Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hollanda'daki öğrenci vatandaşlarımızın askerlik ve pasaport işlemleri
#1
T.C. LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
Jan Evertstraat l5, 25l4 BS DEN HAAG / HOLLANDA
Tel: 070-363 03 7l / Fax: 070-363 04 86
Hollanda'daki öğrenci vatandaşlarımızın askerlik ve pasaport işlemleri için "Öğrenci Belgesi" almak üzere T.C. Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine başvurduklarında, vermeleri gereken Belgelerin listesidir.
ORTA ÖĞRENİMDEKİ ÖĞRENCİLERDEN İLK BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:
(VSO, lVBO, VBO, MAVO, VMBO, HAVO, KMBO, MBO, SBO(Bol-Bbl) , VWO)

1- Öğrenci Durum Belgesi (eksiksiz olarak doldurup imzalayınız);
2- Okul belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından tasdikli Türkçe'ye tercümesi;
3- Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi;
4- 2 adet fotoğraf;
5- Babanızın veya annenizin oturum kartının fotokopisi;
6- Pasaportunuzun resimli sayfası ile veriliş tarihini, süresini ve numarasını gösteren (2., 3. ve 4.) sayfalarının fotokopileri

YÜKSEK ÖĞRENİMDEKİ ÖĞRENCİLERDEN İLK BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:
(WO, HBO)
1- Milli Eğitim Bakanlığına yönelik Başvuru Dilekçesi (eksiksiz doldurup imzalayınız);
2- Öğrenci Durum Belgesi (eksiksiz doldurup imzalayınız);
3- Okul belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından tasdikli Türkçe'ye tercümesi ve bunların birer adet fotokopisi;
4- Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopileri;
5- 8 adet fotoğraf;
6- Son mezun oldu_unuz okuldan aldığınız diplomanızın tasdikli 2 adet fotokopisi;
7- Babanızın veya annenizin oturum kartının fotokopisi ;
8- Pasaportunuzun resimli sayfası ile veriliş tarihini, süresini ve numarasını gösteren (2., 3. ve 4.) sayfalarının fotokopileri

İKİNCİ VE DAHA SONRAKİ BAŞVURULAR İÇİN İSTENEN BELGELER:
(VSO, lVBO, VBO, MAVO, VMBO, HAVO, KMBO, MBO, SBO(Bol-Bbl), VWO, WO, HBO)
1- Öğrenci Durum Belgesi (eksiksiz olarak doldurup imzalayınız);
2- Okul belgesinin aslı

ÖNEMLİ NOT: Öğrenci veya işçi olup, Hollanda'da doğan veya 18 yaşından önce Hollanda'ya gelmiş olan çifte vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri, talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 38 yaş sonuna kadar yapılmaktadır. Bunun için, bağlı bulunduğunuz Başkonsolosluğa başvurabilirsiniz.


T.C. LAHEY BÜYÜKELÇİLIĞİ EĞİTİM MUŞAVİRLİĞİNE
Jan Evertstraat 15, 2514 BS DEN HAAG / HOLLANDA
Tel: 070-363 03 71 / Fax: 070-363 64 86
ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ
Öğrencinin
Adı Soyadı : ...........................................................................................................................
Doğum tarihi ve yeri : ..............................................................................................................
Baba adı : ..............................................................................................................................
Halen Öğrenim Gördüğü Okulun
Adı adresi : ............................................................................................................................
Okulun türü (LTS, VBO, MTS, KMBO, MEAO, MBO,MAVO, HAVO, VWO, HBO, WO, UNIVERSITEIT)
Okulun Eğitim Öğretim süresi : ...............................................................................................
(Yıl olarak)
Kaçıncı sınıfta olduğunuz : ......................................................................................................
Bu sınıfta kaç yıllık olduğunuz: ................................................................................................
Okula kayıt tarihiniz : ..............................................................................................................
Branşınız : ..............................................................................................................................
Annenizin ve Babanızın mesleği: ..............................................................................................

Pasaport Numarası : TR-.. .....................
Pasaportun veriliş tarihi : ....../......./2000
Pasaport Süresi : ....../.. ...../2000
(Hangi tarihe kadar geçerli olduğu).
Tel : .........................................................
Adres : .................................................................................................................................
Posta kodu : ....................................................şehir : ................................. ..........................
e-mail adresiniz : ....................................................................................................................

İmza: ..............................
Tarih : ........./ ....../2000....AMBASSADE VAN DE REPUBLIEK TURKIJE
AFDELING ONDERWIJSZAKEN
Jan Evertstraat 15, 25l4 BS DEN HAAG / NEDERLAND
Tel: 070-363 03 71 / Fax: 070-363 64 86
GEGEVENS FORMULIER VAN DE STUDENT


Voornaam, Naam : ...............................................................................................................
Geboortedatum en plaats : .....................................................................................................
Naan van df:'; vader : .............................................................................................................
School waar thans een opleiding wordt gevolgd:
Schooladres : .........................................................................................................................
Niveau; (LTS, VBO, MTS, KMBO, MEAO, MBO, MAVO, HAVO, VW0, HBO, WO) :.........................................................................................................................................
Duur van de opleiding :...........................................................................................................
(In jaren)
In welke klas/jaar zit u? : ........................................................................................................
Voor het hoeveelste keer? : ....................................................................................................
(1e , 2e ...)
1e Inschrijvingsdatum voor dit niveau : ...................................................................................
Uw richting : .........................................................................................................................
Wat is het beroep van uw ouders? : .......................................................................................

Paspoortnummer : TR.......................
Datum van afgifte :....../.... / .....
Geldig tot :...../.... /......

Telefoonnummer : ............................................................................................................................
Straat, Huisnumme : .........................................................................................................................
Postcode.................................. : Stad : ............................................................................................

e-ma il adres : ................................................................................................................................
Handtekening: .............................
Datum : ...../..... /............
M.E.B. Genel Evrak Kaydı
FOTOĞRAF
BAŞVURU DİLEKÇESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yükseköğretim Genel Müdürlüğü)
1- Adınız Soyadınız
:
2- Doğum Yeriniz ve Yılı
:
3- Son mezun olduğunuz okulun öğrenim
süresi, bölümü ve mezuniyet yılınız ?
:
4- Halen Yükseköğrenime devam
ediyorsanız , kaçıncı sınıftasınız ?
:
5- Daha önce Bakanlığın müsaadesi ile
öğrenci olarak yurtdışına çıktınız mı ?
( ) EVET
( ) HAYIR
6- Öğrenim yapacağınız yabancı ülke
7- Yurtdışında herhangi bir makamdan
burs alıp almadığınız ?
( ) EVET
( ) HAYIR
8- Dil öğrenimi dışında yapacağınız, öğ-
renim dalı (Mutlaka yazılacaktır)
:
9- Hangi seviyede öğrenim yapacaksınız ?
( ) LİSANS ÖNCESİ
( ) LİSANS
(Parantez içine X işareti koyunuz)
( ) MASTER
( ) DOKTORA
10- Askerlik şubenizin adı ve adresi
11- Askerlik durumunuz
( ) Askerliğini Yapmıştır
( ) Tecillidir
( ) Askerlik Çağında değildir
12- Anne ve Babanın mesleği
:
13- Pasaportun veriliş tarihi
:
14- Numarası süresi
:
15- Döviz istiyor musunuz ?
( ) EVET
( ) HAYIR
16- Yurtdışı adresiniz.
:
Önemli Not : a) 25.08.1981 tarihinden sonra mezun olup 2514 Sayılı Kanun kapsamına giren sağlık personelimecburi hizmetlerini yapmadıkça, Devlet memuru olanlar istifa etmedikçe öğrencilikleri tanınamaz
b) Bütün sorular tam ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve yanlış bilgi verdiğim tesbit edildiğinde sorumluluğu kabul ediyorum.
İmza Tarih
Adınız Soyadınız


Dosyanın Orjinalını Buradan Download Edebilirsiniz.
İmage
  
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi