HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EVLENME & BOŞANMA Hollanda hukukuna göre Hollanda’da boşanma

Hollanda hukukuna göre Hollanda’da boşanma

Hollanda hukukuna göre Hollanda’da boşanma

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
xturk
Aktif Üye
38
20-12-2015:16:37
#1
Hollanda hukukuna göre Hollanda’da boşanma işlemi:

Hollanda hukukuna göre eşler birlikte veya ayrı olarak boşanma talebinde bulunabilirler. Boşanma talebi evliliğin temelinden sarsıldığı esasına dayanılarak yapılır. Erkek ve kadın boşanma konusunda uzman bir avukat edinirler. Avukatlar tarafından mal paylaşımı, nafaka miktarı, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya varılıp varılamayacağı araştırılır. Eğer her iki taraf da anlaşmaya varmışlarsa boşanma işlemleri daha hızlı ilerler. Karşılıklı anlaşmanın olmadığı durumlarda ise hakim karar verir. Avukat bunun için mahkemeye bir talep dilekçesi verir. Genellikle hakim bu talebi kabul eder ve bunu boşanma kararı takip eder. Bu karar verilirken tarafların hazır bulunma mecburiyeti yoktur. Hakimden boşanma prosedürü süresince geçici tedbir kararları alması da istenebilir.

Hollanda mahkemelerinde boşanma işlemi yapılabilmesi için şu belgeler gerekmektedir:
     •     Uluslararası Evlilik belgesi (Form B)
     •     Eşlerin nüfus kayıt örnekleri ya da her iki eşin BSN Vatandaşlık Hizmet Numaraları
     •     (Varsa) Çocukların nüfus kayıt örnekleri
     •     Ebeveynlik planı
Boşanma dilekçesi sunulduktan sonra karşı tarafın 6 hafta içinde bir savunma dilekçesi sunması gerekmektedir. Dilekçeler ve ekleri, bir icra memuru aracılığıyla karşı tarafa tebliğ edilmektedir. Boşanma dilekçesi veya savunma dilekçesini sunmak için bir avukata ihtiyacınız vardır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa hakim tarafından sözlü uygulamaya geçilecektir. Duruşmadan sonra hakim boşanma kararının verileceği tarihi belirleyecektir. Bütün bu prosedür 3 ila 12 ay, veya daha da uzun sürebilir.

Hakim uluslararası evliliklerde mahkemenin dilekçeyi işleme almak için yetkisinin olup olmadığına bakacaktır. Sonrasında hangi ülkenin hukukunun uygulanacağını belirleyecektir. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Medeni Kanun’un 10ncu kitabı yürürlüğe girmiştir. Medeni Kanun’un 10:56 sayılı maddesi gereğince mahkeme boşanma davalarında genellikle Hollanda Hukuku’nu uygulayacaktır. Boşanmanın yanı sıra hakim nafaka, evlilik süresince kullanılan malların paylaşımı gibi konularda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağını açıklayacaktır.

Hollanda’da Temyiz (Hoger beroep) :
Boşanma kararı açıklanmışsa, nüfus müdürlüğü kayıtlarına geçirilmesi için resmen yürürlüğe girmesi gerekecektir. Ancak bu işlemden sonra boşanma kararı Hollanda’da kesinlik ve resmiyet kazanmış olacaktır. Hollanda dışında yapılan evlilikler ile ilgili La Hey nüfus memuru bir kayıt belgesi düzenleyecektir. Eğer taraflar mahkemenin kararını kabul ediyorlarsa, bir onay belgesi imzalayabilirler. Böylece temyiz için gerekli sürenin beklenmesine gerek kalmaz. Mahkemenin (boşanma) kararına karşı temyize gidebilmek için taraflara üç ay süre verilmiştir.

Hollanda’da Hukuki Arabuluculuk (Mediation)
Hukuki arabuluculuk, tarafların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözümlemede kullanılan en etkin yöntemdir. Bu durumda boşanmak için bir veya iki avukata ihtiyaç duyulmadan, boşanma kararı almış bir çiftin, tarafsız bir uzman arabulucu (mediator) eşliğinde, iki tarafın da hakları gözetilerek, yapılan görüşmeler sonucunda yazılı bir anlaşma düzenlemesi mümkündür.

Hollanda mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi için Tanınma ve Tenfiz davası :
- Hollanda’da verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi Hollanda mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi için bir Türk mahkemesi tarafından onaylanması (Tanıma ve Tenfiz) gereklidir. İşlemler aile hukuku ile görevli bir mahkemede (asliye hukuk mahkemesi) yürütülür. Yetkili mahkeme davalının ikametgahı olan şehrin mahkemesidir (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir).

Kişinin Türkiye’de ikametgahı yoksa oturduğu yer mahkemesi, bu da yoksa Ankara, İstanbul ya da İzmir mahkemeleri yetkilidir.
Hollanda mahkemesinin açıkladığı karar kontrol edilecektir. Yeni bir boşanma davası süreci başlatılmayacaktır. Ancak tarafların tanıma – tenfiz davası hakkında hemfikir olmaları gerekmektedir, bu önemlidir. Aksi taktirde davacının davalıya Türkiye’de gerçekleştirilecek bir duruşma için tebligat göndermesi zaruri olacaktır.

Tanıma – Tenfiz davası için gerekli dokümanlar:
     •     Dilekçe
     •     Yurt dışından alınan boşanma kararının orijinali. Boşanma kararı tercüme edilecek ve apostil mühürlü olacaktır.
     •     Mahkeme kararının Hollanda’da kesinleştiğini gösteren belge. Bu belge de tercüme edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilecektir.
- Türkiye’de verilen boşanma kararının Hollanda’da kayıtlara geçirilmesi Hollanda her Türk mahkemesinin boşanma kararını tanır. Türkiye ile Hollanda arasında kanuni anlaşma bulunduğundan boşanma kararını meşrulaştırmaya gerek yoktur. Bunu kişi şahsi olarak ikamet ettiği belediyenin Nüfus Dairesine yapar. Bunun için boşanma kararının aslını ve nüfus kayıt örneğini ibraz etmek gereklidir. Bu kararda Apostil mührü bulunması gerekir.

Tavsiye: Türkiye’de alınan boşanma kararını her zaman Hollanda’da kayıtlara geçirilmelidir. Bu işlem kanunen mecburi olmasa da tekrar evlenmek için gereken bir şarttır.
xturk
20-12-2015:16:37 #1

Hollanda hukukuna göre Hollanda’da boşanma işlemi:

Hollanda hukukuna göre eşler birlikte veya ayrı olarak boşanma talebinde bulunabilirler. Boşanma talebi evliliğin temelinden sarsıldığı esasına dayanılarak yapılır. Erkek ve kadın boşanma konusunda uzman bir avukat edinirler. Avukatlar tarafından mal paylaşımı, nafaka miktarı, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya varılıp varılamayacağı araştırılır. Eğer her iki taraf da anlaşmaya varmışlarsa boşanma işlemleri daha hızlı ilerler. Karşılıklı anlaşmanın olmadığı durumlarda ise hakim karar verir. Avukat bunun için mahkemeye bir talep dilekçesi verir. Genellikle hakim bu talebi kabul eder ve bunu boşanma kararı takip eder. Bu karar verilirken tarafların hazır bulunma mecburiyeti yoktur. Hakimden boşanma prosedürü süresince geçici tedbir kararları alması da istenebilir.

Hollanda mahkemelerinde boşanma işlemi yapılabilmesi için şu belgeler gerekmektedir:
     •     Uluslararası Evlilik belgesi (Form B)
     •     Eşlerin nüfus kayıt örnekleri ya da her iki eşin BSN Vatandaşlık Hizmet Numaraları
     •     (Varsa) Çocukların nüfus kayıt örnekleri
     •     Ebeveynlik planı
Boşanma dilekçesi sunulduktan sonra karşı tarafın 6 hafta içinde bir savunma dilekçesi sunması gerekmektedir. Dilekçeler ve ekleri, bir icra memuru aracılığıyla karşı tarafa tebliğ edilmektedir. Boşanma dilekçesi veya savunma dilekçesini sunmak için bir avukata ihtiyacınız vardır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa hakim tarafından sözlü uygulamaya geçilecektir. Duruşmadan sonra hakim boşanma kararının verileceği tarihi belirleyecektir. Bütün bu prosedür 3 ila 12 ay, veya daha da uzun sürebilir.

Hakim uluslararası evliliklerde mahkemenin dilekçeyi işleme almak için yetkisinin olup olmadığına bakacaktır. Sonrasında hangi ülkenin hukukunun uygulanacağını belirleyecektir. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Medeni Kanun’un 10ncu kitabı yürürlüğe girmiştir. Medeni Kanun’un 10:56 sayılı maddesi gereğince mahkeme boşanma davalarında genellikle Hollanda Hukuku’nu uygulayacaktır. Boşanmanın yanı sıra hakim nafaka, evlilik süresince kullanılan malların paylaşımı gibi konularda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağını açıklayacaktır.

Hollanda’da Temyiz (Hoger beroep) :
Boşanma kararı açıklanmışsa, nüfus müdürlüğü kayıtlarına geçirilmesi için resmen yürürlüğe girmesi gerekecektir. Ancak bu işlemden sonra boşanma kararı Hollanda’da kesinlik ve resmiyet kazanmış olacaktır. Hollanda dışında yapılan evlilikler ile ilgili La Hey nüfus memuru bir kayıt belgesi düzenleyecektir. Eğer taraflar mahkemenin kararını kabul ediyorlarsa, bir onay belgesi imzalayabilirler. Böylece temyiz için gerekli sürenin beklenmesine gerek kalmaz. Mahkemenin (boşanma) kararına karşı temyize gidebilmek için taraflara üç ay süre verilmiştir.

Hollanda’da Hukuki Arabuluculuk (Mediation)
Hukuki arabuluculuk, tarafların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözümlemede kullanılan en etkin yöntemdir. Bu durumda boşanmak için bir veya iki avukata ihtiyaç duyulmadan, boşanma kararı almış bir çiftin, tarafsız bir uzman arabulucu (mediator) eşliğinde, iki tarafın da hakları gözetilerek, yapılan görüşmeler sonucunda yazılı bir anlaşma düzenlemesi mümkündür.

Hollanda mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi için Tanınma ve Tenfiz davası :
- Hollanda’da verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi Hollanda mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi için bir Türk mahkemesi tarafından onaylanması (Tanıma ve Tenfiz) gereklidir. İşlemler aile hukuku ile görevli bir mahkemede (asliye hukuk mahkemesi) yürütülür. Yetkili mahkeme davalının ikametgahı olan şehrin mahkemesidir (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir).

Kişinin Türkiye’de ikametgahı yoksa oturduğu yer mahkemesi, bu da yoksa Ankara, İstanbul ya da İzmir mahkemeleri yetkilidir.
Hollanda mahkemesinin açıkladığı karar kontrol edilecektir. Yeni bir boşanma davası süreci başlatılmayacaktır. Ancak tarafların tanıma – tenfiz davası hakkında hemfikir olmaları gerekmektedir, bu önemlidir. Aksi taktirde davacının davalıya Türkiye’de gerçekleştirilecek bir duruşma için tebligat göndermesi zaruri olacaktır.

Tanıma – Tenfiz davası için gerekli dokümanlar:
     •     Dilekçe
     •     Yurt dışından alınan boşanma kararının orijinali. Boşanma kararı tercüme edilecek ve apostil mühürlü olacaktır.
     •     Mahkeme kararının Hollanda’da kesinleştiğini gösteren belge. Bu belge de tercüme edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilecektir.
- Türkiye’de verilen boşanma kararının Hollanda’da kayıtlara geçirilmesi Hollanda her Türk mahkemesinin boşanma kararını tanır. Türkiye ile Hollanda arasında kanuni anlaşma bulunduğundan boşanma kararını meşrulaştırmaya gerek yoktur. Bunu kişi şahsi olarak ikamet ettiği belediyenin Nüfus Dairesine yapar. Bunun için boşanma kararının aslını ve nüfus kayıt örneğini ibraz etmek gereklidir. Bu kararda Apostil mührü bulunması gerekir.

Tavsiye: Türkiye’de alınan boşanma kararını her zaman Hollanda’da kayıtlara geçirilmelidir. Bu işlem kanunen mecburi olmasa da tekrar evlenmek için gereken bir şarttır.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...