz.
     •     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız;
     •     Üç yıldan daha uzun bir süredir oturma izni almak için uğraşıyorsanız. (Serbest meslekte bağımsız olarak çalışmak için). Henüz tamamlanmayan bu süreçte size Hollanda’da kalmanız için yasal izin
 verilmiş ise.
fatima010
16-12-2015:11:40 #1

Hollanda’da Eşinin yanına gelip kalmak (gezinshereniging) veya bir aile kurmak (gezinsvorming) amacıyla Hollanda’ya yerleşmek isteyen bireyler için gerekli şartlar aşağıda yer almaktadır:

     •     Hollanda’daki referansın ve Hollanda’ya gelecek bireyin en az 21 yaşında olması gereklidir. Türk vatandaşlığına sahip olan çalışanın ise en az 18 yaşında olması gereklidir.

     •     Hollanda’daki referansın her ay kazanması gereken bir brüt maaş (tatil parası hariç) miktarı vardır. Bu maaş miktarı her yıl değişmektedir. Güncel miktarı kontrol etmeniz gerekmektedir.

     •     Evli olanlar için uluslararası evlenme kayıt örneğinin aslı (Form B).

     •     Evli olanlar için, Hollanda’daki referansın ikamet ettiği belediyeye, başvuru yapılmadan önce evliliğin kayıt edilmiş olması gereklidir.

     •     Evlilik düşünülmüyorsa, yeminli tercümana tercüme ettirilmiş ve valilik ya da Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş orijinal aile toplum belgesi (Apostil damgalı) alınması gereklidir. Bu durumda her iki
bireyde aynı adreste ikamet etmeli ve ev idaresini müşterek yapmalıdır.

     •     Toplumun düzeni ve ulusal güvenlik açısından bir tehlike oluşturmamanız gerekmektedir.

     •     Tüberküloz testine tabi tutulmanız gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:
     •     Geçerli bir pasaport
     •     Hollanda’da geçerli olan hastalık sigortası ve evlilik akdinin Fransızca, İngilizce veya Hollandaca dillerden birine tercümesi.

Türk evlilik akdi, Hollanda’da ikamet eden eşin ikamet ettiği belediyenin Nüfus Dairesine kayıt edilir. Türk Konsolosluklarından veya Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nin (Immigratie en Naturalisatie Dienst, IND) web sitesinde bulabileceğiniz ‘Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen’ başlıklı broşürden bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’den getirilen bazı dokümanlar, Hollanda’da başka herhangi bir ilave formaliteye tabi tutulmadan (apostil veya tasdik işlemi olmadan) orijinal halleriyle
kullanılabilmektedir.

Bu dokümanlar şunlardır:
- Nüfus Müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu dokümanlar

- Resmi dairelerin (diplomatik) memurlarının, konsolosluk çalışanlarının düzelemiş olduğu dokümanlar;

- Nüfüs müdürlükleri, gerçek kişilerin aile hukuku statüsü, milliyetleri, ikamet adresleri ile ilgili bütün dokümanlar;

-     Evlilik yetkisi ile ilgili açıklamalar;

Yukarıda açıklanan dokümanlar muaf tutulmuştur, çünkü gerek Türkiye ve gerek. Hollanda çeşitli onaylama antlaşmalarına imza atmışlardır. Bu muafiyetin Türkçe dilinde düzenlenen dokümanlar için de geçerli olmasına rağmen, Türk yetkililerinden birden fazla dilde düzenlenen suretler istenmesi tavsiye edilmektedir.

Rotterdam ve Deventer’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları aile sicil kayıt bilgilerine erişebilmekte ve suret düzenleyebilmektedirler. Bu suretler başka bir tasdikişlemine gerek kalmadan Hollanda’da kullanılabilmektedir. 


Hollanda Oturma İzni ile İlgili Önemli Hususlar:
Kanuni İkamet
Eşin veya ailenin Hollanda’ya getirilmesi durumunda, Hollanda’ya seyahat edecek kişinin geçici bir MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) oturma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu başvuru Türkiye’deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’na yapılacaktır. MVV geçici oturma izni ile ilgili Türk ortaklık antlaşması çerçevesinde çeşitli prosedürler yürütülmektedir. Türk vatandaşlığına sahip olan kişilerin veya aile bireylerinin MVV geçici oturma izni başvurularında yurtdışındaki uyum temel sınavından geçme kriteri kaldırılmıştır.

Eşin yanında bir sene kanuni ikametten sonra bağımlı süreli oturma izni beş yıl uzatılabilir. 5 sene kalındıktan sonra kısıtlı süreli oturma izni, kişinin isteği üzerine kendi adına olan şartsız oturma iznine (zelfstandige verblijfsvergunning) çevrilebilir. Bunun için eşin rızası gerekli değildir. Hollanda’da geçerli bir oturma izniyle beş sene aralıksız ikamet edenler, süresiz oturma izni (vergunning vooronbepaalde tijd) için başvurabilirler.

Dikkat: 5 sene kanuni ikametten sonra kendi adınıza olan oturma izni için müracaat etmeyi ihmal etmeyin. Reşit olmayan çocuklar için ebeveynlerinin yanında 1 sene kaldıktan sonra çocuk adına oturma izni alınması için başvuru yapılabilir. Eğer oturma izninizi uzatmak istiyorsanız, bunun için yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız, delil teşkil eden dokümanların birer fotokopisini sunmanız istenir. Başvuru formunda sizden delil olarak istenilen dokümanların listesi yer almaktadır.
Hollanda’da kalış – ikamet nedeninize bağlı olarak istenilen dokümanlar değişebilir. Halihazırda geçerli olan oturma izninizi süresi dolmadan yenilediğinizden emin olunuz. Ayrıca, bir önceki kalışınız ile şimdiki kalışınız arasında oturma izinsiz bir zaman dilimi olacaktır. Aksi taktirde Hollanda’da kalma – ikamet etme hakkınız olmayacaktır. Örneğin imzaladığınız yeni bir iş sözleşmesi bir önceki oturma izninizle uyumlu (veya akabinde) değilse, oturma izinsiz kaldığınız zaman dilimleri oluşabilir ve sonraki uzatmalarda sorun çıkabilir.

Aile Bağlarının Kopmasından Sonra Oturma İzni
Hollanda’ya yeni gelenler belirli süreli bağımlı oturma izni alırlar. 5 sene devamlı ikamet sonunda oturma iznini devam ettirmek (voortgezet verblijf) ve süresiz oturma izni almak (onbepaalde tijd) için müracaat edilebilir. Kişi kendi adına düzenlenmiş bir oturma izni almadığı müddetçe oturma izni konusunda eşine bağımlıdır.

Yani kişi bu süre zarfında aynı adreste ikamet etmeye ve ilişkiyi koparmamaya mecburdur. Aksi takdirde oturma hakkı kalkar ve prensip olarak kişi Hollanda’yı terk etmek zorunda kalır.

Bağımlı oturma iznine sahip kişiler 3 senelik bu süre içinde aile içi şiddete maruz kalırlarsa ve ilişkinin aile içi şiddet dolayısıyla sona erdiği ispat edilirse kişi oturma iznini devam ettirme (voortgezet verblijf) hakkından faydalanabilir. Bunun için iki belge gereklidir: şikâyet dilekçesi veya kişi tarafından polise yapılan başvuru ve ev doktoru, tıbbi danışman (vertrouwenarts) ya da kadın sığınma evinin ve/veya kişiye yardım eden sosyal görevlinin raporu. Eğer aile içi şiddet ispat edilemiyorsa özel durumlardan dolayı oturma iznini devam ettirme müracaatı yapılabilir.

Bu talep sadece insani sebeplerin söz konusu olduğu zaman kabul edilir. Üç senelik süreç içerisinde kendi rızası olmadan Türkiye’ye geri götürülerek bırakılan kadın ve çocukların da oturma izinleri devam ettirilebilir. Aile içi şiddet veya başka insani sebeplerden dolayı kendi adlarına Hollanda’da kalma hakları varsa bu olabilir.

Aile içi şiddet haricinde oturma izni müracaatında dikkate alınacak diğer hususlar şunlardır:

Kendi ülkelerinde yalnız yaşayan kadınların durumu, sosyal ve ekonomik durumlar, Hollanda’da doğan çocukların bakımı veya zoraki evlilik söz konusu olduğu durumlar, çocukların bırakıldıkları ülkedeki durumları ya da aile içi veya yakın çevredeki şiddet bunlara örnektir.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması (Associatieverdrag) Bu uluslararası antlaşma gereğince, size şu anda geçerli olan oturma izninizin sağladığı haklardan daha fazlasını sağlayan bir oturma izni almak için müracaat edebilirsiniz. Hollanda kanunlarına göre Hollanda’da kalmak için bir takım geçerli nedenler vardır.

Bunlardan üç tanesi sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir:

1. İş aramakla geçen ilk yıl
Aşağıda açıklanan şartlara ve kriterlere uygunluk sağlıyorsanız (maaşlı veya maaşsız) iş aramakla geçirdiğiniz 1 yıl kapsamında oturma iznine hak kazanmanız muhtemeldir.
     •     Şu anda evli olmayıp, geçmişte en az üç yıl süreyle evli kalmışsanız.
     •     Bu evlilik bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan bir Hollandalı ile gerçekleşmiş ise;
     •     Boşanmanızdan en az 1 yıl öncesine kadar Hollanda’daki eşinizin yanında oturduysanız

2. İş aradığınız 1 yılın sonrasında Hollanda’da ikamet
Aşağıdaki şartlara ve kriterlere uygunluk sağlıyorsanız, iş aramakla geçirdiğiniz 1 yıl sonrasında da oturma izni alma hakkına sahip olabilirsiniz.
     •     Maaşlı veya maaşsız iş aradığınız için size verilen geçici oturma iznine sahipseniz;
     •     Size geçici oturma izni verildikten sonra 1 yıl içerisinde bir iş bulduysanız;
     •     Serbest mesleklerde bağımsız olarak çalışıyorsanız, zaten bu da iş bulduğunuz anlamına gelecektir.
     •     Bundan sonra (daha en az bir yıl süreyle) bu işi yapacaksanız;
     •     Bu işten yeterli miktarda gelir elde ediyorsanız (Bağımsız ve uzun vadeli gelirler).

3. Üç yıl uygulaması
Aşağıda belirtilen şartlara ve kriterlere uygunluk sağlıyorsanız, üç yıl uygulaması kapsamında oturma izni almaya hak kazanabilirsiniz.
     •     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız;
     •     Üç yıldan daha uzun bir süredir oturma izni almak için uğraşıyorsanız. (Serbest meslekte bağımsız olarak çalışmak için). Henüz tamamlanmayan bu süreçte size Hollanda’da kalmanız için yasal izin
 verilmiş ise.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 1,325
22-04-2020:23:02
Son Mesaj tarafından Sahin
Cevaplar: 0
Gösterim: 11,867
21-05-2013:21:36
Son Mesaj tarafından xturk