Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollanda Dövizle Askerlik (2017) Detayları: Dövizli Askerlik Ücreti 1000 (bin) Avro

Konu

#1
Hollanda Dövizle Askerlik (2017) Detayları:
 
 Avrupa da yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren dövizli askerlik 1000 Euro’ya düşürülmesi için çıkartılan yasayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylaması ile resmileşmişti.

Fakat Dövizli askerlik yasasındaki detaylar her tarafından merak ediliyordu, T.C. Deventer Başkonsolosluğu yayınladığı bir yazıyla dövizli askerlik konusundaki detayları paylaştı.

Bütün sorularınızın cevabını bu açıklamada bulabilirsiniz.

T.C. Hollanda Deventer Başkonsolosluğunun yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir.
Başkonsolosluk Duyurusu
Dövizli Askerlik Ücretinin 1000 (bin) Avro’ya Düşürülmesi Hakkında Duyuru , 01.02.2016
Muhterem
Vatandaşlarımız;
– Dövizle askerlik ücretinin 1.000 (Bin) Avro’ya düşürülmesine ilişkin kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
– Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma koşulları ve başvuru sırasında beraberinizde getirmeniz gereken belgelere ilişkin bilgileri aşağıda yer alan notta bulabilirsiniz.
– Askerlik erteleme, dövizle askerlik işlemleri ve benzeri tüm askerlik işlemleri için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce RANDEVU almaları gerekmektedir. Bu çerçevede, randevusuz yapılan başvurular kabul edilemeyecektir. Askerlik işlemleri için randevuwww.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden (e-randevu bölümü) alınabilir.
– Aşağıda yer alan bilgi notunda cevabını bulamadığınız sorularınızı consulate.deventer@mfa.gov.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.
Saygıyla duyurulur.

T.C. Deventer Başkonsolosluğu

HOLLANDA’DA DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ:
Hollanda’da en az toplam üç yıldır (365×3=1095 gün) oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı sıfatını taşıyan vatandaşlarımız dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu haktan yararlanmak isteyenler Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgelerle bizzat müracaat edeceklerdir.
Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

Ödeme Şartları;
38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak,  en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.

38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, başvuru şartlarını taşımaları halinde 31.12.2017 tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek işlem yaparlar.

27 Ocak 2016 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır. Bunun üzerindeki ödemeler iade edilmeyecektir.

Dövizle askerlik başvurusu için aşağıda istenen gerekli belgeler ile Başkonsolosluğumuza müracaat eden ve yararlanma şartlarını taşıdıkları anlaşılan yükümlüler adına bir adet ‘Döviz Ödeme Belgesi’ düzenlenerek ödeme yapması için kendisine verilir. Başvuru sahibi ödemesini peşin olarak yaparak ödeme dekontu ile aynı gün içinde yeniden Başkonsolosluğumuza gelerek işlemlerini tamamlar.

Askerlik erteleme, dövizle askerlik işlemleri ve benzeri tüm askerlik işlemleri için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce RANDEVU almaları gerekmektedir. Bu çerçevede, randevusuz yapılan başvurular kabul edilemeyecektir. Askerlik işlemleri için randevu www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden (e-randevu bölümü) alınabilir.

Gerekli Belgeler :
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi
 • Varsa Türk Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi
 • Hollanda oturum kartı ile ikamet eden başvuru sahipleri için; Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartının aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi
 • Çifte vatandaş statüsünde bulunan başvuru sahipleri için; Süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı ve Türkiye’ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi (Çifte vatandaşlarımızın Türk pasaportu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır)
 • 2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)
Ayrıca Sabah Avrupa gazetesinin haberindeki detaylar ise şu şekilde ;

İşçiler İçin : 
Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan yeni tarihli imzalı işveren belgesi (werkgeversverklaring) ve son maaş kağıdının birer adet kopyası
Başvuru sırasında ibraz edilen çalışma / ödenek / işveren belgelerine göre net 1095 günlük süreyi kanıtlayamayanların izleyecekleri yöntem: Bu belgeleri ibraz edemeyen ya da eksik belge ibraz edenler,  Bağlı bulunulan  İşsizlik Sigortası İdari Kurumu (UWV) geriye dönük olarak ;   çalışılan ve ödenek alınan tarihleri gösteren belge/döküm Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden/Uitkeringsverleden)  başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hollanda Ödenek Alanlar  İçin : 
Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı veya hastalık sigortası ödeneği alanların bunu ödeyen makamlardan, bu ödeneklerin başlangıç tarihini ve süresini gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı orjinali ve birer adet kopyası.

İşverenler İçin: 
Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir iş yerine fiilen en az toplam 1095 gün süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan yeni tarihli Ticaret Odaları’na kayıt belgesi ve bir adet kopyası (Kamer van Koophandel’dan alınan uitreksel) (son üç ay içerisinde alınmış olmalıdır).
Net  1095 gün hesaplanırken,  Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.

Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir.Bu nedenle, önceden Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları önemle rica olunur. (‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’  belirtilmiş olması önem arzetmektedir).

Net  1095 gün hesaplanırken,  Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.

Örnek:  İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih : 03.04.2012
Belgenin düzenlendiği tarih ise                                                            :03.04.2015
——————
1095 gün (3×365)
Örneğin;
Türkiye’ de geçirilen süreler ;
2012 yılında  14 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2013 yılında  30 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2014 yılında  29 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2015 yılında  17 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
—————————-
Toplam :       90 gün
 
Türkiye’de  toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen 1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.

Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan düşülmektedir.
Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.
Bu bilgi notunda cevabını bulamadığınız sorularınızı consulate.deventer@mfa.gov.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.
 Yazının PDF(198kb) formatını buradan indirebilrisiniz.
Detaylar ise şu şekilde;
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • – Dövizle askerlik ücreti yasada belirtilen şartları haiz yükümlüler için 1000 Euro’dur. (2016 yılı için karşılığı 739 Sterlin’dir.)
 • – Ödemelerin peşin olarak yapılması gerekmektedir.
 • – Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önceki mevzuata gore başvurusunu gerçekleştirerek asgari 1000 Euro karşılığı ücret ödemiş olan vatandaşlarımızın işlemleri askerlik şubeleri tarafından sonuçlandırılarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Bu durumda olanların 1000 Euro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dövizle Askerlikten Yararlanma Şartları:

 1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.
Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

Başvuru tarihi itibariyle; oturma veya çalışma izni bulunmayan işçi, işveren, meslek veya sanat mensupları ile geçerlilik süresi bitmiş gemi adamı cüzdanı ve iş sözleşmesi ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmez.
Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların dövizle askerlik hizmeti başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin anılan kurumlarda çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin dövizle askerlik başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

 1. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.
 2. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.
Yükümlülerin yabancı ülkelerdeki çalışma süreleri hesap edilirken; fiilen bir işte çalıştıkları, işsizlik maaşı aldıkları, eşinin veya yakınlarının çalışması nedeniyle bu yardımı da alamadıkları, kısa süreli veya geçici işlerde çalıştıkları, gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçindikleri sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir. Hesaplanan çalışma süresi içinde her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirdiği süreler toplam çalışma süresinden çıkarılır. Bu işlemin neticesinde 3 yıldan (1095 gün) daha az çalışmış oldukları anlaşılanların başvuruları kabul edilmez. Yükümlülerin oturma veya çalışma iznine veya vatandaşlık hakkına sahip olarak birden fazla ülkede çalıştıkları süreler de, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma süresinden sayılır.

 1. 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şartlarla peşin olarak en geç 38 yaşını tamamladığı yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek
Ödeme:
Yükümlüler ödemelerini Avro veya T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz cinslerinden biri ile yapabilirler. Yükümlüler; T.C. Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen çapraz kurlara göre belirlenen ve Askeralma Dairesi Başkanlığınca yayımlanan konvertibl döviz miktarlarını öderler.

Dış Temsilciliklerimizce yapılan incelemeyi müteakip yararlanma şartlarını taşıdıkları tespit edilen yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.
Yükümlülerin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen “döviz ödeme belgesi” ile doğrudan veya kendi bankaları aracılığıyla döviz havalesi ya da ilgili ülkelerin yerel bankacılık sisteminde geçerli ödeme şekilleri ile “gerekli belgeler” bölümünde listesi verilen muhabir bankalara ödemelerini yapmaları gerekir.

Bilinen anlamda bankacılık sisteminin olmadığı veya bankacılık sisteminin sağlıklı işlemediği ülkelerdeki Dış Temsilciliklerimizden başvuruda bulunan yükümlüler, Temsiciliklerimizce düzenlenen “döviz ödeme belgesi” nin aslı ya da sureti ile bizzat kendileri veya yakınları vasıtasıyla yurt içindeki T.C. Merkez Bankası şubelerine ödemede bulunabilirler. İlk ödemelerini bu şekilde yapanlar, ödeme dekontunun aslını başvuruyu kabul eden Dış Temsilciliğimize ulaştırmalarını müteakip başvuru işlemini tamamlamış olurlar.
Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları kaydıyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarılma:
Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilenlerden aşağıda belirtilen durumda olanlar dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statüde yürütülür.
 1. Yararlanma şartlarını kaybettikleri halde dövizle askerlik hizmetinden faydalandıkları sonradan tespit edilenler, 
 2. Dövizle askerlik hizmeti başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,
 3. Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,
 4. Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,
 6. Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,
 7. Kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçenler,
 8. Askerliğe elverişli olmadıkları tespit edilenler,

HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ
İşçi Statüsünde Olanlar İçin:
 • Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) ve bir fotokopisi
 • Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 • Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların, bunu ödeyen makamlardan aldıkları tarih ve süreyi gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 • Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösteren belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 • Eşi çalıştığından kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı ve bir fotokopisi
 • Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 • Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların ikişer adet fotokopisi,
 • 5 adet vesikalık fotoğraf,
Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

İşverenler Statüsünde Olanlar İçin:
 • Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) bir fotokopisi
 • Bulunduğu yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi
 • Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,
 • 5 adet vesikalık fotoğraf,
Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

Bir Meslek Ya Sanat Mensubu Statüsünde Olanlar İçin:
 • Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede bir meslek ya da sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) bir fotokopisi,
 • Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 • Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve bir fotokopisi,
 • 5 adet vesikalık fotoğraf,

Gemi Adamı Statüsünde Olanlar İçin:
 • Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
 • Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,
 • Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 
 
Hollanda Rotterdam Başkonsolosluğundan dövizle askerlik açıklaması
Hollanda – Türkiye’nin Hollanda Rotterdam başkonsolosluğu internet sitesinden, bin avroya düşürülen dövizle askerlik uygulamasıyla ilgili olarak bir açıklama yayımlandı.
 
İşte o açıklama:
Hollanda'da en az toplam üç yıldır (365x3=1095 gün) oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı sıfatını taşıyan ve daha önce dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmeti şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış  vatandaşlarımız dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu haktan yararlanmak isteyenler Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgelerle bizzat müracaat edeceklerdir. 
Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

Ödeme Şartları;
38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak ,  en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler. 38 yaş sonrası ilk defa başvuru
yapacaklar veya daha önce başvuru yaptıkları halde ödemelerini tamamlamayarak kapsandan çıkanlar, başvuru şartlarını taşımaları halinde 31.12.2017 tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek işlem yaparlar.
Ödemeler, başvuru sırasında başvuru sahiplerinin şahsi hesaplarının bulunduğu bankaları veya herhangi bir banka kanalıyla bilgileri aşağıda sunulan Milli Savunma Bakanlığı’nın Almanya'daki muhabir bankasındaki hesabına internet bankacılığı vasıtasıyla veya şahsen yapılabilmektedir.

Döviz ödemesi için muhabir bankaya veya aracı kuruma müracaat edildiğinde; dekonta (havale talep formuna)  adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , Baba adı ve ‘’Dövizle Askerlik Ödemesi’’ yazdırılması gerekmektedir. Ödeme belgesinde belirtilen tutarın tamamının herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan havale edilmesi yönünde muhabir banka veya aracı kurumun ikaz edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu bilgi ve açıklamaların doğru kaydedilmesinin sorumluluğu tamamen askerlik yükümlüsüne aittir. (Ödeme dekontunun (Bank Afschrift) ödemenin yapıldığı banka tarafından  kaşelenmesi gerekmektedir) 
 
Hesabın adı:                 :M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı
Banka                          : Isbank GMBH, Frankfurt
IBAN                           : DE35 5023 0600 1708 9700 14
BIC (SWIFT) kodu        : ISBKDEFX
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Hesabın adı:                 :M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı
Banka                            : Ziraat Bank Int. AG. Frankfurt
IBAN                              : DE02 5122 0700 1000 9102 22
BIC (SWIFT) kodu        : TCZBDEFF
 
Gerekli Belgeler :
Nüfus Cüzdanı (önlü arkalı 1 adet fotokopisi)
Varsa Türk Pasaportu (işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi)
Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartı, aslı ve 1 adet fotokopisi
Varsa; süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı ve Türkiye'ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi
2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)
Ayrıca ;İşçiler İçin : Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan yeni tarihli imzalı belge (werkgeversverklaring ve son maaş kağıdı birer adet kopyası)
 Başvuru sırasında ibraz edilen çalışma / ödenek / işveren belgelerine göre net 1095 günlük süreyi kanıtlayamayanların izleyecekleri yöntem: Bu belgeleri ibraz edemeyen ya da eksik belge ibraz edenler,
 Bağlı bulunulan  İşsizlik Sigortası İdari Kurumu (UWV) geriye dönük olarak ;   çalışılan ve ödenek alınan tarihleri gösteren belge/döküm Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden/Uitkeringsverleden)  başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ödenek Alanlar  İçin : Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı veya hastalık sigortası ödeneği alanların bunu ödeyen makamlardan, bu ödeneklerin başlangıç tarihini ve süresini gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı (birer adet kopyası).
İşverenler İçin: Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir iş yerine fiilen en az toplam 1095 gün süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan yeni tarihli Ticaret Odaları'na kayıt belgesi ve bir adet kopyası (Kamer van Koophandel'dan alınan uitreksel) (son üç ay içerisinde alınmış olmalıdır).

*Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir.Bu nedenle, önceden Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları önemle rica olunur.(‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’  belirtilmiş olması önem arzetmektedir).  
 
Net  1095 gün hesaplanırken,  Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.
 
Örnek:  İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih : 03.04.2012
             Belgenin düzenlendiği tarih ise                                                            :03.04.2015
                                                                                                                      ------------------
                                                                                                                       1095 gün (3x365)
Örneğin;
Türkiye’ de geçirilen süreler ;
2012 yılında  14 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2013 yılında  30 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2014 yılında  29 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2015 yılında  17 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
----------------------------
Toplam :       90 gün
 
Türkiye’de  toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen 1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.

              Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan düşülmektedir.
Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.
İlgili Dosyalar aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
İlgili Dosyalar :
- Verzekeringsbericht- Overzicht arbeidsverleden.pdf
- INTERNATIONAL GBA.pdf
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task