HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER EU « ASKERLİK İŞLEMLERİ HOLLANDA KONSOLOSLUK DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ DETAYLARI

HOLLANDA KONSOLOSLUK DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ DETAYLARI

HOLLANDA KONSOLOSLUK DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ DETAYLARI

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Administrator
Administrator
317
31-08-2016:11:13
#1
HOLLANDA DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ DETAYLARI

T.C.ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU ACIKLAMASIYararlanma Şartları:

Oturma ve çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede bulunan ve çalışan vatandaşlarımızın aşağıdaki statülerini toplamda üç yıl (fiilen 365x3=1095 gün) olacak şekilde (izin veya başka bir sebeple Türkiye’de geçirilen günler toplam günden düşülecektir) geçerli belgelerle kanıtlayarak, başvurularını Başkonsolosluğumuza bizzat yapmaları gerekmektedir.

Başvuru yapabilecek vatandaşlarımız;
 
-          İşçi statüsünde olanlar,

-          İşveren statüsünde olanlar,
-          Bir meslek ya da sanatı icra edenler,
-          İşsizlik sigortası alanlar,
-          Maluliyet yardımı alanlar,
-          Sosyal yardım alanlar,
-          Hastalık sigortası ödeneği alanlar.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

Ödeme Şartları;
38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak ,  en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler. 38 yaş sonrası  ilk defa  başvuranlar, başvuru şartlarını taşımaları halinde 31.12. tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek işlem yaparlar.
Ödemeler, başvuru sırasında başvuru sahiplerinin şahsi hesaplarının bulunduğu bankaları veya herhangi bir banka kanalıyla bilgileri aşağıda sunulan Milli Savunma Bakanlığı’nın Almanya'daki muhabir bankasındaki hesabına internet bankacılığı vasıtasıyla veya şahsen yapılabilmektedir.
Döviz ödemesi için muhabir bankaya veya aracı kuruma müracaat edildiğinde; dekonta (havale talep formuna)  adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , Baba adı ve ‘’Dövizle Askerlik Ödemesi’’ yazdırılması gerekmektedir. Ödeme belgesinde belirtilen tutarın tamamının herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan havale edilmesi yönünde muhabir banka veya aracı kurumun ikaz edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu bilgi ve açıklamaların doğru kaydedilmesinin sorumluluğu tamamen askerlik yükümlüsüne aittir. (Ödeme dekontunun (Bank Afschrift) ödemenin yapıldığı banka tarafından  kaşelenmesi gerekmektedir) 


Hesabın adı:                 :M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı
Banka                          : Isbank GMBH, Frankfurt
IBAN                           : DE35 5023 0600 1708 9700 14
BIC (SWIFT) kodu        : ISBKDEFX
 
Gerekli Belgeler :
Nüfus Cüzdanı aslı (önlü arkalı 1 adet fotokopisi)
Varsa Türk Pasaportu (işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi)
Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartı, aslı ve 1 adet fotokopisi
Varsa; süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı ve Türkiye'ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi
2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)
Ayrıca:
  • İşçilerÇalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten yeni tarihli belge (werkgeversverklaring) ve son maaş kâğıdının Orjinalleri ve bir adet fotokopileri
 
  • İşverenler:Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge (Kamer van Koophandel’dan  en son 3 ay içinde alınan imzalı“uittreksel”Orjinali ve bir adet fotokopisi
                    
  • İşsizler:Herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal yardım veya hastalık sigortası ödeneğini alanların bunu ödeyen makamlardan bu ödenekleri aldıkları başlangıç tarihi ve süreyi gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı. Orjinalleri ve bir adet fotokopisi
**İbraz edilen belgelere göre net 1095 günlük süreyi kanıtlayamayanlar başvuru için gerekli sürenin tamamlanması için, ibraz edilen belgelere ek olarak;
        
            * Bağlı bulunulanUWV'den veya web sayfasından alınan (ihtiyaç halinde UWV’den ayrıntılı tarihleri gösterir belgenin posta yoluyla talep edilmesi gerekebilmektedir.) geriye dönük; çalışma ve ödenek alınan tarihleri gösteren belgenin Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden /Uitkeringsverleden)
             Veya                       
            *  Daha önce çalışılmış olan işyerlerinden hangi tarihler arasında çalışıldığını-ödenek alındığını veya iş yeri sahibi olunduğunu gösteren iş belgelerinin mutlaka getirilmesi gerekmektedir.

*Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir.Bu nedenle, önceden Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları önemle rica olunur.(‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’  belirtilmiş olması önem arzetmektedir).  
 
Net  1095 gün hesaplanırken,  Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.
 
Örnek:  İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih : 03.04.2012
             Belgenin düzenlendiği tarih ise                                                            :03.04.2015
                                                                                                                      ------------------
                                                                                                                       1095 gün (3x365)
Örneğin;
Türkiye’ de geçirilen süreler ;
2012 yılında  14 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2013 yılında  30 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2014 yılında  29 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2015 yılında  17 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
----------------------------
Toplam :       90 gün
 
Türkiye’de  toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen 1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.

              Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan düşülmektedir.
Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.

İlgili Dosyalar :
- Verzekeringsbericht- Overzicht arbeidsverleden.pdf
- INTERNATIONAL GBA.pdf
- UWV PRINTVERSIE VERZEKERINGSBERICHT.pdf
Administrator
31-08-2016:11:13 #1

HOLLANDA DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ DETAYLARI

T.C.ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU ACIKLAMASIYararlanma Şartları:

Oturma ve çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede bulunan ve çalışan vatandaşlarımızın aşağıdaki statülerini toplamda üç yıl (fiilen 365x3=1095 gün) olacak şekilde (izin veya başka bir sebeple Türkiye’de geçirilen günler toplam günden düşülecektir) geçerli belgelerle kanıtlayarak, başvurularını Başkonsolosluğumuza bizzat yapmaları gerekmektedir.

Başvuru yapabilecek vatandaşlarımız;
 
-          İşçi statüsünde olanlar,

-          İşveren statüsünde olanlar,
-          Bir meslek ya da sanatı icra edenler,
-          İşsizlik sigortası alanlar,
-          Maluliyet yardımı alanlar,
-          Sosyal yardım alanlar,
-          Hastalık sigortası ödeneği alanlar.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

Ödeme Şartları;
38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak ,  en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler. 38 yaş sonrası  ilk defa  başvuranlar, başvuru şartlarını taşımaları halinde 31.12. tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek işlem yaparlar.
Ödemeler, başvuru sırasında başvuru sahiplerinin şahsi hesaplarının bulunduğu bankaları veya herhangi bir banka kanalıyla bilgileri aşağıda sunulan Milli Savunma Bakanlığı’nın Almanya'daki muhabir bankasındaki hesabına internet bankacılığı vasıtasıyla veya şahsen yapılabilmektedir.
Döviz ödemesi için muhabir bankaya veya aracı kuruma müracaat edildiğinde; dekonta (havale talep formuna)  adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , Baba adı ve ‘’Dövizle Askerlik Ödemesi’’ yazdırılması gerekmektedir. Ödeme belgesinde belirtilen tutarın tamamının herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan havale edilmesi yönünde muhabir banka veya aracı kurumun ikaz edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu bilgi ve açıklamaların doğru kaydedilmesinin sorumluluğu tamamen askerlik yükümlüsüne aittir. (Ödeme dekontunun (Bank Afschrift) ödemenin yapıldığı banka tarafından  kaşelenmesi gerekmektedir) 


Hesabın adı:                 :M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı
Banka                          : Isbank GMBH, Frankfurt
IBAN                           : DE35 5023 0600 1708 9700 14
BIC (SWIFT) kodu        : ISBKDEFX
 
Gerekli Belgeler :
Nüfus Cüzdanı aslı (önlü arkalı 1 adet fotokopisi)
Varsa Türk Pasaportu (işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi)
Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartı, aslı ve 1 adet fotokopisi
Varsa; süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı ve Türkiye'ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi
2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)
Ayrıca:
  • İşçilerÇalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten yeni tarihli belge (werkgeversverklaring) ve son maaş kâğıdının Orjinalleri ve bir adet fotokopileri
 
  • İşverenler:Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge (Kamer van Koophandel’dan  en son 3 ay içinde alınan imzalı“uittreksel”Orjinali ve bir adet fotokopisi
                    
  • İşsizler:Herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal yardım veya hastalık sigortası ödeneğini alanların bunu ödeyen makamlardan bu ödenekleri aldıkları başlangıç tarihi ve süreyi gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı. Orjinalleri ve bir adet fotokopisi
**İbraz edilen belgelere göre net 1095 günlük süreyi kanıtlayamayanlar başvuru için gerekli sürenin tamamlanması için, ibraz edilen belgelere ek olarak;
        
            * Bağlı bulunulanUWV'den veya web sayfasından alınan (ihtiyaç halinde UWV’den ayrıntılı tarihleri gösterir belgenin posta yoluyla talep edilmesi gerekebilmektedir.) geriye dönük; çalışma ve ödenek alınan tarihleri gösteren belgenin Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden /Uitkeringsverleden)
             Veya                       
            *  Daha önce çalışılmış olan işyerlerinden hangi tarihler arasında çalışıldığını-ödenek alındığını veya iş yeri sahibi olunduğunu gösteren iş belgelerinin mutlaka getirilmesi gerekmektedir.

*Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir.Bu nedenle, önceden Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları önemle rica olunur.(‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’  belirtilmiş olması önem arzetmektedir).  
 
Net  1095 gün hesaplanırken,  Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.
 
Örnek:  İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih : 03.04.2012
             Belgenin düzenlendiği tarih ise                                                            :03.04.2015
                                                                                                                      ------------------
                                                                                                                       1095 gün (3x365)
Örneğin;
Türkiye’ de geçirilen süreler ;
2012 yılında  14 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2013 yılında  30 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2014 yılında  29 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2015 yılında  17 gün  ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
----------------------------
Toplam :       90 gün
 
Türkiye’de  toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen 1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.

              Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan düşülmektedir.
Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.

İlgili Dosyalar :
- Verzekeringsbericht- Overzicht arbeidsverleden.pdf
- INTERNATIONAL GBA.pdf
- UWV PRINTVERSIE VERZEKERINGSBERICHT.pdf

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 1,003
22-04-2020:19:58
Son Mesaj tarafından Sahin
Cevaplar: 0
Gösterim: 3,180
09-02-2015:15:39
Son Mesaj tarafından Sahin