Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollanda Sosyal güvenlik yasalarında yeni yasal gelişmeler.

Konu

#1
Sosyal güvenlik devleti olan Hollanda'da sağlık ve sosyal devlet ile ilgili birçok sosyal güvenlik ödenekleri yeniden düzenlenecek yasalarla 1 Ocak 2015 tarihinde yürürleğe girecek. 

Burada ilk anda görebildiğimiz 'sosyal devletin giderlerini kontrol altında tutarak, yapılması gereken tasarruf planlarını gerçekleştirmek ve sosyal devletin uzun yıllar kalıcı olmasını sağlamak' diyebiliriz.
Ayrıca aynı yasal yeniliklerin belediyelere daha fazla sorumluluk ve uygulamada hizmet zorunluluğu getirmesinin yanısıra uygulamalardan en fazla etkilenecek kesimin her zaman olduğu gibi biz göçmenler olduğunun da altını çizebiliriz.
Neler değişmekte? 

1-De Wet op de jeugdzorg/Gençler Bakım Yasası (Wjz). 
Yeni yıldan itibaren çocuklar, gençler ve ailelerden belediyeler ve eyaletler sorumlu olacaktır.
Yardıma, bakıma ve desteğe ihtiyacı olan bu gençlerin bakımı, rehberlik, danışma hizmetleri, aile bakım ve eğitim rehberliği gibi sorunlarını üstlenen kurumların giderlerini Hollanda eyaletleri hükümetten alınan yardımlarlar karşılayacaklardır.

2- Toplumsal destek yasası ( De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Belediyeler, yaşlılara, engellilere ve ruhsal rehberlik ve tedaviye ihtiyacı olan insanlara yardım ve destek vermekle yükümlü olacaklardır. Belediyeler kendi olanakları ve yasal çerçeveleri içerisinde yönetmeliğini ve mevzatını kendileri hazırlayacaklardır.

3- Katılım yasası (Participatiewet)

3.1.Malül gençler Ödeneği (Wajong) 
1 Ocak 2015 tarihinden önce, Wajong ödeneği alanlar, 2015 ile 2018 tarihleri arasında tekrar sağlık muayenesinden geçirilecekler ve alacakları ödenek oranı ve miktarı bu sağlık muanesinden sonra yeniden belirlenecektir.

3.2.Sosyal istihdam yasası (Wet Sociale Werkvoorziening) 
Bu yasaya göre, WSW İstihdam kurumlarına göre 1 Ocak 2015'ten sonra işe başlama olanağı ortadan kaldırılmaktadır. 1 Ocak 2015'ten sonra belediyeler, herhangi bir malüllük/WSW indikasyonu bulunanlara rehberlik ve iş yaşamına katılımda danışmanlık hizmeti verecekler ve iş pazarında iş bulmaları sağlanacaktır.

3.3. Daha fazla istihdam olanakları

3.3.1Engelliler için daha fazla iş imkanı. 
Hollanda hükümeti ve işverenlerin temsilcileri arasında varılan sözleşmeye göre, işverenlerin 100.000 ve devletin 25.000 yeni istihdam olanakları oluşturması gerekiyor. Gerekirse önümüzdeki yıllarda engillilerin her işyerinde çalışma oranını belirleyecek Kota yasasının yürürleğe konması gündemde olacaktır.

3.3.2 No-Riskpolis Engellileri işe alan işverenlere, engelli işçinin hasta olması durumda hastalık giderleri UWV tarafından ödenecektir. İşverenlere, vergi indirimi veya ekstra yardımlarla engellilerin işe alınması ve uzun süreli çalışması teşvik edilecektir.

4. Sosyal yardım ödenei yasası (WWB) 
Daha önceki yıllarda olduğu gibi, belediyeler sosyal yardım yasasının uygulmasından sorumlu olacaklar.

4.1 Re-integrasyon İş ve gerekli meslek eğitimine katılım için gerekli olan rehberlik, yasal düzenlemeleri ve parasal katkıları belediyeler uygulayacaklar.

4.2 Belediyelerden WWB ödeneği alanlardan, belediyeler, belirli bir dil eğitimi, meslek eğitimi veya gönüllü hizmete katılımlarını isteyecektir. Uygulama önümüzdeki aylarda her belediyenin kendi ödenek alanlarını yeni uygulama hakkında bilgilendirecektir.

4.3 Aynı konutta ikamet edenler Çocukları ve yakın akrabaları ile aynı bir konutta ikamet edenlerin gelir ve alacakları ödenek miktarlarında belirli bir azalma olacağı belirtilmektedir.

İŞİN ÖZÜ:
Sosyal yardım (WWB) ödeneği alanların artık, kendi özgür iradeleri gibi hareket etme ve yaşamlarını belirleme imkanları her geçen gün daha da daralmaktadır. 
Aslında bakarsanız sosyal devletlerde, gerekli eğitim ve mesleği olmayıp toplum içinde sorunlarla büyüyen ve yetişenlerin de optimal kaliteli yaşam hakları olmadır.
Ayrıca kaldı ki bunu gönülden ve kalpten isteyerek gerekli durumlarda samimice savunmak kapitalist toplum ve sistemde önemlidir diye düşünüyorum.
Hoşçakalın,


Alinti: Nejat SUCU
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task