HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « SOSYAL YARDIMLAR Hollanda Müvekkil Ücretleri ve Adli yardım masrafları

Hollanda Müvekkil Ücretleri ve Adli yardım masrafları

Hollanda Müvekkil Ücretleri ve Adli yardım masrafları

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
yade
Aktif Üye
35
12-02-2016:13:49
#1
Hollanda Müvekkil Ücretleri ve Adli yardım masrafları

Adli yardım masrafları kısmen müvekkilden alınan ücretle karşılanır. Genelde fiili giderlerin sadece çok küçük bir kısmını karşılamasına rağmen, bu bireysel ücret müvekkilleri bir konuyu mahkemeye taşırken avantaj ve dezavantajları dikkatle tartması için teşvik etmesi ve böylelikle genel anlamda adli yardım sisteminin masraflarının daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi amacıyla önemsiz davalardan vazgeçirmek anlamına gelmektedir.

Hukuki sorunların nispeten basit olması durumunda özel avukatların, müvekkilin gelirine bağlı olarak 39 Avro ya da 72 Avro katkıda bulunduğu üç saatlik hukuki danışmanlık ücreti almasına izin verilir (Tablo 2). Şu anda avukatın bir dava için harcaması muhtemel saatlerin sayısı konusunda sadece kabataslak bir değerlendirme yapılabilmektedir. Müvekkilin üç saatlik hukuki danışmanlık alma hakkı olup olmaması başvuru tarihinden iki yıl önceki vergiye tabi yıllık gelirine bağlıdır (t-2). Vergi yetkililerinin erişebildiği en son güvenilir gelir bilgisi budur. Kurula kayıtlı bir avukat müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuruda bulunur.

Bir sorununun üç saatten fazla süreceği tahmin ediliyorsa müvekkiller sadece kendilerine adli yardım sertifikası verilmişse adli yardım hakkına sahiptir. Bu sertifikayı almak için (Kurul’a kayıtlı) bir avukatın müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuru yapması gerekmektedir. Kurul, müvekkillin imkanları (t – 2), söz konusu hukuki sorunun esasları ve önemi açısından her bir başvuruyu değerlendirir.

2005 yılı Nisan ayından beri arabuluculuk sertifikası için başvuru yapmak da mümkündür. Bu durum müvekkilin, kendisi ve diğer taraf arasındaki meseleyi halletmek amacıyla bağımsız bir arabulucudan yardım istemesine olanak sağlamaktadır. Arabuluculuk masrafları için müvekkilin ödeyeceği ücret genellikle normal adli yardımdan daha düşüktür. 2009 yılında arabuluculuk ücreti azami 98 Avro olarak belirlenmiştir.

Hollanda  gelir ve varlıklara ilişkin verilere daha kolay erişim

Hollanda adli yardım için seçilme yeterliliği hem müvekkilin yıllık gelirine hem de varlıklarına dayanıyordu. Adli Yardım Kurulu müvekkilin kişisel verilerini, belediye nüfus kayıtlarında yazanlarla teyit etmekte ve başvuru sahibinin gelirini vergi yetkilileri ile kontrol etmektedir. Vergi daireleriyle olan çevrimiçi bağlantılar sayesinde Adli Yardım Kurulu başvuru sahibinin geliri ve mevcut diğer mali imkanlarına ilişkin bilgileri hızlı bir şekilde elde edebilmektedir

Bu vergi bilgisine ve avukat tarafından ana hatlarıyla belirtilen hukuki sorunun yapısına bağlı olarak Kurul, adli yardımın verilip verilmeyeceğine karar verir. Adli yardım verilirse söz konusu avukatın davayla ilgilenmesine olanak sağlayacak bir sertifika da çıkarılır. Sertifika gelirine ve diğer maddi imkanlarına ilişkin bilgilere dayanan müvekkil ücretini de belirler.

Müvekkiller tarafından ödenecek ücretler dava başına 98 ile 732 Avro arasında değişiklik göstermiştir. Geliri 33,600 Avro’yu (ortak geliri dahil) ya da 23,800 Avro’yu (bekar) aşan bireylerin adli yardım alma hakkı yoktur.


Müvekkiller bazen bireysel ödedikleri ücretlerden muaf tutulur. Bu durum kişilerin özgürlüklerinden yoksun olduğu tüm davalarda geçerlidir.

Başvuru sahibinin gelir düzeyinin (ve böylelikle adli yardım için potansiyel seçilebilirlik yeterliliğinin) değerlendirilmesi başvuru tarihinden iki yıl önceki gelirine bağlıdır. Bu tarihe referans yılı adı verilir (t-2). O yıla ait gelir verilerini kullanma sebebi bu verilerin vergi yetkililerinde mevcut bulunan en son veriler olmasıdır. Dahası, bu veriler genellikle doğrudur ve bu sebeple de nihaidir. Bu nedenle 2016 yılında verilecek bir sertifika için başvuru sahibini 2014 yılındaki geliri belirleyicidir.  

Başvuru sahibinin başvuru yılındaki geliri referans yılıyla karşılaştırıldığında ciddi oranda düşüş göstermişse referans yılının düzenlenmesi talep edilebilir. Başvuru sahibinin referans yılı geliri onu adli yardım için uygun hale getirmiyor ancak şimdiki geliri bunu gerçekleştiriyorsa, söz konusu bu durum geçerli olabilir. Başvuru sahibi daha düşük bir ücret karşılığında seçilebilir olmak isterse gelirinin referans yılı itibariyle en azından % 15 düşürülmesi gerekmektedir .

Bununla birlikte adli yardım için seçilebilirlik sadece gelir düzeyine değil diğer maddi imkanların mevcut olup olamamasına da bağlıdır (örneğin, tasarruflar). Başvuru sahibinin sermayesi 20,014 Avro’yu (18 yaşın altında bakıma muhtaç her bir çocuk için verilen 2.674 Avroluk ek ödenek ile birlikte) aşmamalıdır.

Çiftler Çocuklu ya da çocuksuz  -  bekarlar  -  18 yaş altı çocuklar için ek ödenek          

                       40,028 Avro   -     20,014 Avro     -    2,674 Avro

* Belirli koşullar altında 65 yaş ve üstü başvuru sahipleri için azami sermayenin daha yüksek olmasına olanak sağlanmaktadır.

Bir müvekkil altı ay içerisinde ikinci bir sertifikaya ihtiyaç duyarsa ödeyeceği ücret % 50 düşürülür; bu düşüş altı ay içinde en fazla üç sertifika için geçerlidir.
yade
12-02-2016:13:49 #1

Hollanda Müvekkil Ücretleri ve Adli yardım masrafları

Adli yardım masrafları kısmen müvekkilden alınan ücretle karşılanır. Genelde fiili giderlerin sadece çok küçük bir kısmını karşılamasına rağmen, bu bireysel ücret müvekkilleri bir konuyu mahkemeye taşırken avantaj ve dezavantajları dikkatle tartması için teşvik etmesi ve böylelikle genel anlamda adli yardım sisteminin masraflarının daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi amacıyla önemsiz davalardan vazgeçirmek anlamına gelmektedir.

Hukuki sorunların nispeten basit olması durumunda özel avukatların, müvekkilin gelirine bağlı olarak 39 Avro ya da 72 Avro katkıda bulunduğu üç saatlik hukuki danışmanlık ücreti almasına izin verilir (Tablo 2). Şu anda avukatın bir dava için harcaması muhtemel saatlerin sayısı konusunda sadece kabataslak bir değerlendirme yapılabilmektedir. Müvekkilin üç saatlik hukuki danışmanlık alma hakkı olup olmaması başvuru tarihinden iki yıl önceki vergiye tabi yıllık gelirine bağlıdır (t-2). Vergi yetkililerinin erişebildiği en son güvenilir gelir bilgisi budur. Kurula kayıtlı bir avukat müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuruda bulunur.

Bir sorununun üç saatten fazla süreceği tahmin ediliyorsa müvekkiller sadece kendilerine adli yardım sertifikası verilmişse adli yardım hakkına sahiptir. Bu sertifikayı almak için (Kurul’a kayıtlı) bir avukatın müvekkili adına Adli Yardım Kurulu’na başvuru yapması gerekmektedir. Kurul, müvekkillin imkanları (t – 2), söz konusu hukuki sorunun esasları ve önemi açısından her bir başvuruyu değerlendirir.

2005 yılı Nisan ayından beri arabuluculuk sertifikası için başvuru yapmak da mümkündür. Bu durum müvekkilin, kendisi ve diğer taraf arasındaki meseleyi halletmek amacıyla bağımsız bir arabulucudan yardım istemesine olanak sağlamaktadır. Arabuluculuk masrafları için müvekkilin ödeyeceği ücret genellikle normal adli yardımdan daha düşüktür. 2009 yılında arabuluculuk ücreti azami 98 Avro olarak belirlenmiştir.

Hollanda  gelir ve varlıklara ilişkin verilere daha kolay erişim

Hollanda adli yardım için seçilme yeterliliği hem müvekkilin yıllık gelirine hem de varlıklarına dayanıyordu. Adli Yardım Kurulu müvekkilin kişisel verilerini, belediye nüfus kayıtlarında yazanlarla teyit etmekte ve başvuru sahibinin gelirini vergi yetkilileri ile kontrol etmektedir. Vergi daireleriyle olan çevrimiçi bağlantılar sayesinde Adli Yardım Kurulu başvuru sahibinin geliri ve mevcut diğer mali imkanlarına ilişkin bilgileri hızlı bir şekilde elde edebilmektedir

Bu vergi bilgisine ve avukat tarafından ana hatlarıyla belirtilen hukuki sorunun yapısına bağlı olarak Kurul, adli yardımın verilip verilmeyeceğine karar verir. Adli yardım verilirse söz konusu avukatın davayla ilgilenmesine olanak sağlayacak bir sertifika da çıkarılır. Sertifika gelirine ve diğer maddi imkanlarına ilişkin bilgilere dayanan müvekkil ücretini de belirler.

Müvekkiller tarafından ödenecek ücretler dava başına 98 ile 732 Avro arasında değişiklik göstermiştir. Geliri 33,600 Avro’yu (ortak geliri dahil) ya da 23,800 Avro’yu (bekar) aşan bireylerin adli yardım alma hakkı yoktur.


Müvekkiller bazen bireysel ödedikleri ücretlerden muaf tutulur. Bu durum kişilerin özgürlüklerinden yoksun olduğu tüm davalarda geçerlidir.

Başvuru sahibinin gelir düzeyinin (ve böylelikle adli yardım için potansiyel seçilebilirlik yeterliliğinin) değerlendirilmesi başvuru tarihinden iki yıl önceki gelirine bağlıdır. Bu tarihe referans yılı adı verilir (t-2). O yıla ait gelir verilerini kullanma sebebi bu verilerin vergi yetkililerinde mevcut bulunan en son veriler olmasıdır. Dahası, bu veriler genellikle doğrudur ve bu sebeple de nihaidir. Bu nedenle 2016 yılında verilecek bir sertifika için başvuru sahibini 2014 yılındaki geliri belirleyicidir.  

Başvuru sahibinin başvuru yılındaki geliri referans yılıyla karşılaştırıldığında ciddi oranda düşüş göstermişse referans yılının düzenlenmesi talep edilebilir. Başvuru sahibinin referans yılı geliri onu adli yardım için uygun hale getirmiyor ancak şimdiki geliri bunu gerçekleştiriyorsa, söz konusu bu durum geçerli olabilir. Başvuru sahibi daha düşük bir ücret karşılığında seçilebilir olmak isterse gelirinin referans yılı itibariyle en azından % 15 düşürülmesi gerekmektedir .

Bununla birlikte adli yardım için seçilebilirlik sadece gelir düzeyine değil diğer maddi imkanların mevcut olup olamamasına da bağlıdır (örneğin, tasarruflar). Başvuru sahibinin sermayesi 20,014 Avro’yu (18 yaşın altında bakıma muhtaç her bir çocuk için verilen 2.674 Avroluk ek ödenek ile birlikte) aşmamalıdır.

Çiftler Çocuklu ya da çocuksuz  -  bekarlar  -  18 yaş altı çocuklar için ek ödenek          

                       40,028 Avro   -     20,014 Avro     -    2,674 Avro

* Belirli koşullar altında 65 yaş ve üstü başvuru sahipleri için azami sermayenin daha yüksek olmasına olanak sağlanmaktadır.

Bir müvekkil altı ay içerisinde ikinci bir sertifikaya ihtiyaç duyarsa ödeyeceği ücret % 50 düşürülür; bu düşüş altı ay içinde en fazla üç sertifika için geçerlidir.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...