Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollanda Temyiz Davası Detayları (Hoger beroep)

Konu

#1
Hollanda Temyiz Davası (Hoger beroep)

Boşanma kararı açıklanmışsa, nüfus müdürlüğü kayıtlarına geçirilmesi için resmen yürürlüğe girmesi gerekecektir. Ancak bu işlemden sonra boşanma kararı Hollanda’da kesinlik ve resmiyet kazanmış olacaktır. Hollanda dışında yapılan evlilikler ile ilgili La Hey nüfus memuru bir kayıt belgesi düzenleyecektir. Eğer taraflar mahkemenin kararını kabul ediyorlarsa, bir onay belgesi imzalayabilirler. Böylece temyiz için gerekli sürenin beklenmesine gerek kalmaz. Mahkemenin (boşanma) kararına karşı temyize gidebilmek için taraflara üç ay süre verilmiştir.

Hollanda Hukuki Arabuluculuk (Mediation)

Hukuki arabuluculuk, tarafların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözümlemede kullanılan en etkin yöntemdir. Bu durumda boşanmak için bir veya iki avukata ihtiyaç duyulmadan, boşanma kararı almış bir çiftin, tarafsız bir uzman arabulucu (mediator) eşliğinde, iki tarafın da hakları gözetilerek, yapılan görüşmeler sonucunda yazılı bir anlaşma düzenlemesi mümkündür.

Hollanda’da verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi Tanınma ve Tenfiz Davası

- Hollanda’da verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi Hollanda mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuken geçerli olabilmesi için bir Türk mahkemesi tarafından onaylanması (Tanıma ve Tenfiz) gereklidir. İşlemler aile hukuku ile görevli bir mahkemede (asliye hukuk mahkemesi) yürütülür. Yetkili mahkeme davalının ikametgahı olan şehrin mahkemesidir (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir). Kişinin Türkiye’de ikametgahı yoksa oturduğu yer mahkemesi, bu da yoksa Ankara, İstanbul ya da İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Hollanda mahkemesinin açıkladığı karar kontrol edilecektir. Yeni bir boşanma davası süreci başlatılmayacaktır. Ancak tarafların tanıma – tenfiz davası hakkında hemfikir olmaları gerekmektedir, bu önemlidir. Aksi taktirde davacının davalıya Türkiye’de gerçekleştirilecek bir duruşma için tebligat göndermesi zaruri olacaktır.

Hollanda Tanıma – tenfiz davası için gerekli dokümanlar:
    1)     Dilekçe

    2)     Yurt dışından alınan boşanma kararının orijinali. Boşanma kararı tercüme edilecek ve apostil mühürlü olacaktır.

     3)     Mahkeme kararının Hollanda’da kesinleştiğini gösteren belge. Bu belge detercüme edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilecektir.

    4) Türkiye’de verilen boşanma kararının Hollanda’da kayıtlara geçirilmesi Hollanda her Türk mahkemesinin boşanma kararını tanır. Türkiye ile Hollanda arasında kanuni anlaşma bulunduğundan boşanma kararını meşrulaştırmaya gerek yoktur. Bunu kişi şahsi olarak ikamet ettiği belediyenin Nüfus Dairesine yapar. Bunun için boşanma kararının aslını ve nüfus kayıt örneğini ibraz etmek gereklidir. Bu kararda Apostil mührü bulunması gerekir. Tavsiye: Türkiye’de alınan boşanma kararını her zaman Hollanda’da kayıtlara geçirilmelidir. Bu işlem kanunen mecburi olmasa da tekrar evlenmek için gereken bir şarttır.
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task